Potenza 25 mg chewable tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

下载 资料单张 (PIL)
10-09-2014
下载 产品特点 (SPC)
10-09-2014

可用日期:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC代码:

G04BE3

剂量:

25 mg chewable tablets

產品總結:

Potenza, 25 mg chewable tablets x 1 x 2 x 4 x 8 x 12

授权日期:

2014-09-03

搜索与此产品相关的警报