Potenza 25 mg chewable tablets

Country: Bulgaria

Bahasa: Bulgaria

Sumber: Изпълнителна агенция по лекарствата

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
10-09-2014
Download Ciri produk (SPC)
10-09-2014

Boleh didapati daripada:

Alvogen IPCo S.ar.l

Kod ATC:

G04BE3

Dos:

25 mg chewable tablets

Ringkasan produk:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

Tarikh kebenaran:

2014-09-03

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini