Potenza 25 mg chewable tablets

Země: Bulharsko

Jazyk: bulharština

Zdroj: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Koupit nyní

Dostupné s:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC kód:

G04BE3

Dávkování:

25 mg chewable tablets

Přehled produktů:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

Datum autorizace:

2014-09-03

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem