Viracept

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-06-2014

Aktiv bestanddel:
nelfinavir
Tilgængelig fra:
Roche Registration Ltd.
ATC-kode:
J05AE04
INN (International Name):
nelfinavir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Viracept er indiceret ved antiretroviral kombinationsbehandling af HIV-1-inficerede mennesker, unge og børn på tre år og ældre med humane immunsvigt. I protease-hæmmer (PI)-erfarne patienter, valg af nelfinavir bør være baseret på individuelle viral resistens test og behandling, historie.
Produkt oversigt:
Revision: 25
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000164
Autorisation dato:
1998-01-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/000164

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-06-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

VIRACEPT 50 mg/g oralt pulver

Nelfinavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Viracept til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bli

er værre eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Viracept

Sådan skal du tage Viracept

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad er Viracept

Viracept indeholder det aktive indholdsstof nelfinavir, som er en proteasehæmmer. Den tilhører en

gruppe af læg

emidler, som kaldes antiretrovirale lægemidler.

Hvad anvendes Viracept til

Viracept anvendes sammen med andre antiretrovirale lægemidler for at:

Bekæmpe hiv (human immundefekt virus). Det hjælper med at reducere antallet af hiv-partikler

i dit bl

Øge antallet af nogle af de celler i dit blod, som hjælper med at bekæmpe infektion. Disse

kaldes CD4 hvide blodceller. De er særl

igt nedsat, nå

r du har hiv. Det kan føre til en øget risiko

for mange typer infektioner.

Viracept kan ikke helbrede hiv-infektionen. Du kan fortsat få infektioner eller andre sygdomme på

grund af

din hiv-infektion. Selv om du er i behandling med Viracept, kan du give hiv videre til andre

gennem kontakt med blod eller ved seksuel kontakt. Derfor skal du fortsætte med at tage passende

forholdsregler for at forhindre, at du giver virusen videre til andre, selv om du tager Viracept.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VIRACEPT

Tag ikke Viracept hvis:

Du er overfølsom

(allergisk) over for nelfinavir eller et af de øvrige indholdsstoffer (anført i

afsnit 6 ”Yderligere information”).

Du tager et af de lægemidler, der er anført i den først del af afsnit 2 under ”Brug af anden

medicin” og ”Tag ikke Viracept”.

Tag ikke Viracept, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vær ekstra forsigtig med at tage Viracept

Tjek med din læge før du tager Viracept hvis:

Du har nyreproblemer.

Du har højt

blodsukker (diabetes).

Du har en sjælden blodsygdom, som findes i nogle familier, som kaldes hæmofili.

Du har en leversygdom forårsaget af hepatitis B eller C. Din læge kan ønske at tage

regelm

æssige blod

prøver.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, før

du tager Viracept.

Patienter med leversygdom

Patienter med kronisk hepatitis B eller C, og som bliver behandlet med antiretrovirale lægemidler, har

øget risiko for alvorlige og potentielt dødelige leverskader, hvilket

kan kræve bl

odprøver til kontrol af

leverfunktionen. Tal med din læge, hvis du tidligere har haft en leversygdom.

Kropsfedt

Antiretroviral kombinationsbehandling kan forårsage ændringer i kropsformen på grund af ændringer i

fedtfordelingen. Disse æn

dringer kan

inkludere tab af fedt fra ben, arme og ansigt, øget fedt på maven

og omkring indre organer, brystforstørrelse og fedtpukkel i nakken (bøffelnakke). Årsagen til og den

langsigtede effekt af disse tilstande på helbredet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Kontakt din

læge, hvis du bemærker ændringer i kropsfedtet.

Tegn på tidligere infektioner

Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion

som tidligere har haft andre infektioner i

forbindelse med deres hiv-infektion, kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner

forekomme kort efter, at antihiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en

forbedring i kroppens immunforsvar, som således gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der

kan have været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker nogle symptomer på infektion,

skal du omgående informere din læge.

Knoglesygdom (knoglenekrose)

Nogle patienter, som tager antiretroviral kombinationsbehandling

, kan udvikle en knoglesygdom, som

kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Nogle af de

mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom kan blandt andet være varigheden af den

antiretrovirale kombinationsbehandling, steroidbehandling, alkoholforbrug, alvorligt nedsat

immunforsvar samt højere body mass index (BMI). Tegn på knoglenekrose er stivhed, ømhed og

smerter i led (specielt i hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær. Hvis du bemærker nogle af

disse symptomer, skal du omgående informere din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du br

uger anden medicin eller har brugt det f

or nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, og naturlægemidler. Det skyldes, at Viracept

kan påvirke behandlingen med anden medicin, og anden medicin kan påvirke behandlingen med

Viracept.

Tag ikke Viracept,

og fort

æl din læge eller på apoteket, hvis du

tager nogle af de nedenstående

lægemidler:

Lægemidler lavet ud fra sekale som f.eks. cabergolin, ergotamin eller lisurid (mod Parkinsons

sygdom eller migræne)

Naturlægemidler, som indeholder perikon (mod depression eller ti

l forbedring af dit hum

ør)

Rifampicin (mod tuberkulose)

Terfenadin eller astemizol (m

allergi)

Pimozid (anvendt mod psykiske sygdomme)

Amiodaron eller quinidin (mod abnorm hjerterytme)

Phenobarbital eller carbamazepin (mod epilepsi)

Triazolam eller midazolam indtaget gennem munden (sovemedicin eller mod angst)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Cisaprid (mod halsbrand eller problemer med dit fordøjelsessystem)

Omeprazol (mod mavesår)

Alfuzosin (mod forstørret blærehalskirtel (prostata))

Sildenafil (mod pulmonal arteriel hypertension)

Simvastatin eller lovastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet)

Tag ikke Viracept og fortæl din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis

du er i tvivl, s

kal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Viracept.

Fortæl din læge eller på apoteket,

s du tager no

gle af de nedenstående lægemidler:

Andre lægemidler mod hiv-infektion såsom ritonavir, indinavir, saquinavir og delavirdin,

prenavir, efavirenz eller nevirapin

Orale præventionsmidler (p-piller). Viracept kan forhindre p-piller i at virke, så du skal bruge

andre præventionsmetoder (som f.eks. kondom), mens du tager Viracept

Calciumantagonister såsom bepridil (mod hjerteproblemer)

Lægemidler, som undertrykker immunforsvaret, såsom tacrolimus eller ciclosporin

Lægemidler, som hæmmer mavesyren, såsom lansoprazol

Fluticason (mod høfeber)

Phenytoin (mod epilepsi)

Methadon (mod narkotikaafhængighed)

Sildenafil (for at opnå eller bibeholde erektion)

Tadalafil (mod pulmonal arteriel hypertension eller fo

r at opnå eller bibehol

de erektion)

Vardenafil (mod pulmonal arteriel hypertension eller for at opnå ell

r bibeholde erektion)

Ketoconazol, itraconazol eller fluconazol (mod svampeinfektioner)

Rifabutin, erythromycin eller clarithromycin (mod bakterielle infektioner)

Midazolam administreret som injektion eller diazepam

(mod angst eller til at hjælpe dig sove)

Fluoxetin, paroxetin, imipramin, amitriptylin eller trazodon (mod depression)

Atorvastatin eller andre statiner (til nedsættelse af kolesterol i blodet)

Salmeterol (mod astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL))

Warfarin (for at nedsætte risikoen for blodpropper)

Colchicin (mod podagraanfald eller familiær

iddelhavsfeber)

Bosentan (mod pulmonal arteriel hypertension)

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, før

du tager Viracept.

Brug af Viracept sammen med mad og drikke

Tag Viracept med et måltid. Det hjælper din krop til at få det fulde udby

tte af m

edicinen.

Graviditet, prævention og amning

Tal med din læge før du tager Viracept, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Du må ikke amme, mens du tager Viracept, idet du

kan give hiv vi

dere til barnet

Viracept kan forhindre orale præventionsmidler (p-piller) i at virke, så du bør bruge andre

præventionsmetoder (som f.eks. kondom), mens du tager Viracept.

Spørg dig læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form

medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Viracept vil påvirke din evne til at køre

bil eller betjene værktøj eller

maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Viracept

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder aspartam, som er en fenylalaninkilde. Det kan være skadeligt for

patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

Dette lægemiddel er i det væsentlige kaliumfri, idet det indehol

der mindre end 1

mmol (39 mg)

kalium per dosis.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl

så tal med din læge eller apoteket, før

du tager Viracept.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE VIRACEPT

Tag altid Viracept nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket. De

sædvanlige d

oseringer beskrives nedenfor. Følg instruktionerne omhyggeligt for at få det fulde udbytte

af Viracept.

Viracept pulver er til patienter, som ikke kan tage tabletter. Viracept-tabletter anbefales gener

elt til

voksne og til ældre børn. Yngre børn, som er i stand til at tage tabletter, kan tage Viracept-tabletter i

stedet for det orale pulver. Hvis du vil tage tabletter i stedet for, så se indlægssedlen for Viracept

250 mg tabletter.

Hvordan Viracept skal blandes

Lægemiddelpakningen indeholder to måleskeer:

Hvid 1 grams (1 g) måleske,

Blå 5 grams (5 g) måleske.

Afmål en strøgen skefuld pulver. Du kan bruge håndtaget på den an

den måleske til at skrabe det ekstra

pulver af med og dermed få en strøgen skefuld (se nedenstående billede).

Du kan blande pulveret med lidt vand, mælk, modermælkserstatning, soja-

modermælkserstatning, sojamælk, flydende kosttilsskud eller budding.

Hvis du blander pulveret, men indtager det ikke m

d det samme, kan du opbevare det i op til 6

timer i køleskab.

Bland ikke pulveret med appelsinjuice, æblemos eller andre syreholdige væsker og madvarer.

Det kan give dit lægemiddel en bitter smag.

Tilsæt ikke væske til pulveret i dets oprindelige beholder.

Brug af dette lægemiddel

Tag Viracept med et måltid. Det hjælper din krop til at få det fulde udbytte af medicinen.

Indtag hele den blanding du laver hver gang. Det sikrer, at du får de

n rigtige mængde af

medicinen.

Tag alle dine doser på det rigtige tidspunkt hver dag. Det gør at medicinen virker bedre.

Stop ikke med at tage medicinen uden a

tale med din læge først.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvor meget skal indtages

Voksne og børn ældre end 13 år

Viracept-pulver kan indtages enten to eller tre gange daglig me

d et måltid. Tabel 1

nedenfor viser den sædvanlige dosis.

Tabel 1

Dosis som tages af voksne og børn ældre end 13 år

Hvor ofte

du skal

tage det

Antal måleskeer

Blå måleske

Hvid måleske

(5 g) (1 g

Hvor meget du tager

hver gang (i gram)

To gange

daglig

5 -

25 g

Tre gange

daglig

3 -

15 g

Børn i alderen 3 til 13

år

Til børn

i alderen 3 til 13 år beregnes den anbefalede dosis af Viracept-pulver ud fra deres

kropsvægt. D

skal give lægemidlet til dit barn enten to eller tre gange daglig i forbindelse

med et måltid.

De forskellige måder vises nedenfor i to separate tabeller.

Tabel 2:

Hvis du giver lægemidlet

to gange daglig

skal du give 50-55 mg nelfinavir

hver gang for hvert kg kropsvægt.

Tabel 3:

Hvis du giver lægemidlet

tre gange daglig

, skal du give 25-35 mg nelfinavir

hver gang for hvert kg kropsvægt.

Tabel 2

Dosis som gives

to gange

daglig

l børn i alderen 3 til 13 år

Dit barns

kropsvægt

Antal måleskeer

Blå måleske

Hvid måleske

(5 g) (1 g)

Hvor meget du

giver hver gang

(i gram)

7,5 til 8,5 kg

1 plus 3

8,5 til 10,5 kg

2 -

10 g

10,5 til 12 kg

2 plus 2

12 g

12 til 14 kg

2 plus 4

14 g

14 til 16 kg

3 plus 1

16 g

16 til 18 kg

3 plus 3

18 g

18 til 22 kg

4 plus 1

21 g

Over 22 kg

5 -

25 g

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3

Dosis som gives

tre gange daglig

til børn

i alderen 3 til 13 år

Dit barns

kropsvægt

Antal måleskeer

Blå måleske

Hvid måleske

(5 g) (1 g)

Hvor meget du

giver hver gang

(i gram)

7,5 til 8,5 kg

8,5 til 10,5 kg

1 plus 1

10,5 til 12 kg

1 plus 2

12 til 14 kg

1 plus 3

14 til 16 kg

10 g

16 til 18 kg

2 plus 1

11 g

18 til 22 kg

2 plus 3

13 g

Over 22 kg

15 g

Hvis du har taget for meget Viracept

Hvis du har taget mere Viracept, end du burde, skal du tale

ed en læge eller apoteket eller tage til

den nærmeste skadestue med det samme. Tag lægemiddelpakningen med. Blandt andet kan meget

høje doser af Viracept medføre problemer med din hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Viracept

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kom

mer i tanker om

det.

Hvis det er tæt på tidspunktet for den næste dosis, skal du d

og spri

nge den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Viracept

Stop ikke med at tage dette lægemiddel uden at tale med din læge først. Tag alle dine doser p

rigtige tidspunkt hver dag. Det gør, at medicinen virker bedre.

4.

BIVIRKNINGER

Viracept kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle

får bivirkninger. Følgende

bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel.

Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever nogle af de nedenstående bivirkninger:

Allergiske reaktioner.

Symptomerne kan inkludere vejrtrækningsbesvær, feber, kløe,

opsvulmet ansigt samt hududslæt, der i nogle tilfælde kan danne blister.

Øget blødning, hvis du har hæmofili

. Hvis du har hæmofili type A eller B, kan din blødning i

sjældne tilfælde øges.

Knoglesygdom (knoglenekrose).

ptomerne kan inkludere stivhed, ømhed og smerter i led

(specielt i hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær. Nogle patienter, som tager

antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, som kaldes

knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen).

Infektion.

Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som tidligere har haft andre

infektioner i forbindelse med deres hiv-infektion, kan tegn og symptomer på betændelse fra

tidligere infektioner forekomme kort efter, at antihiv-behandlingen er startet. Det antages, at

disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som således gør kroppen i

stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer.

Hvis du bemærker noget af ovenstående, skal du k

akte din læge med det samme.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andre bivirkninger, hvor du bør tale med din læge

Hvis du får nogle af bivirkningerne på denne liste, eller hvis du be

mærker nogle bivirk

ninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du informere din læge.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Diarré.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Udslæt.

Luft i maven.

Følelse af utilpashed.

Lavt antal af en type hvide blodceller, som bekæmper infektioner (neutrofiler).

Abnorme resultater i blodprøver, som måler hvor godt di

n lever

og muskler fungerer.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Utilpashed.

Betændelse i bugspytkirtlen. Symptomerne inkluderer stærke smerter i m

aven, der stråler over

til ryggen.

Antiretroviral kombinationsbehandling kan forårsage ændringer i kropsformen på grund af

ændringer i fedtfordelingen. Disse ændringer kan inkludere tab af fedt fra ben, arme og ansigt,

øget fedt på maven og omkring indre organer, brystforstørrelse og fedtpukkel i nakken

(bøffelnakke). Årsagen og den langsigtede effekt af disse tilstande på helbredet kendes ikke på

nuværende tidspunkt.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Gulfarvning af hud eller øjne. Dette kan være symp

tomer på leverproblemer som f.eks. hepatitis

eller gulsot.

Alvorligt hududslæt (erythema multiforme).

Opsvulmet mave.

Højt blodsukker (diabetes) eller forværring af diabetes.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om smerter eller øm

i musklerne samt muskelsvækkelse,

især efter antiretroviral kombinationsbehandling med proteasehæmmere og nukleosidanaloger.

Muskellidelserne har i sjældne tilfælde været alvorlige og forårsaget muskeldegeneration

(rhabdomyolyse).

Andre bivirkninger, som er blevet rapporteret:

Antiretroviral kombinationsbehandling kan også forårsage forhøjet mælkesyre og

sukker i

blodet, hyperlipidæmi (øget fedt i blodet) og resistens mod insulin.

Lavt antal røde blodceller (blodmangel).

Lungesygdom (lungebetændelse).

Tilfælde af diabetes mellitus eller forhøjede blodsukke

rniveauer er rapporteret hos patienter,

som fik denne behandling eller anden proteasehæmmer.

Bivirkninger hos børn

Cirka 400 børn (i alderen 0 til 13 år) fik Viracept i kliniske studier. Bivirkningerne set hos børn er

tilsvarende dem

set hos voksne. Den mest almindelige bivirkning hos børn er diarré. Bivirkningerne

resulterede kun sjældent i at behandlingen med Viracept skulle stoppes.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Viracept efter den udløbsdato, der står på etiketten og pa

kningen.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i original emballage.

Den blandede opløsning kan opbevares i op til

6 timer i køleskab.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Viracept indeholder:

Aktivt stof: nelfinavir. Hvert gram oralt pulver indeho

lder en mængde af nelfinavirmesilat, som

svarer til 50 mg nelfinavir.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, maltodextrin, dikaliumphosphat,

crospovidon, hypromellose, aspartam (E951), saccharosepalmitat samt naturligt og kunstigt

smagsstof.

Udseende og pakningsstørrelser

Viracept 50 mg/g oralt pulver er et hvidt til off-white pulver. Det leveres i plastikflasker med

børnesikrede plastiklåg. Hver flaske indeholder 144 gr

am pulver og leveres sammen med en 1 grams

måleske (hvid) og en 5 grams måleske (blå).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

Fremstiller

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Viracept, skal du henvende dig til

den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Česká repub

lika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2

20382111

Malta

(See United Kingdom)

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 2

10 61 66 100

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 25 72 00

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om Viracept på

Det Europæiske Læge

middelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og

hvordan de behandles.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

VIRACEPT 250 mg filmovertrukne tabletter

Nelfinavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Viracept til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bli

er værre eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Viracept

Sådan skal du tage Viracept

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad er Viracept

Viracept indeholder det aktive indholdsstof nelfinavir, som er en proteasehæmmer. Den tilhører en

gruppe af læg

emidler, som kaldes antiretrovirale lægemidler.

Hvad anvendes Viracept til

Viracept anvendes sammen med andre antiretrovirale lægemidler for at:

Bekæmpe hiv (human immundefekt virus). Det hjælper med at reducere antallet af hiv-partikler

i dit bl

Øge antallet af nogle af de celler i dit blod, som hjælper med at bekæmpe infektion. Disse

kaldes CD4 hvide blodceller. De er særl

igt nedsat, nå

r du har hiv. Det kan føre til en øget risiko

for mange typer infektioner.

Viracept kan ikke helbrede hiv-infektionen. Du kan fortsat få infektioner eller andre sygdomme på

grund af

din hiv-infektion. Selv om du er i behandling med Viracept, kan du give hiv videre til andre

gennem kontakt med blod eller ved seksuel kontakt. Derfor skal du fortsætte med at tage passende

forholdsregler for at forhindre, at du giver virusen videre til andre, selv om du tager Viracept.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VIRACEPT

Tag ikke Viracept hvis:

Du er overfølsom (allergisk) over for nelfinavir eller et af de øvrige indhol

dsstoffer (anført i

afsnit 6 ”Yderligere information”).

Du tager et af de lægemidler, der er anført i den først del af afsnit 2 under ”Brug af anden

medicin” og ”Tag ikke Viracept”.

Tag ikke Viracept, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vær ekstra forsigtig med at tage Viracept:

Tjek med din læge før du tager Viracept hvis:

Du har nyreproblemer.

Du har højt

blodsukker (diabetes).

Du har en sjælden blodsygdom, som findes i nogle familier, som kaldes hæmofili.

Du har en leversygdom forårsaget af hepatitis B eller C. Din læge kan ønske at tage

regelm

æssige blod

prøver.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, før

du tager Viracept.

Patienter med leversygdom:

Patienter med kronisk hepatitis B eller C, og som bliver behandlet med antiretrovirale lægem

dler, kan

have øget risiko for alvorlige og potentielt dødelige leverskader, hvilket kan kræve blodprøver til

kontrol af leverfunktionen. Tal med din læge, hvis du tidligere har haft en leversygdom.

Kropsfedt

Antiretroviral kombinationsbehandling kan forårsage ændringer i kropsformen på grund af ændringer i

fedtfordelingen. Disse æn

dringer kan

inkludere tab af fedt fra ben, arme og ansigt, øget fedt på maven

og omkring indre organer, brystforstørrelse og fedtpukkel i nakken (bøffelnakke). Årsagen til og den

langsigtede effekt af disse tilstande på helbredet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Kontakt din

læge, hvis du bemærker ændringer i kropsfedtet.

Tegn på tidligere infektioner

Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion

som tidligere har haft andre infektioner i

forbindelse med deres hiv-infektion, kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner

forekomme kort efter, at antihiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en

forbedring i kroppens immunforsvar, som således gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der

kan have været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker nogle symptomer på infektion,

skal du omgående informere din læge.

Knoglesygdom (knoglenekrose)

Nogle patienter, som tager antiretroviral kombinationsbehandling

, kan udvikle en knoglesygdom, som

kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Nogle af de

mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom kan blandt andet være varigheden af den

antiretrovirale kombinationsbehandling, steroidbehandling, alkoholforbrug, alvorligt nedsat

immunforsvar samt højere body mass index (BMI). Tegn på knoglenekrose er stivhed, ømhed og

smerter i led (specielt i hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær. Hvis du bemærker nogle af

disse symptomer, skal du omgående informere din læge.

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du br

uger anden medicin eller har brugt det f

or nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, og naturlægemidler. Det skyldes, at Viracept

kan påvirke behandlingen med anden medicin, og anden medicin kan påvirke behandlingen med

Viracept.

Tag ikke Viracept,

og fort

æl din læge eller på apoteket, hvis du

tager nogle af de nedenstående

lægemidler:

Lægemidler lavet ud fra sekale som f.eks. cabergolin, ergotamin eller lisurid (mod Parkinsons

sygdom eller migræne)

Naturlægemidler, som indeholder perikon (mod depression eller ti

l forbedring af dit hum

ør)

Rifampicin (mod tuberkulose)

Terfenadin eller astemizol (m

allergi)

Pimozid (anvendt mod psykiske sygdomme)

Amiodaron eller quinidin (mod abnorm hjerterytme)

Phenobarbital eller carbamazepin (mod epilepsi)

Triazolam eller midazolam indtaget gennem munden (sovemedicin eller mod angst)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Cisaprid (mod halsbrand eller problemer med dit fordøjelsessystem)

Omeprazol (mod mavesår)

Alfuzosin (mod forstørret blærehalskirtel (prostata))

Sildenafil (mod pulmonal arteriel hypertension)

Simvastatin eller lovastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet)

Tag ikke Viracept og fortæl din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis

du er i tvivl, s

kal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Viracept.

Fortæl din læge eller på apoteket,

s du tager no

gle af de nedenstående lægemidler:

Andre lægemidler mod hiv-infektion såsom ritonavir, indinavir, saquinavir og delavirdin,

prenavir, efavirenz eller nevirapin

Orale præventionsmidler (p-piller). Viracept kan forhindre p-piller i at virke, så du skal bruge

andre præventionsmetoder (som f.eks. kondom), mens du tager Viracept

Calciumantagonister såsom bepridil (mod hjerteproblemer)

Lægemidler, som undertrykker immunforsvaret, såsom tacrolimus eller ciclosporin

Lægemidler, som hæmmer mavesyren, såsom lansoprazol

Fluticason (mod høfeber)

Phenytoin (mod epilepsi)

Methadon (mod narkotikaafhængighed)

Sildenafil (for at opnå eller bibeholde erektion)

Tadalafil (mod pulmonal arteriel hypertension eller fo

r at opnå eller bibehol

de erektion)

Vardenafil (mod pulmonal arteriel hypertension eller for at opnå ell

r bibeholde erektion)

Ketoconazol, itraconazol eller fluconazol (mod svampeinfektioner)

Rifabutin, erythromycin eller clarithromycin (mod bakterielle infektioner)

Midazolam administreret som injektion eller diazepam

(mod angst eller til at hjælpe dig sove)

Fluoxetin, paroxetin, imipramin, amitriptylin eller trazodon (mod depression)

Atorvastatin eller andre statiner (til nedsættelse af kolesterol i blodet)

Salmeterol (mod astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL))

Warfarin (for at nedsætte risikoen for blodpropper)

Colchicin (mod podagraanfald eller familiær

iddelhavsfeber)

Bosentan (mod pulmonal arteriel hypertension)

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, før

du tager Viracept.

Brug af Viracept sammen med mad og drikke:

Tag Viracept med et måltid. Det hjælper din krop til at få det fulde udbytte af m

edicinen.

Graviditet, prævention og amning

Tal med din læge før du tager Viracept, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Du må ikke amme, mens du tager Viracept, idet du kan give hiv vi

dere til barnet

Viracept kan forhindre orale præventionsmidler (p-piller) i at virke, så du bør bruge andre

præventions

metoder (so

m f.eks. kondom), mens du tager Viracept.

Spørg dig læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Viracept vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene værktøj eller

maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE VIRACEPT

Tag altid Viracept nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket. De

sædvanlige d

oser er beskrevet nedenunder. Følg instruktionerne omhyggeligt for at få det fulde

udbytte af Viracept.

Viracept-tabletterne skal indtages gennem munden. De skal sy

nkes hele og indtages samme

n med et

måltid. Til voksne eller børn, som ikke kan tage tabletter, kan Viracept-tabletter opløses i vand og

indtages på følgende måde:

Læg tabletterne ned i et halvt glas vand og rør med en ske

Bland den uklare blålige væske omhyggeligt, når tabletten er opløst, og indtag den straks

Skyl glasset med et halvt glas vand og drik vandet, som

du har brugt til at skylle med, for at

sikre at hele dosis indtages

Det anbefales ikke at bruge syreholdig føde eller juice (so

f.eks. appelsinjuice, æblejuice eller

æblemos) i kombination med Viracept, idet kombinationen kan give en bitter smag.

Alternativt kan 50 mg/g oralt pulver indtages i stedet.

Se indlægssedlen for Viracept 50 m

g/g oralt

pulver, hvis du hellere vil tage pulveret i stedet for.

Brug af dette lægemiddel

Tag Viracept med et måltid. Det hjælper din krop til at få det fulde udbytte af medicinen.

Tag alle dine doser på det rigtige tidspunkt hver dag.

Det gør at medcinen virker bedre.

Stop ikke med at tage medicinen uden a

tale med din læge først.

Hvor meget skal indtages

Voksne og børn ældre end 13 år

Viracept-tabletter kan indtages enten to eller tre gange daglig m

ed et måltid. Tabel 1 nedenfor viser

den sædvanlige dosis.

Tabel 1

Dosis som tages af voksne og børn ældre end 13 år

Hvor ofte du

skal tage det

Antal tabletter

Hvor meget du tager

hver gang (i

milligram)

To gange

daglig

1250 mg

Tre gange

daglig

750 mg

Børn i alderen 3 til 13 år

Til børn i alderen 3 til 13 år beregnes den anbefalede dosis af Viracept-tabletter ud fra deres

kropsvægt. Overvåg nøje om barnets vægt stiger for at sikre, at den korrekte totale daglige dosis

indtages.

Hvis dit barn vejer 18 kg eller mere kan du give tabletterne enten to eller tre gange dagligt.

Hvis dit barn vejer 18 kg eller mindre, skal du give tab

letterne tre gange dagligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

De forskellige måder vises nedenfor i to separate tabeller.

Tabel 2:

Hvis du giver læ

idlet

to gange daglig

(for børn, som vejer 18 kg eller mere),

skal

du give 50-55 mg nelfinavir hver gang for hvert kg kropsvægt.

Tabel 3:

Hvis du giver lægemidlet

tre gange daglig

, skal du give 25-35 mg nelfinavir hver

gang for hvert kg kropsvægt,

undtagen for børn, som vejer mellem 10,5 og 12 kg, mellem 12

og 14 kg og mellem 18 og 22 kg.

Disse børn skal ikke have det samme antal tabletter ved hvert

måltid. Tabellen viser også det anbefalede totale antal Viracept tabletter, som børn skalhave, ud

fra deres vægt.

Tabel 2

Dosis som skal gives

to ga

nge daglig

børn i alderen 3 til 13 år,

som vejer mere end 18 kg

Dit barns kropsvægt

Antal tabletter

18 til 22 kg

over 22 kg

Tabel 3

Dosis som skal gives

tre gange daglig

til børn mellem 3 og 13 år, som vejer

mere end 7,5 kg

Anbefalet antal tabletter ved de enkelte

måltider

Barnets vægt

i kg

Antal

tabletter til

genmad

Antal tabletter

til frokost

Antal tabletter

til aftensmad

Samlet antal

tabletter per

dag

7,5 til 8,5 kg

8,5 til 10,5 kg

10,5 til 12 kg*

2

1

1

4

12 til 14 kg*

2

1

2

5

14 til 16 kg

16 til 18 kg

18 til 22 kg*

3

2

2

7

over 22 kg

* Børn, hvis vægt ligger indenfor disse intervaller, vil få et forskelligt antal tabletter i løbet af dagen. Din

læge vil måle antallet af hiv- partikler og antallet af CD4 hvide blodceller i dit barns blod for at sikre, at

medicinen virker så godt som muligt.

Det er meget vigtigt, at det korrekte antal tabletter tages ved hver do

sis. Du skal sikre, at dit bar

n inden

for de enkelte vægtintervaller får det anbefalede antal tabletter ved hvert måltid.

Hvis du har taget for mange Viracept-tabletter

Hvis du har taget mere Viracept, end du burde, skal du tale m

ed en læge eller apoteket eller tage til

den nærmeste skadestue med det samme. Tag lægemiddelpakningen med. Blandt andet kan meget

høje doser af Viracept medføre problemer med din hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Viracept

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kom

mer i tanker om

det.

Hvis det er tæt på tidspunktet for den næste dosis, skal du d

og spri

nge den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Viracept

Stop ikke med at tage dette lægemiddel uden at tale med din læge først. Tag alle dine doser på det

rigtige tidspunkt hver dag. Det gør at dit lægemiddel virker bedre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.

BIVIRKNINGER

Viracept kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle

får bivirkninger. De følgende

bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel.

Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever nogle af de n

e

denstående bivirkninger:

Allergiske reaktioner.

Symptomerne kan inkludere vejrtrækningsbesvær, feber, kløe,

opsvulmet ansigt samt hududslæt, der i nogle tilfælde kan danne blister.

Øget blødning, hvis du har hæmofili

. Hvis du har hæmofili type A eller B, kan din blødning i

sjældne tilfælde øges.

Knoglesygdom (knoglenekrose).

ptomerne kan inkludere stivhed, ømhed og smerter i led

(specielt i hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær. Nogle patienter, som tager

antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, som kaldes

knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen).

Infektion.

Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som tidligere har haft andre

infektioner i forbindelse med deres hiv-infektion, kan tegn og symptomer på betændelse fra

tidligere infektioner forekomme kort efter, at antihiv-behandlingen er startet. Det antages, at

disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som således gør kroppen i

stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer.

Hvis du bemærker noget af ovenstående, skal du kontakte din læge med det samme.

Andre bivirkninger, hvor du bør tale med din læge

Hvis du får nogle af bivirkningerne på denne liste, eller hvis du bemærker nogle bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du informere din læge.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Diarré.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Udslæt.

Luft i maven.

Følelse af utilpashed.

Lavt antal af en type hvide blodceller, som bekæmper infektioner (neutrofiler).

Abnorme resultater i blodprøver, som måler hvor godt di

n lever

og muskler fungerer.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Utilpashed.

Betændelse i bugspytkirtlen. Symptomerne inkluderer stærke smerter i maven, der stråler over

til ryggen.

Antiretroviral kombinationsbehandling kan forårsage

ændringer i k

ropsformen på grund af

ændringer i fedtfordelingen. Disse ændringer kan inkludere tab af fedt fra ben, arme og ansigt,

øget fedt på maven og omkring indre organer, brystforstørrelse og fedtpukkel i nakken

(bøffelnakke). Årsagen og den langsigtede effekt af disse tilstande på helbredet kendes ikke på

nuværende tidspunkt.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Gulfarvning af hud eller øjne. Dette kan være symp

tomer på leverproblemer som f.eks. hepatitis

eller gulsot.

Alvorligt hududslæt (ery

thema multiforme).

Opsvulmet mave.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Højt blodsukker (diabetes) eller forværring af diabetes.

I sjældne tilfælde er der rapporteret om smerter eller øm

i musklerne samt muskelsvækkelse,

især efter antiretroviral kombinationsbehandling med proteasehæmmere og nukleosidanaloger.

Muskellidelserne har i sjældne tilfælde været alvorlige og forårsaget muskeldegeneration

(rhabdomyolyse).

Andre bivirkninger, som er blevet rapporteret:

Antiretroviral kombinationsbehandling kan også forårsage forhøjet mælkesy

re og

sukker i

blodet, hyperlipidæmi (øget fedt i blodet) og resistens mod insulin.

Lavt antal røde blodceller (blodmangel).

Lungesygdom (lungebetændelse).

Tilfælde af diabetes mellitus eller forhøjede blodsukke

rniveauer er rapporteret hos patienter,

som fik denne behandling eller anden proteasehæmmer.

Bivirkninger hos børn

Cirka 400 børn (i alderen 0 til 13 år) fik Viracept i kliniske studier. Bivirkningerne set hos børn er

tilsvarende dem

set hos voksne. Den mest almindelige bivirkning hos børn er diarré. Bivirkningerne

resulterede kun sjældent i at behandlingen med Viracept skulle stoppes.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Viracept efter den udløbsdato, der står på etiketten og pa

kningen.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i original emballage.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Viracept indeholder:

Det aktive indholdsstof i

Viracept er n

elfinavir. Hver tablets indeholder 250 mg nelfinavir.

De øvrige indholdsstoffer er calciumsilicat, crospovidon, magnesiumstearat, indigotin (E132)

pulver, hypromellose og glyceroltriacetat.

Udseende og pakningsstørrelser

Viracept filmovertrukne tabletter leveres i plastikglas med børnesikrede plastiklåg. Hvert glas

indeholder en

ten 270 eller

300 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

Fremstiller:

Roche Pharma AG

Emil- Barrell Strasse 1

D-79639 Grenzach / Wyhlen

Tyskland

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Viracept, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Česká repub

lika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2

20382111

Malta

(See United Kingdom)

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 2

10 61 66 100

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22

345 18 88

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 25 72 00

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om Viracept på

Det Europæiske Læge

middelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og

hvordan de behandles.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VIRACEPT 50 mg/g oralt pulver.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Flasken indeholder 144 g oralt pulver. Hvert gram oralt pulver i

ndeholder nelfinavirmesilat svarende

til 50 mg nelfinavir.

Hjælpestoffer:

indeholder saccharosepalmitat: 10,0 mg pr. gram oralt pulver. 10,0 mg saccharosepalmitat,

hvilket er en ester, svarer teoretisk til maksimalt 5,9 mg saccharose, når det er fuldt

hydrolyseret.

Indeholder aspartam (E951): 20,0 mg aspartam pr. gram oralt pulver.

Indeholder kalium: 50,0 mg dikaliumphosphat svarende til 22,

g kalium pr. gram oralt

pulver.

Se pkt. 4.4

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver.

Hvidt til off-white amorft pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

VIRACEPT er indiceret til antiretroviral kombinationsbehandling af voksne, unge og børn over 3 år,

der er sm

ittet

med human immundefekt virus (hiv-1).

Hos patienter, som tidligere har været behandlet med proteasehæmmere (PI), bør valget af nelfinavir

baseres på individuel viral resistenstestning og resultatet af tidligere behandling.

Se pkt. 5.1

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med VIRACEPT skal påbegyndes af en læge m

ed erfaring i behandling af hiv-infektion.

VIRACEPT administreres oralt og bør altid indtages sammen med et måltid (se pkt. 5.2).

Patienter over 13 år:

VIRACEPT 250 mg tabletter anbefales til voksne og større børn (se

produktresumé for VIRACEPT 250 mg tabletter). Den anbefalede dosis af VIRACEPT 50 mg/g oralt

pulver er

1250 mg to gange daglig (BID)

eller

750 mg tre gange daglig (TID)

til patienter, som ikke

kan tage tabletter. Alle patienter, der er ældre end 13 år, bør indtage

enten

5 strøgede skefulde af den

blå måleske på 5 gram to gange daglig

eller

3 strøgede skefulde af den blå måleske på 5 gram 3 gange

daglig. Effekten af et BID-regime (to gange daglig), sammenlignet med et TID-regime (3 gange

daglig), er primært undersøgt hos patienter, som ikke tidligere har fået proteasehæmmere (se pkt. 5.1).

Patienter mellem 3 og 13 år:

Den anbefalede initiale dosis til børn er

50-55 mg/kg per dosis to gange

daglig

eller

25-35 mg/kg per dosis tre gange daglig

. Til børn, som kan tage tabletter, kan der gives

VIRACEPT-tabletter i stedet for oralt pulver (se produktresumé for VIRACEPT-tabletter).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den anbefalede dosis af VIRACEPT oralt pulver til

indgivelse to gange daglig til børn mellem 3 og

13 år ved anvendelse af en kombination af både den hvide 1 grams måleske og den blå 5 grams

måleske

fremgår af følgende tabel. Lægen bør råde patienten til at anvende håndtaget af den ene

måleske til at fjerne overskydende oralt pulver for at få en strøget måleske.

Dosis, som gives to gange daglig til børn i alderen 3 til 13 år

Patientens

legemsvægt i

kg

Blå måleske

Hvid måleske

5 gram 1 gram

Total mængde

pulver

pr. dosis

7,5 til 8,5 kg

1 plus 3

8,5 til 10,5 kg

2 -

10 g

10,5 til 12 kg

2 plus 2

12 g

12 til 14 kg

2 plus 4

14 g

14 til 16 kg

3 plus 1

16 g

16 til 18 kg

3 plus 3

18 g

18 til 22 kg

4 plus 1

21 g

over 22 kg

5 -

25 g

Den anbefalede dosis af VIRACEPT oralt pulver til indgivelse

tre gange daglig til børn mellem 3 og

13 år ved anvendelse af en kombination af både den hvide 1 grams måleske og den blå 5 grams

måleske

fremgår af følgende tabel. Lægen bør råde patienten til at anvende håndtaget af den ene

måleske til at fjerne overskydende oralt pulver for at få en strøget måleske.

Dosis, som gives tre gange daglig til børn i alderen 3 til 13 år

Patientens

legemsvægt i

kg

Blå måleske

Hvid måleske

5 gram 1 gram

Total mængde

pulver

pr. dosis

7,5 til 8,5 kg

8,5 til 10,5 kg

1 plus 1

10,5 til 12 kg

1 plus 2

12 til 14 kg

1 plus 3

14 til 16 kg

10 g

16 til 18 kg

2 plus 1

11 g

18 til 22 kg

2 plus 3

13 g

over 22 kg

15 g

Det orale pulver kan blandes med lidt vand, mælk, modermælkserstatning,

soja-modermælkserstatning, sojamælk, kosttilskud eller budding. Når det er blandet, skal hele

blandingen indtages for at få den fulde dosis. Hvis blandingen ikke indtages med det samme, skal den

opbevares i køleskab, men opbevaringstiden må ikke overstige 6 timer. Det anbefales ikke at bruge

syreholdig føde eller juice (som f.eks. appelsinjuice, æblejuice eller æblemos) i kombination med

VIRACEPT, idet kombinationen kan give en bitter smag. VIRACEPT oralt pulver bør ikke

rekonstitueres med vand i dets orginale beholder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Der findes ingen data specifikt for hiv-positive patienter med

nyreinsufficiens, og der kan derfor ikke gives specifikke doseringsanbefalinger (se pkt. 4.4).

Nelfinavir omsættes og elimineres hovedsageligt i leveren. Der findes ingen specifikke data for

patienter med leverinsufficiens, og der kan derfor ikke gives specifikke doseringsanbefalinger (se

pkt. 5.2). Der skal udvises forsigtighed ved administration af VIRACEPT til patienter med nedsat

nyre- eller leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Samtidig administration med lægemidler med snævre terapeutiske vinduer, og som er substrater for

CYP3A4 [f.eks. terfenadin, astemizol, cisaprid, amiodaron, quinidin, pimozid, triazolam, oralt

administreret midazolam (se pkt. 4.5 vedrørende forsigtighedsregler ved parenteral administreret

midazolam), sekalealkaloider, lovastatin og simvastatin, alfuzosin samt sildenafil ved behandling af

pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.5 vedrørende anvendelse af sildenafil og andre PDE-5-

hæmmere til patienter med erektil dysfunktion)].

Potente induktorer af CYP3A (f.eks. rifampicin, phenobarbital og carbamazepin) kan reducere

nelfinavirs plasmakoncentrationer.

tidig administration med rifampicin er kontrain

diceret på grund af form

indsket eksponering for

nelfinavir.

Læger bør ikke bruge potente CYP3A4-induktorer i kombination med VIRACEPT, og bør overveje at

bruge alternativer, hvis en patient får VIRACEPT (se pkt. 4.5).

Naturlægemidler, der indeholder perikon (

Hypericum perforatum

), må ikke anvendes under

behandling

med nelfinavir på grund af risiko for nedsat plasmakoncentration og nedsat klinisk effekt

af nelfinavir (se pkt. 4.5).

VIRACEPT bør ikke administreres samtidig med omeprazol på grund af nedsat eksponering af

nelfinavir og nelfinavirs aktive metabolit M8 (tert-butyl

hydroxynelfinavir). Dette kan medføre et tab

af virologisk respons og mulig resistens over for VIRACEPT (se pkt. 4.5.)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienterne skal instrueres om at VIRACEPT ikke helbreder en hiv-infektion, at de fortsat kan få

infektioner el

ler andre sy

gdomme, som er relateret til hiv-sygdommen samt at det ikke er vist at

VIRACEPT nedsætter risikoen for overførsel af hiv-sygdommen ved seksuel kontakt eller smittet

blod.

Immun reaktiveringssyndrom

:

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved

påbegyndelse af antiretroviral kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske

tilstande eller forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk observeret inden for de første få

uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis,

generaliserede og/eller fokale mykobakterielle infektioner og

Pneumocystis carinii

pneumoni. Alle

inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter behov.

Leversygdom:

Sikkerheden og effekten af nelfinavir er ikke efterprøvet hos patienter med betydelige

tilgrundliggende leversygdomme. Patienter med kronisk hepatitis B eller C, og som bliver behandlet

med antiretroviral kombinationsterapi, har en øget risiko for alvorlige og potentielt fatale

leverkomplikationer. Ved samtidig behandling med antiretroviral behandling for hepatitis B eller C,

henvises også til produktresuméerne for disse produkter.

Patienter med allerede kendt leverdy

funktion, inklusive kronisk aktiv hepatitis, har en øget frekvens

af leverfunktionsabnormaliteter i forbindelse med antiretroviral kombinationsterapi og bør monitoreres

i henhold til standardpraksis. Hvis det hos disse patienter kan påvises, at leversygdommen forværres,

bør det overvejes at afbryde eller stoppe behandlingen. Anvendelse af nelfinavir hos patienter med

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

moderat nedsat leverfunktion har ikke været undersøgt. Der bør i mangel på sådanne studier udvises

forsigtighed, idet stigninger i nelfinavirniveauer og/eller stigninger i lever-enzymer kan forekomme.

Patienter med nedsat leverfunktion bør ikke gives colchicin sammen med VIRACEPT.

Osteonekrose:

Der er rapporteret tilfælde af osteonekrose hos patienter med fremskreden hiv-sygdom

og/eller i langvarig kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler (CART). Dog anses

ætiologien for at være multifaktoriel (omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær

immunosuppression, højere Body Mass Index (BMI)). Patienter bør rådes til at søge læge, hvis de

oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær.

Nedsat nyrefunktion:

Det er usandsynligt at nelfinavir vil fjernes signifikant ved hæmodialyse eller

peritoneal dialyse, da nelfinavir i høj grad er bundet til plasmaproteiner. Der er derfor ikke behov for

særlige sikkerhedsforanstaltninger eller dosisjustering hos disse patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion bør ikke gives colchicin sammen med VIRACEPT.

Diabetes mellitus og hyperglykæmi:

For patienter i behandling med proteasehæmmere er der

rapporteret nye tilfælde af diabetes mellitus, hyperglykæmi eller eksacerbation af eksisterende

diabetes mellitus. Hos nogle af disse patienter var hyperglykæmien af svær grad, og i nogle tilfælde

var hyperglykæmien associeret med ketoacidose. Mange patienter havde svære medicinske tilstande,

som for nogles vedkommende nødvendiggjorde behandling med lægemidler, der er sat i forbindelse

med udvikling af diabetes eller hyperglykæmi.

Patienter med hæmofili:

For patienter med hæmofili type A og B, som er under behandling med

proteasehæmmere, er der rapporteret øget blødning, herunder spontane hudblødninger og

ledblødninger. Til nogle patienter blev der yderligere givet faktor VIII. Hvis behandlingen havde

været seponeret, blev behandling med proteasehæmmere fortsat eller genoptaget i mere end halvdelen

af de rapporterede tilfælde. Det er muligt at der er en årsagssammenhæng, selvom

virkningsmekanismen ikke er klarlagt. Bløderpatienter bør derfor gøres opmærksom på muligheden

for øget blødningstendens.

Lipodystrofi:

Antiretroviral kombinationsbehandling er blevet associeret med omfordeling af

kropsfedt (erhvervet lipodystrofi) hos patienter med hiv. Langtidskonsekvenserne heraf er på

nuværende tidspunkt ukendte. Kendskabet til virkningsmekanismen er ufuldstændigt. Det er blevet

antaget, at der er en forbindelse mellem visceral lipomatose og PI samt mellem lipoatrofi og nukleosid

reverse transskriptasehæmmere (NRTI). En højere risiko for lipodystrofi er blevet sat i forbindelse

med individuelle faktorer, såsom højere alder og med lægemiddelrelaterede faktorer, såsom længere

antiretroviral behandlingstid og ledsagende metaboliske forstyrrelser. Klinisk undersøgelse bør

inkludere evaluering af fysiske tegn på omfordeling af fedt. Måling af fastende serumlipider og

blodglukose bør overvejes. Lipidsygdomme skal behandles i henhold til klinisk praksis (se pkt. 4.8).

PDE-5-hæmmere:

Der bør udvises særlig forsigtighed ved ordination af sildenafil, tadalafil eller

vardenafil til behandling af erektil dysfunktion hos patienter, som får VIRACEPT. Samtidig

administration af VIRACEPT og disse lægemidler forventes at øge deres plasmakoncentration, hvilket

kan resultere i relaterede bivirkninger såsom hypotension, synkope, synsforstyrrelser og forlænget

erektion (se pkt. 4.5). Samtidig brug af VIRACEPT og sildenafil ordineret til behandling af pulmonal

arteriel hypertension er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner):

Der kan forekomme interaktion mellem HMG-CoA-

reduktasehæmmere og proteasehæmmere og derved øget risiko for myopati, herunder rabdomyolyse.

Samtidig anvendelse af proteasehæmmere og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret. Andre

HMG-CoA-reduktasehæmmere kan muligvis også interferere med proteasehæmmere og bør derfor

anvendes med forsigtighed.

Hjælpestoffer:

VIRACEPT oralt pulver indeholder aspartam (E951) som sødemiddel. Aspartam er en

phenylalaninkilde og kan være skadelig for patienter med phenylketonuri.

VIRACEPT oralt pulver indeholder kalium.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

VIRACEPT oralt pulver indeholder også saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.

Se pkt. 2 og 6.1 for yderligere information vedrørende hjælpestoffer.

Samtidig administration af salmeterol og VIRACEPT anbefales ikke. Kom

inationen kan medføre

øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger forbundet med salmeterol, herunder QT-forlængelse,

palpitationer og sinustakykardi.

4.5

Interaktion med andre lægemidle

r

og andre former for interaktion

Nelfinavir bliver hovedsageligt metaboliseret via cyto

krom P450 isoenzymerne CYP34A og

CYP2C19 (se pkt. 5.2). Nelfinavir er også en hæmmer af CYP3A4. Baseret på

in vitro

data er det

usandsynligt, af nelfinavir hæmmer andre cytokrom P450 isoformer ved koncentrationer inden for det

terapeutiske område.

Kombination med andre lægemidler:

Der skal udvises forsigtighed, når VIRACEPT administreres

samtidig med stoffer, som er induktorer eller hæmmere og/eller substrater for CYP3A4. Disse

kombinationer kan kræve dosisjusteringer (se også pkt. 4.3 og 4.8).

Substrater for CYP3A4:

Samtidig administration er kontraindiceret med følgende forbindelser, som er

substrater for CYP3A4, og som har et snævert terapeutisk indeks: Terfenadin, astemizol, cisaprid,

amiodaron, quinidin, sekalealkaloider, pimozid, oral midazolam, triazolam, alfuzosin samt sildenafil,

ved behandling af pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af en proteasehæmmer med sildenafil forventes at øge

sildenafilkoncentrationen i betydelig grad og kan resultere i en øgning af sildenafilrelaterede

bivirkninger, inklusive hypotension, synsforstyrrelser og priapisme.

For andre substrater for CYP3A4 kan dosisreduktion være nødven

ig, eller alternativer bør overvejes

(tabel 1).

Samtidig administration af nelfinavir og fluticasonpr

opionat

kan øge plasmakoncentrationen af

fluticasonpropionat. Overvej alternativer, der ikke metaboliseres af CYP3A4, såsom beclomethason.

Samtidig brug af trazodon og nelfinavir kan øge plasmakoncentrationen af trazodon, og en lavere

dosis af trazodon bør overvejes.

Samtidig administration af nelfinavir og simvastatin eller lovastatin kan resultere i signifikante

stigninger i plasmakoncentrationerne af simvastatin og lovastatin og er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Overvej alternativer, der ikke er substrater for CYP3A4, såsom pravastatin og fluvastatin. Andre

HMG-CoA-reduktasehæmmere kan muligvis også interferere med proteasehæmmere og bør derfor

anvendes med forsigtighed.

Samtidig administration af salmeterol og VIRACEPT anbefales ikke. Kom

binationen kan medføre

øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger forbundet med salmeterol, herunder QT-forlængelse,

palpitationer og sinustakykardi.

Samtidig administration af warfarin og VIRACEPT kan påvirke plasmakoncentrationen af warfarin.

Det anbefales, at international normaliseret ratio (INR) monitoreres omhyggeligt under behandling

med VIRACEPT, især i starten af behandlingen.

Metaboliske enzyminduktorer:

Potente induktorer af C

P3A4 (f.eks. rifampicin, phenobarbital og

carbamazepin) kan reducere nelfinavirs plasmakoncentration, og derfor er samtidig brug

kontraindiceret (se pkt 4.3).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af andre forbindelser, som inducerer

CYP3A4.

Plasmakoncentrationen af midazolam forventes at være signifikant

højere, når m

idazolam gives oralt,

og midazolam bør derfor ikke administreres oralt samtidig med nelfinavir. Parenteralt midazolam bør

administreres samtidig med nelfinavir på en intensivafdeling for at sikre tæt klinisk overvågning.

Dosisjustering af midazolam bør overvejes, hvis der administreres mere end en enkelt dosis (tabel 1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Metaboliske enzymhæmmere:

Samtidig administration af nelfinavir og CYP2C19 hæmmere (f.eks.

fluconazol, fluoxetin, paroxetin, lansoprazol, imipramin, amitriptylin og diazepam) kan forventes at

reducere omsætningen af nelfinavir til dets aktive hovedmetabolit M8 (

tert-butyl

hydroxynelfinavir),

med ledsagende stigning i plasmakoncentrationen af nelfinavir (se pkt. 5.2). Begrænsede kliniske data

fra patienter, der behandles med et eller flere af disse produkter og nelfinavir, indikerede at klinisk

signifikant virkning på sikkerhed og effekt ikke forventes. Dog kan en sådan virkning ikke med

sikkerhed udelukkes.

Nelfinavirs interaktioner med udvalgte forbindelser er anført i tabel 1, som beskriver nelfinavirs

indvirkning på farmakokinetikken af de samtidigt administrerede stoffer og indvirkningen af andre

lægemidler på nelfinavirs farmakokinetik.

Tabel 1:

Interaktioner og dosisanbefalinger med andre lægemidle

r

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Nukleosid reverse transkriptasehæmmere (NRTIs)

Der er ikke observeret klinisk

signifikante interaktioner mellem

nelfinavir og nukleosidanaloger.

For øjeblikket er der ikke påvist

utilstrækkelig virkning af

zidovudin i centralnervesystemet,

som kan sættes i forbindelse med

den beskedne reducering i

zidovudins

plasmakoncentrationer, når det

administreres sammen med

nelfinavir. Da det anbefales, at

didanosin indgives på tom mave,

bør VIRACEPT administreres

(med et måltid) én time efter eller

mere end to timer før didanosin.

Proteasehæmmere

Ritonavir 500 mg enkeltdosis

(nelfinavir 750 mg 3 gange daglig

dage)

Ritonavir AUC ↔

itonavir Cmax ↔

Nelfin

avirkoncentrationer er ikke

målt

Dosisjustering er ikke nødvendig

r no

gen af produkterne

Ritonavir 500 mg 2 gange daglig,

3 doser

(nelfinavir 750 enkeltdosis)

Ritonavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 152

Dosisjustering er ikke nødvendig

for no

gen af produkterne

Ritonavir 100 mg eller 200 mg 2

gange daglig

(nelfinavir 1250 mg 2 gange

daglig adm

inistreret om morgen)

Ritonavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 20 %

M8 metabolit AUC ↑ 74

Ritonavir 100 mg eller 200 mg 2

gange daglig

(nelfinavir 1250 mg 2 gange

dagli

g administreret om aften)

Ritonavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 39 %

M8 metabolit AUC ↑ 86

Der var ikke signifikant forskel

llem de påvirkninger de lave

doser af ritonavir (hverken 100

eller 200 mg 2 gange daglig)

havde på nelfinavir og M8´s

AUC. Den kliniske betydning af

dette fund er ikke fastslået.

Indinavir 800 mg enkeltdosis

(nelfinavir 750 mg 3 gange daglig

dage)

Indinavir AUC ↑ 51

Indinavir Cmax ↔

Nelfin

avirkoncentrationer er ikke

målt

Indinavir 800 mg hver 8. time i 7

dage

(nelfinavir 750 mg enkeltdosis)

Indinavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 83

Sikkerheden ved kombinationen

indi

navir og nelfinavir er ikke

fastlagt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Saquinavir 1200 mg enkeltdosis

(nelfinavir 750 mg 3 gange daglig

dage)

Saquinavir AUC ↑ 39

Nelfinavirkoncentrationer er ikke

målt

Saquinavir 1200 mg 3 gange

daglig

(nelfinavir 750 mg enkeltdosis)

Saquinavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 30

Amprenavir 800 mg 3 gange

daglig

(nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Amprenavir AUC ↔

prenavir Cmin ↑ 189 %

Nelfinavir AUC ↔

Dosi

sjustering er ikke nødvendig

for no

gen af produkterne

Non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere (NNRTIs)

Efavirenz 600 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Efavirenz AUC ↔

Nelfinavir AUC ↓ 20 %

Dosisjustering er ikke nødvendig

r no

gen af produkterne

Delavirdin 400 mg 3 gange

daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Delavirdin AUC ↓ 31

Nelfinavir AUC ↑ 107

Sikkerheden ved kombinationen

er ikk

fastlagt. Kombinationen

anbefales ikke.

Nevirapin

Dosisjustering er ikke nødvendig

når nevirapin administreres

sammen med nelfinavir.

Antiinfektiøse lægemidler

Rifabutin 300 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Rifabutin AUC ↑ 207

Nelfinavir AUC ↓ 32

Det er nødvendigt at nedsætte

sering af rifabutin til 150 mg 1

gang daglig, når det indgives

sammen med nelfinavir 750 mg 3

gange daglig eller 1250 mg 2

gange daglig.

Rifabutin 150 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Rifabutin AUC ↑ 83

Nelfinavir AUC ↓ 23

Det er nødvendigt at nedsætte

sering af rifabutin til 150 mg 1

gang daglig, når det indgives

sammen med nelfinavir 750 mg 3

gange daglig eller 1250 mg 2

gange daglig.

Rifampicin 600 mg 1 gang daglig

i 7 dage

(Nelfinavir 750 mg hver 8. time i

5-6 da

Rifampicinkoncentrationer er

e målt

Nelfinavir

AUC ↓ 82 %

Samtidig brug af rifampicin og

nelfinavir er kontraindiceret

Ketoconazol

Ketoconazolkoncentrationer er

ikke målt

Nelfinavir AUC ↑ 35

Samtidig administration af

lfinavir og en kraftig CYP3A-

hæmmer, ketoconazol,

resulterede i en 35 % stigning i

nelfinavirs plasma AUC. Disse

ændringerne i nelfinavir-

koncentrationerne anses ikke for

at være klinisk signifikante og

dosisjustering er ikke nødvendig

når ketoconazol og nelfinavir

administreres samtidig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Orale kontraceptiva

-ethinylestradiol 35 μg 1

gang daglig i 15 dage

(Nelfinavir 750 mg hver 8. time i

7 dage)

hinylestradiol AUC ↓ 47

Nelfinavirkoncentrationer er ikke

målt

Kontraceptiva med

ethinylestradiol bør ikke

administreres sammen med

nelfinavir. Alternative

kontraceptiva bør overvejes.

Norethindron 0,4 mg 1 gang

daglig i 15 dage

(Nelfinavir 750 mg hver 8. time i

7 dage)

rethindron AUC

18 %

Nelfinavirkoncentrationer er ikke

målt

Kontraceptiva med norethindron

bør ikke administreres sammen

med nelfinavir. Alternative

kontraceptiva bør overvejes.

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner)

Siden forhøjede koncentrationer

af HMG-CoA-

reduktasehæmmere kan forårsage

myopati inklusiv rhabdomyolyse

anbefales det ikke at kombinere

disse lægemidler med nelfinavir.

Simvastatin og lovastatin

(Nelfinavir 1.250 mg 2 gange

dagli

Simvastatin AUC ↑ 505 %

Nelfin

avir AUC

koncentrationer er ikke målt

Kombinationen af simvastatin

eller lov

astatin og nelfinavir er

kontraindiceret (se

Kontraindikationer) .

Atorvastatin 10 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

dagli

Atorvastatin AUC ↑ 74

Nelfinavir AUC koncentrationer

er ikke m

ålt

.Atorvastatins metabolisme er

ndre afhængig af CYP3A4.

Når det administreres sammen

med nelfinavir bør den lavest

mulige dosis af atorvastatin

administreres.

Pravastatin, fluvastatin,

rosuvastatin

Pravastatin og fluvastatins

metabolisme er ikke afhængig af

CYP3A4, og interaktioner

forventes ikke med nelfinavir.

Hvis behandling med HMG-

CoA-reduktasehæmmere er

indiceret i kombination med

nelfinavir, anbefales pravastatin

eller fluvastatin. Rosuvastatin kan

også administreres med

nelfinavir, men patienterne bør

monitoreres.

Antikonvulsiva

Phenytoin 300 mg 1 gang daglig i

7 dage

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

glig i 14 dage)

Phenytoin AUC

29 %

Frit phenytoin

28 %

Dosisjustering for nelfinavir

efales ikke. Nelfinavir kan

forårsage et nedsat AUC for

phenytoin. Derfor bør

phenytoinkoncentrationerne

overvåges, når det administreres

samtidig med nelfinavir.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Syrepumpehæmmere

Omeprazol 20 mg 2 gange daglig

i 4 dage administreret 30 minutter

før nelfinavir

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

glig i 4 dage)

Omeprazolkoncentrationer er

e målt

Nelfinavir AUC ↓ 36

Nelfinavir Cmax ↓ 37

Nelfinavir Cmin ↓ 39

M8 metabolit AUC ↓ 92

M8 metabolit Cmax ↓ 89

M8 metabolit Cmin ↓ 75

Omeprazol bør ikke administreres

sammen m

ed nelfinavir.

Absorptionen af nelfinavir kan

være nedsat i situationer, hvor det

gastriske pH er øget uden

hensynstagen til årsagen.

Samtidig administration af

nelfinavir og omeprazol kan

forårsage tab af virologisk

respons og derfor er samtidig

brug kontraindiceret.

Forsigtighed anbefales når

nelfinavir administreres sammen

med andre syrepumpehæmmere

Sedativa/anxiolytika

Midazolam

Der er ikke foretaget en

undersøgelse af

lægemiddelinteraktionen for

samtidig administration af

nelfinavir og benzodiazepiner.

Midazolam metaboliseres i stor

udstrækning af CYP3A4.

Samtidig administration af

midazolam og nelfinavir kan

forårsage en stor stigning i

koncentrationen af dette

benzodiazepin. Baseret på data

fra andre CYP3A4-hæmmere

forventes midazolams

plasmakoncentrationer at være

signifikant højere, når midazolam

administreres oralt. Nelfinavir bør

derfor ikke administreres sammen

med oralt administreret

midazolam. Samtidig

administration af nelfinavir og

parenteralt midazolam bør foregå

på en intensivafdeling eller et

lignende sted, hvor nøje klinisk

overvågning og passende

medicinsk behandling kan

foretages i tilfælde af

respirationsdepression og/eller

forlænget sedation.

Dosisjustering af midazolam bør

overvejes, særligt hvis der

administreres mere end en

enkeltdosis af midazolam.

H

1

-receptorantagonist, 5-HT-agonist

Terfenadin, astemizol, cisaprid

Nelfinavir øger

plasmakoncentrationerne af

terfenadin. Lignende

interaktioner er sandsynlige for

astemizol og cisaprid.

Nelfinavir må ikke administreres

samtidig med terfenadin,

astemizol eller cisaprid på grund

af muligheden for alvorlige

og/eller livstruende

hjertearytmier.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Endothelinreceptorantagonister

Bosentan

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

bosentan og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af bosentan.

Ved samtidig administration af

nelfinavir, bør patientens

bosentan-tolerabilitet overvåges.

Analgetika

Methadon 80 mg + 21 mg 1 gang

daglig > 1 måned

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

glig i 8 dage

Methadon AUC

47 %

Ingen af forsøgspersonerne

udviklede abstinenssymptomer i

dette studie. På grund af

farmakokinetiske ændringer kan

det dog forventes, at nogle

patienter, som får denne

kombination, vil udvikle

abstinenssymptomer og vil

behøve en højere methadondosis.

Methadons AUC kan falde ved

samtidig

administration af

nelfinavir. Derfor kan det være

nødvendigt med en højere

methadondosis ved samtidig

anvendelse af nelfinavir.

Inhaleret/nasalt steroid

Fluticason

↑ Fluticason

Samtidig brug af

fluticasonpropionat og

VIRACEPT kan øge

plasmakoncentrationen af

fluticasonpropionat. Bruges med

forsigtighed. Overvej alternativer

til fluticasonpropionat, som ikke

metaboliseres af CYP3A4, såsom

beclomethason, specielt ved

langvarigt brug.

Antidepressiva

Trazodon

↑ Trazodon

Samtidig brug af trazodon og

VIRACEPT kan øge

plasmakoncentrationen af

trazodon. Kombinationen bør

anvendes med forsigtighed, og en

lavere dosis af trazodon bør

overvejes.

PDE-5-hæmmere til behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH)

Tadalafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

tadalafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af tadalafil.

Samtidig administration af

VIRACEPT og tadalafil til

behandling af pulmonal arteriel

hypertension anbefales ikke.

Sildenafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

sildenafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af sildenafil.

Sildenafil er kontraindiceret ved

samtidig administration af

VIRACEPT (se

kontraindikationer)

PDE-5-hæmmere til behandling af

erektil dysfunktion (ED)

Tadalafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

tadalafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af tadalafil.

Kan anvendes under nøje

overvågning for bivirkninger

forbundet med øget eksponering

for tadalafil.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Sildenafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

sildenafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af sildenafil.

Sildenafil kan anvendes ved en

startdosis, der ikke overstiger 25

mg indenfor 48 timer. Anvend

under nøje overvågning for

bivirkninger forbundet med øget

eksponering for sildenafil.

Vardenafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

vardenafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af vardenafil.

Kan anvendes under nøje

overvågning for bivirkninger

forbundet med øget eksponering

for vardenafil.

Antipodagra-fremstilling

Colchicin

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

colchicin og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af colchicin.

Hvis behandling med nelfinavir

er påkrævet anbefales reduktion

af colchicin-dosis eller afbrydelse

af colchicin-behandlingen hos

patienter med normal nyre- eller

leverfunktion. Patienter med

nedsat nyre-eller leverfunktion

bør ikke behandles med colchicin

og nelfinavir samtidig (se pkt.

4.4).

Naturlægemidler

Perikon

(Hypericum perforatum)

Plasmakoncentrationerne af

nelfinavir kan reduceres ved

samtidig brug af urtepræparatet

perikon

(Hypericum perforatum)

Dette skyldes, at perikon

inducerer

lægemiddelmetaboliserende

enzymer og/eller transport-

proteiner.

Naturlægemidler, som indeholder

perikon, må ikke anvendes

samtidig med nelfinavir. Hvis en

patient allerede tager perikon,

skal brug af perikon ophøre og

virusmængden, og om muligt,

nelfinavirkoncentrationer

kontrolleres.

Nelfinavirkoncentrationer kan

stige ved ophør med perikon og

det kan blive nødvendigt at

justere dosis af nelfinavir. Den

inducerende effekt af perikon kan

vare ved i mindst 2 uger efter

ophør af behandling.

↑ Indikerer stigning, ↓ indikerer fald, ↔ indikerer minimal ændring (< 10 %)

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke set behandlingsrelaterede biv

rkninger i reproduktionstoksikologiske undersøgelser på

rotter i doser, som medfører systemisk eksponering for lægemidlet svarende til den kliniske dosis. Der

er begrænsede kliniske erfaringer med gravide kvinder. VIRACEPT bør kun gives under graviditet

hvis de forventede fordele opvejer de mulige risici for fostret.

For at undgå overførelse af hiv, anbefales det at hiv-smittede kvinder ikke under nogen

omstændigheder ammer deres spædbørn. Undersøgelser på lakterende rotter viste, at nelfinavir

udskilles i maternel mælk. Der foreligger ingen data om udskillelse af nelfinavir i human modermælk.

Hvis mødre tager VIRACEPT, bør de instrueres i at afbryde amningen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

VIRACEPT påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre mo

torkøretøj eller betjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.8

Bivirkninger

Sikkerheden af VIRACEPT 250 mg tabletter blev undersøgt i kontrollerede kliniske studier, som

fattede

mere end 1300 patienter. De fleste patienter fik enten 750 mg tre gange daglig alene eller i

kombination med nukleosidanaloger eller 1250 mg to gange daglig i kombination med

nukleosidanaloger. Følgende uønskede hændelser, der i det mindste har en mulig sammenhæng med

nelfinavir (dvs. bivirkninger) og som rapporteredes hyppigst var: Diarré, kvalme og udslæt. De

uønskede virkninger er præsenteret i rækkefølge efter faldende alvorlighed indenfor hver

frekvensgruppering.

Bivirkninger fra kliniske studier med nelfinavir

Bivirkninger fra kliniske studier er anført i tabel 2. Listen indeholder også tydelige laboratorie-

abnormaliteter, som har været observeret med nelfinavir (ved 48 uger).

Tabel 2:

Forekomst af bivirkninger og tydelige laboratorie-abnormaliteter fra fase II- og III-

studier. (Meget almindelige (

10 %); almindelige (

1 % og < 10 %))

Organklasser

Bivirkningsfrekvens

Bivirkninger

Grad 3&4

Alle grader

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Diarré

Almindelig

Kvalme, flatulens

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Undersøgelser

Almindelig

Øget alanin-aminotransferase, øget

aspartat-aminotransferase, neutropeni,

øget blod-kreatin-phosphokinase,

nedsat neutrofil antal.

Børn og nyfødte:

Et samlet antal på cirka 400 patienter fik nelfinavir i

pædiatriske behandlingsfor

søg (studie 524, 556,

PACTG377/725 og PENTA-7) i op til 96 uger. Bivirkningsprofilen set under pædiatriske kliniske

studier var tilsvarende den for voksne. Diarré var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos

børn. Neutropeni/leukopeni var den mest observerede laboratorie-abnormalitet. Under disse forsøg var

der færre end 13 % af alle patienterne, som afbrød behandlingen på grund af uønskede hændelser.

Erfaringer efter markedsføring med nelfinavir

Nedenfor er opsummeret alvorlige og ikke alvorlige bivirkninger fra spontane rapporter efter

markedsføring (hvor nelfinavir blev givet som eneste proteasehæmmer eller i kombination med anden

antiretroviral behandling), der ikke tidligere er nævnt i pkt. 4.8, og for hvilke en kausal sammenhæng

med nelfinavir ikke kan udelukkes. Da disse data kommer fra det spontane rapporteringssystem, er

frekvensen af disse bivirkninger ikke bekræftet.

Immunsystemet:

Ikke almindelig (≥ 0,1

%

- ≤ 1 %)

: Overfølsomhed inklusive bronkospasme, pyreksi, kløe,

ansigtsødem og makulopapulær udslæt eller bulløs dermatitis.

Metabolisme og ernæring:

Ikke almindelig –

jælden (≥ 0,01

%

- ≤ 1 %)

: Antiretroviral kombinationsbehandling er, hos patienter

med hiv, associeret med omfordeling af kropsfedt (erhvervet lipodystrofi), inklusive tab af perifert

subkutant fedt og subkutant fedt i ansigtet, øget intraabdominalt og visceralt fedt, brysthypertrofi og

dorsocervikal fedtakkumulering (lipohypertrofi, bøffel-pukkel).

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Nyopstået diabetes mellitus eller eksacerbation af eksisterende diabetes

mellitus.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Ikke almindelig (≥ 0,1

%

- ≤ 1 %)

: Opkastning, pancreatitis/forhøjet blodamylase.

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Oppustet mave.

Lever og galdeveje:

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %):

Hepatitis, stigning i leverenzymer og ikterus, når nelfinavir er anvendt i

kombination med andre antiretrovirale stoffer.

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Forhøjet blod-kreatin-phosphokinase, myalgi, myositis og

rhabdomyolyse er rapporteret med PI, specielt i kombination med nukleosidanaloger.

Vaskulære sygdomme:

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Øget spontan blødning hos patienter med hæmofili.

Hud og subkutane væv:

Meget sjælden (≤ 0,01 %

)

, herunder enkeltstående indberetninger:

Erythema multiforme.

Pædiatrisk population:

Yderligere bivirkninger har været rapporteret efter markedsføring

og er anført n

edenfor. Frekvenserne

for bivirkningerne er ukendte, da disse data kommer fra det spontane rapporteringssystem:

Hypertriglyceridæmi, anæmi, forhøjet mælkesyre i blodet og pneumoni.

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose, især hos patienter med generelt anerkendte

risikofaktorer, fremskreden hiv-sygdom eller langvarig kombinationsbehandling med antiretroviral

lægemidler (CART). Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

Antiretroviral kombinationsbehandling er blevet associeret m

d metaboliske abnormaliteter så som

forhøjede triglycerider og kolesterol i blodet, insulinresistens, hyperglykæmi og hyperlaktæmi.

Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegy

ndelse af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Erfaring med akut overdosering af VIRACEPT hos m

nnesket er begrænset. Der er ingen specifik

modgift for overdosering af nelfinavir. Uabsorberede nelfinavir bør fjernes ved opkastning eller

maveudskylning, hvis dette er indiceret. Administration af aktivt kul kan også anvendes som hjælp til

at fjerne uabsorberet nelfinavir. Da nelfinavir er kraftigt proteinbundet er det ikke sandsynligt, at

dialyse kan fjerne det fra blodet i væsentlig grad.

Overdosering af nelfinavir kan teoretisk være associer

med forlængelse af QT intervallet i EKG´et

(se også pkt. 5.3). Overdoserede patienter skal derfor overvåges.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Direkte virkende antivirale lægemidler, ATC kode: J05 A E04.

Virkningsmekanisme:

Hiv-protease er et enzym, som er nødvendigt for den proteolytiske spaltning af

virus-polyproteinprækursorer til de individuelle proteiner, som findes i smitsom hiv. Spaltningen af

disse virus-polyproteiner er essentiel for modning af en smitsom virus. Nelfinavir bindes reversibelt til

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

den aktive del af hiv-protease og forebygger spaltning af polyproteiner, hvilket medfører dannelsen af

umodne, ikke-smittende viruspartikler.

Antiviral aktivitet in vitro:

Nelfinavirs antivirale aktivitet

in vitro

er demonstreret i både akutte og

kroniske hiv-infektioner i lymfoblastoide cellelinjer, perifere blodlymfocyter og

monocyter/makrofager. Nelfinavir viste sig at være aktiv over for en lang række laboratoriestammer

og kliniske rendyrkninger af hiv-1- og hiv-2-stammen ROD. EC

(95 % effektiv koncentration) for

nelfinavir var fra 7 til 111 nM (middelværdi på 58 nM). Nelfinavir demonstrerede additive til

synergistiske virkninger over for hiv i kombination med de reverse transkriptasehæmmere zidovudin

(ZDV), lamivudin (3TC), didanosin (ddI), zalcitabin (ddC) og stavudin (d4T) uden øget cytotoksicitet.

Resistens

:

Viralt udbrud fra nelfinavir kan forekomme via virale proteasemutationer i

aminosyrepositioner 30, 88 og 90.

In vitro:

Hiv-isolater med reduceret følsomhed over for nelfinavir er blevet isoleret

in vitro.

I de

kliniske studier blev isolater fra udvalgte patienter, som var behandlet med nelfinavir alene eller i

kombination med reverse transkriptasehæmmere, monitoreret i 2 til 82 uger for fænotypiske (n=19) og

genotypiske forandringer (n=195, heraf kunne 157 vurderes). Der blev opdaget en eller flere virale

proteasemutationer ved aminosyrepositionerne 30, 35, 36, 46, 71, 77 og 88 hos > 10 % af patienterne

med vurderbare isolater. Af 19 patienter, hos hvem der blev foretaget både fænotypiske og

genotypiske analyser på kliniske isolater, viste 9 isolater nedsat følsomhed (med en faktor 5 til 93)

overfor nelfinavir

in vitro

. I isolaterne fra alle 9 patienter var der en eller flere mutationer i det virale

proteasegen. Aminosyreposition 30 viste sig at være det hyppigste mutationssted.

Krydsresistens in vitro:

Hiv-isolater fra 5 patienter i behandling med nelfinavir viste nedsættelse (med

en faktor 5 til 93) af følsomheden overfor nelfinavir

in vitro

sammenlignet med matchede isolater ved

baseline, men ingen tilsvarende nedsættelse af følsomheden overfor indinavir, ritonavir, saquinavir

eller amprenavir

in vitro

. Omvendt viste 6 af 7 kliniske isolater med nedsat følsomhed overfor

ritonavir (med en faktor 8 til 113)

in vitro

, sammenlignet med baseline, også nedsat følsomhed overfor

nelfinavir

in vitro

(med en faktor 5 til 40), efter behandling med ritonavir. Et hiv-isolat fra en patient,

som fik saquinavir, viste nedsat følsomhed overfor saquinavir (med en faktor 7), men ingen

tilsvarende nedsættelse af følsomheden overfor nelfinavir. Krydsresistens mellem nelfinavir og reverse

transkriptasehæmmere er usandsynlig på grund af de forskellige involverede enzymers angrebspunkt.

Kliniske isolater (n=5) med nedsat følsomhed overfor zidovudin, lamivudin eller nevirapin forbliver

fuldt følsomme overfor nelfinavir

in vitro

In vivo

:

Hos patienter, der fik nelfinavir-monoterapi eller nelfinavir i kombination med zidovudin og

lamivudin eller stavudin, var den overordnede hyppighed af D30N-mutationer i den virale protease

hos vurderbare isolater (n=157) 54,8 %. Den overordnede hyppighed af andre mutationer relateret til

primær PI resistens var 9,6 % for L90M-substitution, mens substitutioner ikke blev set ved

positionerne 48, 82 og 84.

Kliniske farmakodynamiske egenskaber:

Det er dokumenteret, at behandling med nelfinavir alene eller

i kombination med andre antiretrovirusmidler nedsætter virusbelastningen og øger CD4-celletællingen

hos hiv-1-seropositive patienter. Fald i hiv-RNA observeret ved nelfinavir-monoterapi var mindre

udpræget og af kortere varighed. Nelfinavirs virkning (alene eller kombineret med andre

antiretrovirale midler) på biologiske markører, CD4-celletal og virus-RNA blev evalueret i adskillige

undersøgelser af hiv-1-smittede patienter.

Effekten af BID-regimet er evalueret overfor TID-reg

met med VIRACEPT 250 mg tabletter,

hovedsageligt hos PI-naive patienter. En åben, randomiseret undersøgelse sammenlignede suppression

af hiv-RNA efter hhv. nelfinavir 1250 mg BID og nelfinavir 750 mg TID hos PI-naive patienter, som

også fik stavudin (30-40 mg BID) og lamivudin (150 mg BID).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Antal patienter med hiv RNA under LOQ (sensitive og ultrasensitive assays) ved uge 48

Assay

Analyse

Viracept BID (%)

Viracept TID (%)

95 % CI

Observerede data

135/164 (82 %)

146/169 (86 %)

(-12, +4)

LOCF

145/200 (73 %)

161/206 (78 %)

(-14, +3)

Sensitiv

ITT (NC = F)

135/200 (68 %)

146/206 (71 %)

(-12, +6)

Observerede data

114/164 (70 %)

125/169 (74 %)

(-14, +5)

LOCF

121/200 (61 %)

136/206 (66 %)

(-15, +4)

Ultrasensitiv

ITT (NC = F)

114/200 (57 %)

125/206 (61 %)

(-13, +6)

LOCF= Last observation carried forward

ITT = Intention to Treat

NC = F: non-completers = behandlingssvigt

BID-regimet viste statistisk signifikante højere peak nelfinavirplasmaværdier versus TID-regimet.

Små, ikke statistisk signifikante forskelle blev observeret for andre farmakokinetiske parametre uden

tendens til at favorisere det ene regime frem for det andet. Selvom undersøgelse 542 ikke viste

statistisk signifikante forskelle mellem de to regimer med hensyn til effekt i en overvejende

antiretroviral naiv population, kendes signifikansen af disse fund for antiretrovirale behandlede

patienter ikke.

I et studie af 297 hiv-1-seropositive patienter som fik zidovudi

n og

lamivudin sammen med nelfinavir

(i to forskellige doser) eller zidovudin eller lamivudin alene, var gennemsnitsbaseline CD4-celletallet

288 celler/mm³ og gennemsnitsbaseline hiv-RNA i plasme var 5,21 log

kopier/ml

(160.394 kopier/ml). Gennemsnitsreduktion i plasma-hiv-RNA ved anvendelse af PCR assay

(< 400 kopier/ml) ved 24 uger var 2,33 log

i patienter, der fik kombinationsterapi med nelfinavir

750 mg tre gange daglig sammenlignet med 1,34 log

hos patienter, der alene fik zidovudin og

lamivudin. Efter 24 uger var der 81 % og 8 % af patienterne, hvis plasma-hiv-RNA var faldet til under

prøvens detektionsgrænse (< 400 kopier/ml) i hhv. gruppen, der fik 750 mg nelfinavir 3 gange daglig

sammen med zidovudin og lamivudin, og gruppen der fik zidovudin og lamivudin. Middel-CD4-

celletallet efter 24 uger steg med hhv.150 og 95 celler/mm

i gruppen, der fik 750 mg nelfinavir tre

gange daglig sammen med zidovudin og lamivudin sammenlignet med gruppen, der fik zidovudin og

lamivudin. Efter 48 uger var 75 % af patienterne, som fik 750 mg nelfinavir tre gange daglig sammen

med zidovudin og lamivudin stadig under prøvens detektionsgrænse (< 400 kopier/ml). I denne gruppe

steg CD4-celletallet med mere end 198 celler/mm

efter 48 uger.

Der blev ikke set signifikante forskelle mht. sikkerhed og tolerabilitet mellem BID- og TID-armen.

Procentvis var der i begge arme lige mange patienter med bivirkninger, uanset sværhedsgrad og uanset

sammenhæng med forsøgsmedicinen.

Plasmakoncentrationerne af visse hiv-1-proteasehæmmere, som overvejende metaboliseres af

CYP3A4, kan øges ved samtidig admin

istration af lavdosis ritonavir, som hæmmer denne

metabolisering. Behandlingsregimerne for flere proteasehæmmere, som er subjekt for denne

interaktion, kræver samtidig administration af lavdosis ritonavir (“boosting”) for at øge

plasmakoncentrationerne og optimere den antivirale virkning. Plasmakoncentrationerne af nelfinavir,

som fortrinsvis metaboliseres af CYP2C19 og kun delvis af CYP3A4, øges kun lidt ved samtidig

administration af ritonavir og derfor er det ikke nødvendigt at administrere nelfinavir

samtidig med

lavdosis ritonavir. To studier har sammenlignet sikkerhed og effekt af nelfinavir (ikke-boostet) med

ritonavir-boostede proteasehæmmere, begge i kombination med andre antiretrovirale stoffer.

Studie M98-863 er en randomiseret, dobbeltblindet u

dersøgelse med 653 antiretroviral-

behandlingsnaive patienter, hvor lopinavir/ritonavir (400/100 mg to gange daglig, n=326) blev

sammenlignet med nelfinavir (750 mg tre gange daglig, n=327), begge i kombination med lamivudin

(150 mg to gange daglig) og stavudin (40 mg to gange daglig). Den mediane baseline hiv-1-RNA var

hhv. 4,98 log

kopier/ml og 5,01 log

kopier/ml i nelfinavir- og lopinavir/ritonavirgrupperne. Det

mediane baseline CD4+ celletal var 232 celler/mm

i begge grupper. Efter 48 uger havde 63 % af

nelfinavirpatienterne og 75 % af lopinavir/ritonavirpatienterne < 400 kopier/ml hiv-1-RNA, hvorimod

52 % af nelfinavirpatienterne og 67 % af lopinavir/ritonavirpatienterne havde < 50 kopier/ml hiv-1-

RNA (intent-to-treat, manglende = svigt). Den gennemsnitlige stigning fra baseline i CD4+ celletallet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

efter 48 uger var henholdsvis 195 celler/mm

og 207 celler/mm

i nelfinavir- og

lopinavir/ritonavirgrupperne. Efter 48 ugers behandling havde en statistisk signifikant større del af

patienterne i lopinavir/ritonavir-armen < 50 kopier/ml hiv-1-RNA sammenlignet med nelfinavir-

armen.

Studie APV3002 er en randomiseret, åben undersøgel

med 649 antiretroviral-behandlingsnaive

patienter med fremskreden hiv-sygdom, hvor fosamprenavir/ritonavir (1400 mg/200 mg én gang

daglig, n=322) blev sammenlignet med nelfinavir (1250 mg to gange daglig, n=327), i begge tilfælde

kombineret med lamivudin (150 mg to gange daglig) og abacavir (300 mg to gange daglig). Den

mediane baseline hiv-1-RNA var 4,8 log

kopier/ml i begge behandlingsgrupper. Det mediane

baseline CD4+ celletal var henholdsvis 177 og 166 x10

celler/l i nelfinavir- og

fosamprenavir/ritonavirgrupperne. Efter 48 uger vistes non-inferiority, idet 68 % af patienterne i

nelfinavirgruppen og 69 % af patienterne behandlet med fosamprenavir/ritonavir havde

< 400 kopier/ml plasma hiv-1-RNA, mens 53 % af nelfinavir- og 55 % af

fosamprenavir/ritonavirpatienterne havde < 50 kopier/ml hiv-1-RNA (intent-to-treat,

rebound/seponering = svigt). Den mediane stigning fra baseline i CD4+ celletallet efter 48 uger var

207 celler/mm

og 203 celler/mm

for henholdsvis nelfinavir- og fosamprenavir/ritonavirgrupperne.

Virologisk svigt var større i nelfinavirgruppen (17 %) end i fosamprenavir/ritonavirgruppen (7 %).

Behandlingsfremkaldt NRTI resistens var signifikant mindre hyppigt med fosamprenavir/ritonavir

sammenlignet med nelfinavir (13 % mod 57 %; p<0,001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Nelfinavirs farmakokinetiske egenskaber er blevet evalueret hos raske frivillige og hos hiv-s

ittede

patienter. Der blev ikke observeret nogen væsentlige forskelle mellem raske frivillige og hiv-smittede

patienter.

Absorption:

Efter en enkelt eller multiple orale doser af 500 til 750 mg (to til tre 250 mg tabletter)

indtaget sammen med føde blev peak-plasmakoncentrationerne for nelfinavir typisk opnået efter 2 til 4

timer.

Efter multipel dosering med 750 mg hver 8. time i 28 dage (steady

state), var gennemsnittet for

peak-plasmakoncentrationer (C

) 3-4 µg/ml og plasmakoncentrationerne inden næste dosis (trough)

var 1-3 µg/ml. Der fandtes en stigning i nelfinavir-plasmakoncentrationerne efter enkelte doser, større

end svarende til øgningen i dosis. Dette blev imidlertid ikke observeret efter multipel dosering.

Et farmakokinetisk studie hos hiv-positi

ve patienter sammenlignede 1250 m

g to gange daglig med

750 mg tre gange daglig, begge i 28 dage. De patienter, der fik VIRACEPT to gange daglig (n=10)

opnåede C

nelfinavir på 4,0

g/ml og trough-koncentrationer om morgenen og aftenen på hhv.

g/ml og 0,7

g/ml. De patienter, der fik VIRACEPT tre gange daglig (n=11) opnåede

nelfinavir på 3,0

g/ml og trough-koncentrationer om morgenen og aftenen på hhv.

g/ml og 1,0

g/ml. Forskellen mellem trough-koncentrationerne om morgenen og om

eftermiddagen eller aftenen efter behandling to eller tre gange daglig blev også observeret hos raske

frivillige, hos hvem dosisintervallerne var præcis 8 eller 12 timer.

Nelfinavirs farmakokinetik er den samme for BID- og TID-ad

inistration. Hos patienter var nelfinavir

0-24

52,8

15,7

time/ml (n=10) ved administration af 1250 mg to gange daglig og

43,6

17,8

time/ml (n=11) ved administration af 750 mg tre gange daglig. For begge grupper er

trough-koncentrationerne i hele dosisintervallet mindst tyve gange højere end middel-IC

. Der er ikke

etableret klinisk relevans for at relatere

in vitro

mål med lægemiddeleffekt og klinisk udfald.

Efter enkeltdoser observeredes en større stigning i nelf

inavirplasmakoncentrationen end svarende til

dosis-proportionaliteten; dette blev dog ikke set efter multipel dosering.

Den absolutte biotilgængelighed af VIRACEPT er ikke fastlagt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virkning af føde på oral absorption

Føde øger nelfinavirs eksponering og formindsker nelfinavirs farmakokinetiske

variabilitet i forhold til

fastende tilstand. I et studie

fik raske frivillige en enkeltdosis på 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg

tabletter) i fastende tilstand eller efter indtagelse af føde (tre måltider med forskelligt kalorie- og

fedtindhold). I et andet studie fik raske frivillige en enkeltdosis på 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg

tabletter) i fastende tilstand eller efter indtagelse af føde (to måltider med forskelligt fedtindhold).

Resultaterne fra de to studier er opsummeret nedenunder.

Stigning i AUC, C

max

og T

max

for nelfinavir efter indtagelse af føde i forhold til fastende tilstand

efter 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg tabletter)

Antal kcal.

% fedt

Antal

forsøgspersoner

Stigning i

Stigning i C

Stigning i T

(timer)

n=21

2,2 gange

2,0 gange

1,00

n=22

3,1 gange

2,3 gange

2,00

1000

n=23

5,2 gange

3,3 gange

2,00

Stigning i AUC, C

max

og T

max

for nelfinavir efter indtagelse af føde med lavt fedtindhold

(20 %) versus højt fedtindhold (50 %) i forhold til fastende tilstand efter 1250 mg

VIRACEPT (5 x 250 mg tabletter)

Antal kcal.

% fedt

Antal

forsøgspersoner

Stigning i

Stigning i C

Stigning i T

(timer)

n=22

3,1 gange

2,5 gange

n=22

5,1 gange

3,8 gange

Nelfinavirs eksponering øges med stigende kalorie- eller fedtindhold i måltiderne, der indtages

sammen med VIRACEPT.

Fordeling:

Nelfinavir i serum er kraftigt proteinbundet (

98 %). Den beregnede fordelingsvolumen i

både dyr og mennesker er 2-7 l/kg, som overstiger legemets vandfase, hvilket tyder på en stor

penetration af nelfinavir ind i væv.

Metabolisme:

In vitro

studier viste, at

forskellige isoformer af cytokrom P450 inklusive CYP3A,

CYP2C19/C9 og CYP2D6 er ansvarlige for metabolisering af nelfinavir. I plasma blev der fundet én

hovedmetabolit og flere mindre oxidative metabolitter. Den oxidative hovedmetabolit M8

tert-butyl

hydroxynelfinavir) har

in vitro

antiviral aktivitet, som er lig moderstoffet, og dets dannelse

er katalyseret af det polymorfe cytokrom CYP2C19. Den videre nedbrydning af M8 ser ud til at blive

katalyseret af CYP3A4. Hos patienter med normal CYP2C19-aktivitet er plasmakoncentrationer af

denne metabolit ca. 25 % af den totale nelfinavirrelaterede plasmakoncentration. Hos personer hvor

CYP2C19 metaboliserer dårligt eller hos patienter, som samtidigt får stærke CYP2C19-hæmmere (se

pkt. 4.5) forventes det, at plasmakoncentrationen af nelfinavir øges, mens koncentrationen af

tert-butyl

hydroxynelfinavir vil være ubetydelig eller ikke-målelig.

Elimination:

Clearance efter enkelt oral indgift (24-33 l/t) og gentagen indgift (26-61 l/t) indicerer, at

nelfinavir udviser medium til høj hepatisk biotilgængelighed. Terminalhalveringstiden i plasma var

typisk 3,5 til 5 timer. Størstedelen (87 %) af en oral 750 mg dosis indeholdende

C-nelfinavir blev

genfundet i fæces; total fækal radioaktivitet bestod af nelfinavir (22 %) og en række oxidative

metabolitter (78 %). Kun 1-2 % af dosis blev genfundet i urinen og hovedsagelig som uomdannet

nelfinavir.

Farmakokinetik i specielle populationer:

Børn:

Hos børn mellem 2 og 13 år er nelfinavirs clearance efter oral indgif

t ca. 2 til 3

gange højere end hos

voksne med stor variabilitet mellem individer. Ved administration af føde sammen med VIRACEPT

oralt pulver eller tabletter ved en dosis på ca. 25-30 mg/kg tre gange dagligt opnås steady-state

plasmakoncentrationer, svarende til dem der opnås hos voksne patienter, som fik 750 mg tre gange

dagligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nelfinavirs farmakokinetik er blevet undersøgt i 5 studier med pædiatriske patienter, der spænder

aldersmæssigt fra nyfødte og op til 13 år. Patienterne fik VIRACEPT enten tre gange daglig eller to

gange daglig med føde eller i forbindelse med måltider. Dosering og tilhørende AUC

24

værdier

opsummeres nedenunder.

Opsummering af steady-state AUC24 for nelfinavir i pædiatriske studier

Protokol nr.

Dosering

1

N

2

Alder

Føde indtaget med

Viracept

AUC

24

(mg.t/l)

Aritmetisk

gennemsnit ±

standardafvi

gelse

AG1343-524

20 (19-28) mg/kg

3 gange dagl

ig

14

2-13 år

Pulver med mælk,

modermælkserstatning,

budding eller vand som

en del af et let måltid

eller tablet indtaget med

et let måltid

56,1 ± 29,8

PACTG-725

55 (48-60) mg/kg

6

3-11 år

Med føde

101,8 ± 56,1

2 gange daglig

PENTA 7

40 (34-43) mg/kg

4

2-9 måneder

Med mælk

33,8 ± 8,9

3 gange daglig

PENTA 7

75 (55-83) mg/kg

12

2-9 måneder

Med mælk

37,2 ± 19,2

2 gange daglig

PACTG-353

40 (14-56) mg/kg

2 gange dagl

ig

10

6 uger

Pulver med vand,

mælk, modermælks-

erstatning, soja-

modermælkserstatning,

sojamælk eller

kosttilskud

44,1 ± 27,4

1 uge

45,8 ± 32,1

Protokolspecifik dosis (det aktuelle dosisinterval)

N: Antal forsøgspersoner med farmakokinetiske resultater, som kunne vurderes

trough

-værdier er ikke præsenteret i tabellen, idet de ikke er tilgængelige fra alle studier

Farmakokinetiske data er også tilgængelige fra 86 patienter (i alderen 2 til 12 år), som fik VIRACEPT

25-35 mg/kg 3 gange daglig i studie AG1343-556. De farmakokinetiske data fra studie AG1343-556

varierede mere end data fra andre studier, som blev udført i den pædiatriske population; 95 %

konfidensintervallet for AUC

var 9 til 121 mg.t/l.

Overordnet er brugen af VIRACEPT i den pædiatriske population f

rbundet med stærkt varierende

lægemiddeleksponering. Årsagen til denne store variabilitet kendes ikke, men kan skyldes den

inkonsistente fødeindtagelse hos pædiatriske patienter.

Ældre:

Der findes ingen data for ældre patienter.

Leverinsufficiens:

Nelfinavirs flerdosis-farmokokinetik er ikke blevet undersøgt hos hiv-positive pa

tienter

leverinsufficiens.

Nelfinavirs farmakokinetik efter en enkeltdosis på 750

mg blev undersøgt hos patienter med

leverinsufficiens og hos raske frivillige. Der blev set en stigning på 49 % - 69 % af nelfinavirs AUC i

den leverpåvirkede gruppe med påvirkning (Child-Turcotte klasse A til C) sammenlignet med den

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

raske gruppe. Baseret på dette studie kan der ikke opstilles særlige dosisrekommendationer. Et andet

studie vurderede nelfinavirs steady-state farmakokinetik (1250 mg to gange daglig i 2 uger) hos

voksne hiv-seronegative forsøgspersoner med mild (Child-Pugh A; n=6) eller moderat (Child-Pugh B;

n=6) leverinsufficiens. Sammenlignet med kontrolforsøgspersoner med normal leverfunktion var AUC

og C

for nelfinavir ikke signifikant forskellige hos forsøgspersoner med mild leverinsufficiens, men

var øget med henholdsvis 62 % og 22 % hos forsøgspersoner med moderat leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

in vitro

stud

ier blev klone

de humane kaliumkanaler fra hjertevæv (hERG) hæmmet ved høje

koncentrationer af nelfinavir og dets aktive metabolit M8. hERG-kaliumkanalerne blev hæmmet med

20 % ved koncentrationer af nelfinavir og M8, der var omkring henholdsvis fire til fem gange og

halvfjerds gange over det gennemsnitlige, frie, terapeutiske niveau i mennesker. I kontrast til dette

blev der ikke observeret forhold, der tydede på forlængelsen af QT intervallet i EKG´et ved forsøg

med lignende doser hos hunde eller i isoleret hjertevæv. Den kliniske relevans af disse

in vitro

data er

ukendt. Data fra produkter, der forlænger QT intervallet indikerer dog, at en blokering af hERG-

kaliumkanaler med mere end 20 % kan være klinisk relevant. Derfor skal potentialet for forlængelse af

QT intervallet overvejes ved overdosering (se pkt. 4.9)

Akut og kronisk toksicitet:

Akutte og kroniske toksikologiske undersøgelser med oral indgift blev

udført på mus (500 mg/kg/dag), rotte (op til 1.000 mg/kg/dag) og abe (op til 800 mg/kg/dag). Hos

rotter fandtes øget levervægt og dosis-relateret thyroid follikulær cellehypertrofi. Hos aber blev der

observeret vægttab og generel fysisk svækkelse sammen med generelle tegn på gastrointestinal

toksicitet.

Mutagenicitet:

In vitro

in vivo

undersøgelser med og uden metabolisk aktivering har vist at

nelfinavir ikke har nogen mutagen eller genotoksisk aktivitet.

Carcinogenicitet:

To års carcinogenicitetsstudier med nelfinavirmesilat blev udført på rotter og mus.

Hos mus viste administration af op til 1000 mg/kg/dag ikke tegn på nogen onkogen effekt. Hos rotter

gav oral administration af 1000 mg/kg/dag igennem to år en forhøjet hyppighed af follikulære

celleadenomer og carcinomer i thyreoidea i forhold til kontrolgruppen. Den systemiske belastning var

3-4 gange højere end hos mennesker, som fik terapeutiske doser. Administration af 300 mg/kg/dag

medførte øget hyppighed af follikulære celleadenomer i thyreoidea. Det er vist at kronisk behandling

af rotter med nelfinavir fremkalder effekter, som er konsistente med enzyminduktion, som

prædisponerer rotter, men ikke mennesker for thyreoidea-neoplasmer. Vægten af evidens tyder på, at

det er usandsynligt, at nelfinavir vil være carcinogent hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Det orale pulver indeholder:

mikrokrystalinsk cellulose

maltodextrin

dikaliumphosphat

crospovidon

hypromellose

aspartam (E951)

saccharosepalmitat

naturligt og kunstigt smagsstof.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med syreholdige substanser på grund af smagen (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

VIRACEPT 50 mg/g oralt pulver leveres i HDPE plastikflasker forsynet med børnesikrede

propylenlåg med et polyethylenindlæg. Hver flaske indeholder 144 gram oralt pulver, som leveres

sammen med en 1 gram (hvid) polystyren måleske og en 5 gram (blå) polystyren måleske.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Pakningen indeholder to skeer, en hvid 1 grams-ske og en blå 5 grams-ske.

Udmål en strøgen skefuld pulver ved at anvende håndtaget af den anden ske til at

skrabe

oversk

ydende pulver af.

Bland pulver med vand, mælk, modermælkserstatning, sojamælk, kostsupplem

enter eller

buddi

Bland ikke pulveret med syreholdig mad eller juice.

Det anbefales at pulver, som er blandet med midler beskrevet under pkt. 2, anvendes inden 6

timer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/97/054/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILL

ADE

LSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22. januar 1998

Dato for seneste genregistrering: 23.januar 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VIRACEPT 250 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder nelfinavirm

esilat svarende til 250 mg nelfinavir.

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Blå, aflange, biokonvekse, filmovertrukne tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

VIRACEPT er indiceret til antiretroviral kombinationsbehandling af voksne, unge og børn over 3 år,

der er sm

ittet

med human immundefekt virus (hiv-1).

Hos patienter, som tidligere har været behandlet med proteasehæmmere (PI), bør valget af nelfinavir

baseres

på individuel viral resistenstestning og resultatet af tidligere behandling.

Se pkt. 5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med VIRACEPT skal påbegyndes af en læge

ed erfaring i behandling af hiv-infektion.

VIRACEPT administreres oralt og bør altid indtages sammen med et måltid (se pkt. 5.2).

Patienter over 13 år:

Den anbefalede dosering af VIRACEPT 250 mg filmovertrukne tabletter er

1250

mg (fem tabletter) to gange daglig

(BID)

eller 750 mg (tre tabletter) tre gange dagligt

(TID)

gennem munden.

Effekten af et BID-regime (to gange daglig), sammenlignet med et TID-regime (3 gange daglig), er

primært undersøgt hos patienter, som ikke tidligere har fået proteasehæmmere (se pkt. 5.1).

Patienter mellem 3 og 13 år:

Den anbefalede initiale dosis til børn er

50-55 mg/kg to gange daglig

eller

25-35 mg/kg legemsvægt indgivet tre gange daglig

Den anbefalede dosis af VIRACEPT filmovertrukne tabletter til administration

to gange daglig til

børn mellem 3 og 13 år

er som følger:

Dosis som skal administreres to gange daglig til børn mellem 3 og 13 år

Patientens legemsvægt

Antal VIRACEPT 250 mg

i kg

filmovertrukne tabletter per dosis

18 til 22 kg

over 22 kg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den anbefalede dosis af VIRACEPT filmovertrukne tabletter til administration

tre gange daglig til

børn mellem 3 og 13 år

er vist i tabellen nedenfor.

Børn, som vejer mellem 10,5 og 12 kg, 12 og 14

kgsamt 18 og 22 kg vil ikke få det samme antal tabletter ved hvert måltid.

Tabellen giver ud fra

barnets vægt en doseringsplan, der sikrer, at en passende totaldosis af Viracept indtages hver dag.

Den ordinerende læge skal rådgive pårørende til nøje

at overvåge stigninger i

barnets vægt for at sikre,

at en passende samlet daglig dosis indtages. Den ordinerende læge skal også rådgive pårørende om

vigtigheden af at overholde doseringsvejledningen, og at det rette antal tabletter indtages ved hver

dosis med et måltid.

Dosis, som skal administreres tre gange daglig, til børn mellem 3 og 13

år

Anbefalet antal tabletter for hvert måltid

Patientens

legemsvægt

i kg

Antal

tabletter til

morgenmad

Antal

tabletter til

frokost

Antal

tabletter til

aftensmad

Samlet antal

tabletter per

dag

7,5 til 8,5 kg

8,5 til 10,5 kg

10,5 til 12 kg*

2

1

1

4

12 til 14 kg*

2

1

2

5

14 til 16 kg

16 til 18 kg

18 til 22 kg*

3

2

2

7

over 22 kg

* Børn, hvis legemsvægt ligger indenfor disse intervaller, vil få et forskelligt antal tabletter i løbet af dagen. De

virologiske og immunologiske reaktioner bør overvåges for at sikre at disse børn opnår respons på behandlingen.

Til patienter, som ikke er i stand til at sluge VIRACEPT tabletter, kan tabletterne opløses i en halv kop

vand un

der o

mhyggelig omrøring med en ske. Når tabletten/tabletterne er opløst, skal den uklare,

blålige væske omrøres grundigt og indtages med det samme. Glasset bør skylles med en halv kop vand

og vandet, som er blevet brugt til at skylle med, skal drikkes for at sikre, at hele dosis indtages.

Det anbefales ikke at bruge syreholdig føde eller juice (so

f.eks. appelsinjuice, æblejuice eller

æblemos) i sammen med VIRACEPT, idet kombinationen kan give en bitter smag. VIRACEPT

suspensionen skal indtages med et måltid.

Den ordinerende læge skal sikre, at de pårørende forstår vigtigheden af at overvåge overholdel

se og

den korrekte metode til at forberede og administrere VIRACEPT-tabletter til børn i de enkelte

vægtintervaler.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Der findes ingen data specifikt for hiv-positive patienter med

nyreinsufficiens, og der kan derfor ikke gives specifikke doseringsanbefalinger (se pkt. 4.4).

Nelfinavir omsættes og elimineres hovedsageligt i leveren. Der findes ingen specifikke data for

patienter med leverinsufficiens, og der kan derfor ikke gives specifikke doseringsanbefalinger (se pkt.

5.2). Der skal udvises forsigtighed ved administration af VIRACEPT til patienter med nedsat nyre-

eller leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

tidig administration med lægemidler med snævre terapeutisk

vinduer, og som er substrater for

CYP3A4 [f.eks. terfenadin, astemizol, cisaprid, amiodaron, quinidin pimozid, triazolam, oralt

administreret midazolam (vedrørende forsigtighedsregler ved parenteral administreret midazolam, se

pkt. 4.5), sekalealkaloider, lovastatin og simvastatin, alfuzosin samt sildenafil ved behandling af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.5 vedrørende anvendelse af sildenafil og andre PDE-5-

hæmmere til patienter med erektil dysfunktion)].

Potente induktorer af CYP3A (f.eks. rifampicin, phenobarbital og carbamazepin) kan reducere

nelfinavirs plas

makoncentrationer.

tidig administration med rifampicin er kontraindiceret på grund af formindsket eksponering for

nelfinavir.

Læger bør ikke bruge potente CYP3A4-induktorer i kombination med VIRACEPT, og bør overveje at

bruge alternativer, hvis en patient får VIRACEPT (se pkt. 4.5).

Urtepræparater, der indeholder perikon (

Hypericum p

erforatum

), må ikke anvendes under be

handling

med nelfinavir på grund af risiko for nedsat plasmakoncentration og nedsat klinisk effekt af nelfinavir

(se pkt. 4.5).

VIRACEPT bør ikke administreres samtidig med o

eprazol på grund af nedsat eksponering af

nelfinavir og nelfinavirs aktive metabolit M8 (

tert-butyl

hydroxynelfinavir). Dette kan medføre et tab

af virologisk respons og mulig resistens over for VIRACEPT (se pkt. 4.5.)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørend

e

brugen

Patienterne skal instrueres om at VIRACEPT ikke helbreder en hiv-infektion, at de fortsat kan få

infektioner eller andre sy

gdomme, som er releteret til hiv-sygdommen samt at det ikke er vist, at

VIRACEPT nedsætter risikoen for overførsel af hiv-sygdommen ved seksuel kontakt eller smittet

blod.

Immun reaktiveringssyndrom:

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved

påbegyndelse af antiretroviral kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske

tilstande eller forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk observeret inden for de første få

uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis,

generaliserede og/eller fokale mykobakterielle infektioner og

Pneumocystis carinii

pneumoni. Alle

inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter behov.

Leversygdom:

Sikkerheden og effekten af nelfinavir er ikke efterprøvet hos patienter med betydelig

tilgrundliggende leversygdomme. Patienter med kronisk hepatitis B eller C, og som bliver behandlet

med antiretroviral kombinationsterapi, har en øget risiko for alvorlige og potentielt fatale

leverkomplikationer. Ved samtidig behandling med antiretroviral behandling for hepatitis B eller C,

henvises også til produktresuméerne for disse produkter.

Patienter med allerede kendt leverdy

funktion, inklusive kronisk aktiv hepatitis, har en øget frekvens

af leverfunktionsabnormaliteter i forbindelse med antiretroviral kombinationsterapi og bør monitoreres

i henhold til standardpraksis. Hvis det hos disse patienter kan påvises, at leversygdommen forværres,

bør det overvejes at afbryde eller stoppe behandlingen. Anvendelse af nelfinavir hos patienter med

moderat nedsat leverfunktion har ikke været undersøgt. Der bør i mangel på sådanne studier, udvises

forsigtighed, idet stigninger i nelfinavirniveauer og/eller stigninger i lever-enzymer kan forekomme.

Patienter med nedsat leverfunktion bør ikke gives col

hicin sammen med VIRACEPT.

Osteonekrose:

Der er rapporteret tilfælde af osteonekrose hos patienter med fremskreden hiv-sygdom

og/eller i langvarig kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler (CART). Dog anses

ætiologien for at være multifaktoriel (omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær

immunosuppression, højere Body Mass Index (BMI)). Patienter bør rådes til at søge læge, hvis de

oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær.

Nedsat nyrefunktion:

Det er usandsynligt at nelfinavir vil fjernes signifikant ved hæmodialyse eller

peritoneal dialyse, da nelfinavir i høj grad er bundet til plasmaproteiner. Der er derfor ikke behov for

særlige sikkerhedsforanstaltninger eller dosisjustering hos disse patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion bør ikke gives colchicin sammen med VIRACEPT.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Diabetes mellitus og hyperglykæmi:

For patienter i behandling med proteasehæmmere er der

rapporteret nye tilfælde af diabetes mellitus, hyperglykæmi eller eksacerbation af eksisterende

diabetes mellitus. Hos nogle af disse patienter var hyperglykæmien af svær grad, og i nogle tilfælde

var hyperglykæmien associeret med ketoacidose. Mange patienter havde svære medicinske tilstande,

som for nogles vedkommende nødvendiggjorde behandling med lægemidler, der er sat i forbindelse

med udvikling af diabetes eller hyperglykæmi.

Patienter med hæmofili:

For patienter med hæmofili type A og B, som er under behandling med

proteasehæmmere er der rapporteret øget blødning, herunder spontane hudblødninger og

ledblødninger. Til nogle patienter blev der yderligere givet faktor VIII. Hvis behandlingen havde

været seponeret, blev behandling med proteasehæmmere fortsat eller genoptaget i mere end halvdelen

af de rapporterede tilfælde. Det er muligt at der er en årsagssammenhæng, selvom

virkningsmekanismen ikke er klarlagt. Bløderpatienter bør derfor gøres opmærksom på muligheden

for øget blødningstendens.

Lipodystrofi:

Antiretroviral kombinationsbehandling er blevet associeret med omfordeling af

kropsfedt (erhvervet lipodystrofi) hos patienter med hiv. Langtidskonsekvenserne heraf er på

nuværende tidspunkt ukendte. Kendskabet til virkningsmekanismen er ufuldstændigt. Det er blevet

antaget, at der er en forbindelse mellem visceral lipomatose og PI samt mellem lipoatrofi og nukleosid

reverse transskriptasehæmmere (NRTI). En højere risiko for lipodystrofi er blevet sat i forbindelse

med individuelle faktorer, såsom højere alder, og med lægemiddelrelaterede faktorer, såsom længere

antiretroviral behandlingstid og ledsagende metaboliske forstyrrelser. Klinisk undersøgelse bør

inkludere evaluering af fysiske tegn på omfordeling af fedt. Måling af fastende serumlipider og

blodglukose bør overvejes. Lipidsygdomme skal behandles i henhold til klinisk praksis (se pkt. 4.8).

PDE-5-hæmmere:

Der bør udvises særlig forsigtighed ved ordination af sildenafil, tadalafil eller

vardenafil til behandling af erektil dysfunktion hos patienter, som får VIRACEPT. Samtidig

administration af VIRACEPT og disse lægemidler forventes at øge deres plasmakoncentration, hvilket

kan resultere i relaterede bivirkninger såsom hypotension, synkope, synsforstyrrelser og forlænget

erektion (se pkt. 4.5). Samtidig brug af VIRACEPT og sildenafil ordineret til behandling af pulmonal

arteriel hypertension er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner):

Der kan forekomme interaktion mellem HMG-CoA-

reduktasehæmmere og proteasehæmmere og derved øget risiko for myopati, herunder rabdomyolyse.

Samtidig anvendelse af proteasehæmmere og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret. Andre

HMG-CoA-reduktasehæmmere kan muligvis også interferere med proteasehæmmere og bør derfor

anvendes med forsigtighed.

Samtidig administration af salmeterol og VIRACEPT anbefales ikke. Kom

inationen kan medføre

øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger forbundet med salmeterol, herunder QT-forlængelse,

palpitationer og sinustakykardi.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Nelfinavir bliver hovedsageligt metaboliseret via cy

krom P450 isoenzymerne CYP34A og

CYP2C19 (se pkt. 5.2). Nelfinavir er også en hæmmer af CYP3A4. Baseret på

in vitro

data er det

usandsynligt, af nelfinavir hæmmer andre cytokrom P450 isoformer ved koncentrationer inden for det

terapeutiske område.

Kombination med andre lægemidler:

Der skal udvises forsigtighed når VIRACEPT administreres

samtidig med stoffer, som er induktorer eller hæmmere og/eller substrater for CYP3A4. Disse

kombinationer kan kræve dosisjusteringer (se også pkt. 4.3 og 4.8).

Substrater for CYP3A4:

tidig administration er kontraindiceret med følgende forbindelser, som er

substrater for CYP3A4, og som har et snævert terapeutisk indeks: Terfenadin, astemizol, cisaprid,

amiodaron, quinidin, sekalealkaloider, pimozid, oral midazolam, triazolam alfuzosin samt sildenafil,

ved behandling af pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Samtidig administration af en proteasehæmmer med sildenafil forventes at øge

sildenafilkoncentrationen i betydelig grad og kan resultere i en øgning af sildenafilrelaterede

bivirkninger, inklusive hypotension, synsforstyrrelser og priapisme.

For andre substrater for CYP3A4 kan dosisreduktion være nødven

ig, eller alternativer bør overvejes

(tabel 1).

Samtidig administration af nelfinavir og fluticasonpropionat kan øge plasmakoncentrationen af

fluticasonpropionat. Overvej alternativer, der ikke metaboliseres af CYP3A4, såsom beclomethason.

Samtidig brug af trazodon og nelfinavir kan øge plas

makoncentrationen af trazodon,

og en lavere

dosis af trazodon bør overvejes.

Samtidig administration af nelfinavir og simvastatin eller lovastatin kan resultere i signifikante

stigninger i plasmakoncentrationerne af simvastatin og lovastatin og er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Overvej alternativer, der ikke er substrater for CYP3A4, såsom pravastatin og fluvastatin. Andre

HMG-CoA-reduktasehæmmere kan muligvis også interferere med proteasehæmmere og bør derfor

anvendes med forsigtighed.

Samtidig administration af salmeterol og VIRACEPT anbefales ikke. Kom

inationen kan medføre

øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger forbundet med salmeterol, herunder QT-forlængelse,

palpitationer og sinustakykardi.

Samtidig administration af warfarin og VIRACEPT kan påvirke plasmakoncentrationen af warfarin.

Det anbefales, at international norm

aliseret ratio (INR) monitoreres omhyggeligt under behandling

med VIRACEPT, især i starten af behandlingen.

Metaboliske enzyminduktorer:

Potente induktorer af C

P3A4 (f.eks. rifampicin, phenobarbital og

carbamazepin) kan reducere nelfinavirs plasmakoncentration, og derfor er samtidig brug

kontraindiceret (se pkt 4.3). Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af andre

forbindelser, som inducerer CYP3A4.

Plasmakoncentrationen af midazolam forventes at være signifikant højere, når midazolam gives oralt,

og midazolam bør derfor ikke administreres oralt samtidig med nelfinavir. Parenteralt midazolam bør

administreres samtidig med nelfinavir på en intensivafdeling for at sikre tæt klinisk overvågning.

Dosisjustering af midazolam bør overvejes, hvis der administreres mere end en enkelt dosis (tabel 1).

Metaboliske enzymhæmmere:

tidig adm

inistration af nelfinavir og CYP2C19 hæmmere (f.eks.

fluconazol, fluoxetin, paroxetin, lansoprazol, imipramin, amitriptylin og diazepam) kan forventes at

reducere omsætningen af nelfinavir til dets aktive hovedmetabolit M8 (

tert-butyl

hydroxynelfinavir),

med ledsagende stigning i plasmakoncentrationen af nelfinavir (se pkt. 5.2). Begrænsede kliniske data

fra patienter, der behandles med et eller flere af disse produkter og nelfinavir, indikerede at klinisk

signifikant virkning på sikkerhed og effekt ikke forventes. Dog kan en sådan virkning ikke med

sikkerhed udelukkes.

Nelfinavirs interaktioner med udvalgte forbindelser er anført i tabel 1, som beskriver nelfinavirs

indvirkning på farmakokinetikken af de samtidigt administrerede stoffer og indvirkningen af andre

lægemidler på nelfinavirs farmakokinetik.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 1:

Interaktioner og dosisanbefalinger med andre lægemidler

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Nukleosid reverse transkriptasehæmmere (NRTIs)

Der er ikke observeret klinisk

signifikante interaktioner mellem

nelfinavir og nukleosidanaloger.

For øjeblikket er der ikke påvist

utilstrækkelig virkning af

zidovudin i centralnervesystemet,

som kan sættes i forbindelse med

den beskedne reducering i

zidovudins

plasmakoncentrationer, når det

administreres sammen med

nelfinavir. Da det anbefales, at

didanosin indgives på tom mave,

bør VIRACEPT administreres

(med et måltid) én time efter eller

mere end to timer før didanosin.

Proteasehæmmere

Ritonavir 500 mg enkeltdosis

(nelfinavir 750 mg 3 gange daglig

dage)

Ritonavir AUC ↔

itonavir Cmax ↔

Nelfin

avirkoncentrationer er ikke

målt

Dosisjustering er ikke nødvendig

r no

gen af produkterne

Ritonavir 500 mg 2 gange daglig,

3 doser

(nelfinavir 750 enkeltdosis)

Ritonavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 152

Dosisjustering er ikke nødvendig

for no

gen af produkterne

Ritonavir 100 mg eller 200 mg 2

gange daglig

(nelfinavir 1250 mg 2 gange

daglig adm

inistreret om morgen)

Ritonavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 20 %

M8 metabolit AUC ↑ 74

Ritonavir 100 mg eller 200 mg 2

gange daglig

(nelfinavir 1250 mg 2 gange

dagli

g administreret om aften)

Ritonavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 39 %

M8 metabolit AUC ↑ 86

Der var ikke signifikant forskel

llem de påvirkninger de lave

doser af ritonavir (hverken 100

eller 200 mg 2 gange daglig)

havde på nelfinavir og M8´s

AUC. Den kliniske betydning af

dette fund er ikke fastslået.

Indinavir 800 mg enkeltdosis

(nelfinavir 750 mg 3 gange daglig

dage)

Indinavir AUC ↑ 51

Indinavir Cmax ↔

Nelfin

avirkoncentrationer er ikke

målt

Indinavir 800 mg hver 8. time i 7

dage

(nelfinavir 750 mg enkeltdosis)

Indinavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 83

Sikkerheden ved kombinationen

indinavir og nelfinavir er ikke

fastlagt

Saquinavir 1200 mg enkeltdosis

(nelfinavir 750 mg 3 gange daglig

dage)

Saquinavir AUC ↑ 39

Nelfinavirkoncentrationer er ikke

målt

Saquinavir 1200 mg 3 gange

daglig

(nelfinavir 750 mg enkeltdosis)

Saquinavirkoncentrationer er ikke

målt

Nelfinavir AUC ↑ 30

Amprenavir 800 mg 3 gange

daglig

(nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Amprenavir AUC ↔

prenavir Cmin ↑ 189 %

Nelfinavir AUC ↔

Dosi

sjustering er ikke nødvendig

for no

gen af produkterne

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere (NNRTIs)

Efavirenz 600 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Efavirenz AUC ↔

Nelfinavir AUC ↓ 20 %

Dosisjustering er ikke nødvendig

r no

gen af produkterne

Delavirdin 400 mg 3 gange

daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Delavirdin AUC ↓ 31

Nelfinavir AUC ↑ 107

Sikkerheden ved kombinationen

er ikk

fastlagt. Kombinationen

anbefales ikke.

Nevirapin

Dosisjustering er ikke nødvendig

når nevirapin administreres

sammen med nelfinavir.

Antiinfektiøse lægemidler

Rifabutin 300 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Rifabutin AUC ↑ 207

Nelfinavir AUC ↓ 32

Det er nødvendigt at nedsætte

sering af rifabutin til 150 mg 1

gang daglig, når det indgives

sammen med nelfinavir 750 mg 3

gange daglig eller 1250 mg 2

gange daglig.

Rifabutin 150 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 750 mg 3 gange

dagli

Rifabutin AUC ↑ 83

Nelfinavir AUC ↓ 23

Det er nødvendigt at nedsætte

sering af rifabutin til 150 mg 1

gang daglig, når det indgives

sammen med nelfinavir 750 mg 3

gange daglig eller 1250 mg 2

gange daglig.

Rifampicin 600 mg 1 gang daglig

i 7 dage

(Nelfinavir 750 mg hver 8. time i

5-6 da

Rifampicinkoncentrationer er

e målt

Nelfinavir

AUC ↓ 82 %

Samtidig brug af rifampicin og

nelfinavir er kontraindiceret

Ketoconazol

Ketoconazolkoncentrationer er

ikke målt

Nelfinavir AUC ↑ 35

Samtidig administration af

lfinavir og en kraftig CYP3A-

hæmmer, ketoconazol,

resulterede i en 35 % stigning i

nelfinavirs plasma AUC. Disse

ændringerne i nelfinavir-

koncentrationerne anses ikke for

at være klinisk signifikante og

dosisjustering er ikke nødvendig

når ketoconazol og nelfinavir

administreres samtidig.

Orale kontraceptiva

-ethinylestradiol 35 μg 1

gang daglig i 15 dage

(Nelfinavir 750 mg hver 8. time i

7 dage)

hinylestradiol AUC ↓ 47

Nelfinavirkoncentrationer er ikke

målt

Kontraceptiva med

ethinylestradiol bør ikke

administreres sammen med

nelfinavir. Alternative

kontraceptiva bør overvejes.

Norethindron 0,4 mg 1 gang

daglig i 15 dage

(Nelfinavir 750 mg hver 8. time i

7 dage)

rethindron AUC

18 %

Nelfinavirkoncentrationer er ikke

målt

Kontraceptiva med norethindron

bør ikke administreres sammen

med nelfinavir. Alternative

kontraceptiva bør overvejes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner)

Siden forhøjede koncentrationer

af HMG-CoA-

reduktasehæmmere kan forårsage

myopati inklusiv rhabdomyolyse

anbefales det ikke at kombinere

disse lægemidler med nelfinavir.

Simvastatin og lovastatin

(Nelfinavir 1.250 mg 2 gange

dagli

Simvastatin AUC ↑ 505 %

Nelfin

avir AUC

koncentrationer er ikke målt

Kombinationen af simvastatin

eller lov

astatin og nelfinavir er

kontraindiceret (se

Kontraindikationer) .

Atorvastatin 10 mg 1 gang daglig

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

dagli

Atorvastatin AUC ↑ 74

Nelfinavir AUC koncentrationer

er ikke m

ålt

Atorvastatins metabolisme er

ndre afhængig af CYP3A4.

Når det administreres sammen

med nelfinavir bør den lavest

mulige dosis af atorvastatin

administreres.

Pravastatin, fluvastatin,

rosuvastatin

Pravastatin og fluvastatins

metabolisme er ikke afhængig af

CYP3A4, og interaktioner

forventes ikke med nelfinavir.

Hvis behandling med HMG-

CoA-reduktasehæmmere er

indiceret i kombination med

nelfinavir, anbefales pravastatin

eller fluvastatin. Rosuvastatin kan

også administreres med

nelfinavir, men patienterne bør

monitoreres.

Antikonvulsiva

Phenytoin 300 mg 1 gang daglig i

7 dage

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

glig i 14 dage)

Phenytoin AUC

29 %

Frit phenytoin

28 %

Dosisjustering for nelfinavir

efales ikke. Nelfinavir kan

forårsage et nedsat AUC for

phenytoin. Derfor bør

phenytoinkoncentrationerne

overvåges, når det administreres

samtidig med nelfinavir.

Syrepumpehæmmere

Omeprazol 20 mg 2 gange daglig

i 4 dage administreret 30 minutter

før nelfinavir

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

glig i 4 dage)

Omeprazolkoncentrationer er

e målt

Nelfinavir AUC ↓ 36

Nelfinavir Cmax ↓ 37

Nelfinavir Cmin ↓ 39

M8 metabolit AUC ↓ 92

M8 metabolit Cmax ↓ 89

M8 metabolit Cmin ↓ 75

Omeprazol bør ikke administreres

sammen m

ed nelfinavir.

Absorptionen af nelfinavir kan

være nedsat i situationer, hvor det

gastriske pH er øget uden

hensynstagen til årsagen.

Samtidig administration af

nelfinavir og omeprazol kan

forårsage tab af virologisk

respons og derfor er samtidig

brug kontraindiceret.

Forsigtighed anbefales når

nelfinavir administreres sammen

med andre syrepumpehæmmere

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Sedativa/anxiolytika

Midazolam

Der er ikke foretaget en

undersøgelse af

lægemiddelinteraktionen for

samtidig administration af

nelfinavir og benzodiazepiner.

Midazolam metaboliseres i stor

udstrækning af CYP3A4.

Samtidig administration af

midazolam og nelfinavir kan

forårsage en stor stigning i

koncentrationen af dette

benzodiazepin. Baseret på data

fra andre CYP3A4-hæmmere

forventes midazolams

plasmakoncentrationer at være

signifikant højere, når midazolam

administreres oralt. Nelfinavir bør

derfor ikke administreres sammen

med oralt administreret

midazolam. Samtidig

administration af nelfinavir og

parenteralt midazolam bør foregå

på en intensivafdeling eller et

lignende sted, hvor nøje klinisk

overvågning og passende

medicinsk behandling kan

foretages i tilfælde af

respirationsdepression og/eller

forlænget sedation.

Dosisjustering af midazolam bør

overvejes, særligt hvis der

administreres mere end en

enkeltdosis af midazolam.

H

1

-receptorantagonist, 5-HT-agonist

Terfenadin, astemizol, cisaprid

Nelfinavir øger

plasmakoncentrationerne af

terfenadin. Lignende

interaktioner er sandsynlige for

astemizol og cisaprid.

Nelfinavir må ikke administreres

samtidig med terfenadin,

astemizol eller cisaprid på grund

af muligheden for alvorlige

og/eller livstruende

hjertearytmier.

Endothelinreceptorantagonister

Bosentan

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

bosentan og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af bosentan.

Ved samtidig administration af

nelfinavir, bør patientens

bosentan-tolerabilitet overvåges.

Analgetika

Methadon 80 mg + 21 mg 1 gang

daglig > 1 måned

(Nelfinavir 1250 mg 2 gange

glig i 8 dage

Methadon AUC

47 %

Ingen af forsøgspersonerne

udviklede abstinenssymptomer i

dette studie. På grund af

farmakokinetiske ændringer kan

det dog forventes, at nogle

patienter, som får denne

kombination, vil udvikle

abstinenssymptomer og vil

behøve en højere methadondosis.

Methadons AUC kan falde ved

samtidig

administration af

nelfinavir. Derfor kan det være

nødvendigt med en højere

methadondosis ved samtidig

anvendelse af nelfinavir.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Inhaleret/nasalt steroid

Fluticason

↑ Fluticason

Samtidig brug af

fluticasonpropionat og

VIRACEPT kan øge

plasmakoncentrationen af

fluticasonpropionat. Bruges med

forsigtighed. Overvej alternativer

til fluticasonpropionat, som ikke

metaboliseres af CYP3A4, såsom

beclomethason, specielt ved

langvarigt brug.

Antidepressiva

Trazodon

↑ Trazodon

Samtidig brug af trazodon og

VIRACEPT kan øge

plasmakoncentrationen af

trazodon. Kombinationen bør

anvendes med forsigtighed, og en

lavere dosis af trazodon bør

overvejes.

PDE-5-hæmmere til behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH)

Tadalafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

tadalafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af tadalafil.

Samtidig administration af

VIRACEPT og tadalafil til

behandling af pulmonal arteriel

hypertension anbefales ikke.

Sildenafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

sildenafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af sildenafil.

Sildenafil er kontraindiceret ved

samtidig administration af

VIRACEPT (se

kontraindikationer)

PDE-5-hæmmere til behandling af

erektil dysfunktion (ED)

Tadalafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

tadalafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af tadalafil.

Kan anvendes under nøje

overvågning for bivirkninger

forbundet med øget eksponering

for tadalafil.

Sildenafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

sildenafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af sildenafil.

Sildenafil kan anvendes ved en

startdosis, der ikke overstiger 25

mg indenfor 48 timer. Anvend

under nøje overvågning for

bivirkninger forbundet med øget

eksponering for sildenafil.

Vardenafil

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

vardenafil og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af vardenafil.

Kan anvendes under nøje

overvågning for bivirkninger

forbundet med øget eksponering

for vardenafil.

Antipodagra-fremstilling

Colchicin

Ikke undersøgt. Samtidig brug af

colchicin og nelfinavir kan øge

plasmaniveauet af colchicin.

Hvis behandling med nelfinavir

er påkrævet anbefales reduktion

af colchicin-dosis eller afbrydelse

af colchicin-behandlingen hos

patienter med normal nyre- eller

leverfunktion. Patienter med

nedsat nyre-eller leverfunktion

bør ikke behandles med colchicin

og nelfinavir samtidig (se pkt.

4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemiddel opdelt efter

terapeutiske områder

(dosering af nelfinavir

anvendt i studie)

Påvirkninger på

lægemiddelkoncentrationer

% ændring

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

Naturlægemidler

Perikon

(Hypericum perforatum)

Plasmakoncentrationerne af

nelfinavir kan reduceres ved

samtidig brug af urtepræparatet

perikon

(Hypericum perforatum)

Dette skyldes, at perikon

inducerer

lægemiddelmetaboliserende

enzymer og/eller transport-

proteiner.

Naturlægemidler, som indeholder

perikon, må ikke anvendes

samtidig med nelfinavir. Hvis en

patient allerede tager perikon,

skal brug af perikon ophøre og

virusmængden, og om muligt,

nelfinavirkoncentrationer

kontrolleres.

Nelfinavirkoncentrationer kan

stige ved ophør med perikon og

det kan blive nødvendigt at

justere dosis af nelfinavir. Den

inducerende effekt af perikon kan

vare ved i mindst 2 uger efter

ophør af behandling.

↑ Indikerer stigning, ↓ indikerer fald, ↔ indikerer minimal ændring (< 10 %)

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke set behandlingsrelaterede biv

rkninger i reproduktionstoksikologiske undersøgelser på

rotter i doser, som medfører systemisk eksponering for lægemidlet svarende til den kliniske dosis. Der

er begrænsede kliniske erfaringer med gravide kvinder. VIRACEPT bør kun gives under graviditet

hvis de forventede fordele opvejer de mulige risici for fostret.

For at undgå overførelse af hiv anbefales det at hiv-smittede kvinder ikke under nogen

omstændigheder ammer deres spædbørn. Undersøgelser på lakterende rotter viste, at nelfinavir

udskilles i maternel mælk. Der foreligger ingen data om udskillelse af nelfinavir i human modermælk.

Hvis mødre tager VIRACEPT, bør de instrueres i at afbryde amningen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

VIRACEPT påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre mo

torkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sikkerheden af VIRACEPT 250 mg tabletter blev undersøgt i kontrollerede kliniske studier, som

fattede

mere end 1300 patienter. De fleste patienter fik enten 750 mg tre gange daglig alene eller i

kombination med nukleosidanaloger eller 1250 mg to gange daglig i kombination med

nukleosidanaloger. Følgende uønskede hændelser, der i det mindste har en mulig sammenhæng med

nelfinavir (dvs. bivirkninger) og som rapporteredes hyppigst var: Diarré, kvalme og udslæt. De

uønskede virkninger er præsenteret i rækkefølge efter faldende alvorlighed indenfor hver

frekvensgruppering.

Bivirkninger fra kliniske studier med nelfinavir

Bivirkninger fra kliniske studier er anført i tabel 2. Listen indeholder også tydelige laboratorie-

abnorm

liteter, som har været observeret med nelfinavir (ved 48 uger).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 2:

Forekomst af bivirkninger og tydelige laboratorie-abnormaliteter fra fase II- og III-

studier. (Meget almindelige (

10 %); almindelige (

1 % og < 10 %))

Organklasser

Bivirkningsfrekvens

Bivirkninger

Grad 3&4

Alle grader

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Diarré

Almindelig

Kvalme, flatulens

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Undersøgelser

Almindelig

Øget alanin-aminotransferase, øget

aspartat-aminotransferase, neutropeni,

øget blod-kreatin-phosphokinase,

nedsat neutrofil antal.

Børn og nyfødte:

Et samlet antal på cirka 400 patienter fik nelfinavir i pædiatriske behandlingsforsøg (studie 524, 556,

PACTG377/725 og PENTA-7) i op til 96 uger. Bivirkningsprofilen set under pædiatriske kliniske

studier var tilsvarende den for voksne. Diarré var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos

børn. Neutropeni/leukopeni var den mest observerede laboratorie-abnormalitet. Under disse forsøg var

der færre end 13 % af alle patienterne, som afbrød behandlingen på grund af uønskede hændelser.

Erfaringer efter markedsføring med nelfinavir

Nedenfor er opsummeret alvorlige og ikke alvorlige bivirkninger fra spontane rapporter efter

markedsføring (hvor nelfinavir blev givet som eneste proteasehæmmer eller i kombination med anden

antiretroviral behandling), der ikke tidligere er nævnt i pkt. 4.8, og for hvilke en kausal sammenhæng

med nelfinavir ikke kan udelukkes. Da disse data kommer fra det spontane rapporteringssystem, er

frekvensen af disse bivirkninger ikke bekræftet.

Immunsystemet:

Ikke almindelig (≥ 0,1

%

- ≤ 1 %)

: Overfølsomhed inklusive bronkospasme, pyreksi, kløe,

ansigtsødem og makulopapulær udslæt eller bulløs dermatitis.

Metabolisme og ernæring:

Ikke almindelig –

jælden (≥ 0,01

%

- ≤ 1 %)

: Antiretroviral kombinationsbehandling er, hos patienter

med hiv, associeret med omfordeling af kropsfedt (erhvervet lipodystrofi), inklusive tab af perifert

subkutant fedt og subkutant fedt i ansigtet, øget intraabdominalt og visceralt fedt, brysthypertrofi og

dorsocervikal fedtakkumulering (lipohypertrofi, bøffel-pukkel).

Sjælden (≥ 0,01

% - ≤ 0,1 %)

: Nyopstået diabetes mellitus eller eksacerbation af eksisterende diabetes

mellitus.

Mave-tarmkanalen:

Ikke almindelig (≥ 0,1 %

- ≤ 1 %)

: Opkastning, pancreatitis/forhøjet blodamylase.

Sjælden (≥ 0,01 % - ≤ 0,1 %)

: Oppustet mave

Lever og galdeveje:

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Hepatitis, stigning i leverenzymer og ikterus, når nelfinavir er anvendt i

kombination med andre antiretrovirale stoffer.

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Forhøjet blod-kreatinphosphokinase, myalgi, myositis og

rhabdomyolyse er rapporteret med PI, specielt i kombination med nukleosidanaloger.

Vaskulære sygdomme:

Sjælden (≥ 0,

01

% - ≤ 0,1 %)

: Øget spontan blødning hos patienter med hæmofili.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hud og subkutane væv:

Meget sjælden (≤ 0,01 %

)

, herunder enkeltstående indberetninger:

Erythema multiforme

Pædiatrisk population:

Yderligere bivirkninger har været rapporteret efter markedsføring

og er anført n

edenfor. Frekvenserne

for bivirkningerne er ukendte, da disse data kommer fra det spontane rapporteringssystem:

Hypertriglyceridæmi, anæmi, forhøjet mælkesyre i blodet og pneumoni.

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose, især hos patienter med generelt anerkendte

risikofaktorer, frems

kreden hiv-sygdom eller langvarig kombinationsbehandling med antiretroviral

lægemidler (CART). Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

Antiretroviral kombinationsbehandling er blevet associeret med metaboliske abnormaliteter så som

forhøjede triglycerider og kolesterol i blodet, insulinresistens, hyperglykæmi og hyperlaktæmi.

Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegy

ndelse af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Erfaring med akut overdosering af VIRACEPT hos m

nnesket er begrænset. Der er ingen specifik

modgift for overdosering af nelfinavir. Hvis det er indiceret bør det uabsorberede nelfinavir fjernes

ved opkastning eller maveudskylning. Administration af aktivt kul kan også anvendes som hjælp til at

fjerne det uabsorberede nelfinavir. Da nelfinavir er kraftigt proteinbundet er det ikke sandsynligt at

dialyse kan fjerne det fra blodet i væsentlig grad.

Overdosering af nelfinavir kan teoretisk være associer

med forlængelse af QT intervallet i EKG´et

(se også pkt. 5.3). Overdoserede patienter skal derfor overvåges.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Direkte virkende antivirale lægemidler, ATC kode: J05 A E04

Virkningsmekanisme:

Hiv-protease er et enzym, som er nødvendigt for den proteolytiske spaltning af

virus-polyproteinprækursorer til de individuelle proteiner, som findes i smitsom hiv. Spaltningen af

disse virus-polyproteiner er essentiel for modning af en smitsom virus. Nelfinavir bindes reversibelt til

den aktive del af hiv-protease og forebygger spaltning af polyproteiner, hvilket medfører dannelsen af

umodne, ikke-smittende viruspartikler.

Antiviral aktivitet in vitro:

Nelfinavirs antivirale aktivitet

in vitro

er demonstreret i både akutte og

kroniske hiv-infektioner i lymfoblastoide cellelinjer, perifere blodlymfocyter og

monocyter/makrofager. Nelfinavir viste sig at være aktiv over for en lang række laboratoriestammer

og kliniske rendyrkninger af hiv-1- og hiv-2-stammen ROD. EC

(95 % effektiv koncentration) for

nelfinavir var fra 7 til 111 nM (middelværdi på 58 nM). Nelfinavir demonstrerede additive til

synergistiske virkninger over for hiv i kombination med de reverse transkriptasehæmmere zidovudin

(ZDV), lamivudin (3TC), didanosin (ddI), zalcitabin (ddC) og stavudin (d4T) uden øget cytotoksicitet.

Resistens:

Viralt udbrud fra nelfinavir kan forekomme via virale proteasemutationer i

aminosyrepositioner 30, 88 og 90.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

In vitro:

Hiv-isolater med reduceret følsomhed over for nelfinavir er blevet isoleret

in vitro.

I de

kliniske studier blev isolater fra udvalgte patienter, som var behandlet med nelfinavir alene eller i

kombination med reverse transkriptasehæmmere, monitoreret i 2 til 82 uger for fænotypiske (n=19) og

genotypiske forandringer (n=195, heraf kunne 157 vurderes). Der blev opdaget en eller flere virale

proteasemutationer ved aminosyrepositionerne 30, 35, 36, 46, 71, 77 og 88 hos >10 % af patienterne

med vurderbare isolater. Af 19 patienter, hos hvem der blev foretaget både fænotypiske og

genotypiske analyser på kliniske isolater, viste 9 isolater nedsat følsomhed (med en faktor 5 til 93)

overfor nelfinavir

in vitro

. I isolaterne fra alle 9 patienter var der en eller flere mutationer i det virale

proteasegen. Aminosyreposition 30 viste sig at være det hyppigste mutationssted.

Krydsresistens in vitro:

Hiv-isolater fra 5 patienter i behandling med nelfinavir viste nedsættelse (med

en faktor 5 til 93) af følsomheden overfor nelfinavir

in vitro

sammenlignet med matchede isolater ved

baseline, men ingen tilsvarende nedsættelse af følsomheden overfor indinavir, ritonavir, saquinavir

eller amprenavir

in vitro

. Omvendt viste 6 af 7 kliniske isolater med nedsat følsomhed overfor

ritonavir (med en faktor 8 til 113)

in vitro

, sammenlignet med baseline, også nedsat følsomhed overfor

nelfinavir

in vitro

(med en faktor 5 til 40), efter behandling med ritonavir. Et hiv-isolat fra en patient,

som fik saquinavir, viste nedsat følsomhed overfor saquinavir (med en faktor 7), men ingen

tilsvarende nedsættelse af følsomheden overfor nelfinavir. Krydsresistens mellem nelfinavir og reverse

transkriptasehæmmere er usandsynlig på grund af de forskellige involverede enzymers angrebspunkt.

Kliniske isolater (n=5) med nedsat følsomhed overfor zidovudin, lamivudin eller nevirapin forbliver

fuldt følsomme overfor nelfinavir

in vitro

In vivo:

Hos patienter, der fik nelfinavir-monoterapi eller nelfinavir i kombination med zidovudin og

lamivudin eller stavudin, var den overordnede hyppighed af D30N-mutationer i den virale protease

hos vurderbare isolater (n=157) 54,8 %. Den overordnede hyppighed af andre mutationer relateret til

primær PI resistens var 9,6 % for L90M-substitution, mens substitutioner ikke blev set ved

positionerne 48, 82 og 84.

Kliniske farmakodynamiske egenskaber:

Det er dokumenteret, at behandling med nelfinavir alene eller

i kombination med andre antiretrovirusmidler nedsætter virusbelastningen og øger CD4-celletællingen

hos hiv-1-seropositive patienter. Fald i hiv-RNA observeret ved nelfinavir-monoterapi var mindre

udpræget og af kortere varighed. Nelfinavirs virkning (alene eller kombineret med andre

antiretrovirale midler) på biologiske markører, CD4-celletal og virus-RNA blev evalueret i adskillige

undersøgelser af hiv-1-smittede patienter.

Effekten af BID-regimet er evalueret overfor TID-reg

met med VIRACEPT 250 mg tabletter,

hovedsageligt hos PI-naive patienter. En åben, randomiseret undersøgelse sammenlignede suppression

af hiv-RNA efter hhv. nelfinavir 1250 mg BID og nelfinavir 750 mg TID hos PI-naive patienter, som

også fik stavudin (30-40 mg BID) og lamivudin (150 mg BID).

Antal patienter med hiv RNA under LOQ (sensitive og ultrasensitive assays) ved uge 48

Assay

Analysis

Viracept BID (%)

Viracept TID (%)

95 % CI

Observerede data

135/164 (82 %)

146/169 (86 %)

(-12, +4)

LOCF

145/200 (73 %)

161/206 (78 %)

(-14, +3)

Sensitiv

ITT (NC = F)

135/200 (68 %)

146/206 (71 %)

(-12, +6)

Observerede data

114/164 (70 %)

125/169 (74 %)

(-14, +5)

LOCF

121/200 (61 %)

136/206 (66 %)

(-15, +4)

Ultrasensitiv

ITT (NC = F)

114/200 (57 %)

125/206 (61 %)

(-13, +6)

LOCF= Last observation carried forward

ITT = Intention to Treat

NC = F: non-completers = behandlingssvigt

BID-regimet viste statistisk signifikante højere peak nelfinavirplasmaværdier versus TID-regimet.

Små, ikke statistisk signifikante forskelle blev observeret for andre farmakokinetiske parametre uden

tendens til at favorisere det ene regime fremfor det andet. Selvom undersøgelse 542 ikke viste

statistisk signifikante forskelle mellem de to regimer med hensyn til effekt i en overvejende

antiretroviral naiv population, kendes signifikansen af disse fund for antiretrovirale behandlede

patienter ikke.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I et studie af 297 hiv-1-seropositive patienter som fik zidovudin og lamivudin sammen med nelfinavir

(i to forskellige doser) eller zidovudin eller lamivudin alene, var gennemsnitsbaseline CD4-celletallet

288 celler/mm³ og gennemsnitsbaseline hiv-RNA i plasme var 5,21 log

kopier/ml

(160.394 kopier/ml). Gennemsnitsreduktion i plasma-hiv-RNA ved anvendelse af PCR assay

(< 400 kopier/ml) ved 24 uger var 2,33 log

i patienter, der fik kombinationsterapi med nelfinavir

750 mg tre gange daglig sammenlignet med 1,34 log

hos patienter, der alene fik zidovudin og

lamivudin. Efter 24 uger var der 81 % og 8 % af patienterne, hvis plasma-hiv-RNA var faldet til under

prøvens detektionsgrænse (< 400 kopier/ml) i hhv. gruppen, der fik 750 mg nelfinavir 3 gange daglig

sammen med zidovudin og lamivudin, og gruppen der fik zidovudin og lamivudin.

Middel-CD4-celletallet efter 24 uger steg med hhv.150 og 95 celler/mm

i gruppen, der fik 750 mg

nelfinavir tre gange daglig sammen med zidovudin og lamivudin sammenlignet med gruppen, der fik

zidovudin og lamivudin. Efter 48 uger var 75 % af patienterne, som fik 750 mg nelfinavir tre gange

daglig sammen med zidovudin og lamivudin stadig under prøvens detektionsgrænse

(< 400 kopier/ml). I denne gruppe steg CD4-celletallet med mere end 198 celler/mm

efter 48 uger.

Der blev ikke set signifikante forskelle mht. sikkerhed og tolerabilitet mellem BID- og TID-armen.

Procentvis var der i begge arme lige mange patienter med bivirkninger, uanset sværhedsgrad og uanset

sammenhæng med forsøgsmedicinen.

Plasmakoncentrationerne af visse hiv-1-proteasehæmmere, som overvejende metaboliseres af

CYP3A4, kan øges ved samtidig adm

istration af lavdosis ritonavir, som hæmmer denne

metabolisering. Behandlingsregimerne for flere proteasehæmmere, som er subjekt for denne

interaktion, kræver samtidig administration af lavdosis ritonavir (“boosting”) for at øge

plasmakoncentrationerne og optimere den antivirale virkning. Plasmakoncentrationerne af nelfinavir,

som fortrinsvis metaboliseres af CYP2C19 og kun delvis af CYP3A4, øges kun lidt ved samtidig

administration af ritonavir og derfor er det ikke nødvendigt at administrere nelfinavir samtidig med

lavdosis ritonavir. To studier har sammenlignet sikkerhed og effekt af nelfinavir (ikke-boostet) med

ritonavir-boostede proteasehæmmere, begge i kombination med andre antiretrovirale stoffer.

Studie M98-863 er en randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse med 653 antiretroviral-

behandlingsnaive patienter, hvor lopinavir/ritonavir (400/100 mg to gange daglig, n=326) blev

sammenlignet med nelfinavir (750 mg tre gange daglig, n=327), begge i kombination med lamivudin

(150 mg to gange daglig) og stavudin (40 mg to gange daglig). Den mediane baseline hiv-1-RNA var

hhv. 4,98 log

kopier/ml og 5,01 log

kopier/ml i nelfinavir- og lopinavir/ritonavirgrupperne. Det

mediane baseline CD4+ celletal var 232 celler/mm

i begge grupper. Efter 48 uger havde 63 % af

nelfinavirpatienterne og 75 % af lopinavir/ritonavirpatienterne < 400 kopier/ml hiv-1-RNA, hvorimod

52 % af nelfinavirpatienterne og 67 % af lopinavir/ritonavirpatienterne havde < 50 kopier/ml hiv-1-

RNA (intent-to-treat, manglende = svigt). Den gennemsnitlige stigning fra baseline i CD4+ celletallet

efter 48 uger var henholdsvis 195 celler/mm

og 207 celler/mm

i nelfinavir- og

lopinavir/ritonavirgrupperne. Efter 48 ugers behandling havde en statistisk signifikant større del af

patienterne i lopinavir/ritonavir-armen < 50 kopier/ml hiv-1-RNA sammenlignet med nelfinavir-

armen.

Studie APV3002 er en randomiseret, åben undersøgel

med 649 antiretroviral-behandlingsnaive

patienter med fremskreden hiv-sygdom, hvor fosamprenavir/ritonavir (1400 mg/200 mg én gang

daglig n=322) blev sammenlignet med nelfinavir (1250 mg to gange daglig, n=327), i begge tilfælde

kombineret med lamivudin (150 mg to gange daglig) og abacavir (300 mg to gange daglig). Den

mediane baseline hiv-1-RNA var 4,8 log

kopier/ml i begge behandlingsgrupper. Det mediane

baseline CD4+ celletal var henholdsvis 177 og 166 x10

celler/l i nelfinavir- og

fosamprenavir/ritonavirgrupperne. Efter 48 uger vistes non-inferiority, idet 68 % af patienterne i

nelfinavirgruppen og 69 % af patienterne behandlet med fosamprenavir/ritonavir havde

< 400 kopier/ml plasma hiv-1-RNA, mens 53 % af nelfinavir- og 55 % af

fosamprenavir/ritonavirpatienterne havde < 50 kopier/ml hiv-1-RNA (intent-to-treat,

rebound/seponering = svigt). Den mediane stigning fra baseline i CD4+ celletallet efter 48 uger var

207 celler/mm

og 203 celler/mm

for henholdsvis nelfinavir- og fosamprenavir/ritonavirgrupperne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virologisk svigt var større i nelfinavirgruppen (17 %) end i fosamprenavir/ritonavirgruppen (7 %).

Behandlingsfremkaldt NRTI resistens var signifikant mindre hyppigt med fosamprenavir/ritonavir

sammenlignet med nelfinavir (13 % mod 57 %; p<0,001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Nelfinavirs farmakokinetiske egenskaber er blevet evalueret hos raske frivillige og hos hiv-s

ittede

patienter. Der blev ikke observeret nogen væsentlige forskelle mellem raske frivillige og hiv-smittede

patienter.

Absorption:

Efter en enkelt eller multiple orale doser af 500 til 750 mg (to til tre 250 mg tabletter)

indtaget sammen med føde blev peak-plasmakoncentrationerne for nelfinavir typisk opnået efter 2 til 4

timer.

Efter multipel dosering med 750 mg hver 8. time i 28 dage (steady

state), var gennemsnittet for

peak-plasmakoncentrationer (C

) 3-4 µg/ml og plasmakoncentrationerne inden næste dosis

(trough) var 1-3 µg/ml. Der fandtes en stigning i nelfinavirplasmakoncentrationerne efter enkelte

doser, større end svarende til øgningen i dosis. Dette blev imidlertid ikke observeret efter multipel

dosering.

Et farmakokinetisk studie hos hiv-positi

ve patienter sammenlignede 1250 m

g (5 tabletter á 250 mg) to

gange daglig med 750 mg (3 tabletter á 250 mg) tre gange daglig, begge i 28 dage. De patienter, der

fik VIRACEPT to gange daglig (n=10) opnåede C

nelfinavir på 4,0

g/ml og

trough-koncentrationer om morgenen og aftenen på hhv. 2,2

g/ml og 0,7

g/ml. De

patienter, der fik VIRACEPT tre gange daglig (n=11) opnåede C

nelfinavir på 3,0

g/ml og

trough-koncentrationer om morgenen og aftenen på hhv. 1,4

g/ml og 1,0

g/ml.

Forskellen mellem trough-koncentrationerne om morgenen og om eftermiddagen eller aftenen efter

behandling to eller tre gange daglig blev også observeret hos raske frivillige, hos hvem

dosisintervallerne var præcis 8 eller 12 timer.

Nelfinavirs farmakokinetik er den samme for BID- og TID-ad

inistration. Hos patienter var nelfinavir

0-24

52,8

15,7

time/ml (n=10) ved administration af 1250 mg to gange daglig og

43,6

17,8

time/ml (n=11) ved administration af 750 mg tre gange daglig. For begge grupper er

trough-koncentrationerne i hele dosisintervallet mindst tyve gange højere end middel-IC

. Der er ikke

etableret klinisk relevans for at relatere

in vitro

mål med lægemiddeleffekt og klinisk udfald.

Efter enkeltdoser observeredes en større stigning i nelfinavirplasmakoncentrationen end svarende til

dosis-proportionaliteten; dette blev dog ikke set efter multipel dosering.

Den absolutte biotilgængelighed af VIRACEPT er ikke fastlagt.

Virkning af føde på oral absorption

Føde øger nelfinavirs eksponering og formindsker nelfinavirs farmakokinetiske variabilitet i forhold til

fastende tilstand. I et studie

fik raske frivillige en enkeltdosis på 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg

tabletter) i fastende tilstand eller efter indtagelse af føde (tre måltider med forskelligt kalorie- og

fedtindhold). I et andet studie fik raske frivillige en enkeltdosis på 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg

tabletter) i fastende tilstand eller efter indtagelse af føde (to måltider med forskelligt fedtindhold).

Resultaterne fra de to studier er opsummeret nedenunder.

Stigning i AUC, C

max

og T

max

for nelfinavir efter indtagelse af føde i forhold til fastende tilstand

efter 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg tabletter)

Antal kcal.

% fedt

Antal

forsøgspersoner

Stigning i

Stigning i C

Stigning i T

(timer)

n=21

2,2 gange

2,0 gange

1,00

n=22

3,1 gange

2,3 gange

2,00

1000

n=23

5,2 gange

3,3 gange

2,00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Stigning i AUC, C

max

og T

max

for nelfinavir efter indtagelse af føde med lavt fedtindhold

(20 %) versus højt fedtindhold (50 %) i forhold til fastende tilstand efter 1250 mg

VIRACEPT (5 x 250 mg tabletter)

Antal kcal.

% fedt

Antal

forsøgspersoner

Stigning i

Stigning i C

Stigning i T

(timer)

n=22

3,1 gange

2,5 gange

n=22

5,1 gange

3,8 gange

Nelfinavirs eksponering øges med stigende kalorie- eller fedtindhold i måltiderne, der indtages

sammen med VIRACEPT.

Fordeling:

Nelfinavir i serum er kraftigt proteinbundet (

98 %). Den beregnede fordelingsvolumen i

både dyr og mennesker er 2-7 l/kg, som overstiger legemets vandfase, hvilket tyder på en stor

penetration af nelfinavir ind i væv.

Metabolisme:

In vitro

studier viste, at

forskellige isoformer af cytokrom P450 inklusive CYP3A,

CYP2C19/C9 og CYP2D6 er ansvarlige for metabolisering af nelfinavir. I plasma blev der fundet én

hovedmetabolit og flere mindre oxidative metabolitter. Den oxidative hovedmetabolit M8

tert-butyl

hydroxynelfinavir) har

in vitro

antiviral aktivitet, som er lig moderstoffet, og dets dannelse

er katalyseret af det polymorfe cytokrom CYP2C19. Den videre nedbrydning af M8 ser ud til at blive

katalyseret af CYP3A4. Hos patienter med normal CYP2C19-aktivitet er plasmakoncentrationer af

denne metabolit ca. 25 % af den totale nelfinavirrelaterede plasmakoncentration. Hos personer hvor

CYP2C19 metaboliserer dårligt eller hos patienter, som samtidigt får stærke CYP2C19-hæmmere (se

pkt. 4.5) forventes det, at plasmakoncentrationen af nelfinavir øges, mens koncentrationen af

tert-butyl

hydroxynelfinavir vil være ubetydelig eller ikke-målelig.

Elimination:

Clearance efter enkelt oral indgift (24-33 l/t) og gentagen indgift (26-61 l/t) indicerer, at

nelfinavir udviser medium til høj hepatisk biotilgængelighed. Terminalhalveringstiden i plasma var

typisk 3,5 til 5 timer. Størstedelen (87 %) af en oral 750 mg dosis indeholdende

–nelfinavir blev

genfundet i fæces; total fækal radioaktivitet bestod af nelfinavir (22 %) og en række oxidative

metabolitter (78 %). Kun 1-2 % af dosis blev genfundet i urinen og hovedsagelig som uomdannet

nelfinavir.

Farmakokinetik i specielle populationr:

Børn:

Hos børn mellem 2 og 13 år er nelfinavirs clearance efter oral indgift ca. 2 til 3

gange højere end hos

voksne med stor variabilitet mellem individer. Ved administration af føde sammen med VIRACEPT

oralt pulver eller tabletter ved en dosis på ca. 25-30 mg/kg tre gange dagligt opnås steady-state

plasmakoncentrationer, svarende til dem der opnås hos voksne patienter, som fik 750 mg tre gange

dagligt.

Nelfinavirs farmakokinetik er blevet undersøgt i 5 stu

ier med pædiatriske patienter, der spænder

aldersmæssigt fra nyfødte og op til 13 år. Patienterne fik VIRACEPT enten tre gange daglig eller to

gange daglig med føde eller i forbindelse med måltider. Dosering og tilhørende AUC

værdier

opsummeres nedenunder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Opsummering af steady-state AUC24 for nelfinavir i pædiatriske studier

Protokol nr.

Dosering

1

N

2

Alder

Føde indtaget med

Viracept

AUC24 (mg.t/l)

Aritmetisk

gennemsnit ±

standardafvi

gelse

AG1343-524

20 (19-28) mg/kg

3 gange dagl

ig

14

2-13 år

Pulver med mælk,

modermælkserstatning,

budding eller vand som

en del af et let måltid

eller tablet indtaget med

et let måltid

56,1 ± 29,8

PACTG-725

55 (48-60) mg/kg

6

3-11 år

Med føde

101,8 ± 56,1

2 gange daglig

PENTA 7

40 (34-43) mg/kg

4

2-9 måneder

Med mælk

33,8 ± 8,9

3 gange daglig

PENTA 7

75 (55-83) mg/kg

12

2-9 måneder

Med mælk

37,2 ± 19,2

2 gange daglig

PACTG-353

40 (14-56) mg/kg

2 gange daglig

10

6 uger

Pulver med vand,

mælk, modermælks-

erstatning, soja-

modermælkserstatning,

sojamælk eller

kosttilskud

44,1 ± 27,4

1 uge

45,8 ± 32,1

Protokolspecifik dosis (det aktuelle dosisinterval)

N: Antal forsøgspersoner med farmakokinetiske resultater, som kunne vurderes

trough

-værdier er ikke præsenteret i tabellen, idet de ikke er tilgængelige fra alle studier

Farmakokinetiske data er også tilgængelige fra 86 patienter (i alderen 2 til 12 år), som fik VIRACEPT

25-35 mg/kg 3 gange daglig i studie AG1343-556. De farmakokinetiske data fra studie AG1343-556

varierede mere end data fra andre studier, som blev udført i den pædiatriske population; 95 %

konfidensintervallet for AUC

var 9 til 121 mg.t/l.

Overordnet er brugen af VIRACEPT i den pædiatriske population forbundet med stærkt varierende

lægemiddeleksponering. Årsagen til denne store variabilitet kendes ikke, men kan skyldes den

inkonsistente fødeindtagelse hos pædiatriske patienter.

Ældre:

Der findes ingen data for ældre patienter.

Leverinsufficiens:

Nelfinavirs flerdosis-farmokokinetik er ikke blevet undersøgt hos hiv-positive pa

tienter

leverinsufficiens.

Nelfinavirs farmakokinetik efter en enkeltdosis på 750

mg blev undersøgt hos patienter med

leverinsufficiens og hos raske frivillige. Der blev set en stigning på 49 % - 69 % af nelfinavirs AUC i

den leverpåvirkede gruppe (Child-Turcotte klasse A til C) sammenlignet med den raske gruppe.

Baseret på dette studie kan der ikke opstilles særlige dosisrekommendationer.

Et andet studie vurderede nelfinavirs steady-state farmakokinetik (

250 mg to gange daglig i 2 uger)

hos voksne hiv-seronegative forsøgspersoner med mild (Child-Pugh A; n=6) eller moderat (Child-

Pugh B; n=6) leverinsufficiens. Sammenlignet med kontrolforsøgspersoner med normal leverfunktion

var AUC og C

for nelfinavir ikke signifikant forskellige hos forsøgspersoner med mild

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

leverinsufficiens, men var øget med henholdsvis 62 % og 22 % hos forsøgspersoner med moderat

leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

in vitro

stud

ier blev klone

de humane kaliumkanaler fra hjertevæv (hERG) hæmmet ved høje

koncentrationer af nelfinavir og dets aktive metabolit M8. hERG-kaliumkanalerne blev hæmmet med

20 % ved koncentrationer af nelfinavir og M8, der var omkring henholdsvis fire til fem gange og

halvfjerds gange over det gennemsnitlige, frie, terapeutiske niveau i mennesker. I kontrast til dette

blev der ikke observeret forhold, der tydede på forlængelsen af QT intervallet i EKG´et ved forsøg

med lignende doser hos hunde eller i isoleret hjertevæv. Den kliniske relevans af disse

in vitro

data er

ukendt. Data fra produkter, der forlænger QT intervallet indikerer dog, at en blokering af hERG-

kaliumkanaler med mere end 20 % kan være klinisk relevant. Derfor skal potentialet for forlængelse af

QT intervallet overvejes ved overdosering (se pkt. 4.9)

Akut og kronisk toksicitet:

Akutte og kroniske toksikologiske undersøgelser med oral indgift blev

udført på mus (500 mg/kg/dag), rotte (op til 1.000 mg/kg/dag) og abe (op til 800 mg/kg/dag). Hos

rotter fandtes øget levervægt og dosis-relateret thyroid follikulær cellehypertrofi. Hos aber blev der

observeret vægttab og generel fysisk svækkelse sammen med generelle tegn på gastrointestinal

toksicitet.

Mutagenicitet:

In vitro

in vivo

undersøgelser med og uden metabolisk aktivering har vist at

nelfinavir ikke har nogen mutagen eller genotoksisk aktivitet.

Carcinogenicitet:

To års carcinogenicitetsstudier med nelfinavirmesilat blev udført på rotter og mus.

Hos mus viste administration af op til 1000 mg/kg/dag ikke tegn på nogen onkogen effekt. Hos rotter

gav oral administration af 1000 mg/kg/dag igennem to år en forhøjet hyppighed af follikulære

celleadenomer og carcinomer i thyreoidea i forhold til kontrolgruppen. Den systemiske belastning var

3-4 gange højere end hos mennesker, som fik terapeutiske doser. Administration af 300 mg/kg/dag

medførte øget hyppighed af follikulære celleadenomer i thyreoidea. Det er vist at kronisk behandling

af rotter med nelfinavir fremkalder effekter, som er konsistente med enzyminduktion, som

prædisponerer rotter, men ikke mennesker for thyreoidea-neoplasmer. Vægten af evidens tyder på, at

det er usandsynligt, at nelfinavir vil være carcinogent hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hver tablet indeholder følgende hjælpestoffer:

Tabletkærnen

Calciumsilicat,

Crospovidon,

Magnesiumstearat,

Indigotin I (E132) som pulver.

Tabletovertræk:

Hypromellose

Glyceroltriacetat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage. Må ikke opbevares ved temperatur over 30 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

VIRACEPT filmovertrukne tabletter leveres i HDPE plastikbeholdere, indeholdende enten 270 eller

300 tabletter,

forsynet med børnesikrede pol

ypropylenlåg med et polyethylenindlæg. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/054/004 - EU/1/97/054/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADE

LSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22. januar 1998

Dato for seneste genregistrering: 23. januar 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 840

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/708116/2011

EMEA/H/C/000164

EPAR - sammendrag for offentligheden

Viracept

Nelfinavir

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Viracept.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Viracept.

Hvad er Viracept?

Viracept er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof nelfinavir. Det fås som et oralt pulver

(50 mg per gram) og som tabletter (250 mg).

Hvad anvendes Viracept til?

Viracept er et antiretroviralt lægemiddel. Det anvendes i kombination med andre antiretrovirale

lægemidler til behandling af voksne, unge og børn over tre år, der er smittet med human immundefekt

virus (HIV-1). Dette virus forårsager erhvervet immun defekt syndrom (aids).

Lægen bør inden ordinering af Viracept til patienter, der tidligere har været behandlet med lægemidler

i samme klasse som Viracept (proteasehæmmere), først undersøge, hvilket antiretroviralt lægemiddel

patienten tidligere har fået samt vurdere, om det er sandsynligt, at viruset vil reagere på lægemidlet.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Viracept?

Behandlingen med Viracept bør kun iværksættes af læger med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Den anbefalede dosis Viracept til patienter over tretten år er 1 250 mg to gange daglig eller 750 mg tre

gange daglig og indtages sammen med et måltid. Den anbefalede dosis til børn i alderen tre til tretten

år afhænger af deres legemsvægt. Til patienter, som ikke kan synke tabletter, kan Viracept-tabletterne

opløses i vand, eller der kan anvendes oralt pulver i stedet. Viracept bør anvendes med forsigtighed til

patienter med lever- eller nyreproblemer. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan virker Viracept?

Det aktive stof i Viracept, nelfinavir, er en proteasehæmmer. Det blokerer et enzym kaldet protease,

som medvirker ved formeringen af hiv. Når enzymet blokeres, formerer viruset sig ikke normalt, så

udbredelsen af infektionen bliver langsommere. Når Viracept tages i kombination med andre

antiretrovirale lægemidler, nedsættes mængden af hiv i blodet og holdes på et lavt niveau. Viracept

kurerer ikke hiv-infektion eller aids, men det kan forsinke den beskadigelse af immunsystemet og den

udvikling af infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvordan blev Viracept undersøgt?

Viracept blev undersøgt i kombination med andre antiretrovirale lægemidler i to hovedundersøgelser,

der omfattede 605 hiv-smittede patienter i alderen tretten år og derover. I den første undersøgelse

blev Viracept i kombination med stavudin (et andet antiretroviralt lægemiddel) sammenlignet med

stavudin alene hos 308 patienter, som ikke tidligere havde været behandlet med stavudin eller

proteasehæmmere. I den anden undersøgelse blev Viracept i kombination med zidovudin og lamivudin

(andre antiretrovirale lægemidler) sammenlignet med en kombination af zidovudin og lamivudin hos

297 behandlingsnaive patienter (patienter, der ikke tidligere havde taget antiretrovirale lægemidler til

behandling af deres hiv-infektion). Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen i hiv-indholdet i

blodet (den virale belastning) og ændringen i antallet af CD4 T-celler i blodet (CD4-celletallet). CD4

T-celler er hvide blodlegemer, som er vigtige for, at kroppen kan bekæmpe infektioner, men som

dræbes af hiv.

I tre undersøgelser af 635 patienter sammenlignede man virkningen af doseringerne af Viracept to og

tre gange om dagen i kombination med stavudin og lamivudin. De fleste af disse patienter havde ikke

tidligere taget proteasehæmmere. Viracept er endvidere blevet undersøgt hos 37 børn.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Viracept?

I begge hovedundersøgelser havde Viracept i kombination med andre antiretrovirale lægemidler større

virkning end de lægemidler, Viracept blev sammenlignet med. Efter 24 uger havde Viracept mindsket

den virale belastning og øget CD4-celletallet mere end sammenligningspræparaterne. Der var ingen

forskel mellem de to doser af Viracept. I den anden undersøgelse var den virale belastning faldet med

mere end 99 % hos de patienter, der tog den høje dosis Viracept, sammenlignet med 95 % hos de

patienter, der tog sammenligningspræparaterne. CD4-celletallet steg med henholdsvis 150 og 95

celler/mm3.

Viracept mindskede den virale belastning i samme grad, hvad enten det blev taget to eller tre gange

om dagen. Undersøgelsen hos børn viste, at lægemidlet gav det samme indhold af det aktive stof i

blodet hos børn og voksne, og at det gav de samme bivirkninger og havde den samme virkning.

Hvilken risiko er der forbundet med Viracept?

Den hyppigste bivirkning ved Viracept (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er diarré. Den

fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Viracept fremgår af indlægssedlen.

Viracept må ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for nelfinavir

eller andre af indholdsstofferne. Viracept bør ikke anvendes til patienter, der får et eller flere af

følgende lægemidler:

rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose)

perikum (en drogetilberedning, der anvendes til behandling af depression)

Viracept

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Viracept

Side 3/3

omeprazol (anvendes til at mindske mavesyreindholdet),

lægemidler, der nedbrydes på samme måde som Viracept, og som er skadelige ved et højt indhold

i blodet. Den fuldstændige liste over disse lægemidler fremgår af indlægssedlen.

Læger bør overveje at anvende alternativer til lægemidler, der fremskynder nedbrydningen af

Viracept, såsom phenobarbital og carbamazepin (anvendes til behandling af epilepsi), hos patienter,

der tager Viracept. Der skal udvises forsigtighed, når Viracept tages sammen med andre lægemidler.

De fuldstændige oplysninger herom fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Viracept godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Viracept opvejer risiciene ved antiretroviral kombinationsbehandling

af voksne, unge og børn i alderen tre år eller derover, der er smittet med HIV-1. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Viracept

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Viracept den 22. januar 1998.

Den fuldstændige EPAR for Viracept findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Viracept, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2011.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information