Votrient

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пазопаниб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited 

АТС код:

L01XE11

INN (Международно Name):

pazopanib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, бъбречна клетка

Терапевтични показания:

Почечно-клетъчна карцинома Вотриент (ОКВ)се посочва в възрастни за първа линия на лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR) и за пациентите, които са получили до цитокиновой терапия в по-късните етапи на заболяването. Сарком на меките тъкани (ИТС)Вотриент е показан за лечение на възрастни пациенти със селективен подтипове на съвременните сарком на меките тъкани (СМТ), които са получавали преди това химиотерапия за заболяване или метастатичен, които напредна в рамките на 12 месеца след (Нео)помощните терапия. Ефективността и безопасността на някои от НК гистологических подтипове на тумори.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-06-14

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VOTRIENT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOTRIENT 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
пазопаниб (pazopanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Votrient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Votrient
3.
Как да приемате Votrient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Votrient
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOTRIENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Votrient е вид лекарство, наречено
_протеинкиназен инхибитор_
. Действа като блокира
а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Votrient 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Розова, филмирана таблетка с формата
на капсула и вдлъбнато релефно
означение GS JT от
едната страна.
_ _
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Бяла, филмирана таблетка с формата на
капсула и вдлъбнато релефно означение
GS UHL от
едната страна.
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бъбречноклетъчен карцином (RCC)
Votrient e показан при възрастни за
лечение от първа линия на напреднал
бъбречноклетъчен
карцином (RCC) и при пациенти, които са
получили предшестващо лечение с
цитокини за
напреднало заболяване.
Сарком на меките тъкани (STS)
Votrient e показан за лечение на възрастни
пациенти с определени подвидове на
нап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2023
Листовка Листовка чешки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2023
Листовка Листовка датски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2023
Листовка Листовка немски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2023
Листовка Листовка естонски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2023
Листовка Листовка гръцки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2023
Листовка Листовка английски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2013
Листовка Листовка френски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2023
Листовка Листовка италиански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2013
Листовка Листовка латвийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2013
Листовка Листовка литовски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2023
Листовка Листовка унгарски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2023
Листовка Листовка малтийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2013
Листовка Листовка полски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2023
Листовка Листовка португалски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2013
Листовка Листовка румънски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2023
Листовка Листовка словашки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2023
Листовка Листовка словенски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2013
Листовка Листовка фински 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2023
Листовка Листовка шведски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2023
Листовка Листовка норвежки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2023
Листовка Листовка исландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2023
Листовка Листовка хърватски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите