Votrient

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

пазопаниб

Pieejams no:

Novartis Europharm Limited 

ATĶ kods:

L01XE11

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

pazopanib

Ārstniecības grupa:

Антинеопластични средства

Ārstniecības joma:

Карцином, бъбречна клетка

Ārstēšanas norādes:

Почечно-клетъчна карцинома Вотриент (ОКВ)се посочва в възрастни за първа линия на лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR) и за пациентите, които са получили до цитокиновой терапия в по-късните етапи на заболяването. Сарком на меките тъкани (ИТС)Вотриент е показан за лечение на възрастни пациенти със селективен подтипове на съвременните сарком на меките тъкани (СМТ), които са получавали преди това химиотерапия за заболяване или метастатичен, които напредна в рамките на 12 месеца след (Нео)помощните терапия. Ефективността и безопасността на някои от НК гистологических подтипове на тумори.

Produktu pārskats:

Revision: 31

Autorizācija statuss:

упълномощен

Autorizācija datums:

2010-06-14

Lietošanas instrukcija

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VOTRIENT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOTRIENT 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
пазопаниб (pazopanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Votrient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Votrient
3.
Как да приемате Votrient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Votrient
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOTRIENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Votrient е вид лекарство, наречено
_протеинкиназен инхибитор_
. Действа като блокира
а
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Votrient 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Розова, филмирана таблетка с формата
на капсула и вдлъбнато релефно
означение GS JT от
едната страна.
_ _
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Бяла, филмирана таблетка с формата на
капсула и вдлъбнато релефно означение
GS UHL от
едната страна.
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бъбречноклетъчен карцином (RCC)
Votrient e показан при възрастни за
лечение от първа линия на напреднал
бъбречноклетъчен
карцином (RCC) и при пациенти, които са
получили предшестващо лечение с
цитокини за
напреднало заболяване.
Сарком на меките тъкани (STS)
Votrient e показан за лечение на възрастни
пациенти с определени подвидове на
нап
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 16-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 05-07-2013
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 16-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 16-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 16-05-2023

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi