Rasilamlo

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-03-2017

Aktiv bestanddel:

aliskiren, amlodipin

Tilgængelig fra:

Novartis Europharm Ltd

ATC-kode:

C09XA53

INN (International Name):

aliskiren hemifumarate, amlodipine besilate

Terapeutisk gruppe:

Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet

Terapeutisk område:

Forhøjet blodtryk

Terapeutiske indikationer:

Rasilamlo er indiceret til behandling af essentiel hypertension hos voksne patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med aliskiren eller amlodipin, der anvendes alene.

Produkt oversigt:

Revision: 7

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

2011-04-14

Indlægsseddel

                Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
134
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
135
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
RASILAMLO 150 MG/5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
RASILAMLO 150 MG/10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
RASILAMLO 300 MG/5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
RASILAMLO 300 MG/10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Aliskiren/amlodipin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Rasilamlo
3.
Sådan skal du tage Rasilamlo
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
VIRKNING
Rasilamlo indeholder to aktive stoffer, som kaldes aliskiren og
amlodipin. Begge disse stoffer hjælper
med at kontrollere for højt blodtryk (hypertension).
Aliskiren er en reninhæmmer. Det nedsætter den mængde
angiotensin-II, kroppen kan producere.
Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket
øger blodtrykket. Når mængden af
angiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker
blodtrykket.
Amlodipin tilhører en gruppe stoffer, som hedder
calcium-antagonister, der hjælper til med at
kontrollere forhøjet blodtryk. Amlodipin får blodkarrene til at
udvide sig og slappe af, og derved
sænkes blodtrykket.
Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det
fortsætter i lang tid, kan det
beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne, som kan føre 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Rasilamlo 150 mg/5 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg aliskiren (som
hemifumarat) og 5 mg amlodipin (som
besylat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Lysegul, udadbuet, oval tablet med facetslebne kanter præget med
”T2” på den ene side og ”NVR” på
den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Rasilamlo er indiceret til behandling af essentiel hypertension hos
voksne patienter, hvis blodtryk ikke
er tilstrækkeligt kontrolleret med aliskiren eller amlodipin anvendt
alene.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Den anbefalede dosis af Rasilamlo er én tablet daglig.
Den antihypertensive virkning viser sig inden for 1 uge, og effekten
er nær maksimal efter ca. 4 uger.
Hvis blodtrykket forbliver ukontrolleret efter 4 til 6 ugers
behandling, kan dosis øges til den
maksimale dosis på 300 mg aliskiren/10 mg amlodipin. Dosis bør
individualiseres og skal justeres i
henhold til patientens kliniske respons.
Rasilamlo kan administreres sammen med andre antihypertensive
lægemidler dog ikke i kombination
med angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmere eller angiotensin-II
receptorblokkere (ARB)
hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion
(glomerulær filtrationsrate (GFR)
< 60 ml/min/1,73 m
2
) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).
_Dosering til patienter, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med
aliskiren eller amlodipin _
_monoterapi _
Rasilamlo 150 mg/5 mg kan gives til patienter, hvis blodtryk ikke er
tilstrækkeligt kontrolleret med
aliskiren 150 mg eller amlodipin 5 mg alene.
Hvis en patient får dosisbegrænsende bivirkninger af en af
komponenterne alene, kan patienten skiftes
til Rasilamlo, der indeholder en lavere dosis af denne komponent, for
at opnå samme
blodtrykssænkning.
Det ka
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 21-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 28-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 21-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 21-03-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 21-03-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 21-03-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 28-03-2017