Potenza 25 mg chewable tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Alvogen IPCo S.ar.l

АТС код:

G04BE3

дозиране:

25 mg chewable tablets

Каталог на резюме:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

Дата Оторизация:

2014-09-03

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите