Potenza 25 mg chewable tablets

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
10-09-2014
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
10-09-2014

Tillgänglig från:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC-kod:

G04BE3

Dos:

25 mg chewable tablets

Produktsammanfattning:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

Tillstånd datum:

2014-09-03

Sök varningar relaterade till denna produkt