Potenza 25 mg chewable tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
10-09-2014

から入手可能:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATCコード:

G04BE3

投薬量:

25 mg chewable tablets

製品概要:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

承認日:

2014-09-03

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する