Velosulin

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
17-04-2009
Hent Produktets egenskaber (SPC)
17-04-2009

Aktiv bestanddel:

Insulin human

Tilgængelig fra:

Novo Nordisk A/S

ATC-kode:

A10AB01

INN (International Name):

insulin human (rDNA)

Terapeutisk gruppe:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapeutisk område:

Diabetes Mellitus

Terapeutiske indikationer:

Behandling af diabetes mellitus.

Produkt oversigt:

Revision: 5

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

2002-10-07

Indlægsseddel

                Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
21
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
22
INDLÆGSSEDDEL
: INFORMATION TIL BRUGEREN
VELOSULIN HÆTTEGLAS 100 IE/ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING I ET
HÆTTEGLAS
Insulin human (rDNA)
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT BRUGE DERES
INSULIN.
–
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, diabetessygeplejersken eller på apoteket, hvis der er
mere De vil vide.
–
Lægen har ordineret Velosulin til Dem personligt. Lad derfor være
med at give det til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer
som De har.
–
Tal med lægen, diabetessygeplejersken eller apoteket, hvis en
bivirkning bliver værre, eller De
får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
1.
VIRKNING AF VELOSULIN, OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL
VELOSULIN ER HUMAN INSULIN TIL DIABETESBEHANDLING. Velosulin er et
hurtigtvirkende insulin. Det
betyder, at det begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 30 minutter
efter indgivelsen.
2.
DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE VELOSULIN
BRUG IKKE VELOSULIN
HVIS DE ER OVERFØLSOM (ALLERGISK) over for dette insulinpræparat,
metacresol eller et af de
øvrige indholdsstoffer (se _7 Yderligere oplysninger_). Se en
beskrivelse af symptomer på allergi
i _5 Bivirkninger_.
HVIS DE FØLER EN BEGYNDENDE HYPOGLYKÆMI (for lavt blodsukker). Se _4
Forholdsregler i _
_nødsituationer,_ for yderligere oplysninger om hypoglykæmi
VÆR EKSTRA FORSIGTIG MED AT BRUGE VELOSULIN
HVIS DE HAR PROBLEMER med nyrer, lever, binyrer, hypofyse eller
skjoldbruskkirtel
HVIS DE DRIKKER ALKOHOL: Vær opmærksom på symptomer på
hypoglykæmi (lavt blodsukker),
og drik aldrig alkohol på tom mave
HVIS DE DYRKER MERE MOTION, end De plejer, eller ønsker at ændre
Deres kost
HVIS DE BLIVER SYG: Fortsæt Deres insulinbehandling
HVIS DE HAR PLANER OM AT REJSE TIL UDLANDET: Tidsforskellen mellem
landene kan påvirke
insulinbehovet og injektionstidspunktet
BRUG AF ANDEN MEDICIN
Mange lægem
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
1
_ _
BILAG I
PRODUKTRESUME
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Velosulin 100 IE/ml.injektionsvæske / infusionsvæske, opløsning i
et hætteglas.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
_ _
Insulin, human, rDNA (fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi i
_Saccharomyces cerevisiae_).
10 ml indeholder 100 IE human insulin
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 IE
En international enhed (IE) svarer til 0,035 mg vandfrit human
insulin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske / infusionsvæske, opløsning i et hætteglas.
Klar, farveløs, vandig opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Denne fosfatbufferopløsning af insulin er beregnet til kontinuert
subkutan insulininfusion (CSII) til
brug i eksterne infusionspumpesystemer til insulin.
Velosulin er et hurtigtvirkende insulin, som kan bruges i kombination
med visse langtidsvirkende
insulinpræparater. Uforligeligheder er anført under pkt. 6.2.
Dosering
Dosering er individuel og bestemmes af lægen i overensstemmelse med
patientens behov.
Normalt indgives 40 – 60 % af total daglig dosis ved kontinuerlig
basal hastighed og de resterende 40
– 60 % som bolusdoser fordelt på tre hovedmåltider.
Når patienter overføres fra injektions- til infusionsbehandling, er
det generelt tilrådeligt at reducere
dosis til en initialdosis på 90 % af den tidligere totale daglige
dosis med 40 % ved basal hastighed og
50 % som bolusdoser fordelt på tre hovedmåltider.
Dosering er individuel og bestemmes i overensstemmelse med patientens
behov. Det individuelle
insulinbehov ligger normalt mellem 0,3-1,0 IE/kg/dag. Det daglige
insulinbehov kan blive højere hos
patienter med insulinresistens (f.eks. i puberteten eller på grund af
overvægt) og lavere hos patienter
med reduceret insulinproduktion.
Forbedret glykæmisk kontrol hos patienter med diabe
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 17-04-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 15-07-2008
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 17-04-2009
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 17-04-2009
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 15-07-2008

Søg underretninger relateret til dette produkt