Simulect

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-01-2021

Aktiv bestanddel:
basiliximab
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L04AC02
INN (International Name):
basiliximab
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Graft Afvisning, Nyre Transplantation
Terapeutiske indikationer:
Simulect er indiceret til profylakse af akut organafstødning ved de-novo allogen nyretransplantation hos voksne og pædiatriske patienter (1-17 år). Det er til at blive brugt, samtidig med ciclosporin for microemulsion - og kortikosteroid-baseret immunosuppression hos patienter med panel-reaktive antistoffer mindre end 80%, eller i en tredobbelt vedligeholdelse immunosuppressive regime, der indeholder ciclosporin for microemulsion, kortikosteroider og enten azathioprin eller mycophenolat mofetil.
Produkt oversigt:
Revision: 25
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000207
Autorisation dato:
1998-10-09
EMEA kode:
EMEA/H/C/000207

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

31-10-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-01-2021

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Simulect 20 mg pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

basiliximab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Simulect

Sådan gives Simulect

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Simulect tilhører den gruppe medicin, der kaldes immunsuppressiva. Det gives på hospitalet til

voksne, unge og børn, der skal nyretransplanteres. Immunsuppressiva reducerer kroppens respons på

alt som synes ”fremmed” – inklusive transplanterede organer. Kroppens immunforsvar ser et

transplanteret organ som et fremmedlegeme og vil forsøge at afstøde det. Simulect virker ved, at

hindre immunforsvarets celler, der angriber transplanterede organer.

Du vil kun få to doser af Simulect. Disse vil blive givet på hospitalet i tiden omkring selve

transplantationen. Simulect gives for at undgå, at din krop afstøder det nye organ gennem de første 4–

6 uger efter transplantationen. Det er på dette tidspunkt, at en afstødning er mest sandsynlig. Du vil

samtidig få anden medicin, som skal hjælpe til med at beskytte din nye nyre, såsom ciclosporin og

kortikosteroider, og efter du forlader hospitalet.

2.

Det skal du vide, før du får Simulect

Følg nøje din læges anvisninger. Hvis du er usikker på noget, bør du spørge din læge, sygeplejerske

eller apoteket.

Du må ikke få Simulect

hvis du er allergisk (overfølsom) over for basiliximab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Simulect, angivet i punkt 6 under ”Simulect indeholder”. Fortæl din læge, hvis du tror, du

tidligere har haft en allergisk reaktion over for et af disse hjælpestoffer.

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Simulect:

hvis du tidligere har fået transplanteret et organ, som svigtede efter kun kort tid eller,

hvis du tidligere har været på operationsbordet med henblik på en transplantation, der alligevel

ikke blev gennemført.

I denne situation har du muligvis fået Simulect. Din læge vil undersøge dette for dig og diskutere

muligheden for gentagen behandling med Simulect med dig.

Hvis du skal vaccineres, skal du først rådføre dig med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Simulect

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Ældre patienter (patienter på 65 år eller derover)

Simulect kan gives til ældre patienter, men den tilgængelige information er begrænset. Din læge kan

diskutere dette med dig, før du får Simulect.

Børn og unge (i alderen 1-17 år)

Simulect kan gives til børn og unge. Dosis til børn, der vejer mindre end 35 kg vil være mindre end

den dosis, der sædvanligvis gives til voksne.

Graviditet og amning

Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge forud for transplantationen, hvis du er gravid eller

planlægger at blive gravid. Du må ikke få Simulect, hvis du er gravid. Du skal bruge passende

prævention for at forhindre graviditet under behandlingen og op til 4 måneder efter du har modtaget

den sidste dosis af Simulect. Hvis du bliver gravid i denne tidsperiode, selvom du har brugt

prævention, skal du straks fortælle det til din læge.

Du skal også fortælle din læge, hvis du ammer. Simulect, kan skade dit barn. Du må ikke amme efter

at have fået Simulect eller op til 4 måneder efter du har fået anden dosis.

Spørg din læge, sundhedspersonalet eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin, mens

du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, der tyder på, at Simulect påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Simlect indeholder natrium og kalium

Dette lægemiddel

ndeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige kaliumfrit.

3.

Sådan gives Simulect

Du vil kun få Simulect, hvis du skal have en ny nyre. Simulect gives to gange på hospitalet. Det gives

enten langsomt via en kanyle i din vene som en infusion over 20 til 30 minutter eller som en

intravenøs injektion ved brug af en sprøjte.

Du bør ikke få anden dosis Simulect, hvis du har oplevet alvorlige allergiske reaktioner over for

Simulect, eller hvis du har haft komplikationer efter din operation såsom graft-tab.

Den første dosis gives umiddelbart før transplantationen og den anden dosis 4 dage efter operationen.

Sædvanlig dosis til voksne

Den sædvanlige dosis til voksne er 20 mg ved hver infusion eller injektion.

Sædvanlig dosis til børn og unge (i alderen 1-17 år)

Til børn og unge der vejer 35 kg eller mere, er dosis af Simulect ved hver infusion eller

injektion 20 mg.

Til børn og unge der vejer mindre end 35 kg, er dosis af Simulect ved hver infusion eller

injektion 10 mg.

Hvis du får for meget Simulect

En overdosering af Simulect giver sandsynligvis ingen øjeblikkelige bivirkninger, men det kan svække

dit immunsystem i en længere periode. Din læge vil holde øje med dit immunforsvar og behandle det

om nødvendigt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge eller sundhedspersonalet så tidligt som muligt,

hvis du oplever nogle uventede

symptomer, mens du får Simulect eller i løbet af de efterfølgende 8 uger, også selvom du ikke tror, at

de er relateret til medicinen.

Nogle patienter, der er blevet behandlet med Simulect, har oplevet pludselige, alvorlige allergiske

reaktioner. Hvis du bemærker pludselige tegn på allergi såsom udslæt, kløe eller nældefeber,

opsvulmen af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen, hurtig hjerterytme (puls), svimmelhed,

stakåndethed, nysen, pibende eller besværet vejrtrækning, svært nedsat vandladning eller feber og

symptomer på influenza, skal du omgående fortælle det til din læge eller sygeplejerske.

Hos voksne var de hyppigst rapporterede bivirkninger forstoppelse, kvalme, diarré, vægtøgning,

hovedpine, smerte, opsvulmen af hænder, ankler eller fødder, højt blodtryk, blodmangel, ændringer i

blodbilledet (for eksempel kalium, kolesterol, phosphat, kreatinin), komplikationer med

operationssåret og forskellige slags infektioner.

Hos børn var de hyppigst rapporterede bivirkninger forstoppelse, rigelig hårvækst, løbende eller

stoppet næse, feber, højt blodtryk og forskellige slags infektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

°C - 8 °C).

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Simulect indeholder

Aktivt stof: basiliximab. Hvert hætteglas indeholder 20 mg basiliximab.

Øvrige indholdsstoffer: kaliumdihydrogenphosphat, vandfri dinatriumhydrogenphosphat,

natriumchlorid, saccharose, mannitol (E421), glycin.

Udseende og pakningsstørrelser

Simulect leveres som hvidt pulver i et farveløst hætteglas indeholdende 20 mg basiliximab. Det

leveres pakket sammen med en farveløs glasampul med 5 ml sterilt vand til injektionsvæsker. Denne

solvens bruges til at opløse pulveret, før det gives til dig.

Simulect fås også i hætteglas med 10 mg basiliximab.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

Novartis Farmacéutica S.A.

Ronda de Santa Maria, 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Simulect, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om Simulect på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

INSTRUKTIONER TIL REKONSTITUERING OG ADMINISTRATION

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Simulect må ikke gives, medmindre man er fuldstændig sikker på, at patienten vil modtage

transplantatet og ledsagende immunsuppression.

For at fremstille opløsningen til infusion eller injektion, tilsættes aseptisk 5 ml vand til

injektionsvæsker fra den medfølgende ampul til hætteglasset med Simulect pulver. Ryst hætteglasset

nænsomt for at opløse pulveret, undgå at det skummer. Det anbefales at anvende den farveløse klare til

opaliserende opløsning med det samme efter rekonstituering. Rekonstituerede produkter skal tjekkes

visuelt for partikler før administration. Må ikke anvendes hvis der er fremmede partikler tilstede.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist efter rekonstituering i 24 timer ved 2°C - 8°C eller

4 timer ved normal stuetemperatur. Kassér den opblandede opløsning, hvis den ikke er brugt indenfor

dette tidsinterval. Fra en mikrobiologisk synsvinkel bør produktet anvendes med det samme. Hvis det

ikke anvendes straks, er det brugerens eget ansvar at overholde opbevaringstid og -betingelser før

brug.

Opblandet Simulect administreres som en intravenøs infusion over 20 til 30 minutter eller som en

bolusinjektion. Den opblandede opløsning er isotonisk. Til infusionbrug skal den opblandede

opløsning fortyndes til et volumen på 50 ml eller mere med isotonisk saltvand eller glucose 50 mg/ml

(5 %). Den første dosis skal gives indenfor de sidste to timer før transplantationen, og den anden dosis

4 dage efter transplantationen.

Den anden dosis skal ikke gives, hvis alvorlige

overfølsomhedsreaktioner eller transplantattab opstår.

Da der ikke er nogle tilgængelige data på forligeligheden mellem Simulect og andre intravenøse

lægemidler, skal Simulect ikke blandes med andre præparater og altid indgives via en separat

infusionslange.

Overensstemmelse med følgende infusionssæt er kontrolleret:

Infusionstaske

Baxter minitaske NaCl 0,9%

Infusionssæt

Luer Lock

, H. Noolens

Steril udledningssæt i.v., Abbott

Infusionssæt, Codan

Infusomat

, Braun

Infusionsgerät R 87 plus, Ohmeda

Lifecare 5000

Plumset Microdrip, Abbott

Basis udledningssæt, Baxter

Flashball device, Baxter

Udledningssæt til primær administration , Imed

Brug ikke Simulect efter udløbsdatoen, der fremgår af pakningen.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Simulect 10 mg pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

basiliximab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Simulect

Sådan gives Simulect

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Simulect tilhører den gruppe medicin, der kaldes immunsuppressiva. Det gives på hospitalet til

voksne, unge og børn, der skal nyretransplanteres. Immunsuppressiva reducerer kroppens respons på

alt som synes ”fremmed” – inklusive transplanterede organer. Kroppens immunforsvar ser et

transplanteret organ som et fremmedlegeme og vil forsøge at afstøde det. Simulect virker ved, at

hindre immunforsvarets celler, der angriber transplanterede organer.

Du vil kun få to doser af Simulect. Disse vil blive givet på hospitalet i tiden omkring selve

transplantationen. Simulect gives for at undgå, at din krop afstøder det nye organ gennem de første 4–

6 uger efter transplantationen. Det er på dette tidspunkt, at en afstødning er mest sandsynlig. Du vil

samtidig få anden medicin, som skal hjælpe til med at beskytte din nye nyre, såsom ciclosporin og

kortikosteroider, og efter du forlader hospitalet.

2.

Det skal du vide, før du får Simulect

Følg nøje din læges anvisninger. Hvis du er usikker på noget, bør du spørge din læge, sygeplejerske

eller apoteket.

Du må ikke få Simulect

hvis du er allergisk (overfølsom) over for basiliximab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Simulect, angivet i punkt 6 under ”Simulect indeholder”. Fortæl din læge, hvis du tror, du

tidligere har haft en allergisk reaktion over for et af disse hjælpestoffer.

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Simulect:

hvis du tidligere har fået transplanteret et organ, som svigtede efter kun kort tid eller,

hvis du tidligere har været på operationsbordet med henblik på en transplantation, der alligevel

ikke blev gennemført.

I denne situation har du muligvis fået Simulect. Din læge vil undersøge dette for dig og diskutere

muligheden for gentagen behandling med Simulect med dig.

Hvis du skal vaccineres, skal du først rådføre dig med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Simulect

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Ældre patienter (patienter på 65 år eller derover)

Simulect kan gives til ældre patienter, men den tilgængelige information er begrænset. Din læge kan

diskutere dette med dig, før du får Simulect.

Børn og unge (i alderen 1-17 år)

Simulect kan gives til børn og unge. Dosis til børn, der vejer mindre end 35 kg vil være mindre end

den dosis, der sædvanligvis gives til voksne.

Graviditet og amning

Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge forud for transplantationen, hvis du er gravid eller

planlægger at blive gravid. Du må ikke få Simulect, hvis du er gravid. Du skal bruge passende

prævention for at forhindre graviditet under behandlingen og op til 4 måneder efter du har modtaget

den sidste dosis af Simulect. Hvis du bliver gravid i denne tidsperiode, selvom du har brugt

prævention, skal du straks fortælle det til din læge.

Du skal også fortælle din læge, hvis du ammer. Simulect, kan skade dit barn. Du må ikke amme efter

at have fået Simulect eller op til 4 måneder efter du har fået anden dosis.

Spørg din læge, sundhedspersonalet eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin, mens

du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, der tyder på, at Simulect påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Simlect indeholder natrium og kalium

Dette lægemiddel

ndeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige kaliumfrit.

3.

Sådan gives Simulect

Du vil kun få Simulect, hvis du skal have en ny nyre. Simulect gives to gange på hospitalet. Det gives

enten langsomt via en kanyle i din vene som en infusion over 20 til 30 minutter eller som en

intravenøs injektion ved brug af en sprøjte.

Du bør ikke få anden dosis Simulect, hvis du har oplevet alvorlige allergiske reaktioner over for

Simulect, eller hvis du har haft komplikationer efter din operation såsom graft-tab.

Den første dosis gives umiddelbart før transplantationen og den anden dosis 4 dage efter operationen.

Sædvanlig dosis til børn og unge (i alderen 1-17 år)

Til børn og unge som vejer mindre end 35 kg, er dosis af Simulect ved hver infusion eller

injektion 10 mg.

Til børn og unge som vejer 35 kg eller mere, er dosis af Simulect ved hver infusion eller

injektion 20 mg.

Sædvanlig dosis til voksne

Den sædvanlige dosis til voksne er 20 mg ved hver infusion eller injektion.

Hvis du får for meget Simulect

En overdosering af Simulect giver sandsynligvis ingen øjeblikkelige bivirkninger, men det kan svække

dit immunsystem i en længere periode. Din læge vil holde øje med dit immunforsvar og behandle det

om nødvendigt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge eller sundhedspersonalet så tidligt som muligt,

hvis du oplever nogle uventede

symptomer, mens du får Simulect eller i løbet af de efterfølgende 8 uger, også selvom du ikke tror, at

de er relateret til medicinen.

Nogle patienter, der er blevet behandlet med Simulect, har oplevet pludselige, alvorlige allergiske

reaktioner. Hvis du bemærker pludselige tegn på allergi såsom udslæt, kløe eller nældefeber,

opsvulmen af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen, hurtig hjerterytme (puls), svimmelhed,

stakåndethed, nysen, pibende eller besværet vejrtrækning, svært nedsat vandladning eller feber og

symptomer på influenza, skal du omgående fortælle det til din læge eller sygeplejerske.

Hos børn var de hyppigst rapporterede bivirkninger forstoppelse, rigelig hårvækst, løbende eller

stoppet næse, feber, højt blodtryk og forskellige slags infektioner.

Hos voksne var de hyppigst rapporterede bivirkninger forstoppelse, kvalme, diarré, vægtøgning,

hovedpine, smerte, opsvulmen af hænder, ankler eller fødder, højt blodtryk, blodmangel, ændringer i

blodbilledet (for eksempel kalium, kolesterol, phosphat, kreatinin), komplikationer med

operationssåret og forskellige slags infektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på karton og etiket efter Udløbsdato/EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Simulect 20 mg pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 20 mg basiliximab*.

1 ml af den opblandede opløsning indeholder 4 mg basiliximab.

* rekombinant muse/menneske-kimerisk monoklonalt antistof, der er rettet mod interleukin-2 receptor

-kæden (CD25 antigen), produceret i en muse myeloma cellelinie ved rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Hvidt pulver

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Simulect er indiceret til forebyggelse af akut organafstødning ved

de novo

allogen nyretransplantation

hos voksne og pædiatriske patienter (1-17 år) (se pkt. 4.2). Det skal anvendes samtidig med

ciclosporin som mikroemulsion- og kortikosteroid-baseret immunsuppression hos patienter med panel

reaktive antistoffer mindre end 80 % eller i en tre-stofs vedligeholdelses immunsuppressiv behandling

bestående af ciclosporin som mikroemulsion, kortikosteroider og enten azathioprin eller

mycofenolatmofetil.

4.2

Dosering og administation

Simulect bør kun ordineres af læger, som har erfaring med immunsuppressiv terapi ved

organtransplantation. Simulect skal administreres under opsyn af kvalificeret medicinsk personale.

Simulect

må ikke

administreres medmindre man har absolut vished om, at patienten vil modtage graft

og ledsagende immunsuppression.

Simulect bør administreres sammen med ciclosporin som microemulsion- og kortikosteroid-baseret

immunsuppression. Det kan administreres i en tre-stofs immunsuppressiv behandling baseret på

ciclosporin som microemulsion og kortikosteroid samt azathioprin eller mycofenolmofetil.

Dosering

Voksne

Den totale standarddosering er 40 mg givet i 2 doser på 20 mg hver.

Den første dosis på 20 mg skal gives inden for 2 timer før en transplantation udføres. Den anden dosis

på 20 mg skal gives 4 dage efter transplantation. Den anden dosis skal udelades, hvis der enten opstår

en alvorlig overfølsomhedsreaktion over for Simulect eller post-operative komplikationer såsom graft

tab (se pkt. 4.4).

Børn og unge (1-17 år)

Hos pædiatriske patienter, der vejer mindre end 35 kg er den anbefalede totale dosis 20 mg

administreret i to doser på 10 mg hver. Hos pædiatriske patienter, der vejer 35 kg eller mere er den

anbefalede dosis voksendosis, det vil sige en total dosis på 40 mg administreret i to doser på 20 mg

hver.

Den første dosis bør gives inden for 2 timer før transplantationen. Den anden dosis bør gives 4 dage

efter transplantationen. Den anden dosis kan tilbageholdes, hvis der enten opstår en alvorlig

overfølsomhedsreaktion over for Simulect eller post-operative komplikationer, så som graf-tab (se

pkt. 4.4).

Ældre (

65 år)

Der er begrænsede data tilgængelige vedrørende anvendelsen af Simulect til ældre, men der er intet,

der tyder på, at ældre patienter kræver en anden dosering end yngre voksne patienter.

Administration

Opløst Simulect kan administreres som intravenøs bolus injektion eller som en intravenøs infusion

over 20 til 30 minutter.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Patienter i behandling med Simulect bør behandles i faciliteter udstyret og bemandet med egnet

laboratorie og medicinsk support ressourcer, herunder medicin til behandling af alvorlige

overfølsomhedsreaktioner.

Immunsuppressive regimer, der inkluderer lægemiddelkombinationer, øger modtageligheden over for

infektioner inklusive opportunistiske infektioner, dødbringende infektioner og blodforgiftning;

risikoen øges ved total immunsuppressiv belastning.

Simulect

må ikke

administreres medmindre man har absolut vished om, at patienten vil modtage graft

og ledsagende immunsuppression.

Overfølsomhedsreaktioner

Der er blevet observeret alvorlige, akutte (inden for 24 timer) overfølsomhedsreaktioner både ved

initial anvendelse af Simulect og gentagen anvendelse ved et efterfølgende behandlingsforløb. Disse

inkluderede anafylaksilignende reaktioner såsom udslæt, urticaria, pruritus, nysen, hiven efter vejret,

hypotension, takykardi, dyspnø, bronkospasme, lungeødem, hjertesvigt, respirationsinsuffiens og

vaskulært lækagesyndrom. Hvis der opstår en alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal Simulect

seponeres permanent og der skal ikke administreres nogle yderligere doser. Der bør udvises

forsigtighed når patienter, der tidligere har fået Simulect, re-eksponeres for efterfølgende behandling

med dette lægemiddel. Der er akkumulerende beviser for, at en undergruppe af patienter har en øget

risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktioner. Dette er patienter, der efter initial administration af

Simulect har fået seponeret deres samtidige behandling med immunsupressiva i utide, f.eks. på grund

af aflyst transplantation eller tidlig tab af graft. Akutte overfølsomhedsreaktioner blev observeret hos

nogle af disse patienter ved re-administration af Simulect ved efterfølgende transplantation.

Neoplasmer og infektioner

Transplantationspatienter, der er i immunsuppressive behandlingsregimer, som omfatter

kombinationer med eller uden basiliximab, har øget risiko for at udvikle lymfeproliferative

anormaliteter (LPD’s) (såsom lymfoma) og opportunistiske infektioner (såsom cytomegalovirus

[CMV], BK-virus). I kliniske studier var forekomsten af opportunistiske infektioner ens hos patienter,

der anvendte immunsuppressive regimer med og uden Simulect. I en poolet analyse af to fem-årige

forlængede studier blev der ikke fundet nogen forskel i incidensen af maligniteter og LPD’s mellem

immunsuppressive behandlingsregimer med eller uden kombination af basiliximab (se pkt. 4.8).

Vaccination

Der foreligger ingen data hverken for effekten af vaccination med levende eller inaktiveret vaccine

eller for infektionsoverførsel fra levende vacciner hos patienter, som får Simulect. Ikke desto mindre

anbefales levende vacciner ikke til immunsupprimerede patienter. Anvendelse af levende svækkede

vacciner skal derfor undgås til patienter i behandling med Simulect. Inaktiverede vacciner kan gives til

immunsupprimerede patienter, men responset på vaccinen kan afhænge af graden af

immunsuppression, hvorfor vaccination under behandling med Simulect kan være mindre effektiv.

Hjertetransplantation

Simulects virkning og sikkerhed til forebyggelse af akut afstødning hos patienter, der er blevet

transplanteret med solide organ-allografter bortset fra nyrer, er ikke blevet påvist. I flere små kliniske

studier hos hjertetransplanterede patienter er alvorlige hjerte-relaterede bivirkninger såsom hjertestop

(2,2 %), atrieflagren (1,9 %) og palpitationer (1,4 %) blevet rapporteret oftere med Simulect end med

andre inducerende lægemidler.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel

ndeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige kaliumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da basiliximab er et immunglobulin, forventes ingen metaboliske lægemiddel-lægemiddel

interaktioner.

Udover ciclosporin som mikroemulsion, steroider, azathioprin og mycofenolatmofetil er anden

ledsagende medicin, som rutinemæssigt administreres i forbindelse med organtransplantation, blevet

administeret i kliniske forsøg uden nogen stigning i bivirkningsfrekvensen. Disse ledsagende

præparater inkluderer systemisk antivirale, antibakterielle og antimykotiske præparater, analgetika,

antihypertensive lægemidler

,

så som beta-blokkere eller calcium-kanal-blokkere og diuretika.

Humant antimuse-antistof (HAMA) respons er uden prædiktiv værdi for klinisk tolerabilitet baseret på

en klinisk undersøgelse af 172 patienter behandlet med basiliximab. Incidensen var 2/138 hos

patienter, der ikke blev behandlet med muromonab-CD3 (OKT3) og 4/34 hos patienter, der modtog

samtidig behandling med muromonab-CD3. Brug af basiliximab udelukker ikke efterfølgende

behandling med muse-antilymfocyt antistof præparationer.

I de oprindelige fase III studier, havde 14 % af patienterne i basiliximab-gruppen og 27 % af

patienterne i placebo gruppen i de 3 første måneder efter transplantationen, en akut afstødning som

blev behandlet med antistofterapi (OKT 3 eller antithymocytglobulin/antilymphocytglobulin

[ATG/ALG]), uden nogen øget forekomst af bivirkninger eller infektioner i basiliximab-gruppen

sammenlignet med placebogruppen.

Tre kliniske forsøg har undersøgt brugen af basiliximab i forbindelse med en tre-stofs-terapi

behandling, som omfattede enten azathioprin eller mycofenolatmofetil. Den totale clearance af

basiliximab i kroppen blev reduceret i gennemsnit med 22 %, når azathioprin blev tilføjet en

behandling bestående af ciclosporin som microemulsion og kortikosteroider. Den totale clearance af

basiliximab i kroppen blev i gennemsnit reduceret med 51 %, når mycofenolatmofetil blev tilføjet til

en behandling indeholdende ciclosporin som microemulsion og kortikosteroider. Brug af basiliximab i

en tre-stofs-terapi behandling, indeholdende azathioprin eller mycofenolatmofetil øgede ikke

forekomsten af bivirkninger eller infektioner i basiliximab-gruppen sammenlignet med placebo

gruppen (se pkt. 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Simulect er kontraindiceret under graviditet og amning (se pkt. 4.3). Basiliximab har potentielt

skadelige immunsuppresive virkninger med hensyn til svangerskabsforløbet og for den ammede

nyfødte, som får basiliximab via modermælken. Kvinder i den fertile alder skal anvende effektiv

antikonception under og indtil 16 uger efter behandlingen.

Der foreligger ingen data på dyr eller mennesker vedrørende udskillelse af basiliximab i mælk. Baseret

på basiliximabs IgG

-egenskaber, må udskillelsen i mælk forventes. Amning skal derfor undgås.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Simulect påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Basiliximab er blevet testet i fire randomiserede dobbelt-blinde placebo-kontrollerede studier i

nyretransplanterede recipienter som en induktionsagent i kombination med de følgende

immunsuppressive regimer: ciclosporin som mikroemulsion og kortikosteroider i to studier (346 og

380 patienter), ciclosporin som mikroemulsion, azathioprin og kortikosteroider i ét studie

(340 patienter), og ciclosporin som mikroemulsion, mycophenolatmofetil og kortikosteroider i et andet

studie (123 patienter). Sikkerhedsdata hos pædiatriske patienter blev opnået fra et åbent

farmakokinetisk og farmakodynamisk studie hos nyretransplanterede recipienter (41 patienter).

Hyppigheden af bivirkninger:

I de ovennævnte fire placebo-kontrollerede forsøg, var

bivirkningsmønstret hos 590 patienter behandlet med den rekommanderede dosis af basiliximab

sammenligneligt med det, som blev observeret hos 595 patienter behandlet med placebo. Hyppigheden

af behandlingsrelaterede bivirkninger blandt alle patienter i de individuelle studier var ikke signifikant

forskellig for basiliximab (7,1 % - 40 %) og placebo (7,6 % - 39 %) behandlingsgrupperne.

Voksne patienter

De mest almindelige rapporterede bivirkninger efter to-stofs- eller tre-stofs-terapi, hos begge

behandlingsgrupper (basiliximab vs. placebo) var forstoppelse, urinvejsinfektion, smerte, kvalme,

perifert ødem, hypertension, anæmi, hovedpine, hyperkalæmi, hyperkolesterolæmi, postoperative

sårkomplikationer, vægtøgning, stigning i blod kreatinin, hypophosphatæmi, diarré og øvre

luftvejsinfektion.

Pædiatrisk population

De mest almindelige rapporterede (>20 %) bivirkninger efter to-stofs-terapi i begge (<35 kg vs.

35 kg) vægtgrupper var urinvejsinfektion, hypertrikose, rhinitis, pyreksi, hypertension, øvre

luftvejsinfektion, viral infektion, sepsis og forstoppelse.

Hyppigheden af maligne neoplasmer

: Den samlede hyppighed af magliniteter blandt samtlige patienter

i de individuelle studier var ens for basiliximab og comparator behandlingsgrupperne. I alt forekom

lymfom/lymfoproliferative sygdomme hos 0,1 % (1/701) af patienterne i basiliximab gruppen

sammenlignet med 0,3 % (2/595) af patienterne, der modtog placebo, både i kombination med to-

stofs- og tre-stofs-immunsuppressiv behandling. Der blev rapporteret andre magliniteter hos 1,0 %

(7/701) af patienterne i basiliximab gruppen sammenlignet med 1,2 % (7/595) af placebo patienterne. I

en poolet analyse af to fem-årige forlængede studier blev incidensen af LPD’s og cancer fundet at

være ens for basiliximab 7 % (21/295) og placebo 7 % (21/291) (se pkt. 4.4).

Hyppigheden af infektiøse episoder

: Den overordnede incidens og profil af virus-, bakterie- og

svampe-infektioner blandt patienter, der blev behandlet med basiliximab eller placebo i kombination

med to-stofs- og tre-stofs immunsuppressiv behandling var sammenlignelig mellem grupperne. Den

overordnede incidens af infektioner var 75,9 % i basiliximab-gruppen og 75,6 % i placebogruppen, og

incidensen af alvorlige infektioner var henholdsvis 26,1 % og 24,8 %. Hyppigheden af CMV-

infektioner var ens i begge grupper (14,6 % vs. 17,3 %) efter henholdsvis to-stofs- eller tre-stofs-terapi

behandling (se pkt. 4.4).

Hyppigheden og årsagen til dødsfald var ens når man fulgte to-stofs- eller tre-stofsterapi i basiliximab

(2,9 %) og placebo gruppen (2,6 %) med infektion som den mest almindelige dødsårsag i begge terapi

behandlingsgrupper (basiliximab = 1,3 %, placebo = 1,4 %). I en poolet analyse af to fem-årige

forlængede studier forblev incidensen og årsagen til død tilsvarende i begge behandlingsgrupper

(basiliximab 15 %, placebo 11 %), hvor den primære dødsårsag var hjerte-relaterede sygdomme såsom

hjertesvigt og myokardieinfarkt (basiliximab 5 %, placebo 4 %).

Liste over bivirkninger fra spontane post-marketingrapporter

Følgende bivirkninger er identificeret på baggrund af spontane post-marketingrapporter og er opdelt

efter systemorganklasser. Da disse rapporter er indrapporteret frivilligt fra en population af ukendt

størrelse, er det ikke altid muligt at give et pålideligt estimat for bivirkningernes hyppighed.

Immunsystemet

Overfølsomheds-/anafylaksilignende reaktioner såsom udslæt, urticaria, pruritus, nysen, hiven efter

vejret, bronkospasme, dyspnø, lungeødem, hjerteinsufficiens, hypotension, takykardi,

respirationsinsufficiens, vaskulært lækagesyndrom (se pkt. 4.4), cytokin-release-syndrom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Basiliximab er blevet givet til mennesker i kliniske forsøg med op til 60 mg som enkelt dosis og med

op til 150 mg som multidosis i 24 dage uden nogle akutte bivirkninger.

For information om præklinisk toksikologi, se pkt. 5.3.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC02.

Virkningsmekanisme

Basiliximab er et muse/menneske-kimerisk monoklonalt antistof (IgG

), der er rettet mod interleukin-

2 receptor

-kæden (CD25 antigen), som udtrykkes på overfladen af T-lymfocytter som svar på

antigen-påvirkningen. Basiliximab binder specifikt med høj affinitet (K

-værdi 0,1 nM) til CD25

antigenet på aktiverede T-lymfocytter, som udtrykker højaffinitets interleukin-2 receptoren (IL-2R) og

forhindrer derved interleukin-2-binding, som er et kritisk signal til T-celle formering i det cellulære

immunrespons involveret i allograft-afstødning. Fuldstændig og fortsat blokering af interleukin-2

receptoren opretholdes, så længe serum-basiliximab-niveauer overstiger 0,2 µg/ml (som regel op til 4–

6 uger efter administration). Når koncentrationen falder til under denne værdi, vender udtrykkelsen af

CD25 antigenet tilbage til før-behandling-niveauet indenfor 1–2 uger. Basiliximab forårsager ikke

myelosuppression.

Klinisk virkning og sikkerhed

Basiliximabs forebyggende effekt mod organafstødning i

de novo

nyretransplantation er blevet påvist i

dobbelt-blindede placebo-kontrollerede forsøg. Resultaterne fra to pivotale 12-måneders multicenter

forsøg (722 patienter sammenlagt), der sammenligner basiliximab med placebo, viste, at basiliximab

anvendt samtidig med ciclosporin som mikroemulsion og kortikosteroider reducerer incidensen af

akutte afstødninger både indenfor 6 (31 % vs. 45 %, p<0,001) og 12 (33 % vs. 48 %, p<0,001)

måneder efter transplantationen. Der var ingen signifikant forskel mellem patienter behandlet med

basiliximab og placebo med hensyn til graft overlevelse efter 6 og 12 måneder (efter 12 måneder var

der 32 graft tab på basiliximab (9 %) og 37 graft tab hos placebo (10 %)). Incidencen af akutte

afstødningsepisoder var væsentligt lavere hos patienter behandlet med basiliximab og tre-stofs-

lægemiddel immunsuppressiv behandling.

Resultater fra to multicenter dobbelt-blinde studier sammenlignende basiliximab med placebo

(463 patienter sammenlagt) viser, at basiliximab mindsker forekomsten af akutte afstødningsepisoder

indenfor 6 måneder efter transplantationen signifikant, når det administreres sammen med ciclosporin

som mikroemulsion, korikosteroider og enten azathiopin (21 % vs. 35 %) eller mycofenolatmofetil

(15 % vs. 27 %). Graft-tab forekom hos 6 % af basiliximab-behandlede og 10 % af placebo-

behandlede patienter efter 6 måneder. Bivirkningsprofilen forblev sammenlignelig mellem

behandlingsgrupperne.

I en poolet analyse af to fem-årige åbne forlængede studier (586 patienter i alt) var den kombinerede

graft- og patientoverlevelsesrate ikke signifikant forskellige for basiliximab og placebo grupperne.

Forlængelsesstudier viste også, at patienter, der oplever en akut afstødningsperiode i løbet af det første

år efter transplantionen, oplevede flere graft-tab og dødsfald i løbet af den 5 års opfølgningsperiode

end patienter, der ikke havde afstødning. Disse tilfælde blev ikke påvirket af basiliximab.

Pædiatrisk population

Basiliximabs virkning og sikkerhed blev evalueret i to pædiatriske studier.

Basiliximab blev brugt sammen med ciclosporin som mikroemulsion og steroider i et ikke-kontrolleret

studie i 41 pædiatriske

de novo

nyretransplanterede recipienter. Akut afstødning forekom hos 14,6 %

af patienterne 6 måneder efter transplantationen og hos 24,3 % efter 12 måneder. Den overordnede

bivirkningsprofil var i overensstemmelse med den generelle kliniske erfaring hos den pædiatriske

nyretransplanterede population og med profilen i de kontrollerede transplantationsstudier på voksne.

Et 12-måneders, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet, multicenterstudie undersøgte

basiliximab i kombination med ciclosporin som mikroemulsion, mycophenolatmofetil og steroider i

pædiatriske nyretransplantationspatienter. Det primære formål med studiet var at påvise superioritet

ved denne kombination

versus

behandling med ciclosporin som mikroemulsion, mycophenolatmofetil

og steroider til forebyggelse af akut afstødning. Ud af de 202 patienter blev 104 randomiseret til

basiliximab og 98 til placebo. Det primære effekt-endepunkt, tid indtil første biopsi-verificerede

tilfælde af akut afstødning (BPAR) eller behandlingssvigt defineret som graft-tab, død eller formodet

afstødning inden for de første 6 måneder efter transplantationen, forekom hos 16,7 % af de

basiliximab-behandlede patienter og hos 21,7 % af de placebo-behandlede patienter. Hvis borderline-

afstødninger blev inkluderet i det primære effekt-endepunkt, var hyppigheden henholdsvis 26,0 % og

23,9 % uden statistisk signifikant forskel mellem basiliximab- og placebo-behandlede grupper (HR:

1,04; 90 % CI: [0,64; 1,68]). Hyppigheden af BPAR var 9,4 % i basiliximab-gruppen og 17,4 % i

placebo-gruppen (HR: 0,50; 90 % CI: [0,25; 0,99]). Hvis borderline-afstødninger blev inkluderet, var

hyppigheden henholdsvis 20,8 % og 19,6 % (HR: 1,01; 90 % CI: [0,59; 1,72]). Den samlede

sikkerhedsprofil var den samme i begge grupper. Hyppigheden af bivirkninger og

bivirkningsmønsteret var sammenlignelig i de to behandlingsgrupper og som forventet ud fra

behandlingsregimerne og de underliggende sygdomme.

Immunogenicitet

Ud af 339 nyretransplanterede patienter behandlet med basiliximab og testet for anti-idiotype

antistoffer udviklede fire patienter (1,2 %) anti-idiotyp antistof-respons. I en klinisk afprøvning med

patienter behandlet med basiliximab var incidencen af humant antimuse-antistof (HAMA) for

nyretransplanterede patienter 2/138 hos patienter, der ikke blev behandlet med muromonab-CD3 og

4/34 hos patienter, der samtidig blev behandlet med muromonab-CD3. De tilgængelige kliniske data

vedrørende brug af muromonab-CD3 hos patienter, der forud er behandlet med basiliximab tyder på,

at efterfølgende brug af muromonab-CD3 eller andre murine anti-lymfocyt antistof præparationer ikke

er udelukket.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Voksne

Der er blevet udført enkelt-dosis og multi-dosis farmakokinetiske studier hos voksne

nyretransplanterede patienter. Kumulative doser 20 mg op til 60 mg blev undersøgt. Peak serum

koncentrationen efter intravenøs infusion af 20 mg over 30 minutter var 7,1

5,1 mg/l. Der er en

proportional stigning i C

og AUC fra 20 mg til 60 mg, som er det enkelt-dosis interval der blev

testet. Fordelingsvolumen ved steady state var 8,6

4,1 l. Udbredelsen og graden af fordeling til

forskellige compartments i kroppen er ikke blevet fuldstændigt undersøgt.

In vitro

undersøgelser med

humant væv tyder på, at basiliximab kun binder til aktiverede lymfocytter og makrofager/monocytter.

Den terminale halveringstid var 7,2

3,2 dage. Den totale clearance var 41

19 ml/t.

Der er ikke observeret nogen klinisk relevant indflydelse af hverken vægt eller køn på

fordelingsvolumen eller clearance hos voksne patienter. Elimineringshalveringstiden blev ikke

påvirket af alder, køn eller race.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken for basiliximab blev vurderet hos 39

de novo

nyretransplanterede børn. Hos

spædbørn og børn (1-11 år, n=25), var steady state fordelingsvolumen 4,8

2,1 l, halveringstiden var

4,5 dage og clearance var 17

6 ml/t. Fordelingsvolumen og clearance er reduceret med omkring

50 % i forhold til voksne nyretransplanterede patienter. De farmakokinetiske parametre blev ikke

påvirket i en klinisk relevant grad af alder (1-11 år), legemsvægt (9-37 kg) eller legemsoverfladeareal

(0,44-1,20 m

) i denne aldersgruppe. Hos unge (12-16 år, n=14), var steady state fordelingsvolumen

5,1 l, halveringstiden var 9,1

3,9 dage og clearance var 31

19 ml/t. Kinetikken hos unge var

identisk med den for voksne nyretransplanterede patienter. Forholdet mellem serum koncentrationen

og receptor mætningen blev vurderet hos 13 patienter og var i overensstemmelse med hvad der er

karakteritisk hos voksne nyretransplanterede patienter.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Der blev ikke observeret toksicitet hos rhesus aber, som fik intravenøse doser af basiliximab på enten

op til 5 mg/kg to gange om ugen gennem 4 uger efterfulgt af en 8 ugers seponeringsperiode eller

24 mg/kg basiliximab ugentligt i 39 uger efterfulgt af en 13 ugers seponeringsperiode. I 39- ugers

undersøgelsen resulterede den højeste dosis i omkring 1.000 gange den systemiske udsættelse (AUC)

som blev observeret hos patienter, som samtidig også fik anden immunsuppressiv behandling.

Der blev ikke observeret nogen maternal toksicitet, embryotoksicitet eller teratogenicitet hos

cynomolgusaber efter injektioner med basiliximab i op til 5 mg/kg indgivet to gange om ugen gennem

organogeneseperioden.

In vitro

blev der ikke observeret noget mutagent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphat, vandfri

Natriumchlorid

Saccharose

Mannitol (E421)

Glycin

Solvens

Vand til injektion

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Pulver: 3 år

Kemisk og fysisk stabilitet af den rekonstituerede opløsning er påvist i 24 timer ved 2 °C - 8 °C eller i

4 timer ved almindelig stuetemperatur (se pkt. 6.6).

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C - 8 °C).

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Simulect pulver

Farveløst type I hætteglas, grå fluor-resina-dækket butyl gummiprop, holdt på plads med et ombøjet

aluminiumsbånd, blå polypropylen aftagelig låg, indeholdende 20 mg basiliximab som pulver til

injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Solvens

Farveløs glasampul, type I glas, indeholdende 5 ml vand til injektionsvæske.

Simulect fås også i hætteglas med 10 mg basiliximab.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Rekonstituering

For at tilberede den opblandede opløsning tilsættes 5 ml vand til injektionsvæsker aseptisk fra den

medfølgende ampul til hætteglasset, der indeholder Simulect pulver. Ryst hætteglasset nænsomt for at

opløse pulveret, undgå at det skummer. Det anbefales at den farveløse, klare/opaliserende opløsning

bruges straks efter fremstilling. Rekonstituerede produkter skal tjekkes visuelt for partikler før

administration. Må ikke anvendes, hvis der er fremmede partikler tilstede. Kemisk og fysisk stabilitet

er påvist efter opblanding i 24 timer ved 2°C - 8

C eller ved almindelig stuetemperatur i 4 timer. Fra

en mikrobiologisk synsvinkel bør produktet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes straks,

er det brugerens eget ansvar at overholde opbevaringstid og -betingelser under brug.

Kassér den opblandede opløsning, hvis den ikke er brugt inden for 24 timer.

Den færdigfremstillede opløsning er isotonisk og kan gives som en bolusinjektion eller fortyndet til et

volumen på 50 ml eller mere med normal saltvandsopløsning eller glucose 50 mg/ml (5 %) til

infusion.

Da der ikke findes nogle data om Simulects kompatibilitet med andre lægemidler beregnet til

intravenøs administration, må Simulect ikke blandes med andre lægemidler og skal altid indgives via

en separat infusionsslange.

Kompatibilitet med et antal infusionssæt er blevet verificeret.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/207

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

SIMULECT

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP's anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Simulect?

Simulect er et pulver og et opløsende middel, der blandes til en væske til injektion eller infusion (drop

i en vene). Det indeholder det aktive stof basiliximab.

Hvad anvendes Simulect til?

Simulect anvendes til voksne og børn i alderen et år og opefter for at forhindre kroppen i at afstøde en

nytransplanteret nyre. Simulect anvendes i kombination med andre lægemidler, der bruges til at

forhindre organafstødning, f.eks. ciclosporin, kortikosteroider, azathioprin og mycophenolat mofetil.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Simulect?

Simulect må udelukkende ordineres og indgives af læger, som har erfaring med immunosuppressiv

behandling efter organtransplantation. Det skal indgives under lægelig overvågning. Simulect bør kun

gives, hvis det er helt sikkert, at patienten vil modtage transplantationen og andre lægemidler til

forebyggelse af afstødning.

Simulect indgives som to injektioner. Den første injektion skal gives højst to timer før

transplantationsoperationen, og den anden skal gives fire dage efter transplantationen, medmindre

patienten har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion (allergisk reaktion) eller har komplikationer

efter operationen såsom tab af den nye nyre. Hos voksne og børn, der vejer mere end 35 kg, er den

anbefalede samlede dosis 40 mg, der gives som to doser på 20 mg. Hos børn, der vejer mindre end 35

kg, er den anbefalede dosis 20 mg, der gives som to doser på 10 mg. Simulect indgives i en åre som en

bolusinjektion (dosen gives på én gang) eller som en infusion i løbet af 20 til 30 minutter.

Hvordan virker Simulect?

Det aktive stof i Simulect, basiliximab, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er et

antistof (en proteintype), som er blevet udviklet til at genkende og binde sig til en specifik struktur

(kaldet et antigen), som findes på visse af kroppens celler. Basiliximab er udviklet til at binde sig til

antigenet CD25, som findes på overfladen af T-lymfocytter (en type hvide blodlegemer, der er

involveret i afstødningen af organtransplantater).

CD25 er receptor for signalmolekylet interleukin-2, som får T-lymfocytterne til at dele sig. Gennem

bindingen til CD25 blokerer basiliximab aktiviteten for interleukin-2 og reducerer dermed den

hastighed, hvormed lymfocytterne formerer sig. Dette reducerer antallet af aktiverede T-lymfocytter,

hvilket reducerer risikoen for afstødning af transplantatet.

Hvordan blev Simulect undersøgt?

Simulect er blevet vurderet i tre hovedundersøgelser, som omfattede i alt 1.067 voksne, der fik en

nyretransplantation. I alle tre undersøgelser blev effektiviteten af Simulect sammenlignet med

effektiviteten af placebo (en virkningsløs behandling). I de første to undersøgelser blev de fleste af de

722 patienter også behandlet med ciclosporin og kortikosteroider ("tostofsbehandling"), og nogle

patienter blev også behandlet med azathioprin eller mycophenolat mofetil. I den tredje undersøgelse

blev alle 345 voksne patienter behandlet med ciclosporin, steroider og azathioprin

("trestofsbehandling"). Det primære effektmål var antallet af patienter med manglende terapeutisk

effekt (død, tab af ny nyre eller tegn på afstødning) i løbet af det første år efter transplantationen.

To yderligere undersøgelser undersøgte, hvordan Simulect virker i kroppen, når det gives til børn i

alderen et år og opefter eller til unge.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Simulect?

Simulect var mere effektiv end placebo. Når resultatet af de første to undersøgelser ses samlet, var

behandlingen virkningsløs hos 40 % af de patienter, der blev behandlet med Simulect og en

tostofsbehandling over en periode på seks måneder (145 ud af 363), sammenlignet med 56 % af de

patienter, der fik placebo (201 ud af 359). Der blev observeret lignende resultater efter et år. I den

tredje undersøgelse var behandlingen virkningsløs hos færre patienter, der blev behandlet med

Simulect og en trestofsbehandling (26 %), sammenlignet med de patienter, der fik placebo (40 %).

Undersøgelserne af børn og unge viste, at den lave dosis af Simulect var hensigtsmæssig til børn, og at

unge kunne bruge voksendosen.

Hvilken risiko er der forbundet med Simulect?

I undersøgelserne havde de patienter, der blev behandlet med Simulect, de samme bivirkninger som de

patienter, der fik placebo, når det blev indgivet sammen med andre lægemidler. De mest almindelige

bivirkninger hos voksne (som optræder hos mere end 20 % af patienterne) var forstoppelse,

urinvejsinfektioner (infektioner i urinledende strukturer), smerter, kvalme, perifert ødem (hævelse),

hypertension (højt blodtryk), anæmi (nedsat antal røde blodlegemer), hovedpine, hyperkaliæmi

(forhøjet indhold af kalium i blodet), hyperkolesterolæmi (forhøjet kolesteroltal), komplikation i

forbindelse med operationssår, vægtforøgelse, forhøjet serumkreatinin (markør for nyreproblemer),

hypofosfatæmi (lav fosfatkoncentration i blodet), diarré og infektioner i de øvre luftveje (forkølelse).

Hos børn var de mest almindelige bivirkninger, som optræder hos mere end 20 % af patienterne,

urinvejsinfektioner, hypertrikose (øget behåring), rhinitis (stoppet eller løbende næse), pyreksi (feber),

hypertension, infektioner i de øvre luftveje, virusinfektioner, blodforgiftning (blodinfektion) og

forstoppelse. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Simulect fremgår af

indlægssedlen.

Simulect må ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme over for basiliximab eller et

eller flere af de øvrige indholdsstoffer. Simulect må ikke bruges til gravide eller ammende kvinder.

Hvorfor blev Simulect godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Simulect er

større end risiciene til forebyggelse af akut organafstødning ved

de novo

allogen nyretransplantation

hos voksne og pædiatriske patienter. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

Simulect.

Andre oplysninger om Simulect:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Simulect til Novartis Europharm Limited den 9. oktober 1998. Markedsføringstilladelsen

blev fornyet den 9. oktober 2003 og den 9. oktober 2008.

Den fuldstændige EPAR for Simulect findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2008.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information