Clopidogrel Teva Pharma (previously Clopidogrel HCS) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma (previously clopidogrel hcs)

teva b.v.  - clopidogrel (as hydrochloride) - myocardial infarction; peripheral vascular diseases; stroke - antitrombotiske midler - clopidogrel er indiceret i:voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa). st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrieflimmer hos voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med vitamin k-antagonister (vka), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med asa til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Clopidogrel Taw Pharma (previously Clopidogrel Mylan) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel taw pharma (previously clopidogrel mylan)

taw pharma (ireland) limited - clopidogrelhydrochlorid - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotiske midler - , , , , secondary prevention of atherothrombotic events, , clopidogrel is indicated in: , - adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease. , - adult patients suffering from acute coronary syndrome:,    - non-st segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (asa). ,     - st segment elevation acute myocardial infarction, in combination with asa in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy. , , in patients with moderate to high-risk transient ischaemic attack (tia) or minor ischaemic stroke (is), clopidogrel in combination with asa is indicated in:, - adult patients with moderate to high-risk tia (abcd2  score ≥4) or minor is (nihss  ≤3) within 24 hours of either the tia or is event.  , , prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in atrial fibrillation, in adult patients with atrial fibrillation who have at least one risk factor for vascular events, are not suitable for treatment with vitamin k antagonists (vka) and who have a low bleeding risk, clopidogrel is indicated in combination with asa for the prevention of atherothrombotic and thromboembolic events, including stroke. , , for further information please refer to section 5. , , ,.

Clopidogrel Viatris (previously Clopidogrel Taw Pharma) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel viatris (previously clopidogrel taw pharma)

viatris limited - clopidogrel besilat - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotiske midler - secondary prevention of atherothrombotic events clopidogrel is indicated in:adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease. adult patients suffering from acute coronary syndrome. non-st segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (asa). st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. in patients with moderate to high-risk transient ischaemic attack (tia) or minor ischaemic stroke (is) clopidogrel in combination with asa is indicated in:adult patients with moderate to high-risk tia (abcd2 score ≥4) or minor is (nihss ≤3) within 24 hours of either the tia or is event. prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in atrial fibrillation:in adult patients with atrial fibrillation who have at least one risk factor for vascular events, are not suitable for treatment with vitamin k antagonists (vka) and who have a low bleeding risk, clopidogrel is indicated in combination with asa for the prevention of atherothrombotic and thromboembolic events, including stroke. for yderligere oplysninger henvises der til afsnit 5.

Clopidogrel Zentiva (previously Clopidogrel Winthrop) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel zentiva (previously clopidogrel winthrop)

zentiva k.s. - clopidogrel - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotiske midler - sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsclopidogrel er angivet i:voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra syv dage, indtil mindre end seks måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom;voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:non-st-segment-elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa);st-segment-elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationin voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med vitamin-k-antagonister, og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med asa til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde. for yderligere oplysninger henvises der til afsnit 5.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - clopidogrel, acetylsalicylic acid - acute coronary syndrome; myocardial infarction - kombinationer - clopidogrel / acetylsalicylsyre teva er indiceret til forebyggelse af atherotrombotiske hændelser hos voksne patienter, der allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (asa). clopidogrel/acetylsalicylsyre teva er en fast dosis kombination lægemiddel til fortsættelse af terapi i:non‑st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non‑q‑tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar interventionst segment elevation akut myokardieinfarkt i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Clopidogrel BMS Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel bms

bristol-myers squibb pharma eeig - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotiske midler - clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af atherothrombotic begivenheder i:- patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. - patienter, der lider af akut koronar syndrom:non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa). st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - acetylsalicylic acid, clopidogrel hydrogen sulfate - acute coronary syndrome; myocardial infarction - antitrombotiske midler - clopidogrel/acetylsalicylsyre mylan er angivet for den sekundære forebyggelse af atherothrombotic hændelser hos voksne patienter, som allerede tager både clopidogrel og acetylsalicylsyre (asa). clopidogrel/acetylsalicylsyre mylan er en fast dosis kombination lægemiddel til fortsættelse af terapi i:non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar interventionst segment elevation akut myokardieinfarkt i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Clopidogrel Acino Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel acino

acino ag - clopidogrel - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - antitrombotiske midler - clopidogrel is indicated in adults for the prevention of atherothrombotic events in: , , , patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease, non-st segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (asa), st segment elevation acute myocardial infarction, in combination with asa in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy, patients suffering from acute coronary syndrome. , ,.

Clopidogrel Hexal Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel hexal

acino pharma gmbh - clopidogrel - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - antitrombotiske midler - clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af atherothrombotic begivenheder i:patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom;patienter, der lider af akut koronar syndrom:- non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa);- st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi. for yderligere oplysninger henvises der til afsnit 5.

Clopidogrel ratiopharm GmbH Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel ratiopharm gmbh

archie samiel s.r.o. - clopidogrel - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - antitrombotiske midler - clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af atherothrombotic begivenheder i:patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom;patienter, der lider af akut koronar syndrom:non-st-segment-elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller ikke-q bølge-myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa);st-segment-elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.