Invanz

Nazione: Unione Europea

Lingua: bulgaro

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Scarica Foglio illustrativo (PIL)
25-10-2022
Scarica Scheda tecnica (SPC)
25-10-2022

Principio attivo:

етапенем натрий

Commercializzato da:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Codice ATC:

J01DH03

INN (Nome Internazionale):

ertapenem

Gruppo terapeutico:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Area terapeutica:

Community-Acquired Infections; Streptococcal Infections; Staphylococcal Infections; Gram-Negative Bacterial Infections; Surgical Wound Infection; Pneumonia, Bacterial

Indicazioni terapeutiche:

TreatmentTreatment от следните инфекции, когато са причинени от бактерии е известно или с голяма степен на вероятност да бъде засегната от эртапенем и при парентеральной терапия изисква:интраабдоминальные инфекции;внебольничная пневмония;остри гинекологични заболявания;диабет крак инфекции на кожата и меките тъкани. PreventionInvanz показан при възрастни за профилактика на хирургичните инфекции след планова колоректальной хирургия. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Dettagli prodotto:

Revision: 26

Stato dell'autorizzazione:

упълномощен

Data dell'autorizzazione:

2002-04-18

Foglio illustrativo

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INVANZ 1
G ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ертапенем
(ertapenem)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може
да се наложи
да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо
,
че признаците на тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
,
уведомете Вашия лекар, медицинска
сестра
или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява INVANZ и
за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете
,
преди да Ви
бъде приложен
INVANZ
3.
Как
да използвате
INVANZ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
INVANZ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INVANZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
INVANZ съдържа ертапенем
,
антибиотик от
бета
-
ла
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INVANZ 1
g прах за концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1,0
g ертапенем (ertapenem)
.
Помощно(и
)
вещество(а)
с известно действие
Всяка доза от 1,0
g съдържа приблизително 6
mEq натрий (приблизително 137
mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте
точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение
INVANZ
е показан при педиатрични пациенти (на
възраст от
3
месеца до 17
години) и при
възрастни за лечение на следните
инфекции, причинени от бактерии, за
които е известно или е
много вероятно да са
чувствителни към ертапенем и при
необходимост от парентерална
терапия (вж. точки
4.4 и 5.1):

Интраабдоминални инфекции

Пневмония
,
придобита в обществото

Остри гинекологични инфекции

Инфекции на кожата и меките тъкани при
диабетно стъпало (вж. точка
4.4)
Профилактика
INVANZ е показан при възрастни за
профилактика на инфекция на
хирургичната рана след
елективна колоректална операция (вж
.
точка
4.4).
Официалните указани
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo danese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica danese 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 25-10-2022
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 02-12-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 25-10-2022
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 25-10-2022
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 25-10-2022

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti