Potenza 25 mg chewable tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
10-09-2014
Download 제품 특성 요약 (SPC)
10-09-2014

제공처:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC 코드:

G04BE3

복용량:

25 mg chewable tablets

제품 요약:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

승인 날짜:

2014-09-03

이 제품과 관련된 검색 알림