Potenza 25 mg chewable tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Alvogen IPCo S.ar.l
АТС код:
G04BE3
дозиране:
25 mg chewable tablets
Каталог на резюме:
Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12
Номер на разрешението:
20130156
Дата Оторизация:
2014-09-03

Други продукти

search_alerts

share_this_information