Votrient

Страна: Європейський Союз

мова: болгарська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

пазопаниб

Доступна з:

Novartis Europharm Limited 

Код атс:

L01XE11

ІПН (Міжнародна Ім'я):

pazopanib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична области:

Карцином, бъбречна клетка

Терапевтичні свідчення:

Почечно-клетъчна карцинома Вотриент (ОКВ)се посочва в възрастни за първа линия на лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR) и за пациентите, които са получили до цитокиновой терапия в по-късните етапи на заболяването. Сарком на меките тъкани (ИТС)Вотриент е показан за лечение на възрастни пациенти със селективен подтипове на съвременните сарком на меките тъкани (СМТ), които са получавали преди това химиотерапия за заболяване или метастатичен, които напредна в рамките на 12 месеца след (Нео)помощните терапия. Ефективността и безопасността на някои от НК гистологических подтипове на тумори.

Огляд продуктів:

Revision: 31

Статус Авторизація:

упълномощен

Дата Авторизація:

2010-06-14

інформаційний буклет

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VOTRIENT 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOTRIENT 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
пазопаниб (pazopanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Votrient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Votrient
3.
Как да приемате Votrient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Votrient
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOTRIENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Votrient е вид лекарство, наречено
_протеинкиназен инхибитор_
. Действа като блокира
а
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Votrient 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
пазопаниб (pazopanib)
_ _
(под формата на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Votrient 200 mg филмирани таблетки
Розова, филмирана таблетка с формата
на капсула и вдлъбнато релефно
означение GS JT от
едната страна.
_ _
Votrient 400 mg филмирани таблетки
Бяла, филмирана таблетка с формата на
капсула и вдлъбнато релефно означение
GS UHL от
едната страна.
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бъбречноклетъчен карцином (RCC)
Votrient e показан при възрастни за
лечение от първа линия на напреднал
бъбречноклетъчен
карцином (RCC) и при пациенти, които са
получили предшестващо лечение с
цитокини за
напреднало заболяване.
Сарком на меките тъкани (STS)
Votrient e показан за лечение на възрастни
пациенти с определени подвидове на
нап
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 16-05-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 05-07-2013
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 16-05-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 05-07-2013
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 16-05-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 05-07-2013
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 16-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 16-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 16-05-2023

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів