Potenza 25 mg chewable tablets

Երկիր: Բուլղարիա

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Հասանելի է:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC կոդը:

G04BE3

Դոզան:

25 mg chewable tablets

Ապրանքի ամփոփագիր:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

Հաստատման ամսաթիվը:

2014-09-03

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը