Zavesca

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
02-03-2022

Ingredient activ:

миглустат

Disponibil de la:

Janssen Cilag International NV

Codul ATC:

A16AX06

INN (nume internaţional):

miglustat

Grupul Terapeutică:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Zonă Terapeutică:

Gaucher Disease; Niemann-Pick Diseases

Indicații terapeutice:

Zavesca е показан за перорално лечение на възрастни пациенти с лека до умерена форма на болестта на Гоше. Zavesca може да се използва само при лечение на пациенти, при които ензимната заместителна терапия е неподходяща. Zavesca е показан за лечение на напредват неврологични прояви при пациенти, възрастни и педиатрични пациенти с Ниманна-Пик тип С, болестта на.

Rezumat produs:

Revision: 33

Statutul autorizaţiei:

упълномощен

Data de autorizare:

2002-11-20

Prospect

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZAVESCA 100 MG КАПСУЛИ
миглустат (мiglustat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора.То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Zavesca и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zavesca
3.
Как да приемате Zavesca
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zavesca
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZAVESCA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zavesca съдържа активното вещество
миглустат, което принадлежи към група
лекарства, които
влияят върху метаболизма. Той с
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zavesca 100 mg капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 100 mg миглустат
(miglustat).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капсула, твърда
Бели капсули с обозначение “OGT 918”,
напечатано с черно мастило върху
капачето и “100”,
напечатано с черно мастило върху
тялото.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zavesca е показан за перорално лечение на
възрастни пациенти с лек до умерен тип
1 на
болестта на Gaucher. Zavesca може да се
използва само за лечението на
пациенти, при които
ензим-заместващата терапия е
неподходяща (вж. точки 4.4 и 5.1).
Zavesca е показан за лечение на
прогресиращи неврологични прояви при
възрастни пациенти и
при педиатрични пациенти с болест на
Niemann-Pick тип С (вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се ръководи от
лекари, които имат опит в лечението на
болестта на
Gaucher или съответно болестта на Niemann-Pick
тип С.
Дозировка
_Дозировка при болест на Gaucher тип 1_
_Bъзрастни_
Препоръчителната начална доза за
лечението на възрастни пациенти с
болестта на Gaucher
тип 1 е 
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 30-07-2013
Prospect Prospect cehă 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 30-07-2013
Prospect Prospect daneză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 30-07-2013
Prospect Prospect germană 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 30-07-2013
Prospect Prospect estoniană 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 30-07-2013
Prospect Prospect greacă 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 30-07-2013
Prospect Prospect engleză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 30-07-2013
Prospect Prospect franceză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 30-07-2013
Prospect Prospect italiană 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 30-07-2013
Prospect Prospect letonă 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 30-07-2013
Prospect Prospect lituaniană 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 30-07-2013
Prospect Prospect maghiară 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 30-07-2013
Prospect Prospect malteză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 30-07-2013
Prospect Prospect olandeză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 30-07-2013
Prospect Prospect poloneză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 30-07-2013
Prospect Prospect portugheză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 30-07-2013
Prospect Prospect română 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 30-07-2013
Prospect Prospect slovacă 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 30-07-2013
Prospect Prospect slovenă 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 30-07-2013
Prospect Prospect finlandeză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 30-07-2013
Prospect Prospect suedeză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 02-03-2022
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 30-07-2013
Prospect Prospect norvegiană 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 02-03-2022
Prospect Prospect islandeză 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 02-03-2022
Prospect Prospect croată 02-03-2022
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 02-03-2022

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor