Votrient

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

09-11-2020

Активна съставка:
пазопаниб
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited 
АТС код:
L01XE11
INN (Международно Name):
pazopanib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Карцином, бъбречна клетка
Терапевтични показания:
Почечно-клетъчна карцинома Вотриент (ОКВ)се посочва в възрастни за първа линия на лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR) и за пациентите, които са получили до цитокиновой терапия в по-късните етапи на заболяването. Сарком на меките тъкани (ИТС)Вотриент е показан за лечение на възрастни пациенти със селективен подтипове на съвременните сарком на меките тъкани (СМТ), които са получавали преди това химиотерапия за заболяване или метастатичен, които напредна в рамките на 12 месеца след (Нео)помощните терапия. Ефективността и безопасността на някои от НК гистологических подтипове на тумори.
Каталог на резюме:
Revision: 26
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001141
Дата Оторизация:
2010-06-14
EMEA код:
EMEA/H/C/001141

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

05-07-2013

Листовка Листовка - чешки

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

09-11-2020

Листовка Листовка - датски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

09-11-2020

Листовка Листовка - немски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

09-11-2020

Листовка Листовка - естонски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

05-07-2013

Листовка Листовка - гръцки

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

09-11-2020

Листовка Листовка - английски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

05-07-2013

Листовка Листовка - френски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

09-11-2020

Листовка Листовка - италиански

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

05-07-2013

Листовка Листовка - латвийски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

05-07-2013

Листовка Листовка - литовски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

05-07-2013

Листовка Листовка - унгарски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

05-07-2013

Листовка Листовка - малтийски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

05-07-2013

Листовка Листовка - нидерландски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

05-07-2013

Листовка Листовка - полски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

09-11-2020

Листовка Листовка - португалски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

05-07-2013

Листовка Листовка - румънски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

05-07-2013

Листовка Листовка - словашки

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

05-07-2013

Листовка Листовка - словенски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

09-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

05-07-2013

Листовка Листовка - фински

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

09-11-2020

Листовка Листовка - шведски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

09-11-2020

Листовка Листовка - норвежки

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

09-11-2020

Листовка Листовка - исландски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

09-11-2020

Листовка Листовка - хърватски

09-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

09-11-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Votrient 200 mg филмирани таблетки

Votrient 400 mg филмирани таблетки

пазопаниб (pazopanib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Votrient и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Votrient

Как да приемате Votrient

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Votrient

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Votrient и за какво се използва

Votrient е вид лекарство, наречено

протеинкиназен инхибитор

. Действа като блокира

активността на протеини, участващи в растежа и разпространението на раковите клетки.

Votrient се използва при възрастни за лечение на:

-

рак на бъбреците, който е напреднал или се е разпространил към други органи.

-

определени видове сарком на меките тъкани, това е вид рак, който засяга поддържащите

тъкани на тялото. Може да се намира в мускулите, кръвоносните съдове, мастната тъкан

или други тъкани, които поддържат, заобикалят или предпазват органите.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Votrient

Не приемайте Votrient

ако сте алергични

към пазопаниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

.

Обърнете се към Вашия лекар,

ако мислите, че това се отнася до Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Votrient:

-

aко имате

сърдечно заболяване

-

ако имате

чернодробно заболяване

-

ако сте имали

сърдечна недостатъчност или сърдечен удар

-

ако преди сте имали

колапс на белите дробове

-

ако сте имали проблеми, свързани с

кървене, кръвни съсиреци или стесняване на

артериите

-

ако сте имали проблеми със

стомаха или червата

, като

перфорация

(пробив) или

фистула

(образуване на неестествен проход между участъци на червата);

-

ако имате проблеми

с щитовидната жлеза;

-

ако имате проблеми с

бъбречната функция;

-

ако имате или сте имали

аневризма

(разширяване и отслабване на стена на кръвоносен

съд) или разкъсване на стена на кръвоносен съд.

Уведомете Вашия лекар,

ако нещо от горепосочените се отнася до Вас. Вашият лекар ще

прецени дали Votrient е подходящ за Вас. Може да се наложи да Ви се направят

допълнителни

изследвания

, за да се провери дали бъбреците, сърцето и черният Ви дроб работят правилно.

Високо кръвно налягане и Votrient

Votrient може да повиши кръвното Ви налягане. Вашето кръвно налягане ще бъде измервано

преди да започнете да приемате Votrient, както и докато го приемате. Ако имате високо кръвно

налягане, ще бъдете лекувани с лекарства за понижаването му.

-

Уведомете Вашия лекар,

ако имате високо кръвно налягане.

Ако ще се подлагате на операция

Вашият лекар ще спре приема на Votrient най-малко 7 дни преди операцията, тъй като

лекарството може да повлияе на зарастването на раната. Лечението Ви ще започне отново,

когато раната е добре зараснала.

Състояния, за които трябва следите

Votrient може да влоши някои състояния или да причини сериозни нежелани реакции. Докато

приемате Votrient трябва да следите за определени симптоми, за да се намали рискът от

развитие на проблеми. Вижте

точка 4.

Деца и юноши

Votrient не се препоръчва при хора на възраст под 18 години. Все още не е известно колко

добре действа лекарството при тази възрастова група. Също така Votrient не трябва да се

употребява при деца на възраст под 2 години от съображения за безопасност.

Други лекарства и Votrient

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това включва билкови лекарства и други лекарства,

които се купуват без рецепта.

Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Votrient или да повишат риска от

развитие на нежелани реакции. Votrient може също да повлияе действието на някои други

лекарства. Такива са:

-

кларитромицин, кетоконазол, итраконазол, рифамицин, телитромицин, вориконазол

(използвани за

лечение на инфекции

-

атазанавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир (използвани за

лечение на

инфекция с

ХИВ)

-

нефазодон (използван за

лечение на депресия)

-

симвастатин и вероятно други статини (използвани за

лечение на високи нива на

холестерола

-

лекарства, които

намаляват стомашната киселинност

. Видът на лекарството, което

приемате за намаляване на стомашната киселинност (напр. инхибитор на протонната

помпа, H

антагонисти или антиациди), може да повлияе на това как се приема Votrient.

Моля консултирайте се с Вашия лекар или медицинска сестра за съвет.

Уведомете Вашия лекар

или фармацевт, ако приемате някое от посочените по-горе лекарства.

Votrient с храна и напитки

Не приемайте Votrient с храна

, тъй като тя повлиява начина на усвояване на лекарството.

Приемайте лекарството най-малко два часа след хранене или един час преди хранене (вижте

точка 3).

Не пийте сок от грейпфрут,

докато се лекувате с Votrient, тъй като това може да повиши риска

от развитие на нежелани реакции.

Бременност, кърмене и фертилитет

Votrient не се препоръчва, ако сте бременна.

Ефектът на Votrient по време на бременност не е

известен.

-

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна

или планирате да забременеете

;

-

Използвайте надежден метод за контрацепция,

докато приемате Votrient и в

продължение на поне 2 седмици след спиране на приема, за да избегнете бременност;

-

Ако забременеете по време на лечение с

Votrient, уведомете Вашия лекар.

Не кърмете, докато приемате Votrient

. Не е известно дали съставките на Votrient преминават

в кърмата. Обсъдете това с Вашия лекар.

Пациентите от мъжки пол

(включително тези с вазектомия), които имат партньорки, които

или са бременни, или могат да забременеят (включително тези, които използват други методи

за контрацепция), трябва да използват презервативи по време на полов акт, докато приемат

Votrient и в продължение на поне 2 седмици след приема на последната доза.

Лечението с Votrient

може да повлияе на фертилитета

. Обсъдете това с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Votrient може да има странични ефекти, които биха могли да повлияят способността Ви за

шофиране и работа с машини.

-

Избягвайте шофиране или работа с машини, ако се чувствате замаяни, уморени или

слаби, или ако чувствате, че нямате енергия.

Votrient съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на филмирана таблетка, т.е. може

да се каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Votrient

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар.

Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Votrient да приемате

Препоръчителната доза

е две таблетки Votrient 400 mg (800 mg пазопаниб), приети веднъж

дневно. Това е максималната дневна доза. Вашият лекар може да намали Вашата доза, ако

развиете нежелани реакции.

Кога да приемате Votrient

Не приемайте Votrient с храна.

Приемайте го най-малко два часа след хранене, или един час

преди хранене.

Например, може да приемате лекарството два часа след закуска или един час преди обяд.

Приемайте Votrient по едно и също време всеки ден.

Поглъщайте таблетките цели с вода, една след друга. Недейте да чупите или разтрошавате

таблетките, тъй като това повлиява на начина на усвояване на лекарството и може да повиши

риска от развитие на нежелани реакции.

Ако сте приели повече от необходимата доза Votrient

Ако приемете прекалено много таблетки,

свържете се с лекар или фармацевт

за съвет. Ако е

възможно, покажете им опаковката или тази листовка.

Ако сте пропуснали да приемете Votrient

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза в

обичайното време.

Не спирайте приема на Votrient без да сте се посъветвали

Приемайте Votrient толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар. Не спирайте, освен

ако той не Ви е посъветвал.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможни сериозни нежелани реакции

Мозъчен оток

(синдром на обратима постериорна левкоенцефалопатия).

Votrient в редки случаи може да причини мозъчен оток, който може да е животозастрашаващ.

Симптомите включват:

-

загуба на речта;

-

промяна в зрението;

-

гърчове (припадъци);

-

обърканост;

-

високо кръвно налягане.

Спрете приема на Votrient и

незабавно потърсете медицинска помощ

, ако получите някой

от тези симптоми или ако получите главоболие, придружено с някой от тези симптоми.

Хипертонична криза

(внезапно и силно повишаване на кръвното налягане)

Votrient в редки случаи може да причини внезапно и силно повишаване на кръвното налягане.

Състоянието е известно като хипертонична криза. Вашият лекар ще следи Вашето кръвно

налягане, докато приемате Votrient.

Признаците и симптомите на хипертоничната криза могат

да включват:

силна гръдна болка;

силно главоболие;

замъглено зрение;

обърканост;

гадене;

повръщане;

силна тревожност;

задух;

гърчове (припадъци);

прималяване.

Спрете приема на Votrient и

незабавно потърсете медицинска помощ

, ако получите

хипертонична криза.

Сърдечни проблеми

Рисковете от развитие на тези състояния може да са по-високи при хора със съществуващ

сърдечен проблем, или при хора, които приемат други лекарства. Докато приемате Votrient ще

Ви проследяват за наличие на сърдечни проблеми.

Нарушение на сърдечната функция/сърдечна недостатъчност, сърдечен инфаркт

Votrient може да повлияе работата на сърцето или да повиши вероятността да получите

сърдечен инфаркт. Признаците и симптомите включват:

неправилен или ускорен сърдечен ритъм;

сърцебиене;

прималяване;

гръдна болка или тежест в гърдите;

болка в ръцете, гърба, врата или челюстта;

задух;

оток на краката.

Потърсете незабавно медицинска помощ,

ако получите някой от тези симптоми.

Промени в сърдечния ритъм (удължаване на QT интервала)

Votrient може да повлияе сърдечния ритъм, което при някои хора може да прерасне в

потенциално сериозно сърдечно състояние, известно като

torsade de pointes.

Това може да

доведе до много ускорен сърдечен ритъм, който да причини внезапна загуба на съзнание.

Уведомете Вашия лекар,

ако забележите някакви

необичайни промени в сърдечния си

ритъм

, като твърде бързо или твърде бавно биене.

Инсулт

Votrient може да повиши вероятността да получите инсулт. Признаците и симптомите на

инсулт могат да включват:

изтръпване или слабост на едната страна на тялото;

затруднен говор;

главоболие;

замаяност.

Потърсете незабавно медицинска помощ,

ако получите някой от тези симптоми.

Кървене

Votrient може да причини тежко кървене в храносмилателната система (като стомах,

хранопровод, ректум или черва), или в белите дробове, бъбреците, устата, влагалището и

мозъка, въпреки че това не се случва често. Симптомите включват:

-

кръв в изпражненията или черни изпражнения;

-

кръв в урината;

-

стомашна болка;

-

кашляне или повръщане на кръв.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от тези симптоми.

Перфорация и фистула

Votrient може да предизвика пробив (перфорация) на стомашната или чревната стена или

развитието на неестествена връзка между две части на храносмилателната система (фистула).

Признаците и симптомите могат да включват:

силна стомашна болка;

гадене и/или повръщане;

висока температура;

образуване на отвор (перфорация) в стомаха, тънкото или дебелото черво, от която се

отделя кървава или неприятно миришеща гной.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от тези симптоми.

Чернодробни проблеми

Votrient може да предизвика проблеми с черния дроб, които могат да доведат до развитието на

сериозни състояния като нарушение на чернодробната функция и чернодробна недостатъчност,

която може да доведе до смърт. Вашият лекар ще проверява чернодробните ензими, докато

приемате Votrient. Признаците и симптомите, че черният дроб не функционира правилно могат

да включват:

пожълтяване на кожата или на бялото на очите (жълтеница);

тъмна урина;

умора;

гадене;

повръщане;

загуба на апетит;

болка в дясната част на стомаха (корема);

лесно получаване на синини.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от тези симптоми.

Кръвни съсиреци

Дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен тромбоемболизъм

Votrient може да предизвика образуването на кръвни съсиреци във Вашите вени, особено на

краката (дълбока венозна тромбоза или ДВТ), които могат също така да се придвижат към

белите дробове (белодробен тромбоемболизъм). Признаците и симптомите могат да включват:

остра гръдна болка;

задух;

ускорено дишане;

болка в крака;

оток на ръцете и дланите или на краката и стъпалата.

Тромботична микроангиопатия (TMA)

Votrient може да предизвика образуването на кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове на

бъбреците и мозъка, придружено от намаляване на броя на червените кръвни клетки и

клетките, участващи в кръвосъсирването (тромботична микроангиопатия - TMA). Признаците и

симптомите могат да включват:

лесно получаване на синини;

високо кръвно налягане;

висока температура;

обърканост;

замаяност;

гърчове (припадъци);

понижено отделяне на урина.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от тези симптоми.

Синдром на туморен разпад

Votrient може да причини бързо разграждане на раковите клетки, което да доведе до синдром

на туморен разпад, като това при някои хора може да е фатално. Симптомите може да включват

неравномерен пулс, гърчове (припадъци), обърканост, мускулни крампи или спазми, или

намалено количество урина.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от

тези симптоми.

Инфекции

Инфекциите, възникващи по време на приема на Votrient е възможно да станат сериозни.

Симптомите на инфекциите могат да включват:

висока температура;

грипоподобни симптоми като кашлица, умора и болки по тялото, които не отминават;

задух и/или хрипове;

болка при уриниране;

порязвания, ожулвания или рани, които са зачервени, топли, оточни или болезнени.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от тези симптоми.

Възпаление на белите дробове

Votrient в редки случаи може да причини възпаление на белите дробове (интерстициална

белодробна болест, пневмонит), което при някои хора може да доведе до смърт. Симптомите

включват задух или кашлица, които не отминават. Докато приемате Votrient, ще бъдете

преглеждани за проблеми с белите дробове.

Потърсете незабавно медицинска помощ

, ако получите някой от тези симптоми.

Проблеми с щитовидната жлеза

Votrient може да понижи нивата на щитовидните хормони, произвеждани от Вашия организъм.

Това може да доведе до повишаване на теглото и умора. Докато сте на лечение с Votrient, ще

бъдат изследвани нивата на щитовидните хормони.

Информирайте Вашия лекар,

ако

забележите значимо наддаване на тегло или умора.

Замъглено или нарушено зрение

Votrient може да причини отделяне или разкъсване на вътрешната обвивка на окото (отлепване

или разкъсване на ретината). Това може да доведе до замъглено или нарушено зрение.

Уведомете Вашия лекар

, ако забележите някаква промяна във Вашето зрение.

Възможни нежелани реакции (включително възможни сериозни нежелани реакции в

съответната категория по честота).

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат

повече от 1 на 10

души):

-

високо кръвно налягане;

-

диария;

-

гадене или повръщане;

-

стомашна болка;

-

загуба на апетит;

-

загуба на тегло;

-

нарушаване на вкуса или загуба на вкуса;

-

възпаление на устата;

-

главоболие;

-

туморна болка;

-

липса на енергия, усещане за слабост или умора;

-

промени в цвета на косата;

-

необичайна загуба или изтъняване на косата;

-

загуба на кожен пигмент;

-

кожен обрив, възможно е да включва излющване на кожата;

-

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт

, ако някоя от тези нежелани реакции започне да Ви

безпокои.

Много чести нежелани реакции, които могат да се наблюдават в кръвните изследвания

или изследванията на урината:

-

повишаване на чернодробните ензими;

-

понижаване на албумина в кръвта;

-

белтък в урината;

-

понижаване на броя на тромбоцитите в кръвта (клетки, които спомагат за съсирването на

кръвта);

-

понижаване на броя на белите кръвни клетки.

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат

до 1 на 10

души):

-

лошо храносмилане, подуване, газове;

-

кървене от носа;

-

сухота в устата или афти в устата;

-

инфекции;

-

необичайна сънливост;

-

трудно заспиване;

-

гръдна болка, задух, болка в краката и подуване на краката/стъпалата. Това може да са

признаци за кръвен съсирек във Вашето тяло (тромбоемболизъм). Ако съсирекът се

откъсне, той може да достигне до белите Ви дробове, което може да е

животозастрашаващо или дори с фатален край;

-

сърцето става по-малко ефективно при изпомпване на кръв към тялото (сърдечна

дисфункция);

-

бавен сърдечен ритъм;

-

кървене в устата, ректума или белите дробове;

-

замаяност;

-

замъглено зрение;

-

горещи вълни;

-

подуване, причинено от задържане на течност в лицето, ръцете, глезените, ходилата или

клепачите;

-

мравучкане, слабост или изтръпване на дланите, ръцете, краката или стъпалата;

-

кожни нарушения, зачервяване, сърбеж, суха кожа;

-

нарушения на ноктите;

-

кожно усещане за парене, боцкане, сърбеж или мравучкане;

-

усещане за студ, с треперене;

-

прекомерно потене;

-

дехидратация;

-

мускулна болка, ставна болка, болка в сухожилията или гръдна болка, мускулни спазми;

-

дрезгав глас;

-

задух;

-

кашлица;

-

кашляне на кръв;

-

хълцане;

-

събиране на въздух между белия дроб и гръдната стена, което често е причина за задух

(пневмоторакс).

Уведомете Вашия лекар или фармацевт

, ако някоя от тези нежелани реакции стане

обезпокоителна.

Чести нежелани реакции, които могат да се наблюдават в кръвните изследвания или

изследванията на урината:

-

понижена функция на щитовидната жлеза;

-

отклонения в чернодробната функция;

-

повишаване на билирубина (вещество, което се произвежда в черния дроб);

-

повишаване на липазата (ензим, който участва в храносмилането);

-

повишаване на креатинина

(вещество, което се произвежда в мускулите);

-

промени в нивата на различни други химични вещества/ензими в кръвта. Вашият лекар

ще Ви информира за резултатите от кръвните изследвания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Votrient 200 mg филмирани таблетки

Votrient 400 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Votrient 200 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg пазопаниб (pazopanib)

(под формата на

хидрохлорид).

Votrient 400 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg пазопаниб (pazopanib)

(под формата на

хидрохлорид).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Votrient 200 mg филмирани таблетки

Розова, филмирана таблетка с формата на капсула и вдлъбнато релефно означение GS JT от

едната страна.

Votrient 400 mg филмирани таблетки

Бяла, филмирана таблетка с формата на капсула и вдлъбнато релефно означение GS UHL от

едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Бъбречноклетъчен карцином (RCC)

Votrient e показан при възрастни за лечение от първа линия на напреднал бъбречноклетъчен

карцином (RCC) и при пациенти, които са получили предшестващо лечение с цитокини за

напреднало заболяване.

Сарком на меките тъкани (STS)

Votrient e показан за лечение на възрастни пациенти с определени подвидове на напреднал

сарком на меките тъкани (STS), които са получили предшестваща химиотерапия за

метастатично заболяване или при които е настъпила прогресия до 12 месеца след (нео)

адювантна терапия.

Ефикасността и безопасността са установени само при определени хистологични туморни

подвидове на STS (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечение с Votrient трябва да се започва само от лекар с опит в приложението на

противотуморни лекарствени продукти.

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза пазопаниб за лечение на RCC или STS е 800 mg веднъж дневно.

Корекция на дозата

За да се овладеят нежеланите реакции, корекцията на дозата (понижаване или повишаване)

трябва да се прави стъпаловидно с по 200 mg низходящо или възходящо въз основа на

индивидуалната поносимост. Дозата на пазопаниб не трябва да надвишава 800 mg.

Педиатрична популация

Пазопаниб не трябва да се използва при деца на възраст под 2 години поради съображения за

безопасност относно растежа и развитието на органите (вж. точки 4.4 и 5.3).

Безопасността и ефикасността на пазопаниб при деца на възраст от 2 до 18 години все още не е

установена. Липсват данни (вж. точка 5.1).

Старческа възраст

Данните за приложение на пазопаниб при пациенти на възраст на и над 65 години са

ограничени. В проучвания с пазопаниб при бъбречноклетъчен карцином като цяло не са

наблюдавани клинично значими разлики в безопасността на пазопаниб между хора на възраст

над 65 години и по-млади пациенти. Клиничният опит не показва разлики в повлияването

между пациентите в старческа възраст и по-младите пациенти, но не може да се изключи

повишена чувствителност при някои пациенти в старческа възраст.

Бъбречно увреждане

Малко вероятно е бъбречното увреждане да оказва клинично значим ефект върху

фармакокинетиката на пазопаниб, като се има предвид ниската бъбречна екскреция на

пазопаниб и неговите метаболити (вж. точка 5.2). Поради тази причина не се налага корекция

на дозата при пациенти с креатининов клирънс над 30 ml/min. При пациенти с креатининов

клирънс под 30 ml/min се препоръчва повишено внимание, тъй като няма опит с пазопаниб при

тази популация пациенти.

Чернодробно увреждане

Препоръките за дозиране при пациенти с чернодробно увреждане са основани на

фармакокинетичните проучвания на пазопаниб при пациенти с различна степен на чернодробна

дисфункция. (вж. точка 5.2). Преди започване и по време на лечение с пазопаниб на всички

пациенти трябва да се правят изследвания на чернодробната функция, за да се определи дали

имат чернодробно увреждане (вж. точка 4.4). Приложението на пазопаниб при пациенти с леко

или умерено чернодробно увреждане трябва да става с повишено внимание и при внимателно

проследяване на поносимостта. Препоръчителната доза при пациенти с леки отклонения в

серумните чернодробни показатели (дефинирани или като нормални стойности на билирубина

и повишение на аланин-аминотрансфераза (АЛАТ) от всяка степен, или като повишение на

билирубина (>35% директен) до 1,5 пъти горната граница на нормата (ГГН), независимо от

стойността на АЛАТ) е 800 mg пазопаниб веднъж дневно. При пациенти с умерено

чернодробно увреждане (дефинирано като повишение на билирубин >1,5 до 3 пъти горната

граница на нормата, независимо от стойностите на АЛАТ) се препоръчва намалена доза

пазопаниб 200 mg веднъж дневно (вж. точка 5.2).

Пазопаниб не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (дефинирано като

общ билирубин >3 пъти горната граница на нормата, независимо от стойността на АЛАТ).

Вижте точка 4.4 за проследяване на чернодробната функция и за промяна на дозата при

пациенти с лекарствено индуцирана хепатотоксичност.

Начин на приложение

Пазопаниб е за перорално приложение. Той трябва да се приема без храна, поне един час преди

или два часа след хранене (вж. точка 5.2). Филмираните таблетки трябва да се приемат цели с

вода и да не се чупят или натрошават (вж. точка 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Чернодробни ефекти

По време на приложение на пазопаниб са съобщавани случаи на чернодробна недостатъчност

(включително фатални случаи). Приложението на пазопаниб при пациенти с леко или умерено

чернодробно увреждане трябва да става с повишено внимание и при внимателно проследяване.

Препоръчителната доза при пациенти с леки отклонения в серумните чернодробни показатели

(дефинирани или като нормални стойности на билирубина и повишение на АЛАТ от всяка

степен, или като повишение на билирубина до 1,5 пъти горната граница на нормата,

независимо от стойността на АЛАТ) е 800 mg пазопаниб веднъж дневно. При пациенти с

умерено чернодробно увреждане се препоръчва намалена доза пазопаниб 200 mg веднъж

дневно (повишение на билирубина >1,5 до 3 пъти горната граница на нормата, независимо от

стойностите на АЛАТ) (вж. точка 4.2 и 5.2). Пазопаниб не се препоръчва при пациенти с тежко

чернодробно увреждане (общ билирубин >3 пъти горната граница на нормата, независимо от

стойността на АЛАТ) (вж. точка 4.2 и 5.2). При тези пациенти експозицията при доза 200 mg е

значително намалена, въпреки че е много вариабилна, със стойности, считани за недостатъчни

да осигурят клинично значим ефект.

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани повишени нива на серумните

трансаминази (АЛАТ, аспартат аминотрансфераза [АСАТ]) и билирубин (вж. точка 4.8). В

по-голяма част от случаите е съобщавано за изолирано повишаване на АЛАТ и АСАТ, без

съпътстващо повишаване на алкалната фосфатаза или билирубина. Пациенти на възраст над

60 години може да са с повишен риск за лека (> 3 x ГГН) до тежка (> 8 x ГГН) степен на

повишаване на АЛАТ. Пациентите, носители на алел HLA-B*57:01 също са изложени на

повишен риск от повишаване на АЛАТ, свързано с приема на пазопаниб. Чернодробната

функция трябва да се проследява при всички, получаващи пазопаниб, независимо от генотипа и

възрастта (вж. точка 5.1).

Серумните чернодробни показатели трябва да се изследват преди започване на лечението с

пазопаниб, на 3-та, 5-та, 7-ма и 9-та седмица, след което на 3-ти и на 4-ти месец, с

допълнителни изследвания при клинични показания. Периодичното им изследване трябва да

продължи и след 4-ти месец.

Вижте Таблица 1 за указания за промяна на дозата при пациенти с изходни стойности на общ

билирубин

1,5 x ГГН и АСАТ и АЛАТ

2 x ГГН:

Таблица 1

Промени на дозата при лекарствено индуцирана хепатотоксичност

Стойности на чернодробните

показатели

Промяна на дозата

Повишаване на

трансаминазите между 3 и

8 x ГГН

Да се продължи лечението с пазопаниб, като всяка седмица

се проследява чернодробната функция, докато нивата на

трансаминазите се върнат до Степен 1 или до изходно ниво.

Повишаване на

трансаминазите >8 x ГГН

Да се прекъсне лечението с пазопаниб, докато нивата на

трансаминазите се върнат до Степен 1 или до изходно ниво.

Ако се прецени, че потенциалните ползи от повторно

започване на лечение с пазопаниб надвишават риска от

хепатотоксичност, тогава да се започне отново лечение с

пазопаниб в намалена доза от 400 mg дневно и да се

изследват серумните чернодробни показатели всяка седмица

в продължение на 8 седмици. Ако след повторно започване

на лечението с пазопаниб, повишаването на трансаминазите

достигне отново >3 x ГГН, приемът на пазопаниб трябва да

се преустанови окончателно.

Повишаване на

трансаминазите >3 x ГГН

заедно с повишаване на

билирубина >2 x ГГН

Да се преустанови окончателно приемът на пазопаниб.

Пациентите трябва да се проследяват, докато нивата на

трансаминазите се върнат до Степен 1 или до изходно ниво.

Пазопаниб е UGT1A1 инхибитор. Лека, индиректна

(неконюгирана) хипербилирубинемия може да се наблюдава

при пациенти със синдром на Gilbert. Пациенти само с лека

индиректна хипербилирубинемия, известен или предполаган

синдром на Gilbert, и повишаване на АЛАТ >3 x ГГН трябва

да се лекуват според препоръките, дадени за изолирани

повишавания на АЛАТ.

Едновременната употреба на пазопаниб и симвастатин увеличава риска от повишаване на

АЛАТ (вж. точка 4.5) и трябва да се осъществява с повишено внимание и стриктно

наблюдение.

Хипертония

При клинични проучвания с пазопаниб са настъпвали събития на хипертония, включително

новодиагностицирани симптоматични епизоди на повишено кръвно налягане (хипертонична

криза). Кръвното налягане трябва да е добре контролирано преди да се започне прием на

пазопаниб. Пациентите трябва да се проследяват за хипертония скоро след започване на

лечение (не по-късно от една седмица след започване на пазопаниб) и на чести интервали след

това, за да се осигури контрол на кръвното налягане. Повишените нива на кръвното налягане

(систолно кръвно налягане ≥150 mm Hg или диастолно кръвно налягане ≥100 mm Hg) се

проявяват рано в хода на лечението (при приблизително 40% от случаите са се проявили до

-тия

ден, а при приблизително 90% от случаите са се проявили през първите 18 седмици).

Кръвното налягане трябва да се проследява и да се овладява незабавно с комбинация от

антихипертензивно лечение и промяна на дозата на пазопаниб (спиране и повторно започване с

намалена доза според клиничната преценка) (вж. точки 4.2 и 4.8). Лечението с пазопаниб

трябва да се прекрати, ако има доказателства за хипертонична криза или ако хипертонията е

тежка и персистира въпреки антихипертензивно лечение и намаляване на дозата на пазопаниб.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES)/Синдром на обратима постериорна

левкоенцефалопатия (RPLS)

PRES/RPLS е съобщаван във връзка с пазопаниб. PRES/RPLS може да се прояви с главоболие,

хипертония, гърчове, летаргия, обърканост, слепота и други зрителни и неврологични

нарушения, и може да бъде с фатален изход. Пациентите, развиващи PRES/RPLS, трябва

завинаги да прекратят лечението с пазопаниб.

Интерстициална белодробна болест (ИББ)/Пневмонит

Интерстициална белодробна болест, която може да е с фатален изход, е съобщавана във връзка

с пазопаниб (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за белодробни симптоми,

насочващи към интерстициална белодробна болест/пневмонит. Лечението с пазопаниб трябва

да се прекрати при пациенти, развиващи интерстициална белодробна болест или пневмонит.

Сърдечна дисфункция/Сърдечна недостатъчност

Рисковете и ползите от лечението с пазопаниб трябва да се преценят преди започване на

лечение при пациенти с предшестваща сърдечна дисфункция. Безопасността и

фармакокинетиката на пазопаниб при пациенти с умерена до тежка сърдечна недостатъчност

или при пациенти с нива на левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) под нормалните не са

проучени.

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани събития на сърдечна дисфункция като

конгестивна сърдечна недостатъчност и намалена LVEF (вж. точка 4.8). В рандомизирано

проучване, сравняващо пазопаниб и сунитиниб при бъбречноклетъчен карцином (RCC)

(VEG108844), на участниците са правени измервания на LVEF на изходно ниво и последващи

измервания на LVEF. Наблюдавана е миокардна дисфункция при 13% (47/362) от лицата в

рамото на пазопаниб в сравнение с 11% (42/369) от лицата в рамото на сунитиниб.

Наблюдавана е конгестивна сърдечна недостатъчност при 0,5% от лицата във всяко от рамената

на лечение. Конгестивна сърдечна недостатъчност е докладвана при 3 от 240 лица (1%) във

фаза III STS проучването VEG110727. Намаляване на LVEF при лица с измервания след

започване на лечението и при последващи измервания на LVEF, е установено при 11% (15/140)

в групата на пазопаниб в сравнение с 3% (1/39) в групата на плацебо.

Рискови фактори

Тринадесет от 15 участници в групата на пазопаниб в STS проучването фаза III са имали

едновременно и хипертония, която може да е влошила сърдечната дисфункция при рискови

пациенти чрез повишаване на след натоварването на сърцето. 99% от пациентите (243/246),

включени в STS проучването фаза III, включително тези 15 участници, са приемали

антрациклин. Предшестващо лечение с антрациклин може да е рисков фактор за сърдечна

дисфункция.

Резултат

Четири от 15-те участници са се възстановили напълно (в рамките на 5% от изходното ниво) и

при 5 е имало частично възстановяване (в рамките на нормалните граници, но >5% под

изходното ниво). Един участник не се е възстановил, а за останалите 5 участници няма налични

данни от проследяване.

Овладяване

Спиране на лечението с пазопаниб и/или намаляване на дозата трябва да се комбинират с

лечение на хипертонията (ако има хипертония, вижте предупредителния раздел по-горе) при

пациенти със значително намаляване на LVEF, според клиничните показания.

Пациентите трябва да се проследяват внимателно за признаци или симптоми на конгестивна

сърдечна недостатъчност. При пациенти с риск от сърдечна дисфункция се препоръчва

изследване на изходно ниво и периодична оценка на LVEF.

Удължаване на QT интервала и

torsade de pointes

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани събития на удължаване на QT интервала и

torsade de pointes

(вж. точка 4.8). Пазопаниб трябва да се прилага с повишено внимание при

пациенти с анамнеза за удължаване на QT интервала, при пациенти, които приемат

антиаритмични лекарства или други лекарствени продукти, които могат да удължат QT

интервала, както и при пациенти със съответно предшестващо сърдечно заболяване. При

приложение на пазопаниб се препоръчва проследяване на електрокардиограмите при започване

на лечението и периодично след това, както и поддържане на нивата на електролитите (напр.

калций, магнезий, калий) в границите на нормата.

Артериални тромботични събития

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани случаи на миокарден инфаркт, миокардна

исхемия, исхемичен инсулт и транзиторни исхемични атаки (вж. точка 4.8). Наблюдавани са

събития с летален изход. Пазопаниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с

повишен риск за тромботични събития или които имат анамнеза за тромботични събития.

Пазопаниб не е проучван при пациенти, които са имали епизод в рамките на предходните

6 месеца. Решението дали да се приложи лечение трябва да се направи въз основа на оценка на

индивидуалното съотношение полза/риск за пациента.

Венозни тромбоемболични събития

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани венозни тромбоемболични събития,

включително венозна тромбоза и белодробна емболия с летален изход. Въпреки че са

наблюдавани и в двете проучвания - RCC и STS, честотата им е била по-висока в STS

популацията (5%), в сравнение с RCC популацията (2%).

Тромботична микроангиопатия (ТМА)

ТМА е съобщавана в клиничните проучвания с пазопаниб като монотерапия, в комбинация с

бевацизумаб и в комбинация с топотекан (вж. точка 4.8). Пациентите, развиващи ТМА, трябва

окончателно да прекратят лечението с пазопаниб. След спиране на лечението е наблюдавана

обратимост на ефектите на ТМА. Пазопаниб не е показан за комбинирано приложение с други

средства.

Хеморагични събития

В клинични проучвания с пазопаниб са съобщавани събития, свързани с хеморагия (вж.

точка 4.8). Настъпвали са хеморагични събития с фатален изход. Пазопаниб не е проучван при

пациенти с анамнеза за хемоптиза, мозъчен кръвоизлив или клинично значим

гастроинтестинален (ГИ) кръвоизлив през последните 6 месеца. Пазопаниб трябва да се

прилага с повишено внимание при пациенти със значителен риск от кървене.

Аневризми и артериални дисекации

Използването на инхибитори на пътя на VEGF при пациенти със или без хипертония може да

подпомогне образуването на аневризми и/или артериални дисекации. Преди започването на

лечение с пазопаниб трябва внимателно да се прецени този риск при пациенти с рискови

фактори като хипертония или анамнеза за аневризма.

Гастроинтестинални (ГИ) перфорации и фистула

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани събития на гастроинтестинална

перфорация или фистула (вж. точка 4.8). Настъпвали са събития на перфорация с летален

изход. Пазопаниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с риск от развитие

на гастроинтестинална перфорация или фистула.

Зарастване на рани

Не са провеждани официални проучвания за ефекта на пазопаниб върху зарастването на рани.

Тъй като инхибиторите на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) могат да влошат

процеса на зарастване на рани, лечението с пазопаниб трябва да се спре най-малко 7 дни преди

планова операция. Решението за повторно започване на лечение с пазопаниб след операция

трябва да се основава на клинична оценка за адекватното зарастване на раната. Приемът на

пазопаниб трябва да се преустанови при пациенти с дехисценция на раната.

Хипотиреоидизъм

В клинични проучвания с пазопаниб са наблюдавани събития на хипотиреоидизъм (вж.

точка 4.8). Препоръчва се изходно лабораторно изследване на тиреоидната функция и

пациентите с хипотиреоидизъм трябва да се лекуват според стандартната медицинска практика

преди започване на лечение с пазопаниб. Всички пациенти трябва да бъдат внимателно

наблюдавани за признаци и симптоми на тиреоидна дисфункция при лечение с пазопаниб.

Лабораторно проследяване на тиреоидната функция трябва да се провежда периодично и да се

лекува според стандартната медицинска практика.

Протеинурия

В клинични проучвания с пазопаниб са съобщавани случаи на протеинурия. Препоръчва се

изследване на урината в началото и периодично по време на лечението, и пациентите трябва да

се проследяват за влошаване на протеинурията. Приемът на пазопаниб трябва да се

преустанови, ако пациентът развие нефротичен синдром.

Тумор-лизис синдром (ТЛС)

Възникването на ТЛС, включително ТЛС с летален изход, се свързва с употребата на пазопаниб

(вж. точка 4.8). Пациенти с повишен риск от възникване на ТЛС са тези с бързо нарастващи

тумори, голям туморен товар, бъбречна дисфункция или дехидратация. Преди започване на

лечението с Votrient трябва да се обмислят превантивни мерки, като лечение на високи нива на

пикочна киселина и интравенозна хидратация. Пациентите, изложени на риск, трябва да се

проследяват внимателно и да се лекуват според клиничните показания.

Пневмоторакс

В клинични проучвания с пазопаниб при напреднал сарком на меките тъкани са наблюдавани

събития на пневмоторакс (вж. точка 4.8). Пациентите на лечение с пазопаниб трябва да се

наблюдават внимателно за признаци и симптоми на пневмоторакс.

Педиатрична популация

Тъй като механизмът на действие на пазопаниб може да засегне тежко растежа и развитието на

органите по време на ранното постнатално развитие при гризачи (вж. точка 5.3), пазопаниб не

трябва да се дава на педиатрични пациенти на възраст под 2 години.

Инфекции

Съобщавани са случаи на сериозни инфекции (със или без неутропения), които в някои случаи

са завършвали с летален изход.

Комбинация с други системни противоракови терапии

Клиничните проучвания на пазопаниб в комбинация с пеметрексед (недребноклетъчен рак на

белия дроб [NSCLC]) и лапатиниб (цервикален карцином) са прекратени в ранен етап поради

опасения за повишена токсичност и/или смъртност, и не е установена безопасна и ефективна

доза при комбинация на тези лечения.

Бременност

Предклиничните проучвания при животни са показали репродуктивна токсичност (вж.

точка 5.3). Ако пазопаниб се прилага по време на бременност или ако пациентката забременее

по време на лечението с пазопаниб, потенциалният риск за фетуса трябва да бъде обяснен на

пациентката. Жени с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да избягват

забременяване, докато са на лечение с пазопаниб (вж. точка 4.6).

Взаимодействия

Едновременното лечение с мощни инхибитори на CYP3A4, P-гликопротеина (P-gp) или

протеина на резистентност на рак на гърдата (BCRP) трябва да се избягва поради риска от

повишена експозиция на пазопаниб (вж. точка 4.5). Трябва да се обмисли избор на

алтернативни съпътстващи лекарствени средства, без или с минимален потенциал за

инхибиране на CYP3A4, P-gp или BCRP.

Едновременното лечение с индуктори на CYP3A4 трябва да се избягва поради риск от намалена

експозиция на пазопаниб (вж. точка 4.5).

Наблюдавани са случаи на хипергликемия при едновременно лечение с кетоконазол.

Едновременното приложение на пазопаниб със субстрати на уридиндифосфатглюкуронил

трансфераза 1A1 (UGT1A1) (напр. иринотекан) трябва да става с повишено внимание, тъй като

пазопаниб е инхибитор на UGT1A1 (вж. точка 4.5).

По време на лечение с пазопаниб трябва да се избягва приема на сок от грейпфрут (вж.

точка 4.5).

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на филмирана таблетка,

т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на други лекарствени продукти върху пазопаниб

In vitro

проучвания показват, че оксидативният метаболизъм на пазопаниб в човешките

чернодробни микрозоми се медиира главно от CYP3A4, с незначително участие на CYP1A2 и

CYP2C8. Поради тази причина, инхибиторите и индукторите на CYP3A4 могат да променят

метаболизма на пазопаниб.

Инхибитори на CYP3A4, P-gp, BCRP

Пазопаниб е субстрат за CYP3A4, P-gp и BCRP.

Едновременното приложение на пазопаниб (400 mg веднъж дневно) с мощния инхибитор на

CYP3A4 и P-gp, кетоконазол (400 mg веднъж дневно) за 5 последователни дни, е довело до

повишаване с 66% и 45% на средните стойности съответно на AUC

(0-24)

и C

на пазопаниб, в

сравнение с приложение на пазопаниб самостоятелно (400 mg веднъж дневно за 7 дни).

Сравнения на фармакокинетичните показатели на пазопаниб C

(диапазон на средни

стойности 27,5 до 58,1 µg/ml) и AUC

(0-24)

(диапазон на средни стойности 48,7 до 1040 µg*h/ml)

след приложение на пазопаниб 800 mg самостоятелно и след приложение на пазопаниб 400 mg

плюс кетоконазол 400 mg (средна стойност на C

59,2 µg/ml, средна стойност на AUC

(0-24)

1300 µg*h/ml), показват че в присъствието на мощен инхибитор на CYP3A4 и P-gp,

намаляването на дозата на пазопаниб на 400 mg веднъж дневно при повечето пациенти ще

доведе до системна експозиция, подобна на тази, наблюдавана след приложение на пазопаниб

800 mg веднъж дневно самостоятелно. Някои пациенти обаче могат да имат по-висока системна

експозиция на пазопаниб от тази, наблюдавана след приложение на 800 mg пазопаниб

самостоятелно.

Едновременното приложение на пазопаниб с други мощни инхибитори на CYP3A4 (напр

итраконазол, кларитромицин, атазанавир, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир,

саквинавир, телитромицин, вориконазол) може да повиши концентрацията на пазопаниб. Сокът

от грейпфрут съдържа инхибитор на CYP3A4 и също може да повиши плазмените

концентрации на пазопаниб.

Приложението на 1 500 mg лапатиниб (субстрат и слаб инхибитор на CYP3A4 и P-gp, и мощен

инхибитор на BCRP) с 800 mg пазопаниб води до приблизително 50% дo 60% повишаване на

средната AUC

(0-24)

и C

на пазопаниб, в сравнение с приложение само на 800 mg пазопаниб.

Инхибирането на P-gp и/или BCRP от лапатиниб, вероятно допринася за повишената

експозиция на пазопаниб.

Едновременното приложение на пазопаниб с инхибитор на CYP3A4, P-gp и BCRP, като

лапатиниб, ще доведе до повишаване на плазмените концентрации на пазопаниб.

Едновременното приложение с мощни инхибитори на P-gp или BCRP също може да промени

експозицията и разпределението на пазопаниб, включително и разпределението в централната

нервна система (ЦНС).

Едновременното приложение на пазопаниб с мощен инхибитор на CYP3A4 трябва да се избягва

(вж. точка 4.4). Ако няма налична медицински приемлива алтернатива на мощен инхибитор на

CYP3A4, при едновременно приложение, дозата на пазопаниб трябва да се намали на 400 mg

дневно. В такива случаи трябва внимателно да се наблюдава за нежелани реакции и може да се

обмисли допълнително намаляване на дозата, ако са наблюдавани нежелани реакции, възможно

свързани с лекарството.

Комбинацията с мощни инхибитори на P-gp или BCRP трябва да се избягва, или се препоръчва

избор на алтернативен съпътстващ лекарствен продукт без или с минимален потенциал за

инхибиране на P-gp или BCRP.

Индуктори на CYP3A4, P-gp, BCRP

Индуктори на CYP3A4, като рифампин, могат да понижат плазмените концентрации на

пазопаниб. Едновременното приложение на пазопаниб с мощни индуктори на P-gp или BCRP

може да промени експозицията и разпределението на пазопаниб, включително и

разпределението в ЦНС. Препоръчва се избор на алтернативно съпътстващо лечение без или с

минимален потенциал за индукция на ензим или транспортер.

Прочетете целия документ

EMA/445271/2012

EMEA/H/C/001141

Резюме на EPAR за обществено ползване

Votrient

pazopanib

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Votrient. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Votrient.

Какво представлява Votrient?

Votrient е лекарство, съдържащо активното вещество пазопаниб (pazopanib). Предлага се под

формата на таблетки (200 mg; 400 mg).

За какво се използва Votrient?

Votrient се използва за лечение на възрастни със следните видове рак:

напреднал бъбречноклетъчен карцином, вид рак на бъбреците. Използва се при пациенти,

които не са били лекувани преди това или при пациенти, които са получили предшестващо

лечение за напреднало заболяване с противоракови лекарства, наречени „цитокини“.

„Напреднал“ означава, че ракът е започнал да се разпространява;

някои форми на напреднал сарком на меките тъкани – вид рак, който се развива от меките

опорни тъкани на тялото. Използва се при пациенти, които преди това са били лекувани с

химиотерапия (лекарства за лечение на рак), защото техният рак се е разпространил, или при

пациенти, чийто рак е напреднал до 12 месеца след започването на адювантна или

неоадювантна терапия (лечение, получено след или преди основното им лечение).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как се използва Votrient?

Лечението с Votrient трябва да бъде започнато само от лекар с опит в прилагането на

противоракови лекарства. Препоръчителната доза е 800 mg веднъж дневно, като може да се

наложи намаляването й, ако пациентът развие нежелани лекарствени реакции. Votrient трябва да

се приема с вода, но без храна, поне един час преди или два часа след хранене.

При пациенти с умерени чернодробни проблеми дозата трябва да се намали до 200 mg веднъж

дневно. Votrient не се препоръчва при пациенти с тежки чернодробни проблеми.

Как действа Votrient?

Активното вещество във Votrient, пазопаниб, е инхибитор на протеин киназата. Това означава, че

блокира някои специфични ензими, известни като протеинкинази. Тези ензими се намират в

някои рецептори по повърхността на клетките, които участват в растежа и разпространението на

раковите клетки, например VEGFR, PDGFR и KIT. Като блокира тези ензими, Votrient може да

забави растежа и разпространението на тумора.

Как е проучен Votrient?

Votrient е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в едно основно проучване, обхващащо 435

пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином, някои от които са преминали предходно

лечение с цитокини. Votrient е сравнен също с плацебо в едно основно проучване, обхващащо

369 пациенти със сарком на меките тъкани, чието заболяване е прогресирало по време или след

предходна химиотерапия.

Във всички проучвания основната мярка за ефективност е преживяемостта на пациентите без

прогресиране на заболяването (колко дълго пациентите са живели без заболяването им да се

влоши).

Какви ползи от Votrient са установени в проучванията?

Votrient е по-ефективен от плацебо за лечение на пациенти с напреднал бъбречноклетъчен

карцином. Пациентите, приемащи Votrient, преживяват средно 9,2 месеца без влошаване на

заболяването в сравнение с 4,2 месеца при пациентите, приемащи плацебо.

Votrient е по-ефективен от плацебо и за лечение на сарком на меките тъкани. Пациентите,

приемащи Votrient, преживяват средно 20 седмици без влошаване на заболяването в сравнение

със седем седмици при пациентите, приемащи плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Votrient?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Votrient (наблюдавани при 1 на 10 пациенти) са

намаляване на апетита, дисгуесия (промяна на вкуса), хипертония (високо кръвно налягане),

диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, болка, промяна на цвета на косата, умора,

хипопигментация на кожата (обезцветяване на кожата), ексфолиативен обрив (обрив с лющене),

главоболие, стоматит (възпаление на лигавицата на устата), загуба на тегло и увеличени

плазмени нива на чернодробните ензими.За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Votrient, вижте листовката.

Votrient не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

пазопаниб или към някоя от останалите съставки.

Votrient

Страница 2/3

Защо Votrient е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че Votrient е доказано ефективно лекарство при пациенти с напреднал

бъбречноклетъчен карцином и със сарком на меките тъкани, със съответното клинично

подобрение на преживяемостта без прогресиране на заболяването. Показателите за безопасност

на Votrient се считат за приемливи и като цяло управляеми. Затова Комитетът реши, че ползите от

Votrient са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Votrient е разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че се

очакват допълнителни данни за лекарството, и по-специално за лечението на бъбречноклетъчен

карцином

Тъй като фирмата е предоставила необходимата допълнителна информация,

разрешението за употреба е променено от „условно“ на „безусловно“.

Допълнителна информация за Votrient:

На 14 юни 2010 г. Европейската комисия издава условно разрешение за употреба на Votrient,

валидно в Европейския съюз. Разрешението за употреба е променено на безусловно на 1 юли

2013 г.

Пълният текст на EPAR за Votrient може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Votrient, прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2013.

Votrient

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация