Trazec

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-08-2009

Aktiv bestanddel:
nateglinid
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Ltd.
ATC-kode:
A10BX03
INN (International Name):
nateglinide
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Nateglinid er indiceret til kombinationsbehandling med metformin hos type 2 diabetespatienter utilstrækkeligt kontrolleret trods en maksimalt tolereret dosis af metformin alene.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000383
Autorisation dato:
2001-04-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/000383

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-08-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-08-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-08-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-08-2009

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL

Trazec 60 mg filmovertrukne tabletter

Trazec 120 mg filmovertrukne tabletter

Trazec 180 mg filmovertrukne tabletter

Nateglinid

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. Du får muligvis behov for at læse den igen.

Kontakte din læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. Du bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til din læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller:

Hvad Trazec er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Trazec

Hvordan De anvender Trazec

Hvilke mulige bivirkninger Trazec har

Hvordan De opbevarer Trazec

Yderligere oplysninger

1.

HVAD TRAZEC ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Trazec er et lægemiddel, der sænker blodsukkeret (glukose), og som indtages gennem munden (denne

type lægemidler kaldes også orale antidiabetika).

Det anvendes til mennesker med type 2 diabetes (denne form for diabetes kaldes også ikke-

insulinkrævende diabetes mellitus).

Insulin er et stof produceret i bugspytkirtlen. Det hjælper med at sænke blodsukkerniveauet, især efter

måltiderne. Hos patienter med type 2 diabetes begynder kroppen måske ikke at producere insulin

hurtigt nok, efter at man har spist. Trazec fungerer ved at stimulere bugspytkirtlen, så den producerer

insulin hurtigere, og det bidrager til at kontrollere blodsukkeret efter måltiderne.

Lægen kan ordinere Trazec sammen med et andet oralt antidiabetikum, der indeholder metformin.

Trazec tabletterne begynder at virke hurtigt, efter at du har indtaget dem, og stoffet udskilles hurtigt

fra kroppen.

2.

HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE TRAZEC

Følg nøje alle instruktioner som du modtager fra lægen eller apoteket, også selv om de måske afviger

fra oplysningerne i denne indlægsseddel.

Du bør ikke anvende Trazec

hvis du er allergisk (overfølsom) over for nateglinid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Trazec.

hvis du har type 1 diabetes (dvs. at din krop overhovedet ikke producerer insulin).

hvis du ved, at du har en svær leverlidelse.

hvis du er gravid eller påtænker at blive det.

hvis du ammer.

Kontakt lægen, hvis du har yderligere spørgsmål eller mener, at du falder ind under en af ovennævnte

grupper.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vær særlig forsigtig med at anvende Trazec

Diabetikere får af og til symptomer på lavt blodsukker (også kaldet hypoglykæmi). Visse lægemidler,

herunder Trazec, kan også give symptomer på lavt blodsukker.

Hvis du får et eller flere af disse symptomer – hvis du f.eks. bliver svimmel, uklar, sulten, rystende

eller oplever andre af de symptomer, der er nævnt i pkt. 4, ”Hvilke mulige bivirkninger Trazec har” –

skal du spise eller drikke noget, der indeholder sukker.

Nogle mennesker har større sandsynlighed for at udvikle symptomer på lavt blodsukker end andre.

Vær forsigtig

hvis du er over 65 år.

hvis du er underernæret.

hvis du har andre lidelser, som kan give lavt blodsukker (f.eks. nedsat hypofyse- eller

binyrefunktion).

Hvis du er omfattet af et eller flere af disse forhold, bør du kontrollere dit blodsukkerniveau meget

omhyggeligt.

Tal med din læge

hvis du ved, at du har en leverlidelse.

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har problemer med nedbrydning af medicin.

hvis du skal opereres.

hvis du har haft feber, har været ude for en ulykke eller har haft en infektion.

Det kan være nødvendigt at justere behandlingen.

Indtagelse af anden medicin

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apoteket

herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Ved indtagelse af andre lægemidler kan dit behov for Trazec ændres. Dette kan medføre stigning eller

fald i blodsukkerniveauet.

Det er især vigtigt, at du giver lægen eller apoteket besked, hvis du på nuværende tidspunkt tager:

Betablokkere eller angiotensin konverteringsenzymhæmmere (ACE-hæmmere) (anvendes f.eks.

til behandling af for højt blodtryk og visse hjertetilstande).

Diuretika (anvendes til behandling af for højt blodtryk).

Kortikosteroider som prednison og kortison (anvendes til behandling af inflammationstilstande).

Medicinnedbrydningshæmmere, såsom fluconazol (anvendes til behandling af

svampeinfektioner), gemfibrozil (anvendes til behandling af forstyrrelser i blodets fedt- og

kolesterolindhold) og sulfipyrazon (anvendes til behandling af kronisk gigt).

Det er muligt, at lægen justerer dosis af disse lægemidler.

Mad, drikkevarer og motion

Tag Trazec umiddelbart før et hovedmåltid (se pkt. 3 ”Hvordan De anvender Trazec”). Virkningen af

Trazec kan være forsinket, hvis du tager medicinen under eller efter et måltid.

Selv om du får medicinsk behandling af din diabetes, er det vigtigt, at du fortsætter med at følge den

diæt og/eller motion, som lægen har anbefalet.

Vær på vagt over for symptomer på lavt blodsukker, især

hvis du har udøvet større fysisk aktivitet end normalt.

hvis du har drukket alkohol.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Alkohol kan forstyrre blodsukkerkontrollen, så det anbefales, at du taler med din læge om

alkoholindtagelse under behandlingen med Trazec. Hvis du får symptomer på lavt blodsukker, skal du

spise eller drikke noget, der indeholder sukker, og tale med din læge.

Trazec og ældre

Trazec kan anvendes af personer over 65 år. Vær særlig opmærksom på at undgå lavt blodsukker.

Trazec og børn og unge

Trazec anbefales ikke til børn og unge (under 18 år), fordi virkningerne i denne aldersgruppe ikke er

undersøgt.

Graviditet og amning

Anvend ikke Trazec, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Kontakt lægen så hurtigt som

muligt, hvis du bliver gravid under behandlingen.

Du bør ikke amme, mens du er i behandling med Trazec.

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for medicin, mens du er gravid eller

ammer.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Det tilrådes, at du tager dine forholdsregler for at undgå lavt blodsukker, når du kører bil. Dette er

specielt vigtigt, hvis du har svage eller ingen forvarsler om fald i blodsukkernivauet, eller hvis du ofte

oplever perioder med lavt blodsukker. Overvej, om du kan køre bil i sådanne situationer.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Trazec

Trazec indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fotalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

HVORDAN DE ANVENDER TRAZEC

Trazec bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør konsultere

Deres læge eller apotek, hvis De er usikker.

Hvornår skal Trazec tages

Trazec skal tages før de 3 hovedmåltider, normalt:

1 dosis før morgenmaden

1 dosis før frokosten

1 dosis før aftensmaden

Det er bedst at tage Trazec umiddelbart før et hovedmåltid, men det kan tages inden for 30 minutter,

før et måltid påbegyndes.

Hvis du ikke spiser et af hovedmåltiderne, skal du ikke tage Trazec. Hvis du springer et hovedmåltid

over, skal du ikke tage den tilsvarende dosis Trazec, men vente til næste måltid.

Hvor meget skal der tages

Følg lægens vejledning, når du tager Trazec. Lægen afgør, hvilken dosis du skal tage.

Den normale startdosis af Trazec er 60 mg før hvert af de 3 hovedmåltider. Din læge kan i visse

tilfælde foreskrive en større dosis. Den anbefalede maksimale daglige dosis er 180 mg tre gange daglig

indtaget før de 3 hovedmåltider.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand før hovedmåltidet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvor længe skal Trazec tages

Trazec skal tages dagligt, indtil lægen giver dig besked om at standse behandlingen.

Hvis De tager mere Trazec, end De bør

Søg straks læge, hvis du kommer til at tage for mange tabletter. Hvis du får symptomer på lavt

blodsukker – hvis du bliver svimmel, uklar, sulten og rystende eller oplever andre af de symptomer,

der er nævnt i pkt. 4, ”Hvilke mulige bivirkninger Trazec har” – skal du spise eller drikke noget, der

indeholder sukker.

Søg omgående læge – eller få nogen til at tilkalde lægehjælp for dig – hvis du kan mærke, at en kraftig

hypoglykæmisk episode er på vej (som kan medføre bevidsthedstab eller kramper).

Hvis De glemmer at tage Trazec

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du blot tage den næste før det næste måltid. Du må ikke tage

en dobbeltdosis Trazec som erstatning for glemte enkeltdoser.

4.

HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER TRAZEC HAR

Som alle andre lægemidler kan Trazec have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne ved Trazec er normalt lette til moderate.

De mest almindelige bivirkninger er symptomer på lavt blodsukker (hypoglykæmi), som normalt er

lette. Disse symptomer omfatter:

sveden

svimmelhed

rysten

svaghed

sultfornemmelse

hjertebanken

træthed

kvalme

Disse symptomer kan også være forårsaget af mangel på mad eller en for høj dosis af et eventuelt

andet antidiabetikum. Hvis du får symptomer på lavt blodsukker, skal du spise eller drikke noget, der

indeholder sukker.

Der er indberetninger om mavesmerter, forstoppelse, diarré, kvalme og opkastninger.

Sjældne bivirkninger kan være let abnormalitet ved leverfunktionsprøver og overfølsomhedsreaktioner

(allergi) såsom udslæt og kløe.

En meget sjælden bivirkning er hududslæt med blistre som rammer læber, øjne, mund sommetider

med hovedpine, feber og/eller diarré.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i

denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

5.

HVORDAN DE OPBEVARER TRAZEC

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning.

Anvend ikke Trazec efter udløbsdatoen, som er angivet på kartonen efter EXP. Udløbsdatoen refererer

til den sidste dag i den pågældende måned.

Anvend ikke Trazec, hvis emballagen er beskadiget eller brudt.

Må ikke opbevares over 30°C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Medicinen må ikke tilføres spildevand eller husholdningsaffald. Spørg på Deres apotek hvad De skal

gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Trazec indeholder

Det aktive stof er nateglinid.

Andre indholsstoffer er laktosemonohydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; povidon;

croscarmellosenatrium; magnesium stearat og silica, kolloid vandfri.

Tabletovertrækker indeholder hypromellose; titandioxid (E171); talkum; macrogol og rød (60

og 180 mg tabletter) eller gul (120 mg jernoxid (E172).

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Trazec 60 mg filovertrukne tabletter er lyserøde, runde tabletter med ”NVR” indprintet på én side og

”TS” på den anden.

Trazec 120 mg filovertrukne tabletter er gule, ovale tabletter med ”NVR” indprintet på én side og

”TSL” på den anden.

Trazec 180 mg filovertrukne tabletter er røde, ovale tabletter med ”NVR” indprintet på én side og

”TSX” på den anden.

Hver blisterpakning indeholder 12, 60, 84, 120 eller 360 tabletter. Ikke alle pakningstørrelser eller

tabletstyrker er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata – Napoli

Italien

For yderligere information om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

∆ηµητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TRAZEC 60 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 60 mg nateglinid.

Hjælpestoffer:

Lactosemonohydrat: 141,5 mg per tablet.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

60 mg lyserøde, runde tabletter med skrå kant præget med ”NVR” på den ene side og med ”TS” på

den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nateglinid er indiceret som kombinationsbehandling med metformin til patienter med utilstrækkelig

kontrolleret type 2 diabetes på trods af en maksimal tolerabel dosis af metformin alene.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Nateglinid bør indtages 1–30 minutter før måltiderne (normalt morgenmad, frokost og aftensmad).

Dosis af nateglinid afgøres af lægen på baggrund af patientens behov.

Den rekommenderede startdosis er 60 mg 3 gange daglig før måltiderne, specielt hos patienter der er

nær HbA

målet. Denne dosis kan øges til 120 mg 3 gange daglig før måltiderne.

Justering af dosis bør baseres på regelmæssige målinger af glykosyleret hæmoglobin (HbA

). Da den

primære behandlingseffekt af Trazec er at reducere prandial glukose (som bidrager til HbA

), kan den

terapeutiske reaktion på Trazec også måles med 1–2 timer postprandial glukose.

Den anbefalede maksimale daglige dosis er 180 mg tre gange daglig indtaget før hvert af de tre

hovedmåltider.

Særlige patientgrupper

Ældre

Den kliniske erfaring med patienter over 75 år er begrænset.

Børn og unge

Der er ingen data til rådighed om brugen af nateglinid til patienter under 18 år, og det anbefales derfor

ikke til denne aldersgruppe.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Da patienter

med svær leversygdom ikke er undersøgt, er nateglinid kontraindiceret til denne patientgruppe.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Selv om der er

et fald på 49% i C

for nateglinid hos dialysepatienter, kunne den systemiske tilgængelighed og

halveringstiden hos diabetikere med moderat til svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15–

50 ml/min) sammenlignes for hæmodialysekrævende nyrepatienter og raske personer. Selv om

sikkerheden ikke var kompromitteret hos denne patientgruppe kan dosisjustering set i lyset af lavt C

blive nødvendig.

Andre

Hos svækkede eller underernærede patienter bør initial- og vedligeholdelsesdosis være konservativ, og

der kræves omhyggelig titrering for at undgå hypoglykæmisk reaktion.

4.3

Kontraindikationer

Trazec er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

Type 1 diabetes (insulinkrævende diabetes mellitus og C-peptid negative)

Diabetisk ketoacidose med eller uden koma

Graviditet og amning (se pkt. 4.6)

Svært nedsat leverfunktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Nateglinid bør ikke anvendes som monoterapi.

Som andre insulinsekretionsfremkaldende stoffer kan nateglinid fremkalde hypoglykæmi.

Der er observeret hypoglykæmi hos patienter med type 2 diabetes i behandling med diæt og motion og

hos patienter i behandling med orale antidiabetika (se pkt. 4.8). Ældre underernærede patienter og

patienter med nedsat adrenal- eller hypofysefunktion eller alvorlig nedsat nyrefunktion er mere

modtagelige for disse behandlingers glukosenedsættende virkning. Risikoen for hypoglykæmi hos

type 2 diabetikere kan øges ved kraftig motion eller alkoholindtagelse.

Symptomer på hypoglykæmi (ikke bekræftet af blodglukosekoncentrationen) blev observeret hos

patienter, hvis baseline HbA

var tæt på det terapuetiske mål (HbA

<7,5%).

Kombination med metformin associeres med øget risiko for hypoglykæmi sammenlignet med

monoterapi.

Hypoglykæmi kan være vanskelig at genkende hos patienter i behandling med β-blokkere.

Tab af den glykæmiske kontrol kan forekomme, hvis en patient, som er stabiliseret med et hvilket som

helst oralt hypoglykæmisk stof, udsættes for stress i form af f.eks. feber, traume, infektion eller

operation. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at standse behandlingen med orale

hypoglykæmiske præparater og midlertidigt erstatte behandlingen med insulin.

Trazec indeholder lactosemonohydrat. Patienter med arvelig galactoseintolerance, en særlig form af

heræditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose-galactose malabsorption bør ikke

indtage dette lægemiddel.

Særlige patientgrupper

Nateglinid bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat leverfunktion.

Der er ikke udført kliniske undersøgelser af patienter med svært nedsat leverfunktion eller børn og

unge. Behandling anbefales derfor ikke til disse patientgrupper.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktioner

Flere lægemidler har indvirkninger på glukosemetabolismen, og mulige interaktioner som følge af

dette bør derfor tages i betragtning af lægen.

Følgende lægemiddelgruppe kan forøge nateglinid’s hypoglykæmiske virkning: Angiotensin

konverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere).

Følgende lægemiddelgrupper kan reducere nateglinid’s hypoglykæmiske virkning: Diuretika,

kortikosteroider og β

-agonister.

Hvis behandling med disse lægemidler påbegyndes eller standses hos patienter i behandling med

nateglinid, skal patienten observeres grundigt for ændringer i den glykæmiske kontrol.

Tilgængelige data fra både in vitro og in vivo forsøg indikerer, at nateglinid overvejende metaboliseres

af CYP2C9 med CYP3A4 involveret i mindre grad.

I et interaktionsstudie med sulfinpyrazon, en CYP2C9 hæmmer, blev der observeret en moderat

øgning af nateglinid AUC (~28%) hos raske frivillige, uden ændring i den gennemsnitlige C

elimineringshalveringstiden. En mere langvarig effekt og muligvis risiko for hypoglykæmi kan ikke

udelukkes hos patienter når nateglinid administreres sammen med CYP2C9-hæmmere.

Særlig forsigtighed anbefales når nateglinid administreres sammen med andre mere potente CYP2C9-

hæmmere, f.eks. fluconazol eller gemfibrozil, eller hos patienter, der er kendt for at være dårlige til at

metabolisere CYP2C9.

Der har ikke været udført in vivo interaktionsstudier med 3A4-hæmmere.

Nateglinid har in vivo ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af lægemidler der

metaboliseret af CYP2C9 og CYP3A4. De farmakokinetiske egenskaber af warfarin (et substrat for

CYP3A4 og CYP2C9), diclofenac (et substrat for CYP2C9) og digoxin er uforandret ved samtidig

indgift af nateglinid. Omvendt havde disse stoffer ingen virkning på nateglinid’s farmakokinetiske

egenskaber. Det er derfor ikke er nødvendigt med dosisjustering af digoxin, warfarin eller andre

lægemidler, der er substrater for CYP2C9 eller CYP3A4, ved samtidig indgift af Trazec. Ligeledes var

der ingen klinisk signifikant farmakokinetisk interaktion mellem Trazec og andre orale antidiabetiske

lægemiddelstoffer såsom metformin og glibenclamid.

Nateglinid har vist lavt potentiale for proteindeplacering i in vitro-undersøgelser.

4.6

Graviditet og amning

Dyreundersøgelser har vist udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3).

Der er ingen erfaring med anvendelse af nateglinid til gravide kvinder, hvorfor sikkerheden af Trazec

ved human graviditet ikke kan vurderes. Ligesom andre orale antidiabetika anbefales Trazec ikke

under graviditet.

Efter oral dosering til diegivende rotter udskiltes nateglinid i modermælk. Selv om det ikke vides, om

nateglinid udskilles i human modermælk, kan der være risiko for hypoglykæmi hos det ammede barn,

og nateglinid bør derfor ikke gives til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienterne bør rådes til at tage særlige forholdsregler for at undgå hypoglykæmi under bilkørsel og

ved maskinbetjening. Dette er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende

opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi eller for de patienter, som ofte oplever

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hypoglykæmiske perioder. I disse tilfælde bør det overvejes, om bilkørsel kan tilrådes.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger baseret på erfaring med nateglinid og andre hypoglykæmiske lægemidler er

blevet observeret. Frekvenserne defineres således: almindelig (>1/100, <1/10); usædvanlig (>1/1.000,

<1/100); sjælden (>1/10.000, <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000).

Hypoglykæmi

Som ved andre antidiabetika er der observeret symptomer på hypoglykæmi efter indtagelse af

nateglinid. Disse symptomer omfatter sveden, rysten, svimmelhed, sultfornemmelse, palpitation,

kvalme, træthed og svaghed. Symptomerne var generelt lette og nemme at behandle ved indtagelse af

kulhydrat om nødvendigt. I afsluttede kliniske undersøgelser blev symptomer på hypoglykæmi

rapporteret i 10,4% af tilfældene med nateglinid monoterapi, 14,5% med nateglinid og metformin i

kombination, 6,9% med metformin alene, 19,8% med glibenclamid alene og 4,1% med

placebobehandling.

Forstyrrelser i immunsystemet

Sjældne: Hypersensibilitetsreaktioner som udslæt, kløe og urticaria.

Stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme

Almindelige: Symptomer på hypoglykæmi.

Gastroentestinale sygdomme

Almindelige: abdominalsmerter, diarré, dyspepsi, kvalme.

Usædvanlig: Opkastning.

Sygdomme i lever og galde

Sjældne: Stigning i leverenzymer.

Andre hændelser

Øvrige bivirkninger i kliniske undersøgelser havde samme incidens hos Trazec-behandlede som hos

placebobehandlede patienter.

Post-marketing data har vist meget sjældne tilfælde af erythema multiforme.

4.9

Overdosering

I en klinisk patientundersøgelse blev Trazec indgivet i stigende doser indtil 720 mg dagligt i 7 dage,

hvilket var veltoleret. Der er ingen erfaring med overdosering af Trazec i kliniske undersøgelser.

Overdosering kan dog medføre kraftig glukosenedsættende virkning med udvikling af

hypoglykæmisymptomer. Hypoglykæmisymptomer uden bevidsthedstab eller neurologiske

symptomer bør behandles med oral glukose og justering af dosis og/eller af spisemønsteret. Kraftige

hypoglykæmiske reaktioner med koma, kramper eller andre neurologiske symptomer bør behandles

med intravenøs glukose. Da nateglinid er kraftigt proteinbundet, elimineres det ikke effektivt fra

blodet ved dialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: D-phenylalaninderivat, ATC-kode: A 10 BX 03

Nateglinid er et aminosyrederivat (phenylalanin), som kemisk og farmakologisk er forskelligt fra

andre antidiabetika. Nateglinid er hurtigt, korttidsvirkende oralt insulinsekretionsfremkaldende stof.

Dets virkning afhænger af tilstedeværelsen af fungerende β-celler i de Langerhansske øer i pankreas.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tidlig insulinsekretion er en mekanisme til opretholdelse af normal blodglukosekontrol. Når nateglinid

indtages før et måltid, genetableres den tidlige eller førstefase insulinsekretion, som ikke eksisterer hos

patienter med type 2 diabetes, hvilket medfører reduktion af postprandial glukose og HbA

Nateglinid lukker ATP-afhængige kaliumkanaler i den β-cellemembran, der har karakteristika, der

adskiller den fra andre sulfonylurinreceptorligander. Dette depolariserer β-cellerne og medfører en

åbning af calciumkanalerne. Det resulterende calciuminflux forøger insulinsekretionen.

Elektrofysiologiske undersøgelser viser, at nateglinid har 45–300 gange større selektivitet for

pankreatiske β-celler i forhold til kardiovaskulære K

-kanaler.

Hos type 2 diabetikere indtræder den insulinotrope reaktion på et måltid inden for de første

15 minutter efter oral indgift af nateglinid. Resultatet er en blodglukosenedsættende virkning under

hele måltidet. Insulinniveauerne returnerer til udgangsniveauet i løbet af 3–4 timer og reducerer

postprandial hyperinsulinæmi.

Nateglinidinduceret insulinsekretion ved pankreatiske β-celler er glukosesensitiv, således at der

udskilles mindre insulin, efterhånden som glukosekoncentrationerne falder. Omvendt medfører

samtidig fødeindtagelse eller glukoseinfusion en forøgelse af insulinsekretionen.

I kombination med metformin, som primært påvirker fasteplasmaglukose, var virkningen på HbA

additiv sammenlignet med begge stoffer hver for sig.

Nateglinid’s virkning i monoterapi var mindre end metformins (fald i HbA

(%) med 500 mg

metformin 3 gange daglig i monoterapi: –1,23 [95% CI: –1,48; –0,99] og med nateglinid 120 mg

3 gange daglig i monoterapi: –0,90 [95% CI: –1,14; –0,66]).

Nateglinid’s virkning i kombination med metformin er blevet sammenlignet med kombinationen af

gliclazid og metformin i et 6 måneders randomiseret, dobbelt-blindt studie i 262 patienter, hvor et

superiority design blev anvendt. Formindskelsen af HbA

fra baseline var –0,41% i nateglinid plus

metformin gruppen og –0,57% i gliclazid plus metformin gruppen (forskel 0,17%, [95% KI –0,03,

0,36]). Begge behandlinger var veltolererede.

En langtidsundersøgelse med nateglinid er ikke blevet udført, og derfor er langtidsfordelene associeret

med forbedret glykæmisk kontrol ikke blevet vist.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og biotilgængelighed

Nateglinid absorberes hurtigt efter oral administration af Trazec tabletter før et måltid, og maksimal

lægemiddelkoncentration optræder normalt inden for mindre end 1 time. Nateglinid absorberes hurtigt

og næsten fuldstændigt (

90%) fra en oral opløsning. Absolut oral biotilgængelighed estimeres til

72%. Hos type 2 diabetikere, der indtager en dosis på 60–240 mg før tre måltider dagligt i en uge,

viste nateglinid’s lineære farmakokinetiske egenskaber for både AUC og C

, og t

var uafhængig

af dosis.

Distribution

Nateglinid’s steady-state distributionsvolumen baseret på intravenøse data vurderes til ca. 10 liter. In

vitro-undersøgelser viser, at nateglinid er kraftigt bundet (97–99%) til serumproteiner, overvejende

serumalbumin og i mindre grad glykoprotein α

-syre. Omfanget af serumproteinbindingen er

uafhængig af lægemiddelkoncentrationen i et testområde på 0,1–10 mikrogram Trazec/ml.

Metabolisme

Nateglinid metaboliseres kraftigt. Hovedmetabolitterne hos mennesker skyldes hydroxylation af

isopropylsidekæden enten på methincarbon eller på en af methylgrupperne; hovedmetabolitternes

aktivitet er henholdsvis ca. 5–6 og 3 gange mindre potent end nateglinid. Mindre identificerede

metabolitter var en diol, en isopropen og acylglukuronide(r) af nateglinid; kun den mindre

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

isoprenmetabolit har en aktivitet, der er næsten lige så potent som nateglinid. Tilgængelige data fra

både in vitro og in vivo forsøg indikerer, at nateglinid overvejende metaboliseres af CYP2C9 med

CYP3A4 involveret i mindre grad.

Udskillelse

Nateglinid og dets metabolitter elimineres hurtigt og fuldstændigt. Størstedelen af

C nateglinid

udskilles i urinen (83%), mens yderligere 10% elimineres gennem fæces. Ca. 75% af det indgivne

nateglinid findes i urinen inden for seks timer efter administration. Ca. 6–16% af den indgivne dosis

blev udskilt med urinen i uændret form. Plasmakoncentrationerne falder hurtigt, og nateglinid’s

elimineringshalveringstid var gennemsnitligt typisk på 1,5 timer i alle undersøgelser af Trazec med

frivillige forsøgspersoner og type 2 diabetikere. Konsistent med den korte elimineringshalveringstid er

der ingen tilsyneladende akkumulation af nateglinid efter multiple doser på indtil 240 mg tre gange

dagligt.

Effekt af fødevareindtag

Når nateglinid indgives postprandialt, påvirkes absorptionen (AUC) af stoffet ikke. Der er dog en

forsinkelse i absorptionshastigheden karakteriseret ved et fald i C

samt en forsinkelse i opnåelse af

maksimal plasmakoncentration (t

). Det anbefales, at Trazec indgives før måltiderne. Det bør

normalt indtages umiddelbart (1 minut) før et måltid, men kan indtages indtil 30 minutter før

måltiderne.

Særlige patientgrupper

Ældre: Alder havde ingen indflydelse på nateglinid’s farmakokinetiske egenskaber.

Nedsat leverfunktion: Der var ingen klinisk signifikant forskel mellem nateglinid’s systemiske

tilgængelighed og halveringstid hos ikke-diabetikere med let til moderat nedsat leverfunktion og hos

raske personer.

Nedsat nyrefunktion: Der var ingen klinisk signifikant forskel mellem nateglinid’s systemiske

tilgængelighed og halveringstid hos diabetikere med let, moderat (kreatininclearance 31–50 ml/min)

og svært (kreatininclearance 15–30 ml/min) nedsat nyrefunktion (ikke i dialyse) og hos raske personer.

Der er et fald på 49% i C

for nateglinid hos dialysekrævende diabetikere. Den systemiske

tilgængelighed og halveringstiden hos dialysekrævende diabetikere kunne sammenlignes med raske

personer. Selvom sikkerheden ikke var kompromiteret i denne population, kan dosisjustering være

nødvendig set i lyset af den lave C

Køn: Der er ikke blevet observeret klinisk signifikante forskelle i nateglinids farmakokinetisk mellem

mænd og kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af traditionelle undersøgelser af

siikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet, karcinogenecitet og toksicitet for

fertilitet og postnatal udvikling. Nateglinid viste ikke teratogenicitet hos rotter. Ved indgift til kaniner

blev der ved en for moderen toksisk dosis nateglinid observeret højere incidens af fostre uden

galdeblære.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Jernoxid, rød (E 172)

Hypromellose

Titandioxid (E 171)

Talcum

Macrogol

Silica, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale yderpakning.

6.5

Emballage (art og indhold)

Blisterpakninger: PVC/PE/PVDC presset folie med bagbeklædning af aluminiumsfolie.

Pakninger med 12, 60, 84, 120 og 360 tabletter.

Ikke alle pakningsstørelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/175/001

EU/1/01/175/004-007

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første godkendelse: 03.04.2001

Dato for første fornyelse: 03.04.2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TRAZEC 120 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 120 mg nateglinid.

Hjælpestoffer:

Lactosemonohydrat: 283 mg per tablet.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

120 mg gule, ovale tabletter med skrå kant præget med ”NVR” på den ene side og med ”TSL” på den

anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nateglinid er indiceret som kombinationsbehandling med metformin til patienter med utilstrækkelig

kontrolleret type 2 diabetes på trods af en maksimal tolerabel dosis af metformin alene.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Nateglinid bør indtages 1–30 minutter før måltiderne (normalt morgenmad, frokost og aftensmad).

Dosis af nateglinid afgøres af lægen på baggrund af patientens behov.

Den rekommenderede startdosis er 60 mg 3 gange daglig før måltiderne, specielt hos patienter der er

nær HbA

målet. Denne dosis kan øges til 120 mg 3 gange daglig før måltiderne.

Justering af dosis bør baseres på regelmæssige målinger af glykosyleret hæmoglobin (HbA

). Da den

primære behandlingseffekt af Trazec er at reducere prandial glukose (som bidrager til HbA

), kan den

terapeutiske reaktion på Trazec også måles med 1–2 timer postprandial glukose.

Den anbefalede maksimale daglige dosis er 180 mg tre gange daglig indtaget før hvert af de tre

hovedmåltider.

Særlige patientgrupper

Ældre

Den kliniske erfaring med patienter over 75 år er begrænset.

Børn og unge

Der er ingen data til rådighed om brugen af nateglinid til patienter under 18 år, og det anbefales derfor

ikke til denne aldersgruppe.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Da patienter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

med svær leversygdom ikke er undersøgt, er nateglinid kontraindiceret til denne patientgruppe.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Selv om der er

et fald på 49% i C

for nateglinid hos dialysepatienter, kunne den systemiske tilgængelighed og

halveringstiden hos diabetikere med moderat til svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15–

50 ml/min) sammenlignes for hæmodialysekrævende nyrepatienter og raske personer. Selv om

sikkerheden ikke var kompromitteret hos denne patientgruppe kan dosisjustering set i lyset af den lave

blive nødvendig.

Andre

Hos svækkede eller underernærede patienter bør initial- og vedligeholdelsesdosis være konservativ, og

der kræves omhyggelig titrering for at undgå hypoglykæmisk reaktion.

4.3

Kontraindikationer

Trazec er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

Type 1 diabetes (insulinkrævende diabetes mellitus og C-peptid negative)

Diabetisk ketoacidose med eller uden koma

Graviditet og amning (se pkt. 4.6)

Svært nedsat leverfunktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Nateglinid bør ikke anvendes som monoterapi.

Som andre insulinsekretionsfremkaldende stoffer kan nateglinid fremkalde hypoglykæmi.

Der er observeret hypoglykæmi hos patienter med type 2 diabetes i behandling med diæt og motion og

hos patienter i behandling med orale antidiabetika (se pkt. 4.8). Ældre underernærede patienter og

patienter med nedsat adrenal- eller hypofysefunktion eller alvorlig nedsat nyrefunktion er mere

modtagelige for disse behandlingers glukosenedsættende virkning. Risikoen for hypoglykæmi hos

type 2 diabetikere kan øges ved kraftig motion eller alkoholindtagelse.

Symptomer på hypoglykæmi (ikke bekræftet af blodglukosekoncentrationen) blev observeret hos

patienter, hvis baseline HbA

var tæt på det terapuetiske mål (HbA

<7,5%).

Kombination med metformin associeres med øget risiko for hypoglykæmi sammenlignet med

monoterapi.

Hypoglykæmi kan være vanskelig at genkende hos patienter i behandling med β-blokkere.

Tab af den glykæmiske kontrol kan forekomme, hvis en patient, som er stabiliseret med et hvilket som

helst oralt hypoglykæmisk stof, udsættes for stress i form af f.eks. feber, traume, infektion eller

operation. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at standse behandlingen med orale

hypoglykæmiske præparater og midlertidigt erstatte behandlingen med insulin.

Trazec indeholder lactosemonohydrat. Patienter med arvelig galactoseintolerance, en særlig form af

heræditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose-galactose malabsorption bør ikke

indtage dette lægemiddel.

Særlige patientgrupper

Nateglinid bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat leverfunktion.

Der er ikke udført kliniske undersøgelser af patienter med svært nedsat leverfunktion eller børn og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

unge. Behandling anbefales derfor ikke til disse patientgrupper.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktioner

Flere lægemidler har indvirkninger på glukosemetabolismen, og mulige interaktioner som følge af

dette bør derfor tages i betragtning af lægen.

Følgende lægemiddelgruppe kan forøge nateglinid’s hypoglykæmiske virkning: Angiotensin

konverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere).

Følgende lægemiddelgrupper kan reducere nateglinid’s hypoglykæmiske virkning: Diuretika,

kortikosteroider og β2-agonister.

Hvis behandling med disse lægemidler påbegyndes eller standses hos patienter i behandling med

nateglinid, skal patienten observeres grundigt for ændringer i den glykæmiske kontrol.

Tilgængelige data fra både in vitro og in vivo forsøg indikerer, at nateglinid overvejende metaboliseres

af CYP2C9 med CYP3A4 involveret i mindre grad.

I et interaktionsstudie med sulfinpyrazon, en CYP2C9 hæmmer, blev der observeret en moderat

øgning af nateglinid AUC (~28%) hos raske frivillige, uden ændring i den gennemsnitlige C

elimineringshalveringstiden. En mere langvarig effekt og muligvis risiko for hypoglykæmi kan ikke

udelukkes hos patienter når nateglinid administreres sammen med CYP2C9-hæmmere.

Særlig forsigtighed anbefales når nateglinid administreres sammen med andre mere potente CYP2C9-

hæmmere, f.eks. fluconazol eller gemfibrozil, eller hos patienter, der er kendt for at være dårlige til at

metabolisere CYP2C9.

Der har ikke været udført in vivo interaktionsstudier med 3A4-hæmmere.

Nateglinid har in vivo ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af lægemidler der

metaboliseret af CYP2C9 og CYP3A4. De farmakokinetiske egenskaber af warfarin (et substrat for

CYP3A4 og CYP2C9), diclofenac (et substrat for CYP2C9) og digoxin er uforandret ved samtidig

indgift af nateglinid. Omvendt havde disse stoffer ingen virkning på nateglinid’s farmakokinetiske

egenskaber. Det er derfor ikke er nødvendigt med dosisjustering af digoxin, warfarin eller andre

lægemidler, der er substrater for CYP2C9 eller CYP3A4, ved samtidig indgift af Trazec. Ligeledes var

der ingen klinisk signifikant farmakokinetisk interaktion mellem Trazec og andre orale antidiabetiske

lægemiddelstoffer såsom metformin og glibenclamid.

Nateglinid har vist lavt potentiale for proteindeplacering i in vitro-undersøgelser.

4.6

Graviditet og amning

Dyreundersøgelser har vist udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3).

Der er ingen erfaring med anvendelse af nateglinid til gravide kvinder, hvorfor sikkerheden af Trazec

ved human graviditet ikke kan vurderes. Ligesom andre orale antidiabetika anbefales Trazec ikke

under graviditet.

Efter oral dosering til diegivende rotter udskiltes nateglinid i modermælk. Selv om det ikke vides, om

nateglinid udskilles i human modermælk, kan der være risiko for hypoglykæmi hos det ammede barn,

og nateglinid bør derfor ikke gives til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienterne bør rådes til at tage særlige forholdsregler for at undgå hypoglykæmi under bilkørsel og

ved maskinbetjening. Dette er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi eller for de patienter, som ofte oplever

hypoglykæmiske perioder. I disse tilfælde bør det overvejes, om bilkørsel kan tilrådes.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger baseret på erfaring med nateglinid og andre hypoglykæmiske lægemidler er

blevet observeret. Frekvenserne defineres således: almindelig (>1/100, <1/10); usædvanlig (>1/1.000,

<1/100); sjælden (>1/10.000, <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000);

Hypoglykæmi

Som ved andre antidiabetika er der observeret symptomer på hypoglykæmi efter indtagelse af

nateglinid. Disse symptomer omfatter sveden, rysten, svimmelhed, sultfornemmelse, palpitation,

kvalme, træthed og svaghed. Symptomerne var generelt lette og nemme at behandle ved indtagelse af

kulhydrat om nødvendigt. I afsluttede kliniske undersøgelser blev symptomer på hypoglykæmi

rapporteret i 10,4% af tilfældene med nateglinid monoterapi, 14,5% med nateglinid og metformin i

kombination, 6,9% med metformin alene, 19,8% med glibenclamid alene og 4,1% med

placebobehandling.

Forstyrrelser i immunsystemet

Sjældne: Hypersensibilitetsreaktioner som udslæt, kløe og urticaria.

Stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme

Almindelige: Symptomer på hypoglykæmi.

Gastroentestinale sygdomme

Almindelige: abdominalsmerter, diarré, dyspepsi, kvalme.

Usædvanlig: Opkastning.

Sygdomme i lever og galde

Sjældne: Stigning i leverenzymer.

Andre hændelser

Øvrige bivirkninger i kliniske undersøgelser havde samme incidens hos Trazec-behandlede som hos

placebobehandlede patienter.

Post-marketing data har vist meget sjældne tilfælde af erythema multiforme.

4.9

Overdosering

I en klinisk patientundersøgelse blev Trazec indgivet i stigende doser indtil 720 mg dagligt i 7 dage,

hvilket var veltolereret. Der er ingen erfaring med overdosering af Trazec i kliniske undersøgelser.

Overdosering kan dog medføre kraftig glukosenedsættende virkning med udvikling af

hypoglykæmisymptomer. Hypoglykæmisymptomer uden bevidsthedstab eller neurologiske

symptomer bør behandles med oral glukose og justering af dosis og/eller af spisemønsteret. Kraftige

hypoglykæmiske reaktioner med koma, kramper eller andre neurologiske symptomer bør behandles

med intravenøs glukose. Da nateglinid er kraftigt proteinbundet, elimineres det ikke effektivt fra

blodet ved dialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: D-phenylalaninderivat, ATC-kode: A10 BX 03

Nateglinid er et aminosyrederivat (phenylalanin), som kemisk og farmakologisk er forskelligt fra

andre antidiabetika. Nateglinid er hurtigt, korttidsvirkende oralt stof insulinsekretionsfremkaldende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

stof. Dets virkning afhænger af tilstedeværelsen af fungerende β-celler i de Langerhansske øer i

pankreas.

Tidlig insulinsekretion er en mekanisme til opretholdelse af normal blodglukosekontrol. Når nateglinid

indtages før et måltid, genetableres den tidlige eller førstefase insulinsekretion, som ikke eksisterer hos

patienter med type 2 diabetes, hvilket medfører reduktion af postprandial glukose og HbA

Nateglinid lukker ATP-afhængige kaliumkanaler i den β-cellemembran, der har karakteristika, der

adskiller den fra andre sulfonylurinreceptorligander. Dette depolariserer β-cellerne og medfører en

åbning af calciumkanalerne. Det resulterende calciuminflux forøger insulinsekretionen.

Elektrofysiologiske undersøgelser viser, at nateglinid har 45–300 gange større selektivitet for

pankreatiske β-celler i forhold til kardiovaskulære K

-kanaler.

Hos type 2 diabetikere indtræder den insulinotrope reaktion på et måltid inden for de første

15 minutter efter oral indgift af nateglinid. Resultatet er en blodglukosenedsættende virkning under

hele måltidet. Insulinniveauerne returnerer til udgangsniveauet i løbet af 3–4 timer og reducerer

postprandial hyperinsulinæmi.

Nateglinidinduceret insulinsekretion ved pankreatiske β-celler er glukosesensitiv, således at der

udskilles mindre insulin, efterhånden som glukosekoncentrationerne falder. Omvendt medfører

samtidig fødeindtagelse eller glukoseinfusion en forøgelse af insulinsekretionen.

I kombination med metformin, som primært påvirker fasteplasmaglukose, var virkningen på HbA

additiv sammenlignet med begge stoffer hver for sig.

Nateglinid’s virkning i monoterapi var mindre end metformins (fald i HbA

(%) med 500 mg

metformin 3 gange daglig i monoterapi: –1,23 [95% CI: –1,48; –0,99] og med nateglinid 120 mg

3 gange daglig i monoterapi: –0,90 [95% CI: –1,14; –0,66]).

Nateglinid’s virkning i kombination med metformin er blevet sammenlignet med kombinationen af

gliclazid og metformin i et 6 måneders randomiseret, dobbelt-blindt studie i 262 patienter, hvor et

superiority design blev anvendt. Formindskelsen af HbA

fra baseline var –0,41% i nateglinid plus

metformin gruppen og –0,57% i gliclazid plus metformin gruppen (forskel 0,17%, [95% KI –0,03,

0,36]). Begge behandlinger var veltolererede.

En langtidsundersøgelse med nateglinid er ikke blevet udført, og derfor er langtidsfordelene associeret

med forbedret glykæmisk kontrol ikke blevet vist.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og biotilgængelighed

Nateglinid absorberes hurtigt efter oral administration af Trazec tabletter før et måltid, og maksimal

lægemiddelkoncentration optræder normalt inden for mindre end 1 time. Nateglinid absorberes hurtigt

og næsten fuldstændigt (

90%) fra en oral opløsning. Absolut oral biotilgængelighed estimeres til

72%. Hos type 2 diabetikere, der indtager en dosis på 60–240 mg før tre måltider dagligt i en uge,

viste nateglinid’s lineære farmakokinetiske egenskaber for både AUC og C

, og t

var uafhængig

af dosis.

Distribution

Nateglinid’s steady-state distributionsvolumen baseret på intravenøse data vurderes til ca. 10 liter. In

vitro-undersøgelser viser, at nateglinid er kraftigt bundet (97–99%) til serumproteiner, overvejende

serumalbumin og i mindre grad glykoprotein α

-syre. Omfanget af serumproteinbindingen er

uafhængig af lægemiddelkoncentrationen i et testområde på 0,1–10 mikrogram Trazec/ml.

Metabolisme

Nateglinid metaboliseres kraftigt. Hovedmetabolitterne hos mennesker skyldes hydroxylation af

isopropylsidekæden enten på methincarbon eller på en af methylgrupperne; hovedmetabolitternes

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

aktivitet er henholdsvis ca. 5–6 og 3 gange mindre potent end nateglinid. Mindre identificerede

metabolitter var en diol, en isopropen og acylglukuronide(r) af nateglinid; kun den mindre

isoprenmetabolit har en aktivitet, der er næsten lige så potent som nateglinid. Tilgængelige data fra

både in vitro og in vivo forsøg indikerer, at nateglinid overvejende metaboliseres af CYP2C9 med

CYP3A4 involveret i mindre grad.

Udskillelse

Nateglinid og dets metabolitter elimineres hurtigt og fuldstændigt. Størstedelen af

C nateglinid

udskilles i urinen (83%), mens yderligere 10% elimineres gennem fæces. Ca. 75% af det indgivne

nateglinid findes i urinen inden for seks timer efter administration. Ca. 6–16% af den indgivne dosis

blev udskilt med urinen i uændret form. Plasmakoncentrationerne falder hurtigt, og nateglinid’s

elimineringshalveringstid var gennemsnitligt typisk på 1,5 timer i alle undersøgelser af Trazec med

frivillige forsøgspersoner og type 2 diabetikere. Konsistent med den korte elimineringshalveringstid er

der ingen tilsyneladende akkumulation af nateglinid efter multiple doser på indtil 240 mg tre gange

dagligt.

Effekt af fødevareindtag

Når nateglinid indgives postprandialt, påvirkes absorptionen (AUC) af stoffet ikke. Der er dog en

forsinkelse i absorptionshastigheden karakteriseret ved et fald i C

samt en forsinkelse i opnåelse af

maksimal plasmakoncentration (t

). Det anbefales, at Trazec indgives før måltiderne. Det bør

normalt indtages umiddelbart (1 minut) før et måltid, men kan indtages indtil 30 minutter før

måltiderne.

Særlige patientgrupper

Ældre: Alder havde ingen indflydelse på nateglinid’s farmakokinetiske egenskaber.

Nedsat leverfunktion: Der var ingen klinisk signifikant forskel mellem nateglinid’s systemiske

tilgængelighed og halveringstid hos ikke-diabetikere med let til moderat nedsat leverfunktion og hos

raske personer.

Nedsat nyrefunktion: Der var ingen klinisk signifikant forskel mellem nateglinid’s systemiske

tilgængelighed og halveringstid hos diabetikere med let, moderat (kreatininclearance 31–50 ml/min)

og svært (kreatininclearance 15–30 ml/min) nedsat nyrefunktion (ikke i dialyse) og hos raske personer.

Der er et fald på 49% i C

for nateglinid hos dialysekrævende diabetikere. Den systemiske

tilgængelighed og halveringstiden hos dialysekrævende diabetikere kunne sammenlignes med raske

personer. Selv om sikkerheden ikke var kompromiteret i denne population kan dosisjustering være

nødvendig set i lyset af den lave C

Køn: Der er ikke blevet observeret klinisk signifikante forskelle i nateglinids farmakokinetisk mellem

mænd og kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af traditionelle undersøgelser af

siikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet, karcinogenecitet og toksicitet for

fertilitet og postnatal udvikling. Nateglinid viste ikke teratogenicitet hos rotter. Ved indgift til kaniner

blev der ved en for moderen toksisk dosis nateglinid observeret højere incidens af fostre uden

galdeblære.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Croscarmellosenatrium

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Magnesiumstearat

Jernoxid, gul (E 172)

Hypromellose

Titandioxid (E 171)

Talcum

Macrogol

Silica, kolloid vandfri.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale yderpakning.

6.5

Emballage (art og indhold)

Blisterpakninger: PVC/PE/PVDC presset folie med bagbeklædning af aluminiumsfolie.

Pakninger med 12, 60, 84, 120 og 360 tabletter.

Ikke alle pakningsstørelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/175/008

EU/1/01/175/011-014

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første godkendelse: 03.04.2001

Dato for første fornyelse: 03.04.2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TRAZEC 180 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 180 mg nateglinid.

Hjælpestoffer:

Lactosemonohydrat: 214 mg per tablet.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

180 mg røde, ovale tabletter med skrå kant præget med ”NVR” på den ene side og med ”TSX” på den

anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nateglinid er indiceret som kombinationsbehandling med metformin til patienter med utilstrækkelig

kontrolleret type 2 diabetes på trods af en maksimal tolerabel dosis af metformin alene.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Nateglinid bør indtages 1–30 minutter før måltiderne (normalt morgenmad, frokost og aftensmad).

Dosis af nateglinid afgøres af lægen på baggrund af patientens behov.

Den rekommenderede startdosis er 60 mg 3 gange daglig før måltiderne, specielt hos patienter der er

nær HbA

målet. Denne dosis kan øges til 120 mg 3 gange daglig før måltiderne.

Justering af dosis bør baseres på regelmæssige målinger af glykosyleret hæmoglobin (HbA

). Da den

primære behandlingseffekt af Trazec er at reducere prandial glukose (som bidrager til HbA

), kan den

terapeutiske reaktion på Trazec også måles med 1–2 timer postprandial glukose.

Den anbefalede maksimale daglige dosis er 180 mg tre gange daglig indtaget før hvert af de tre

hovedmåltider.

Særlige patientgrupper

Ældre

Den kliniske erfaring med patienter over 75 år er begrænset.

Børn og unge

Der er ingen data til rådighed om brugen af nateglinid til patienter under 18 år, og det anbefales derfor

ikke til denne aldersgruppe.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion bør være 60 mg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Da patienter med svær leversygdom ikke er undersøgt, er nateglinid kontraindiceret til denne

patientgruppe.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Selv om der er

et fald på 49% i C

for nateglinid hos dialysepatienter, kunne den systemiske tilgængelighed og

halveringstiden hos diabetikere med moderat til svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15–

50 ml/min) sammenlignes for hæmodialysekrævende nyrepatienter og raske personer. Selv om

sikkerheden ikke var kompromitteret hos denne patientgruppe, kan dosisjustering set i lyset af lavt

blive nødvendig.

Andre

Hos svækkede eller underernærede patienter bør initial- og vedligeholdelsesdosis være konservativ, og

der kræves omhyggelig titrering for at undgå hypoglykæmisk reaktion.

4.3

Kontraindikationer

Trazec er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

Type 1 diabetes (insulinkrævende diabetes mellitus og C-peptid negative)

Diabetisk ketoacidose med eller uden koma

Graviditet og amning (se pkt. 4.6)

Svært nedsat leverfunktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Nateglinid bør ikke anvendes som monoterapi.

Som andre insulinskretionsfremkaldende stoffer kan nateglinid fremkalde hypoglykæmi.

Der er observeret hypoglykæmi hos patienter med type 2 diabetes i behandling med diæt og motion og

hos patienter i behandling med orale antidiabetika (se pkt. 4.8). Ældre underernærede patienter og

patienter med nedsat adrenal- eller hypofysefunktion eller alvorlig nedsat nyrefunktion er mere

modtagelige for disse behandlingers glukosenedsættende virkning. Risikoen for hypoglykæmi hos

type 2 diabetikere kan øges ved kraftig motion eller alkoholindtagelse.

Symptomer på hypoglykæmi (ikke bekræftet af blodglukosekoncentrationen) blev observeret hos

patienter, hvis baseline HbA

var tæt på det terapuetiske mål (HbA

<7,5%). Kombination med

metformin associeres med øget risiko for hypoglykæmi sammenlignet med monoterapi.

Hypoglykæmi kan være vanskelig at genkende hos patienter i behandling med β-blokkere.

Tab af den glykæmiske kontrol kan forekomme, hvis en patient, som er stabiliseret med et hvilket som

helst oralt hypoglykæmisk stof, udsættes for stress i form af f.eks. feber, traume, infektion eller

operation. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at standse behandlingen med orale

hypoglykæmiske præparater og midlertidigt erstatte behandlingen med insulin.

Trazec indeholder lactosemonohydrat. Patienter med arvelig galactoseintolerance, en særlig form af

heræditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose-galactose malabsorption bør ikke

indtage dette lægemiddel.

Særlige patientgrupper

Nateglinid bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat leverfunktion.

Der er ikke udført kliniske undersøgelser af patienter med svært nedsat leverfunktion eller børn og

unge. Behandling anbefales derfor ikke til disse patientgrupper.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Flere lægemidler har indvirkninger på glukosemetabolismen, og mulige interaktioner som følge af

dette bør derfor tages i betragtning af lægen.

Følgende lægemiddelgruppe kan forøge nateglinid’s hypoglykæmiske virkning: Angiotensin

konverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere).

Følgende lægemiddelgrupper kan reducere nateglinid’s hypoglykæmiske virkning: Diuretika,

kortikosteroider og β

-agonister.

Hvis behandling med disse lægemidler påbegyndes eller standses hos patienter i behandling med

nateglinid, skal patienten observeres grundigt for ændringer i den glykæmiske kontrol.

Tilgængelige data fra både in vitro og in vivo forsøg indikerer, at nateglinid overvejende metaboliseres

af CYP2C9 med CYP3A4 involveret i mindre grad.

I et interaktionsstudie med sulfinpyrazon, en CYP2C9 hæmmer, blev der observeret en moderat

øgning af nateglinid AUC (~28%) hos raske frivillige, uden ændring i den gennemsnitlige C

elimineringshalveringstiden. En mere langvarig effekt og muligvis risiko for hypoglykæmi kan ikke

udelukkes hos patienter når nateglinid administreres sammen med CYP2C9-hæmmere.

Særlig forsigtighed anbefales når nateglinid administreres sammen med andre mere potente CYP2C9-

hæmmere, f.eks. fluconazol eller gemfibrozil, eller hos patienter, der er kendt for at være dårlige til at

metabolisere CYP2C9.

Der har ikke været udført in vivo interaktionsstudier med 3A4-hæmmere.

Nateglinid har in vivo ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af lægemidler der

metaboliseret af CYP2C9 og CYP3A4. De farmakokinetiske egenskaber af warfarin (et substrat for

CYP3A4 og CYP2C9), diclofenac (et substrat for CYP2C9) og digoxin er uforandret ved samtidig

indgift af nateglinid. Omvendt havde disse stoffer ingen virkning på nateglinid’s farmakokinetiske

egenskaber. Det er derfor ikke er nødvendigt med dosisjustering af digoxin, warfarin eller andre

lægemidler, der er substrater for CYP2C9 eller CYP3A4, ved samtidig indgift af Trazec. Ligeledes var

der ingen klinisk signifikant farmakokinetisk interaktion mellem Trazec og andre orale antidiabetiske

lægemiddelstoffer såsom metformin og glibenclamid.

Nateglinid har vist lavt potentiale for proteindeplacering i in vitro-undersøgelser.

4.6

Graviditet og amning

Dyreundersøgelser har vist udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3).

Der er ingen erfaring med anvendelse af nateglinid til gravide kvinder, hvorfor sikkerheden af Trazec

ved human graviditet ikke kan vurderes. Ligesom andre orale antidiabetika anbefales Trazec ikke

under graviditet.

Efter oral dosering til diegivende rotter udskiltes nateglinid i modermælk. Selv om det ikke vides, om

nateglinid udskilles i human modermælk, kan der være risiko for hypoglykæmi hos det ammede barn,

og nateglinid bør derfor ikke gives til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Patienterne bør rådes til at tage særlige forholdsregler for at undgå hypoglykæmi under bilkørsel og

ved maskinbetjening. Dette er især vigtigt for patienter, som har reduceret eller manglende

opmærksomhed på advarselssymptomerne på hypoglykæmi eller for de patienter, som ofte oplever

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hypoglykæmiske perioder. I disse tilfælde bør det overvejes, om bilkørsel kan tilrådes.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger baseret på erfaring med nateglinid og andre hypoglykæmiske lægemidler er

blevet observeret. Frekvenserne defineres således: almindelig (>1/100, <1/10); usædvanlig (>1/1.000,

<1/100); sjælden (>1/10.000, <1/1000); meget sjælden (<1/10.000).

Hypoglykæmi

Som ved andre antidiabetika er der observeret symptomer på hypoglykæmi efter indtagelse af

nateglinid. Disse symptomer omfatter sveden, rysten, svimmelhed, sultfornemmelse, palpitation,

kvalme, træthed og svaghed. Symptomerne var generelt lette og nemme at behandle ved indtagelse af

kulhydrat om nødvendigt. I afsluttede kliniske undersøgelser blev symptomer på hypoglykæmi

rapporteret i 10,4% af tilfældene med nateglinid monoterapi, 14,5% med nateglinid og metformin i

kombination, 6,9% med metformin alene, 19,8% med glibenclamid alene og 4,1% med

placebobehandling.

Forstyrrelser i immunsystemet

Sjældne: Hypersensibilitetsreaktioner som udslæt, kløe og urticaria.

Stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme

Almindelige: Symptomer på hypoglykæmi.

Gastroentestinale sygdomme

Almindelige: abdominalsmerter, diarré, dyspepsi, kvalme.

Usædvanlig: Opkastning.

Sygdomme i lever og galde

Sjældne: Stigning i leverenzymer.

Andre hændelser

Øvrige bivirkninger i kliniske undersøgelser havde samme incidens hos Trazec-behandlede som hos

placebobehandlede patienter.

Post-marketing data har vist meget sjældne tilfælde af erythema multiforme.

4.9

Overdosering

I en klinisk patientundersøgelse blev Trazec indgivet i stigende doser indtil 720 mg dagligt i 7 dage,

hvilket var veltolereret. Der er ingen erfaring med overdosering af Trazec i kliniske undersøgelser.

Overdosering kan dog medføre kraftig glukosenedsættende virkning med udvikling af

hypoglykæmisymptomer. Hypoglykæmisymptomer uden bevidsthedstab eller neurologiske

symptomer bør behandles med oral glukose og justering af dosis og/eller af spisemønsteret. Kraftige

hypoglykæmiske reaktioner med koma, kramper eller andre neurologiske symptomer bør behandles

med intravenøs glukose. Da nateglinid er kraftigt proteinbundet, elimineres det ikke effektivt fra

blodet ved dialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: D-phenylalaninderivat, ATC-kode: A10 BX 03

Nateglinid er et aminosyrederivat (phenylalanin), som kemisk og farmakologisk er forskelligt fra

andre antidiabetika. Nateglinid er hurtigt, korttidsvirkende oralt insulinsekretionsfremkaldende stof.

Dets virkning afhænger af tilstedeværelsen af fungerende β-celler i de Langerhansske øer i pankreas.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tidlig insulinsekretion er en mekanisme til opretholdelse af normal blodglukosekontrol. Når nateglinid

indtages før et måltid, genetableres den tidlig eller førstefase insulinsekretion, som ikke eksisterer hos

patienter med type 2 diabetes, hvilket medfører reduktion af postprandial glukose og HbA

Nateglinid lukker ATP-afhængige kaliumkanaler i den β-cellemembran med karakteristika, der

adskiller den fra andre sulfonylurinreceptorligander. Dette depolariserer β-cellerne og medfører en

åbning af calciumkanalerne. Det resulterende calciuminflux forøger insulinsekretionen.

Elektrofysiologiske undersøgelser viser, at nateglinid har 45–300 gange større selektivitet for

pankreatiske β-celler i forhold til kardiovaskulære K

-kanaler.

Hos type 2 diabetikere indtræder den insulinotrope reaktion på et måltid inden for de første

15 minutter efter oral indgift af nateglinid. Resultatet er en blodglukosenedsættende virkning under

hele måltidet. Insulinniveauerne returnerer til udgangsniveauet i løbet af 3–4 timer og reducerer

postprandial hyperinsulinæmi.

Nateglinidinduceret insulinsekretion ved pankreatiske β-celler er glukosesensitiv, således at der

udskilles mindre insulin, efterhånden som glukosekoncentrationerne falder. Omvendt medfører

samtidig fødeindtagelse eller glukoseinfusion en forøgelse af insulinsekretionen.

I kombination med metformin, som primært påvirkede fasteplasmaglukose, var virkningen på HbA

additiv sammenlignet med begge stoffer hver for sig.

Nateglinid’s virkning i monoterapi var mindre end metformins (fald i HbA

(%) med 500 mg

metformin 3 gange daglig i monoterapi: –1,23 [95% CI: –1,48; –0,99] og med nateglinid 120 mg

3 gange daglig i monoterapi: –0,90 [95% CI: –1,14; –0,66]).

Nateglinid’s virkning i kombination med metformin er blevet sammenlignet med kombinationen af

gliclazid og metformin i et 6 måneders randomiseret, dobbelt-blindt studie i 262 patienter, hvor et

superiority design blev anvendt. Formindskelsen af HbA

fra baseline var –0,41% i nateglinid plus

metformin gruppen og –0,57% i gliclazid plus metformin gruppen (forskel 0,17%, [95% KI –0,03,

0,36]). Begge behandlinger var veltolererede.

En langtidsundersøgelse med nateglinid er ikke blevet udført, og derfor er langtidsfordelene associeret

med forbedret glykæmisk kontrol ikke blevet vist.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og biotilgængelighed

Nateglinid absorberes hurtigt efter oral administration af Trazec tabletter før et måltid, og maksimal

lægemiddelkoncentration optræder normalt inden for mindre end 1 time. Nateglinid absorberes hurtigt

og næsten fuldstændigt (

90%) fra en oral opløsning. Absolut oral biotilgængelighed estimeres til

72%. Hos type 2 diabetikere, der indtager en dosis på 60–240 mg før tre måltider dagligt i en uge,

viste nateglinid’s lineære farmakokinetiske egenskaber for både AUC og C

, og t

var uafhængig

af dosis.

Distribution

Nateglinid’s steady-state distributionsvolumen baseret på intravenøse data vurderes til ca. 10 liter. In

vitro-undersøgelser viser, at nateglinid er kraftigt bundet (97–99%) til serumproteiner, overvejende

serumalbumin og i mindre grad glykoprotein α

-syre. Omfanget af serumproteinbindingen er

uafhængig af lægemiddelkoncentrationen i et testområde på 0,1–10 mikrogram Trazec/ml.

Metabolisme

Nateglinid metaboliseres kraftigt. Hovedmetabolitterne hos mennesker skyldes hydroxylation af

isopropylsidekæden enten på methincarbon eller på en af methylgrupperne; hovedmetabolitternes

aktivitet er henholdsvis ca. 5–6 og 3 gange mindre potent end nateglinid. Mindre identificerede

metabolitter var en diol, en isopropen og acylglukuronide(r) af nateglinid; kun den mindre

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

isoprenmetabolit har en aktivitet, der er næsten lige så potent som nateglinid. Tilgængelige data fra

både in vitro og in vivo forsøg indikerer, at nateglinid overvejende metaboliseres af CYP2C9 med

CYP3A4 involveret i mindre grad.

Udskillelse

Nateglinid og dets metabolitter elimineres hurtigt og fuldstændigt. Størstedelen af

C nateglinid

udskilles i urinen (83%), mens yderligere 10% elimineres gennem fæces. Ca. 75% af det indgivne

nateglinid findes i urinen inden for seks timer efter administration. Ca. 6–16% af den indgivne dosis

blev udskilt med urinen i uændret form. Plasmakoncentrationerne falder hurtigt, og nateglinid’s

elimineringshalveringstid var gennemsnitligt typisk på 1,5 timer i alle undersøgelser af Trazec med

frivillige forsøgspersoner og type 2 diabetikere. Konsistent med den korte elimineringshalveringstid er

der ingen tilsyneladende akkumulation af nateglinid efter multiple doser på indtil 240 mg tre gange

dagligt.

Effekt af fødevareindtag

Når nateglinid indgives postprandialt, påvirkes absorptionen (AUC) af stoffet ikke. Der er dog en

forsinkelse i absorptionshastigheden karakteriseret ved et fald i C

samt en forsinkelse i opnåelse af

maksimal plasmakoncentration (t

). Det anbefales, at Trazec indgives før måltiderne. Det bør

normalt indtages umiddelbart (1 minut) før et måltid, men kan indtages indtil 30 minutter før

måltiderne.

Særlige patientgrupper

Ældre: Alder havde ingen indflydelse på nateglinid’s farmakokinetiske egenskaber.

Nedsat leverfunktion: Der var ingen klinisk signifikant forskel mellem nateglinid’s systemiske

tilgængelighed og halveringstid hos ikke-diabetikere med let til moderat nedsat leverfunktion og hos

raske personer.

Nedsat nyrefunktion: Der var ingen klinisk signifikant forskel mellem nateglinid’s systemiske

tilgængelighed og halveringstid hos diabetikere med let, moderat (kreatininclearance 31–50 ml/min)

og svært (kreatininclearance 15–30 ml/min) nedsat nyrefunktion (ikke i dialyse) og hos raske personer.

Der er et fald på 49% i C

for nateglinid hos dialysekrævende diabetikere. Den systemiske

tilgængelighed og halveringstiden hos dialysekrævende diabetikere kunne sammenlignes med raske

personer. Selv om sikkerhed ikke var kompromiteret i denne population kan dosisjustering være

nødvendig set i lyset af den lave C

Køn: Der er ikke blevet observeret klinisk signifikante forskelle i nateglinids farmakokinetisk mellem

mænd og kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af traditionelle undersøgelser af

siikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet, karcinogenecitet og toksicitet for

fertilitet og postnatal udvikling. Nateglinid viste ikke teratogenicitet hos rotter. Ved indgift til kaniner

blev der ved en for moderen toksisk dosis nateglinid observeret højere incidens af fostre uden

galdeblære.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Jernoxid, rød (E 172)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hypromellose

Titandioxid (E 171)

Talcum

Macrogol

Silica, kolloid vandfri.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale yderpakning.

6.5

Emballage (art og indhold)

Blisterpakninger: PVC/PE/PVDC presset folie med bagbeklædning af aluminiumsfolie.

Pakninger med 12, 60, 84, 120 og 360 tabletter.

Ikke alle pakningsstørelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/175/015

EU/1/01/175/018-021

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første godkendelse: 03.04.2001

Dato for første fornyelse: 03.04.2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/383

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

TRAZEC

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer,

hvordan

Udvalget

for

Humanmedicinske

Lægemidler

(CHMP)

vurderede

de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Trazec?

Trazec er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof nateglinide. Det leveres som en lyserød (60

mg), gul (120 mg) eller rød (180 mg) tablet. Trazec indeholder det aktive indholdsstof nateglinide.

Hvad anvendes Trazec til?

Trazec anvendes til patienter, som lider af ikke-insulinkrævende diabetes (type 2-diabetes). Trazec

anvendes sammen med metformin (et andet middel mod sukkersyge) til at sænke blodglykosen

(blodsukkeret) hos patienter, hvis sukkersyge ikke kan kontrolleres med metformin alene.

Hvordan anvendes Trazec?

Trazec indtages 1-30 minutter før måltidet (inden morgenmaden, frokosten og middagen), og dosen

justeres for at give den bedste kontrol. Patientens blodsukker skal kontrolleres regelmæssigt af en læge

for at fastsætte den effektive minimumsdosis. Den anbefalede startdosis er 60 mg tre gange dagligt

inden måltidet. Denne dosis skal muligvis øges til en daglig dosis på 120 mg tre gange dagligt efter en

eller to uger. Den samlede daglige maksimumsdosis er 180 mg tre gange dagligt.

Hvordan virker Trazec?

Type 2-diabetes er en sygdom, hvor bugspytkirtlen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at regulere

blodets glykosekoncentration. Nateglinide, det aktive stof i Trazec, stimulerer bugspytkirtlen til at

producere insulin hurtigere. Dette medvirker til at holde blodglukosen under kontrol efter måltiderne

og anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Hvordan blev Trazec undersøgt?

Sammenlagt blev 2 122 patienter behandlet med Trazec i undersøgelserne. I hovedundersøgelserne

blev

Trazec

sammenlignet

placebo

(uvirksom

behandling)

eller

andre

lægemidler

behandling

type

2-diabetes

(metformin,

glibenclamid

eller

troglitazon).

Endvidere

blev

gennemført andre undersøgelser af dels et ”skift” fra et lægemiddel mod diabetes til Trazec, dels af

Trazec som ”tillægsbehandling” til andre lægemidler mod diabetes. I undersøgelserne målte man

blodets indhold af et stof kaldet glykosyleret hæmoglobin (HbA1c), der viser, hvor godt blodets

sukkerindhold reguleres. De fleste af patienterne modtog behandling i op til 6 måneder, 789 i mindst 6

måneder og 190 fik Trazec i 1 år.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMEA 2007

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Trazec?

Trazec som monoterapi viste sig at være mere effektiv end placebo, men mindre effektiv end visse

lægemidler

diabetes

såsom

metformin.

kombination

metformin,

hovedsagelig

indvirker på plasmaglukosen i fastende tilstand (mængden af sukker i blodet, når personen ikke har

spist noget), var effekten af Trazec på HbA1c bedre end nogen af lægemidlerne alene.

Hvilken risiko er der forbundet med Trazec?

Trazec

visse

tilfælde

forårsage

hypoglykæmi

(lavt

blodsukker).

øvrige

almindelige

bivirkninger (som ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er abdominale smerter (mavesmerter),

diarré, dyspepsi (haldbrand) og kvalme. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger

ved Trazec fremgår af indlægssedlen.

Trazec bør ikke anvendes af personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over for nateglinide

eller et af de øvrige stoffer, og som har type 1-diabetes eller en svær leversygdom, eller som har

diabetisk ketoacidose (en alvorlig komplikation ved diabetes). Lægemidlet anbefales ikke anvendt ved

graviditet eller amning. Det kan også være nødvendigt at justere doseringen af Trazec, når det gives

sammen med visse andre lægemidler, der anvendes ved hjertesygdomme, til behandling af smerter,

astma og andre sygdomme. Den fuldstændige liste fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Trazec godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) besluttede, at fordelene ved Trazec er større end

risiciene ved behandling af type 2- diabetes i kombination med metformin hos patienter, som ikke er

under kontrol trods modtagelse af den maksimale daglige dosis af metformin. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Trazec.

Andre oplysninger om Trazec:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Trazec til Novartis Europharm Limited den 3. april 2001. Markedsføringstilladelsen blev

fornyet den 3. april 2006.

Den fuldstændige EPAR for Trazec findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2007.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information