Invanz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

етапенем натрий

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J01DH03

INN (Международно Name):

ertapenem

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Community-Acquired Infections; Streptococcal Infections; Staphylococcal Infections; Gram-Negative Bacterial Infections; Surgical Wound Infection; Pneumonia, Bacterial

Терапевтични показания:

TreatmentTreatment от следните инфекции, когато са причинени от бактерии е известно или с голяма степен на вероятност да бъде засегната от эртапенем и при парентеральной терапия изисква:интраабдоминальные инфекции;внебольничная пневмония;остри гинекологични заболявания;диабет крак инфекции на кожата и меките тъкани. PreventionInvanz показан при възрастни за профилактика на хирургичните инфекции след планова колоректальной хирургия. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-04-18

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INVANZ 1
G ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ертапенем
(ertapenem)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може
да се наложи
да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо
,
че признаците на тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
,
уведомете Вашия лекар, медицинска
сестра
или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява INVANZ и
за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете
,
преди да Ви
бъде приложен
INVANZ
3.
Как
да използвате
INVANZ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
INVANZ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INVANZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
INVANZ съдържа ертапенем
,
антибиотик от
бета
-
ла
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INVANZ 1
g прах за концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1,0
g ертапенем (ertapenem)
.
Помощно(и
)
вещество(а)
с известно действие
Всяка доза от 1,0
g съдържа приблизително 6
mEq натрий (приблизително 137
mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте
точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение
INVANZ
е показан при педиатрични пациенти (на
възраст от
3
месеца до 17
години) и при
възрастни за лечение на следните
инфекции, причинени от бактерии, за
които е известно или е
много вероятно да са
чувствителни към ертапенем и при
необходимост от парентерална
терапия (вж. точки
4.4 и 5.1):

Интраабдоминални инфекции

Пневмония
,
придобита в обществото

Остри гинекологични инфекции

Инфекции на кожата и меките тъкани при
диабетно стъпало (вж. точка
4.4)
Профилактика
INVANZ е показан при възрастни за
профилактика на инфекция на
хирургичната рана след
елективна колоректална операция (вж
.
точка
4.4).
Официалните указани
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-10-2022
Листовка Листовка чешки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-10-2022
Листовка Листовка датски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-10-2022
Листовка Листовка немски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-10-2022
Листовка Листовка естонски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-10-2022
Листовка Листовка гръцки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-10-2022
Листовка Листовка английски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-12-2016
Листовка Листовка френски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-10-2022
Листовка Листовка италиански 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-12-2016
Листовка Листовка латвийски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-12-2016
Листовка Листовка литовски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-10-2022
Листовка Листовка унгарски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-10-2022
Листовка Листовка малтийски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-12-2016
Листовка Листовка полски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-10-2022
Листовка Листовка португалски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-12-2016
Листовка Листовка румънски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-10-2022
Листовка Листовка словашки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-10-2022
Листовка Листовка словенски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-12-2016
Листовка Листовка фински 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-10-2022
Листовка Листовка шведски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-10-2022
Листовка Листовка норвежки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-10-2022
Листовка Листовка исландски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-10-2022
Листовка Листовка хърватски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите