Votrient

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: בולגרית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

пазопаниб

זמין מ:

Novartis Europharm Limited 

קוד ATC:

L01XE11

INN (שם בינלאומי):

pazopanib

קבוצה תרפויטית:

Антинеопластични средства

איזור תרפויטי:

Карцином, бъбречна клетка

סממני תרפויטית:

Почечно-клетъчна карцинома Вотриент (ОКВ)се посочва в възрастни за първа линия на лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR) и за пациентите, които са получили до цитокиновой терапия в по-късните етапи на заболяването. Сарком на меките тъкани (ИТС)Вотриент е показан за лечение на възрастни пациенти със селективен подтипове на съвременните сарком на меките тъкани (СМТ), които са получавали преди това химиотерапия за заболяване или метастатичен, които напредна в рамките на 12 месеца след (Нео)помощните терапия. Ефективността и безопасността на някои от НК гистологических подтипове на тумори.

leaflet_short:

Revision: 31

מצב אישור:

упълномощен

תאריך אישור:

2010-06-14

עלון מידע

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VOTRIENT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOTRIENT 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
пазопаниб (pazopanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Votrient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Votrient
3.
Как да приемате Votrient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Votrient
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOTRIENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Votrient е вид лекарство, наречено
_протеинкиназен инхибитор_
. Действа като блокира
а
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Votrient 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Розова, филмирана таблетка с формата
на капсула и вдлъбнато релефно
означение GS JT от
едната страна.
_ _
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Бяла, филмирана таблетка с формата на
капсула и вдлъбнато релефно означение
GS UHL от
едната страна.
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бъбречноклетъчен карцином (RCC)
Votrient e показан при възрастни за
лечение от първа линия на напреднал
бъбречноклетъчен
карцином (RCC) и при пациенти, които са
получили предшестващо лечение с
цитокини за
напреднало заболяване.
Сарком на меките тъкани (STS)
Votrient e показан за лечение на възрастни
пациенти с определени подвидове на
нап
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע ספרדית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע דנית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר דנית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה דנית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע גרמנית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע אסטונית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע יוונית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע אנגלית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע צרפתית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע איטלקית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע לטבית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע ליטאית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע הונגרית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע מלטית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע הולנדית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע פולנית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע רומנית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע סלובקית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע סלובנית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע פינית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע שוודית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 16-05-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 05-07-2013
עלון מידע עלון מידע נורבגית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 16-05-2023
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 16-05-2023
עלון מידע עלון מידע קרואטית 16-05-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 16-05-2023

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים