Clopidogrel Acino

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-08-2016

Aktiv bestanddel:

clopidogrel

Tilgængelig fra:

Acino AG

ATC-kode:

B01AC04

INN (International Name):

clopidogrel

Terapeutisk gruppe:

Antitrombotiske midler

Terapeutisk område:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Terapeutiske indikationer:

Clopidogrel is indicated in adults for the prevention of atherothrombotic events in: , , , Patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease, Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA), ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy, Patients suffering from acute coronary syndrome. , ,.

Produkt oversigt:

Revision: 6

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

2009-07-28

Indlægsseddel

                25
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
26
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CLOPIDOGREL ACINO 75 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Clopidogrel
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Clopidogrel Acino til dig personligt. Lad derfor
være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Acino
3.
Sådan skal du tage Clopidogrel Acino
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Clopidogrel Acino indeholder clopidogrelog tilhører en lægemiddel,
der kaldes blodforyndende
medicin. Blodplader (såkaldte trombocytter) er meget små
bestanddele, som klumper sig sammen, i
forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Clopidogrel Acino tages af voksne for at forebygge dannelse af
blodpropper (trombi) i blodårer
(arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose,
hvilket kan føre til f.eks. apopleksi,
hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Clopidogrel Acino til forebyggelse af
blodpropper og nedsættelse af risikoen for
disse alvorlige hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller en tilstand
kaldet perifer arteriel
sygdom (kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben, forårsaget af
vaskulær okklusion),
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Clopidogrel Acino 75 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg af clopidogrel (som
besilat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3,80 mg hydrogeneret
ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Hvide til råhvide, marmorerede, runde og bikonvekse filmovertrukne
tabletter.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af
aterotrombotiske hændelser hos:

Patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, men ikke over 35 dage),
iskæmisk
slagtilfælde (fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste
perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Patienter med akut koronarsyndrom
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller
myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker) inklusive patienter, som
får indsat stent
efter perkutant koronarindgreb, i kombination med acetylsalicylsyre
(ASA).
-
akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet i kombination med
ASA hos
medicinsk behandlede patienter, der er egnede til trombolytisk
behandling.
_Forebyggelse af aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser ved
atrieflimren_
Hos voksne patienter med atrieflimren, der har mindst én risikofaktor
for vaskulære hændelser, og som
ikke kan tage vitamin K-antagonist (VKA)-behandling, og som har en lav
blødningsrisiko, er
clopidogrel i kombination med ASA indiceret til forebyggelse af
aterotrombotiske og
tromboemboliske hændelser inklusive apopleksi.
For yderligere oplysninger henvises til pkt. 5.1.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering

Voksne og ældre personer
Clopidogrel bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg.
Hos patienter med akut koronarsyndrom
–
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
pectoris eller
myokardieinfarkt
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 11-08-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 15-04-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 11-08-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 11-08-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 11-08-2016
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 11-08-2016
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 15-04-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt