Tekturna Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

tekturna

novartis europharm ltd. - aliskiren - forhøjet blodtryk - agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet - behandling af essentiel hypertension.

Imprida HCT Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - amlodipin, valsartan, hydrochlorthiazid - forhøjet blodtryk - angiotensin ii antagonister, plain, angiotensin ii antagonister, kombinationer - behandling af essentiel hypertension som substitution terapi hos voksne patienter, hvis blodtryk er tilstrækkeligt kontrolleret på kombinationen af amlodipin, valsartan og hydrochlorthiazid (hct), taget enten tre single-komponent formuleringer eller som en dual-komponent og en enkelt-komponent formulering.

Trazec Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

trazec

novartis europharm ltd. - nateglinid - diabetes mellitus, type 2 - narkotika anvendt i diabetes - nateglinid er indiceret til kombinationsbehandling med metformin hos type 2 diabetespatienter utilstrækkeligt kontrolleret trods en maksimalt tolereret dosis af metformin alene.

Enviage Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

enviage

novartis europharm ltd. - aliskiren - forhøjet blodtryk - agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet - behandling af essentiel hypertension.

Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

icandra (previously vildagliptin / metformin hydrochloride novartis)

novartis europharm limited - vildagliptin, metformin-hydrochlorid - diabetes mellitus, type 2 - drugs used in diabetes, combinations of oral blood glucose lowering drugs - icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 og 5. 1 for tilgængelige data på forskellige kombinationer).

Azopt Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

azopt

novartis europharm limited - brinzolamid - glaucoma, open-angle; ocular hypertension - oftalmologiske - azopt er angivet til at sænke forhøjet intraokulært tryk i:okulær hypertension, åbenvinklet glaucomaas monoterapi hos voksne patienter, som ikke reagerer på beta-blokkere eller i voksne patienter, hos hvem beta-blokkere er kontraindiceret, eller som supplerende terapi til at beta-blokkere eller prostaglandin-analoger.

Nevanac Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

nevanac

novartis europharm limited - nepafenac - pain, postoperative; ophthalmologic surgical procedures - oftalmologiske - nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Opatanol Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

opatanol

novartis europharm limited - olopatadinhydrochlorid - konjunktivitis, allergisk - oftalmologiske - behandling af okulære tegn og symptomer på sæsonbetinget allergisk konjunktivitis.

Simulect Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

simulect

novartis europharm limited - basiliximab - graft rejection; kidney transplantation - immunosuppressiva - simulect er indiceret til profylakse af akut organafstødning ved de-novo allogen nyretransplantation hos voksne og pædiatriske patienter (1-17 år). det er til at blive brugt, samtidig med ciclosporin for microemulsion - og kortikosteroid-baseret immunosuppression hos patienter med panel-reaktive antistoffer mindre end 80%, eller i en tredobbelt vedligeholdelse immunosuppressive regime, der indeholder ciclosporin for microemulsion, kortikosteroider og enten azathioprin eller mycophenolat mofetil.

Starlix Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

starlix

novartis europharm limited - nateglinid - diabetes mellitus, type 2 - narkotika anvendt i diabetes - nateglinid er indiceret til kombinationsbehandling med metformin hos type 2 diabetespatienter utilstrækkeligt kontrolleret trods en maksimalt tolereret dosis af metformin alene.