Votrient

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: bulgarų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

пазопаниб

Prieinama:

Novartis Europharm Limited 

ATC kodas:

L01XE11

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

pazopanib

Farmakoterapinė grupė:

Антинеопластични средства

Gydymo sritis:

Карцином, бъбречна клетка

Terapinės indikacijos:

Почечно-клетъчна карцинома Вотриент (ОКВ)се посочва в възрастни за първа линия на лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR) и за пациентите, които са получили до цитокиновой терапия в по-късните етапи на заболяването. Сарком на меките тъкани (ИТС)Вотриент е показан за лечение на възрастни пациенти със селективен подтипове на съвременните сарком на меките тъкани (СМТ), които са получавали преди това химиотерапия за заболяване или метастатичен, които напредна в рамките на 12 месеца след (Нео)помощните терапия. Ефективността и безопасността на някои от НК гистологических подтипове на тумори.

Produkto santrauka:

Revision: 31

Autorizacija statusas:

упълномощен

Leidimo data:

2010-06-14

Pakuotės lapelis

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VOTRIENT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOTRIENT 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
пазопаниб (pazopanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Votrient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Votrient
3.
Как да приемате Votrient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Votrient
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOTRIENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Votrient е вид лекарство, наречено
_протеинкиназен инхибитор_
. Действа като блокира
а
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Votrient 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Розова, филмирана таблетка с формата
на капсула и вдлъбнато релефно
означение GS JT от
едната страна.
_ _
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Бяла, филмирана таблетка с формата на
капсула и вдлъбнато релефно означение
GS UHL от
едната страна.
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бъбречноклетъчен карцином (RCC)
Votrient e показан при възрастни за
лечение от първа линия на напреднал
бъбречноклетъчен
карцином (RCC) и при пациенти, които са
получили предшестващо лечение с
цитокини за
напреднало заболяване.
Сарком на меките тъкани (STS)
Votrient e показан за лечение на възрастни
пациенти с определени подвидове на
нап
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės danų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 16-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 05-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 16-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 05-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 16-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 05-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 16-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 05-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 16-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 16-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 16-05-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją