Invega

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-10-2018

Aktiv bestanddel:
paliperidon
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
N05AX13
INN (International Name):
paliperidone
Terapeutisk gruppe:
Psycholeptics,
Terapeutisk område:
Skizofreni, Psykotiske Lidelser
Terapeutiske indikationer:
Invega er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge 15 år og ældre. Invega er indiceret til behandling af skizoaffektiv lidelse hos voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000746
Autorisation dato:
2007-06-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000746

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

19-09-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

INVEGA 3 mg depottabletter

INVEGA 6 mg depottabletter

INVEGA 9 mg depottabletter

INVEGA 12 mg depottabletter

paliperidon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage INVEGA

Sådan skal du tage INVEGA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel indeholder det aktive stof paliperidon, der tilhører klassen af antipsykotika.

INVEGA anvendes til behandling af skizofreni hos voksne og unge i alderen 15 år og derover.

Skizofreni er en lidelse, hvis symptomer bl.a. er, at man hører, ser eller mærker ting, som ikke er der,

opfatter ting forkert, er usædvanligt mistroisk, bliver indadvendt, taler usammenhængende og får en

afstumpet opførsel og følelsesmæssig opfattelse. Mennesker med denne lidelse kan også føle sig

deprimerede, angste, have skyldfølelse eller være anspændte.

INVEGA anvendes også til behandling af skizo-affektiv psykose hos voksne.

Skizo-affektiv psykose er en psykisk tilstand, hvor man oplever en kombination af symptomer på

skizofreni (som angivet ovenfor) samtidigt med forstyrrelser i stemningslejet (føler sig meget opstemt,

bedrøvet, oprevet eller distraheret, lider af søvnløshed, snakkesalighed, mister interessen for

dagligdags aktiviteter, sover for meget eller for lidt, spiser for meget eller for lidt og har

tilbagevendende selvmordstanker).

INVEGA kan lindre symptomerne på din sygdom og forhindre, at symptomerne kommer igen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage INVEGA

Tag ikke INVEGA

hvis du er allergisk over for paliperidon, risperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

INVEGA (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager INVEGA.

Patienter med skizo-affektiv psykose, der behandles med dette lægemiddel, skal overvåges

omhyggeligt for et muligt skift fra maniske til depressive symptomer.

Dette lægemiddel er ikke undersøgt til ældre patienter med demens. Ældre patienter med

demens, der behandles med andre tilsvarende typer medicin, kan imidlertid have en øget risiko

for slagtilfælde eller dødsfald (se punkt 4, Bivirkninger).

hvis du har Parkinsons sygdom eller lider af demens.

hvis du tidligere har fået stillet diagnosen malignt neuroleptikumsyndrom (høj temperatur og

muskelstivhed).

hvis du nogensinde har oplevet unormale bevægelser af tungen eller ansigtet (tardiv dyskinesi).

Du skal være klar over, at begge disse tilstande kan forårsages af denne type medicin.

hvis du ved, at du tidligere har haft et lavt niveau af hvide blodlegemer (som måske eller måske

ikke var forårsaget af andre lægemidler).

hvis du har sukkersyge (diabetes) eller har øget risiko for at få sukkersyge.

hvis du lider af en hjertesygdom eller er i behandling for en hjertesygdom, som giver dig

tendens til lavt blodtryk.

hvis du har epilepsi.

hvis du har en forstyrrelse i svælget, maven eller tarmene, som betyder, at du har vanskeligt ved

at synke eller fordøje føde.

hvis du har sygdomme ledsaget af diaré.

hvis du har nyreproblemer.

hvis du har leverproblemer.

hvis du har forlænget og/eller smertefuld rejsning.

hvis du har vanskeligheder ved at kontrollere din krops kernetemperatur eller bliver

overophedet.

hvis du har et unormalt højt niveau af hormonet prolaktin i blodet, eller hvis du muligvis har en

prolaktinafhængig svulst.

hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, da brug af antipsykotika har været

forbundet med dannelsen af blodpropper.

Hvis du har nogle af disse sygdomme, bør du tale med lægen, som muligvis vil justere din dosis eller

kontrollere dig i en periode.

Da et faretruende lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som er nødvendige for at bekæmpe

infektioner i blodet, er observeret i meget sjældne tilfælde hos patienter, som fik INVEGA, vil din

læge muligvis kontrollere antallet af hvide blodlegemer i dit blod.

INVEGA kan medføre vægtstigning. Betydelig vægtstigning kan påvirke dit helbred negativt. Din

læge bør veje dig regelmæssigt.

Da der er observeret sukkersyge (diabetes mellitus) eller forværring af allerede eksisterende diabetes

mellitus hos patienter, som tager INVEGA, skal din læge tjekke, om der er tegn på højt blodsukker.

Hos patienter med allerede eksisterende diabetes mellitus, skal blodsukkeret måles regelmæssigt.

Under operation i øjet for uklarhed af linsen (grå stær) er det muligt, at pupillen (den sorte prik i

midten af øjet) ikke forstørres som nødvendigt. Endvidere kan muskelspændingen i iris (den farvede

del af øjet) blive nedsat under operation, og dette kan føre til øjenskade. Hvis du planlægger at blive

opereret i øjet, skal du sørge for at informere øjenlægen om, at du bruger dette lægemiddel.

Børn og unge

INVEGA er ikke beregnet til behandling af skizofreni hos børn og unge under 15 år.

INVEGA er ikke beregnet til behandling af skizo-affektiv psykose hos børn og unge under 18 år.

Dette skyldes, at det ikke vides, om INVEGA er sikkert eller effektivt i disse aldersgrupper.

Brug af anden medicin sammen med INVEGA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der kan opstå problemer med hjertets elektriske funktion, når dette lægemiddel tages sammen med

visse typer hjertemedicin til kontrol af hjerterytmen, eller visse andre typer medicin såsom

antihistaminer, malariamidler og andre midler mod psykiske forstyrrelser.

Eftersom dette lægemiddel primært virker på hjernen, kan der opstå forstyrrelser fra anden medicin

(eller alkohol), som også virker på hjernen, som følge af den yderligere virkning på hjernens funktion.

Da dette lægemiddel kan sænke blodtrykket, bør du være forsigtig, hvis du tager dette lægemiddel

sammen med anden medicin, som også kan sænke blodtrykket.

Dette lægemiddel kan mindske effekten af lægemidler mod Parkinsons sygdom og uro i benene

(Restless Legs Syndrome, RLS) (f.eks. levodopa).

Det kan påvirke virkningen af dette lægemiddel, hvis du tager medicin, der påvirker transporten af

tarmindholdet (f.eks. metoclopramid).

Dosis af dette lægemiddel skal muligvis sættes ned, hvis det tages samtidig med valproat.

Risperidon til indtagelse gennem munden bør ikke bruges sammen med dette lægemiddel, da

kombinationen af de to lægemidler kan øge bivirkningerne.

INVEGA bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der øger aktiviteten i

centralnervesystemet (psykostimulanser som f.eks. methylphenidat).

Brug af INVEGA sammen med alkohol

Du bør undgå alkohol, når du tager dette lægemiddel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage

dette lægemiddel under graviditet, medmindre du har drøftet det med lægen. Følgende symptomer kan

forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget paliperidon i sidste trimester (de sidste tre måneder af

graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær

og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af disse symptomer, bør du kontakte din læge.

Du må ikke amme, når du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed og synsproblemer under behandlingen med dette lægemiddel (se

punkt 4, Bivirkninger). Dette skal tages i betragtning i tilfælde, hvor din fulde opmærksomhed er

påkrævet, f.eks. når du fører motorkøretøj eller arbejder med maskiner.

INVEGA 3 mg tablet indeholder lactose

3 mg tabletten af dette lægemiddel indeholder lactose, som er en sukkertype. Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

INVEGA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, det vil sige, at det stort

set er “natriumfrit”.

3.

Sådan skal du tage INVEGA

Tag lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning.

Brug til voksne

Den anbefalede dosis til voksne er 6 mg en gang dagligt om morgenen. Lægen kan ændre din dosis

inden for området 3 mg til 12 mg en gang dagligt ved skizofreni og 6 mg til 12 mg ved skizo-affektiv

psykose. Det afhænger af, hvor godt medicinen virker på dig.

Brug til unge

Den anbefalede startdosis til behandling af skizofreni hos unge på 15 år eller derover er 3 mg en gang

dagligt om morgenen.

Hos unge, der vejer 51 kg eller derover, kan dosis øges til mellem 6 mg til 12 mg en gang dagligt.

Hos unge, der vejer under 51 kg, kan dosis øges til 6 mg en gang dagligt.

Lægen vil beslutte, hvor meget du skal have. Dosis afhænger af, hvor godt medicinen virker på dig.

Sådan og på hvilket tidspunkt skal du tage INVEGA

Tabletterne skal indtages gennem munden og sluges hele med vand eller anden væske. De må ikke

tygges, deles eller knuses.

Dette lægemiddel skal tages hver morgen med eller uden morgenmad, men på samme måde hver dag.

Du må således ikke skifte mellem at tage dette lægemiddel sammen med morgenmaden den ene dag

og uden morgenmad den næste dag.

Det aktive stof, paliperidon, opløses, når tabletten kommer ned i maven, og tabletskallen udskilles fra

kroppen som et affaldsstof.

Patienter med nyreproblemer

Din læge kan justere din dosis af dette lægemiddel ud fra din nyrefunktion.

Ældre

Din læge kan reducere din dosis af dette lægemiddel, hvis din nyrefunktion er nedsat.

Hvis du har taget for meget INVEGA

Søg straks læge. Du kan få symptomer som søvnighed, træthed, unormale kropsbevægelser,

problemer med at stå og gå, svimmelhed på grund af lavt blodtryk og unormalt hjerteslag.

Hvis du har glemt at tage INVEGA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en

dosis, skal du blot tage den næste dosis som normalt den næste dag. Kontakt lægen, hvis du har glemt

at tage to eller flere doser.

Hvis du holder op med at tage INVEGA

Du skal blive ved med at tage medicinen, da du ellers ikke får nogen effekt af lægemidlet. Du må ikke

holde op med at tage medicinen, medmindre det er aftalt med lægen, da dine symptomer ellers kan

vende tilbage.

Spørg lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du:

får blodpropper i venerne - særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen

på benene). Blodpropper kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage

brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du omgående

søge læge eller skadestue.

er dement og oplever en pludselig forandring i din sindstilstand eller pludselig svækkelse eller

følelsesløshed i ansigtet, arme eller ben – især i den ene side – eller taleforstyrrelser, også selv

om det er kortvarigt. Disse symptomer kan være tegn på et slagtilfælde.

får feber, muskelstivhed, svedudbrud eller svækket bevidsthed (en tilstand kaldet malignt

neuroleptikasyndrom). Du kan have behov for omgående behandling.

er mand og får langvarig eller smertefuld erektion. Dette kaldes priapisme. Du kan have behov

for omgående behandling.

får ufrivillige, rytmiske bevægelser af tungen, munden eller ansigtet. Du skal måske holde op

med at tage paliperidon.

oplever en alvorlig allergisk reaktion, der er karakteriseret ved feber, hævelser i mund, ansigt,

læber eller tunge, kortåndethed, kløe, hududslæt og nogle gange et fald i blodtrykket

(anafylaktisk reaktion).

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer

problemer med at falde i søvn eller sove igennem

parkinsonisme: denne tilstand kan omfatte langsomme eller besværede bevægelser, følelse af at

have stive eller stramme muskler (og dermed rykvise bevægelser) og undertiden også en følelse

af, at bevægelsen "fryser" og derefter genoptages. Andre tegn på parkinsonisme omfatter en

langsom slæbende gang, rystelser i hvile, øget spytproduktion og/eller savlen samt tab af

ansigtsmimik.

rastløshed

følelse af at være søvnig eller mindre opmærksom

hovedpine.

Almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10 personer

bronkitis, forkølelsessymptomer, bihulebetændelse, urinvejsinfektion, influenza-lignende

symptomer

vægtstigning, øget appetit, vægttab, appetitløshed

opstemthed (mani), irritabilitet, depression, angst

dystoni: dette er en tilstand, som medfører langsomme eller vedvarende, ufrivillige

muskelsammentrækninger. Dystoni kan omfatte alle dele af kroppen (og kan medføre en

unormal kropsholdning), men involverer dog oftest ansigtsmusklerne, herunder unormale øjen-,

mund-, tunge- eller kæbebevægelser (grimasser)

svimmelhed

dyskinesi: dette er en tilstand, som omfatter ufrivillige muskelbevægelser, og som kan omfatte

gentagne, spastiske eller vridende bevægelser eller muskeltrækninger.

tremor (rysten)

sløret syn

forstyrrelse i den elektriske overledning mellem den øvre og nedre del af hjertet,

ledningsforstyrrelser i hjertet, forlængelse af QT-interval, langsom hjerterytme, hurtig

hjerterytme

blodtryksfald efter at have rejst sig op (derfor kan nogle personer, som tager INVEGA, føle, at

de skal besvime, være svimle eller besvime, hvis de rejser sig eller sætter sig op pludseligt),

højt blodtryk

ondt i halsen, hoste, stoppet næse

mavesmerter, ubehag i maven, opkastning, kvalme, forstoppelse, diarré, fordøjelsesbesvær,

mundtørhed, tandpine

forhøjede leveraminotransferaser i blodet

kløe, udslæt

knogle- eller muskelsmerter, rygsmerter, ledsmerter

udebleven menstruation

feber, svaghed, træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 100 personer

lungebetængelse, luftvejsinfektion, blærebetændelse, infektion i øret, halsbetændelse

nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader (blodlegemer, der medvirker til at

stoppe blødninger), anæmi, nedsat antal røde blodlegemer

INVEGA kan medføre forhøjet koncentration af et hormon, som kaldes prolaktin, som påvises

ved en blodprøve (medfører ikke altid symptomer). Symptomer på forhøjet prolaktin kan

omfatte: Hos mænd: brystforstørrelse, problemer med at få eller opretholde erektion eller anden

seksuel dysfunktion. Hos kvinder: ubehag i brysterne, mælkeflåd fra brysterne, udebleven

menstruation eller andre forstyrrelser af menstruationscyklus.

sukkersyge (diabetes mellitus) eller forværret diabetes mellitus, højt blodsukker, øget livvidde,

appetittab med deraf følgende dårlig ernæringstilstand og lav vægt, højt niveau af triglycerider

(fedtstoffer) i blodet

søvnforstyrrelse, forvirring, nedsat lyst til sex, manglende evne til at få orgasme, nervøsitet,

mareridt

tardiv dyskinesi (ukontrollerede, rykvise bevægelser i ansigtet, tungen eller andre dele af

kroppen). Fortæl straks din læge, hvis du oplever ufrivillige rytmiske bevægelser af tungen,

munden eller ansigtet. Det kan være nødvendigt at ophøre med INVEGA.

krampeanfald, besvimelse, rastløs trang til at bevæge kroppen, svimmelhed efter at have rejst

sig op, opmærksomhedsforstyrrelse, talebesvær, tab af eller unormal smagssans, nedsat følelse i

huden over for smerte og berøring, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden eller

følelsesløshed

lysfølsomme øjne, øjeninfektion eller røde øjne, tørre øjne

en følelse af, at det hele drejer rundt (vertigo), ringen for ørerne, smerter i ørerne

uregelmæssig hjerterytme, unormalt ekg (elektrokardiogram, registrering af hjertets elektriske

aktivitet), en flagrende eller hamrende fornemmelse i brystet (hjertebanken)

lavt blodtryk

kortåndethed, hvæsen, næseblod

opsvulmet tunge, mave- eller tarminfektion, synkebesvær, øget luftafgang fra tarmen

forhøjet GGT (et leverenzym kaldet gammaglutamyltransferase) i blodet, forhøjede

leverenzymer i blodet

nældefeber, hårtab, eksem, acne

stigning i kreatinkinase i blodet (et enzym, der undertiden frigives ved muskelnedbrydning),

muskelkramper, stive led, hævede led, muskelsvaghed, nakkesmerter

urininkontinens (ufrivillig vandladning), hyppig vandladning, manglende evne til at lade

vandet, smerter ved vandladning

impotens, ejakulationsforstyrrelse

udeblevne menstruationer eller andre forstyrrelser af menstruationscyklus, mælkflåd fra

brysterne, seksuel dysfunktion, smerter i brysterne, ubehag i brysterne

hævelse i ansigtet, munden, øjnene eller læberne, hævelse i kroppen, arme eller ben

kulderystelser, stigning i kropstemperatur

ændret gang

tørst

brystsmerter, ubehag i brystet, utilpashed

fald.

Sjældne bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer

øjeninfektion, svampeinfektion i neglene, hudinfektion, betændelse i huden på grund af mider

faretruende lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som er nødvendige for at bekæmpe

infektioner i blodet

fald i den type hvide blodlegemer, som beskytter dig mod infektion, stigning i antallet af

eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer) i blodet

alvorlig allergisk reaktion kendetegnet ved feber, hævelse af munden, ansigtet, læberne eller

tungen, kortåndethed, kløe, udslæt og undertiden blodtryksfald, allergisk reaktion

sukker i urinen

unormal udskillelse af et hormon, som styrer urinmængden

livstruende komplikationer ved ukontrolleret diabetes mellitus

faretruende stor indtagelse af vand, lavt blodsukker, uforholdsmæssig stor indtagelse af vand,

forhøjet kolesterol i blodet

søvngængeri

ikke at bevæge sig eller reagere i vågen tilstand (katatoni)

manglende evne til at vise følelser

malignt neuroleptikasyndrom (forvirring, nedsat eller tab af bevidsthed, høj feber og alvorlig

muskelstivhed)

bevidsthedstab, balanceforstyrrelse, unormal koordination

problemer med blodkarrene i hjernen, koma på grund af dårligt kontrolleret diabetes mellitus,

manglende respons på stimuli, lavt bevidsthedsniveau, hovedrysten

glaukom (øget tryk i øjet), øget tåreproduktion, røde øjne, problemer med øjenbevægelse,

rullende øjne

atrieflimren (unormal hjerterytme), hurtig hjerterytme, når du har rejst dig op

blodpropper i blodårerne (venerne), især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og

rødme i benet). Blodpropper kan bevæge sig gennem blodkar til lungerne og give brystsmerter

og åndedrætsbesvær. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal du øjeblikkeligt søge

læge eller skadestue.

nedsat iltforsyning til dele af kroppen (på grund af nedsat blodgennemstrømning), blussen

vejrtrækningsbesvær under søvn (søvnapnø), hurtig, overfladisk vejrtrækning

lungebetændelse på grund af fejlsynkning af mad, tilstopning af luftvejene, ændret stemme

blokering i tarmen, manglende evne til at holde på afføringen, meget hård afføring, manglende

bevægelse af tarmmuskulaturen, som forårsager blokering

gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

betændelse i bugspytkirtlen

alvorlig allergisk reaktion med hævelse, som kan omfatte svælget og medføre

vejrtrækningsbesvær

fortykkelse af huden, tør hud, hudrødme, misfarvning af huden, afskallende og kløende

hovedbund eller hud, skæl

nedbrydelse af muskelfibre og muskelsmerter (rabdomyolyse), unormal kropsholdning

priapisme (forlænget erektion, som kan kræve kirurgisk behandling)

brystudvikling hos mænd, forstørrede brystkirtler, flåd fra brysterne, udflåd fra skeden

forsinket menstruation, brystforstørrelse

meget lav kropstemperatur, fald i kropstemperatur

symptomer i forbindelse med ophør med medicinen.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data

ophobning af væske i lungerne

forhøjet insulin (et hormon, som kontrollerer blodsukkerniveauet) i blodet.

Følgende bivirkninger er observeret i forbindelse med brug af et andet lægemiddel kaldet risperidon,

som ligner paliperidon meget, og derfor kan disse bivirkninger også forventes med dette lægemiddel:

søvnrelateret spiseforstyrrelse, andre typer af blodkarproblemer i hjernen og knitrende lungelyde. Der

kan også opstå øjenproblemer under operation for grå stær. Under operation for grå stær kan der

forekomme en tilstand kaldet intraoperativt floppy iris syndrom (IFIS), hvis du bruger eller har brugt

INVEGA. Hvis du skal opereres for grå stær, skal du sørge for at fortælle det til din øjenlæge, hvis du

tager eller har taget dette lægemiddel.

Hos unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Unge oplever generelt bivirkninger magen til dem, der ses hos voksne, med undtagelse af følgende

bivirkninger, der er hyppigere:

følelse af at være søvnig eller mindre opmærksom

parkinsonisme: denne tilstand kan omfatte langsomme eller besværede bevægelser, følelse af at

have stive eller stramme muskler (og dermed rykvise bevægelser) og undertiden også en følelse

af, at bevægelsen "fryser" og derefter genoptages. Andre tegn på parkinsonisme omfatter en

langsom slæbende gang, rystelser i hvile, øget spytproduktion og/eller savlen samt manglende

ansigtsmimik.

vægtstigning

forkølelsessymptomer

rastløshed

tremor (rysten)

mavesmerter

mælkeflåd fra brysterne hos piger

brystforstørrelse hos drenge

acne

talebesvær

mave- eller tarminfektion

næseblod

infektion i øret

højt niveau af triglycerider (fedtstoffer) i blodet

en følelse af, at det hele drejer rundt (vertigo).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotektet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet/beholderen og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Beholdere: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Hold beholderen tæt tillukket for at

beskytte mod fugt.

Blisterkort: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevares i den originale yderpakning

for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

INVEGA indeholder:

Aktivt stof: paliperidon.

Hver INVEGA 3 mg depottablet indeholder 3 mg paliperidon.

Hver INVEGA 6 mg depottablet indeholder 6 mg paliperidon.

Hver INVEGA 9 mg depottablet indeholder 9 mg paliperidon.

Hver INVEGA 12 mg depottablet indeholder 12 mg paliperidon.

Øvrige indholdsstoffer:

Overtrukket tabletkerne:

Polyethylenoxid 200K

Natriumchlorid

Povidon (K29-32)

Stearinsyre

Butylhydroxytoluen (E321)

Jernoxid (gul) E172 (kun 3 mg og 12 mg tabletter)

Polyethylenoxid 7000K

Jernoxid (rød) (E172)

Hydroxyethylcellulose

Polyethylenglycol 3350

Celluloseacetat

Jernoxid (sort) (E172) (kun 9 mg tabletter)

Farvet overtræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Polyethylenglykol 400 (kun 6 mg, 9 mg og 12 mg tabletter)

Jernoxid (gul) (E172) (kun 6 mg og 12 mg tabletter)

Jernoxid (rød) (E172) (kun 6 mg og 9 mg tabletter)

Lactosemonohydrat (kun 3 mg tabletter)

Triacetin (kun 3 mg tabletter)

Carnubavoks

Tryk:

Jernoxid (sort) (E172)

Propylenglycol

Hypromellose

Udseende og pakningsstørrelser

INVEGA depottabletter er kapselformede. 3 mg tabletterne er hvide med teksten “PAL 3”, 6 mg

tabletterne er beige med teksten “PAL 6”, 9 mg tabletterne er lyserøde med teksten “PAL 9” og 12 mg

tabletterne er mørkegule med teksten “PAL 12”. Alle tabletter leveres i følgende pakningsstørrelser:

Beholdere: Tabletterne udleveres i en plastbeholder med børnesikret låg. Hver beholder

indeholder enten 30 tabletter eller 350 tabletter. Hver beholder indeholder to silikagelposer, der

absorberer fugt og holder tabletterne tørre.

Blisterkort: Tabletterne udleveres som blisterkort pakket i æsker med 14, 28, 30, 49, 56 eller

98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

04100 Borgo San Michele

Latina

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB “JOHNSON & JOHNSON”

Tel: +370 5 278 68 88

България

”Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.:+359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/ Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel:+420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal

Tel.: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tel: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

C/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā

Tel: +371 6789 3561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUMÈ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter

INVEGA 6 mg depottabletter

INVEGA 9 mg depottabletter

INVEGA 12 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 3 mg paliperidon.

Hver depottablet indeholder 6 mg paliperidon.

Hver depottablet indeholder 9 mg paliperidon.

Hver depottablet indeholder 12 mg paliperidon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 3 mg tablet indeholder 13,2 mg laktose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Kapselformede hvide tabletter, der består af tre lag og er 11 mm lange og 5 mm i diameter, med

teksten ”PAL 3”

Kapselformede beige tabletter, der består af tre lag og er 11 mm lange og 5 mm i diameter, med

teksten ”PAL 6”

Kapselformede pink tabletter, der består af tre lag og er 11 mm lange og 5 mm i diameter, med teksten

”PAL 9”

Kapselformede gule tabletter, der består af tre lag og er 11 mm lange og 5 mm i diameter, med teksten

”PAL 12”

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

INVEGA er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i alderen 15 år og derover.

INVEGA er indiceret til behandling af skizo-affektiv psykose hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Skizofreni (voksne)

Den anbefalede dosis af INVEGA til behandling af skizofreni hos voksne er 6 mg en gang dagligt

administreret om morgenen. Initial dosistitrering er ikke nødvendig. Nogle patienter kan have gavn af

en lavere eller højere dosis inden for det anbefalede område på 3 mg til 12 mg én gang dagligt. Hvis

dosisjustering er indiceret, bør den kun finde sted efter klinisk revurdering. Hvis dosisøgning er

indiceret, anbefales dosisøgninger på 3 mg/dag, og intervallet bør generelt være længere end 5 dage.

Skizo-affektiv psykose (voksne)

Den anbefalede dosis af INVEGA til behandling af skizo-affektiv psykose hos voksne er 6 mg en

gang dagligt administreret om morgenen. Initial dosistitrering er ikke nødvendig. Nogle patienter kan

have gavn af højere doser inden for det anbefalede område på 6 mg til 12 mg en gang dagligt. Hvis

dosisjustering er indiceret, bør det kun ske efter klinisk revurdering. Hvis dosisøgning er indiceret,

anbefales trin à 3 mg/dag, og intervallet bør generelt være på mere end 4 dage.

Skift til andre antipsykotika

Der foreligger ingen systematisk indsamlede data, som specifikt vedrører skift af patienter fra

INVEGA til andre antipsykotika. Da forskellige antipsykotika ikke har samme farmakodynamiske og

farmakokinetiske profil, skal et medicinsk relevant skift til et andet antipsykotisk lægemiddel ske

under lægeligt opsyn.

Ældre

Den anbefalede dosis til ældre med normal nyrefunktion (≥ 80 ml/min) er den samme som for voksne

med normal nyrefunktion. Eftersom ældre patienter kan have nedsat nyrefunktion, kan der dog være

behov for dosisjustering alt efter nyrefunktionsstatus (se afsnittet "Nedsat nyrefunktion" nedenfor).

INVEGA bør anvendes med forsigtighed til ældre patienter med demens og samtidig risiko for

slagtilfælde (se pkt. 4.4). INVEGAs sikkerhed og virkning hos patienter > 65 år med skizo-affektiv

psykose er ikke undersøgt.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Eftersom

INVEGA ikke er undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion, bør der udvises forsigtighed

ved brug af INVEGA til denne patientgruppe.

Nedsat nyrefunktion

Til patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 50 og < 80 ml/min) er den anbefalede

startdosis 3 mg én gang dagligt. Baseret på klinisk respons og tolerabilitet kan dosis forhøjes til 6 mg

én gang dagligt.

Til patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ≥ 10 og < 50 ml/min) er

den anbefalede startdosis af INVEGA 3 mg hver anden dag. Dosis kan dog øges til 3 mg én gang

dagligt efter klinisk vurdering. Eftersom INVEGA ikke er undersøgt hos patienter med

kreatininclearance under 10 ml/min, bør INVEGA ikke bruges til disse patienter.

Pædiatrisk population

Skizofreni: Den anbefalede startdosis af INVEGA til behandling af skizofreni hos unge over 15 år er

3 mg en gang dagligt om morgenen.

Unge, der vejer < 51 kg: Den maksimale anbefalede daglige dosis af INVEGA er 6 mg.

Unge, der vejer ≥ 51 kg: Den maksimale anbefalede daglige dosis af INVEGA er 12 mg.

Hvis dosisjustering er indiceret, bør dette kun ske efter klinisk revurdering ud fra patientens

individuelle behov. Hvis dosisøgning er indiceret, anbefales trin på 3 mg/dag, og intervallet bør

generelt være på 5 dage eller mere. INVEGAs sikkerhed og virkning ved behandling af skizofreni hos

unge i alderen 12 til 14 er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der

kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering. Det er ikke relevant at anvende INVEGA til

børn under 12 år.

Skizo-affektiv psykose: INVEGAs sikkerhed og virkning ved behandling af skizo-affektiv psykose hos

patienter i alderen 12 til 17 år er ikke blevet undersøgt eller klarlagt. Det er ikke relevant at anvende

INVEGA til børn under 12 år.

Andre særlige befolkningsgrupper

Der er ingen behov for dosisjustering af INVEGA på baggrund af køn, race eller rygning.

Administration

INVEGA er beregnet til oral anvendelse. Tabletten skal synkes hel med væske og må ikke tygges,

deles eller knuses. Det aktive stof er indkapslet i en ikke-absorberbar skal, som afgiver det aktive stof

i kontrollerede mængder. Tabletskallen og kernens uopløselige dele elimineres fra kroppen.

Patienterne bør ikke blive bekymrede, hvis de opdager tabletlignende rester i afføringen.

Administration af INVEGA skal fastsættes i forhold til fødeindtagelsen (se pkt. 5.2). Patienten bør

vejledes om altid at indtage INVEGA fastende eller altid sammen med morgenmaden og ikke skifte

mellem administration i fastende tilstand og i forbindelse med et måltid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for risperidon eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med skizo-affektiv psykose, der behandles med paliperidon, skal overvåges omhyggeligt for

et potentielt skift fra maniske til depressive symptomer.

QT-interval

Der bør udvises forsigtighed, når INVEGA ordineres til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

eller familiær disposition til forlængelse af QT-intervallet og ved samtidig brug af andre lægemidler,

som menes at forlænge QT-intervallet.

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom, som er karakteriseret ved hypertermi, muskelstivhed, autonome

symptomer, ændret bevidsthed og forhøjet serum-kreatinkinaseniveau, er rapporteret ved behandling

med paliperidon. Yderligere kliniske tegn er bl.a. myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt.

Hvis en patient udvikler tegn eller symptomer på malignt neuroleptikasyndrom, bør alle

antipsykotika, herunder INVEGA, seponeres.

Tardiv dyskinesi/ekstrapyramidale symptomer

Lægemidler med dopaminreceptorantagonistiske egenskaber er blevet forbundet med induktion af

tardiv dyskinesi, som er karakteriseret ved ufrivillige, rytmiske bevægelser, især af tunge og/eller

ansigt. Hvis en patient udvikler tegn eller symptomer på tardiv dyskinesi, bør seponering af alle

antipsykotika, herunder INVEGA, overvejes.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der både får psykostimulanser (f.eks. methylphenidat) og

paliperidon samtidigt, da der kan opstå ekstrapyramidale symptomer ved justering af et eller af begge

lægemidler. Gradvis seponering af behandling med stimulanser anbefales (se pkt. 4.5).

Leukopeni, neutropeni og agranulocytose

Der er rapporteret tilfælde af leukopeni, neutropeni og agranulocytose med antipsykotika, herunder

INVEGA. Agranulocytose er rapporteret meget sjældent (< 1/10.000 patienter) under

postmarketingsovervågning. Patienter, som tidligere har haft et klinisk relevant lavt leukocyttal eller

lægemiddelinduceret leukopeni/neutropeni, skal monitoreres i de første måneder af behandlingen, og

ved første tegn på klinisk signifikant fald i leukocytter uden andre årsagsfaktorer skal det overvejes at

seponere INVEGA. Patienter med klinisk signifikant neutropeni skal monitoreres nøje for feber og

andre symptomer eller tegn på infektion og behandles øjeblikkeligt ved sådanne symptomer. Hos

patienter med svær neutropeni (absolut neutrofiltal < 1 x 10

/l) skal INVEGA seponeres, og

leukocyttallet skal følges indtil restitution.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er rapporteret om hyperglykæmi, diabetes mellitus og forværring af eksisterende diabetes under

behandling med paliperidon. I visse tilfælde er der rapporteret om forudgående vægtstigning, hvilket

kan være en prædisponerende faktor. Tilknytning med ketoacidose er rapporteret i meget sjældne

tilfælde og med diabetisk koma i sjældne tilfælde. Passende klinisk monitorering tilrådes i henhold til

de anvendte retningslinjer for brug af antipsykotika. Patienter, som behandles med atypiske

antipsykotika, herunder INVEGA, skal monitoreres for symptomer på hyperglykæmi (f.eks. polydipsi,

polyuri, polyfagi og svaghed), og patienter med diabetes mellitus skal monitoreres regelmæssigt for

dårligere glucosekontrol.

Vægtøgning

Der er rapporteret om signifikant vægtøgning ved brug af INVEGA. Patienterne skal vejes

regelmæssigt.

Hyperprolaktinæmi

Vævsdyrkningsundersøgelser viser, at prolaktin kan stimulere cellevækst i humane brysttumorer.

Selvom der endnu ikke er påvist nogen klar forbindelse til antipsykotika i kliniske og epidemiologiske

studier, bør der udvises forsigtighed hos patienter med en relevant anamnese. Paliperidon skal bruges

med forsigtighed hos patienter med mulige prolaktinafhængige tumorer.

Ortostatisk hypotension

Paliperidon kan inducere ortostatisk hypotension hos nogle patienter på grund af stoffets

alfablokerende aktivitet. På baggrund af opsummerede data fra tre placebokontrollerede 6-ugers

studier med faste doser af INVEGA (3, 6, 9 og 12 mg), blev ortostatisk hypotension rapporteret hos

2,5 % af de patienter, som fik INVEGA, sammenlignet med 0,8 % af de patienter, som fik placebo.

INVEGA bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom (f.eks.

hjerteinsufficiens, myokardieinfarkt eller iskæmi eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom

eller tilstande, som prædisponerer patienten for hypotension (f.eks. dehydrering og hypovolæmi).

Krampeanfald

INVEGA bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvis anamnese omfatter krampeanfald eller

andre tilstande, som kan sænke krampetærskelen.

Potentiale for gastrointestinal obstruktion

Eftersom INVEGA-tabletterne ikke er deformerbare og ikke væsentligt ændrer form i mave-tarm-

kanalen, bør INVEGA normalt ikke administreres til patienter med eksisterende svær gastrointestinal

forsnævring (patologisk eller iatrogen) eller til patienter med dysfagi eller signifikant vanskelighed

ved at sluge tabletter. Der er rapporteret sjældne tilfælde af obstruktive symptomer hos patienter med

kendt striktur i forbindelse med indtagelse af lægemidler i ikke-deformerbare depotformuleringer. På

grund af depotformuleringen bør INVEGA kun anvendes til patienter, som kan sluge tabletterne hele.

Tilstande med mindsket gastrointestinal transittid

Tilstande, som kan føre til kortere gastrointestinal transittid, f.eks. sygdomme associeret med svær

kronisk diaré, kan medføre nedsat absorption af paliperidon.

Nedsat nyrefunktion

Plasmakoncentrationen af paliperidon er forhøjet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der kan

derfor være behov for dosisjustering hos disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2). Der foreligger ingen data

for patienter med kreatininclearance under 10 ml/min. Paliperidon må ikke anvendes til patienter med

kreatininclearance under 10 ml/min.

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse C).

Forsigtighed tilrådes ved brug af paliperidon til disse patienter.

Ældre patienter med demens

INVEGA er ikke undersøgt hos ældre patienter med demens. Erfaringerne med risperidon betragtes

også som værende gældende for paliperidon.

Overordnet mortalitet

I en meta-analyse af 17 kontrollerede kliniske studier havde ældre patienter med demens, som blev

behandlet med andre atypiske antipsykotika, bl.a. risperidon, aripiprazol, olanzapin og quetiapin, øget

mortalitetsrisiko i forhold til placebo. Blandt dem, der blev behandlet med risperidon var mortaliteten

4 % i forhold til 3,1 % for dem, som fik placebo.

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er set en tilnærmelsesvis 3-fold forøgelse af risikoen for cerebrovaskulære bivirkninger i

randomiserede, placebokontrollerede kliniske studier med patienter med demens, der behandles med

visse atypiske antipsykotika, bl.a. risperidon, aripiprazol og olanzapin. Mekanismen bag denne øgede

risiko kendes ikke. Der bør udvises forsigtig hed ved brug af INVEGA hos ældre patienter med

demens, som har risikofaktorer for slagtilfælde.

Parkinsons sygdom og demens med Lewy-legemer

Risici og fordele bør afvejes ved ordination af INVEGA til patienter med Parkinsons sygdom eller

demens med Lewy-legemer, eftersom begge grupper kan have øget risiko for malignt

neuroleptikasyndrom samt øget sensitivitet for antipsykotika. Manifestationen af denne øgede

sensitivitet kan omfatte forvirring, sløvhed, postural instabilitet med hyppige fald samt

ekstrapyramidale symptomer.

Priapisme

Antipsykotiske lægemidler med α-adrenerg blokerende effekt (inklusiv risperidon) er rapporteret at

inducere priapisme. Under postmarketing-overvågning har priapisme også været rapporteret for

paliperidon, som er den aktive metabolit af risperidon. Patienter bør informeres om øjeblikkeligt at

søge læge, hvis priapismen ikke er forsvundet inden for 3-4 timer.

Regulering af legemstemperatur

Antipsykotika er blevet forbundet med forstyrrelse i kroppens evne til at nedsætte kernetemperaturen.

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af INVEGA til patienter, som forventes at opleve forhold,

der kan bidrage til en forøgelse af kroppens kernetemperatur, f.eks. kraftig fysisk aktivitet,

eksponering for kraftig varme, samtidig indtagelse af lægemidler med antikolinerg aktivitet eller

dehydrering.

Venøs tromboemboli

Tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) er blevet rapporteret i forbindelse med antipsykotiske

lægemidler. Da patienter behandlet med antipsykotika ofte viser erhvervede risikofaktorer for VTE,

bør alle mulige risikofaktorer for VTE identificeres før og under behandling med INVEGA, og

forebyggende foranstaltninger iværksættes.

Antiemetisk effekt

Der er observeret en antiemetisk effekt i de prækliniske studier med paliperidon. Hvis denne effekt

forekommer hos mennesker, kan den skjule tegn og symptomer på overdosering af visse lægemidler

eller tilstande som intestinal obstruktion, Reyes syndrom og hjernetumor.

Pædiatrisk population

INVEGAs sederende virkning skal monitoreres nøje i denne population. Ændring af tidspunktet for

administration af INVEGA kan forbedre den sederende virkning på patienten.

På grund af den potentielle virkning af langvarig hyperprolaktinæmi på vækst og seksuel modning hos

unge bør regelmæssig klinisk evaluering af den endokrinologiske status overvejes, herunder måling af

højde, vægt, seksuel modning, monitorering af menstruel funktion og andre potentielle prolaktin-

relaterede virkninger.

Under behandling med INVEGA bør der også udføres regelmæssige undersøgelser for

ekstrapyramidale symptomer og andre bevægelsesforstyrrelser.

For specifikke doseringsanbefalinger for den pædiatriske population henvises til pkt. 4.2.

Intraoperativt floppy iris syndrom

Intraoperativt floppy iris syndrom (IFIS) er observeret under kataraktoperation hos patienter, der

behandles med lægemidler med alfa-1a-adrenerg antagonisteffekt, såsom INVEGA (se pkt. 4.8).

IFIS kan øge risikoen for øjenkomplikationer under og efter operationen. Øjenkirurgen bør informeres

om aktuel eller tidligere brug af lægemidler med alfa-1a-adrenerg antagonisteffekt forud for

operation. Den potentielle fordel ved at seponere alfa-1-blokerende behandling før en

kataraktoperation er ikke blevet fastlagt og skal afvejes mod risikoen ved at seponere den

antipsykotiske behandling.

Hjælpestoffer

Laktoseindhold (vedrører kun 3 mg tabletter)

Patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerans, Lapp lactase-mangel eller

glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. at det stort set er

natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der tilrådes forsigtighed ved ordination af INVEGA sammen med lægemidler, som vides at forlænge

QT-intervallet, f.eks. antiarytmika klasse IA (f.eks. kinidin, disopyramid) og klasse III (f.eks.

amiodaron, sotalol), visse antihistaminer, andre antipsykotika, og visse malariamidler (f.eks.

mefloquin).

INVEGAs potentielle indvirkning på andre lægemidler

Paliperidon forventes ikke at forårsage klinisk vigtige farmakokinetiske interaktioner med lægemidler,

som metaboliseres af cytokrom P450-isozymer. In vitro-studier tyder på, at paliperidon ikke inducerer

CYP1A2-aktivitet.

På grund af paliperidons primære CNS-effekt (se pkt. 4.8) bør INVEGA anvendes med forsigtighed i

kombination med andre centralt virkende lægemidler, f.eks. anxiolytika, antipsykotika, hypnotika,

opiater etc. eller alkohol.

Paliperidon kan modvirke effekten af levodopa og andre dopaminagonister. Hvis denne kombination

anses for nødvendig, især i terminalfasen af Parkinsons sygdom, bør den laveste effektive dosis af

hver behandling ordineres.

På grund af INVEGAs potentiale for induktion af ortostatisk hypotension (se pkt. 4.4) ses en additiv

effekt, når INVEGA indgives sammen med andre lægemidler med dette potentiale, f.eks. andre

antipsykotika eller tricykliske antidepressiva.

Der bør udvises forsigtighed, hvis paliperidon administreres samtidig med lægemidler, der vides at

sænke krampetærsklen (f.eks. phenothiazin eller butyrophenon, clozapin, tricykliske antidepressiva

eller SSRI, tramadol, mefloquin ect.).

Der er ikke udført interaktionsstudier med INVEGA og lithium, men det er usandsynligt, at der vil

forekomme farmakokinetisk interaktion.

Samtidig administration af INVEGA 12 mg en gang dagligt og divalproexnatrium-depottabletter

(500 mg til 2000 mg en gang dagligt) påvirkede ikke steady-state-farmakokinetikken for valproat.

Samtidig administration af INVEGA og divalproexnatrium-depottabletter øgede eksponeringen for

paliperidon (se nedenfor).

Andre lægemidlers potentielle indvirkning på INVEGA

In vitro-studier indikerer, at CYP2D6 og CYP3A4 muligvis er minimalt involveret i metaboliseringen

af paliperidon, men der er ingen indikationer, hverken in vitro eller in vivo, på, at disse isozymer

spiller en signifikant rolle i metaboliseringen af paliperidon. Samtidig indgift af INVEGA og

paroxetin, en kraftig CYP2D6-inhibitor, har ikke vist nogen klinisk signifikant effekt på paliperidons

farmakokinetiske egenskaber. In vitro-studier har vist, at paliperidon er substrat for P-glykoprotein (P-

gp).

Co-administration af INVEGA en gang dagligt med carbamazepin 200 mg to gange dagligt

forårsagede et fald på omkring 37 % i gennemsnitlig steady-state C

og AUC for paliperidon. Dette

fald er i stor udstrækning forårsaget af en øgning i renal clearance af paliperidon med 35 %,

sandsynligvis som et resultat af induktion af renal P-gp forårsaget af carbamazepin. Et mindre fald i

mængden af uforandret paliperidon udskilt i urinen tyder på, at der var lille effekt på CYP-

metabolismen eller biotilgængeligheden af paliperidon, når det blev administreret sammen med

carbamazepin. Større fald i plasmakoncentrationen af paliperidon kan forekomme ved højere doser af

carbamazepin. Ved start af behandling med carbamazepin skal doseringen af INVEGA reevalueres og

om nødvendigt øges. Omvendt skal doseringen af INVEGA reevalueres og om nødvendigt reduceres

ved seponering af carbamazepin. Det tager 2-3 uger at opnå fuld induktion, og efter seponering af

induktoren aftager effekten i løbet af en tilsvarende periode. Andre lægemidler og naturlægemidler,

som er induktorer, f.eks. rifampicin og perikon (Hypericum perforatum) kan have en lignende effekt

på paliperidon.

Lægemidler, som påvirker den gastrointestinale transittid, f.eks. metoclopramid, kan påvirke

absorptionen af paliperidon.

Samtidig administration af en enkelt dosis INVEGA 12 mg og divalproexnatrium-depottabletter (to

500 mg tabletter en gang dagligt) medførte en forhøjelse på cirka 50 % af C

og AUC for

paliperidon. Dosisreduktion af INVEGA bør overvejes efter klinisk vurdering, hvis INVEGA

administreres samtidigt med valproat.

Samtidig brug af INVEGA og risperidon

INVEGA bør ikke bruges samtidigt med oral risperidon, da paliperidon er den aktive metabolit af

risperidon, og en kombination af disse kan føre til en additiv eksponering af paliperidon.

Samtidig brug af INVEGA og psykostimulanser

Kombineret brug af psykostimulanser (f.eks. methylphenidat) og paliperidon kan medføre

ekstrapyramidale symptomer efter ændring af den ene eller begge behandlinger (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af paliperidon hos gravide kvinder. Paliperidon var

ikke teratogent i dyrestudier, men der blev observeret andre former for reproduktiv toksicitet (se pkt.

5.3). Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive paliperidon) under tredje trimester af

graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer,

som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er blevet rapporteret om ophidselse,

hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut respirationsbesvær eller besvær ved fødeindtag. Derfor

bør nyfødte overvåges nøje. INVEGA bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er strengt

nødvendigt. Hvis seponering under graviditet er nødvendig, bør den ske gradvist.

Amning

Paliperidon udskilles i brystmælk i et sådant omfang, at terapeutiske doser med sandsynlighed vil

påvirke det ammede barn. INVEGA bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

De prækliniske studier viste ingen relevante virkninger.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Paliperidon påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

som følge af en potentiel påvirkning af nervesystemet og synet (se pkt. 4.8). Patienterne bør derfor

advares om, at de ikke må føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før deres individuelle følsomhed

over for INVEGA kendes.

4.8

Bivirkninger

Voksne

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i de kliniske studier med voksne var hovedpine, søvnløshed,

sedation/ døsighed, parkinsonisme, akatisi, takykardi, tremor, dystoni, infektion i de øvre luftveje,

angst, svimmelhed, vægtøgning, kvalme, agitation, obstipation, opkastning, træthed, depression,

dyspepsi, diarré, mundtørhed, tandpine, muskuloskeletale smerter, hypertension, asteni, rygsmerter,

forlænget QT-interval i elektrokardiogrammet samt hoste.

Tilsyneladende dosisrelaterede bivirkninger var bl.a. hovedpine, sedation/døsighed, parkinsonisme,

akatisi, takykardi, dystoni, svimmelhed, tremor, infektion i de øvre luftveje, dyspepsi og

muskuloskeletale smerter.

I studierne af skizo-affektiv psykose opstod der bivirkninger hos en større andel af alle de

forsøgspersoner, som fik INVEGA, og som samtidig blev behandlet med et antidepressivum eller en

stemningsstabilisator, sammenlignet med de forsøgspersoner, der fik INVEGA som monoterapi.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Nedenfor angives samtlige bivirkninger, som er rapporteret i kliniske studier og postmarketing med

paliperidon efter hyppighedskategori estimeret på baggrund af kliniske studier med INVEGA hos

voksne. Følgende termer og hyppighedsangivelser anvendes: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000), meget

sjælden (< 1/10.000) samt ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for

hver enkelt hyppighedskategori er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

Systemorgan-

klasse

Bivirkning

Hyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Bronkitis,

infektioner i øvre

luftveje,

sinusitis,

urinvejsinfektion,

influenza

Pneumoni,

luftvejsinfektion,

cystitis, infektion i

øret, tonsillitis

Øjeninfektion,

onykomykose,

cellulitis,

acarodermatitis

Blod og

lymfesystemet

Nedsat leukocyttal,

trombocytopeni,

anæmi, nedsat

hæmatokrit

Agranulocytose

neutropeni,

forhøjet eosinofiltal

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion, overføl-

somhed

Det endokrine

system

Hyperprolaktinæmi

Unormal sekretion

af antidiuretisk

hormon

, glucose i

urinen

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning, øget

appetit, vægttab,

nedsat appetit

Diabetes mellitus

hyperglykæmi, øget

livvidde, anoreksi,

forhøjede

triglycerider i blodet

Hyperhydrering,

diabetisk

ketoacidose

hypoglykæmi,

polydipsi, forhøjet

kolesterol i blodet

Hyper-

insulinæmi

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Mani, agitation,

depression, angst

Søvnforstyrrelser,

forvirringstilstand,

nedsat libido,

anorgasme,

nervøsitet, mareridt

Katatoni,

somnambulisme,

affektaffladning

Nervesystemet

Parkinsonism

, akatisi

sedation/døsi

ghed,

hovedpine

Dystoni

svimmelhed,

dyskinesi

, tremor

Tardiv dyskinesi,

krampeanfald

synkope,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

postural

svimmelhed,

opmærksomhed-

forstyrrelse, dysartri,

dysgeusi, hypæstesi,

paræstesi

Malignt

neuroleptika-

syndrom, cerebral

iskæmi, manglende

respons på stimuli

bevidsthedstab,

nedsat bevidstheds-

niveau

, diabetisk

koma

, balance-

forstyrrelse,

unormal

koordination,

rytmisk

rokkebevægelse af

hovedet

Øjne

Sløret syn

Fotofobi,

konjunktivitis, tørre

øjne

Glaukom,

forstyrrede

øjenbevægelser

øjenrulning

, øget

tåreflåd, okulær

hyperæmi

Øre og

labyrint

Vertigo, tinnitus,

øresmerter

Hjerte

AV-blok, lednings-

forstyrrelse,

forlænget

QT-interval i

elektrokardio-

grammet,

bradykardi,

takykardi,

Sinusarytmi,

unormalt ekg,

palpitationer

Atrieflimren,

postural ortostatisk

takykardisyndrom

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension,

hypertension

Hypotension

Lungeemboli,

venetrombose,

iskæmi, rødme

Luftveje, thorax

og mediastinum

Faryngolaryngeale

smerter, hoste,

nasal tilstopning

Dyspnø, hvæsen,

epistaxis

Søvnapnøsyndrom,

hyperventilation,

aspirations-

pneumoni,

tilstopning af

luftvejene, dysfoni

Pulmonal

kongestion

Mave-tarm-

kanalen

Abdominalsmerter,

abdominalt ubehag,

opkastning,

kvalme,

obstipation, diarré,

dyspepsi,

mundtørhed,

tandpine

Opsvulmet tunge,

gastroenteritis,

dysfagi, flatulens

Pankreatitis

tarmobstruktion,

ileus,

fækalinkontinens,

fækalom

, cheilitis

Lever og

galdeveje

Forhøjede

aminotransferaser

Forhøjet

gammaglutamyl-

transferase,

forhøjede

leverenzymer

Gulsot

Hud og

subkutane væv

Pruritus, udslæt

Urticaria, alopeci,

eksem, acne

Angioødem,

medicinudslæt

hyperkeratose, tør

hud, erytem,

misfarvning af

huden, seborisk

dermatitis, skæl

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskuloskeletale

smerter,

rygsmerter, artralgi

Forhøjet

kreatinkinase i

blodet,

muskelspasmer,

stivhed i leddene,

hævede led,

muskelsvaghed,

nakkesmerter

Rabdomyolyse

unormal

kropsholdning

Nyrer og

urinveje

Urininkontinens,

pollakisuri,

urinretention, dysuri

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Abstinenssyndrom

hos nyfødte (se

pkt. 4.6)

Det

reproduktive

system og

mammae

Amenorré

Erektil dysfunktion,

ejakulations-

forstyrrelse,

menstruations-

forstyrrelse

galaktorré, seksuel

dysfunktion, smerter

i brysterne, ubehag i

brysterne

Priapisme

forsinket

menstruation

gynækomasti,

brystudfyldning

brystforstørrelse,

flåd fra brysterne,

vaginalt udflåd

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Pyreksi, asteni,

træthed

Ansigtsødem,

ødem

kulderystelser,

forhøjet

kropstemperatur,

unormal gang, tørst,

brystsmerter, ubehag

i brystet, utilpashed

Hypotermi

, nedsat

kropstemperatur

Abstinens-

syndrom

induration

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskom

plikationer

Fald

Se under ’Hyperprolaktinæmi’ nedenfor.

Se under ’Ekstrapyramidale symptomer’ nedenfor.

Ikke observeret i kliniske forsøg med INVEGA, men observeret i postmarketingmiljø med paliperidon.

I placebokontrollerede pivotale studier blev der rapporteret om diabetes mellitus hos 0,05 % af de forsøgspersoner,

som fik INVEGA, og hos 0 % i placebogruppen. Den samlede incidens fra alle kliniske studier var 0,14 % hos alle

de forsøgspersoner, som fik INVEGA.

Søvnløshed omfatter: problemer med at falde i søvn og søvnløshed midt i søvnperioden. Krampeanfald omfatter:

grand mal kramper. Ødem omfatter: generaliseret ødem, perifert ødem, fingertryksødem.

Menstruationsforstyrrelse omfatter: uregelmæssig menstruation, oligomenorré

Bivirkninger observeret med lægemidler indeholdende risperidon

Paliperidon er den aktive metabolit af risperidon. Derfor er bivirkningsprofilen for disse stoffer

(herunder både den orale og injicerbare formulering) relevant for hinanden. Ud over ovennævnte

bivirkninger er der ved brug af risperidon-præparater observeret følgende bivirkninger, som også kan

forventes at forekomme med INVEGA.

Psykiske forstyrrelser: søvnrelateret spiseforstyrrelse

Nervesystemet: cerebrovaskulær lidelse

Øjne: floppy iris syndrom (intraoperativt)

Luftveje, thorax og mediastinum: rallen

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)

I kliniske skizofreni-studier blev der ikke observeret forskel på placebo og doser på 3 mg og 6 mg af

INVEGA. Der blev observeret en dosisafhængig risiko for EPS ved de to højeste doser af INVEGA

(9 mg og 12 mg). I studierne med patienter med skizo-affektive psykoser forekom EPS med større

hyppighed end ved placebo i alle dosisgrupper uden klar relation til dosis.

EPS blev brugt som en samlet betegnelse for følgende hændelser: parkinsonisme (omfatter øget

spytsekretion, muskuloskeletal stivhed, parkinsonisme, savlen, tandhjulsrigiditet, bradykinesi,

hypokinesi, maskeansigt, muskelspænding, akinesi, nakkestivhed, muskelstivhed, gangforstyrrelser

som ved Parkinsons sygdom, abnorm glabellarefleks og hviletremor som ved Parkinsons sygdom),

akatisi (omfatter akatisi, rastløshed, hyperkinesi og restless legs-syndrom), dyskinesi (dyskinesi,

muskeltrækninger, choreoatetose, atetose og myoklonus), dystoni (omfatter dystoni, hypertoni,

torticollis, ufrivillige muskelkontraktioner, muskelkontraktur, blefarospasme, okulogyration,

tungeparese, ansigtsspasme, laryngospasme, myotoni, opistotonus, orofaryngeal spasme,

pleurototonus, tungespasme og trismus) samt tremor. Det er vigtigt at lægge mærke til, at det også

omfatter et bredere spektrum af symptomer, som ikke nødvendigvis er af ekstrapyramidal oprindelse.

Vægtøgning

Kliniske skizofreni-studier sammenlignede andelen af forsøgsdeltagere, som opfyldte et

vægtøgningskriterium på

7 % af legemsvægten. Sammenligningen viste tilsvarende samme incidens

af vægtøgning for INVEGA 3 mg og 6 mg som for placebo og en højere incidens af vægtøgning for

INVEGA 9 mg og 12 mg i forhold til placebo.

Ved kliniske studier med patienter med skizo-affektiv psykose havde en højere procentdel af

INVEGA-behandlede forsøgspersoner (5 %) en forøgelse af legemsvægten på ≥ 7 % end placebo-

behandlede forsøgspersoner (1 %). I det studie, der undersøgte to dosisgrupper (se punkt 5.1), var

forøgelsen af legemsvægten på ≥ 7 % 3 % i den laveste dosisgruppe (3-6 mg), 7 % i den højeste

dosisgruppe (9-12 mg) og 1 % i placebo-gruppen.

Hyperprolaktinæmi

I kliniske skizofreni-studier blev der observeret forhøjelse af serumprolaktin med INVEGA hos 67 %

af deltagerne. Der blev rapporteret om bivirkninger, som kan tyde på øgning i prolaktinniveauet

(f.eks. amenorré, galaktorré, menstruationsforstyrrelser, gynækomasti) hos 2 % af deltagerne.

Maksimal gennemsnitlig stigning i serumprolaktinkoncentrationen blev generelt observeret på dag 15

i behandlingen, men koncentrationen forblev over udgangsniveauet ved studiets afslutning.

Klasseeffekt

Forlængelse af QT-interval, ventrikelarytmi (ventrikelflimren, ventrikulær takykardi), pludselige

uforklarlige dødsfald, hjertestop og torsade de pointes-takykardi kan opstå med antipsykotika.

Tilfælde af venøs tromboemboli, inklusive tilfælde af lungeemboli og dyb venetrombose, er blevet

rapporteret i forbindelse med antipsykotiske lægemidler – hyppigheden er ukendt.

Paliperidon er den aktive metabolit af risperidon. Risperidons sikkerhedsprofil kan være relevant.

Ældre

I et studie med ældre forsøgspersoner med skizofreni var sikkerhedsprofilen omtrent den samme som

hos forsøgspersoner i andre aldersgrupper. INVEGA er ikke undersøgt hos ældre patienter med

demens. I kliniske studier med visse atypiske antipsykotika sås en øget risiko for død og akut

vaskulær hændelse (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I et kortvarigt og to længerevarende studier med paliperidon-depottabletter hos unge på 12 år og

derover med skizofreni var den overordnede sikkerhedsprofil den samme som hos voksne. I den

poolede population af unge med skizofreni (12 år og derover, N = 545), der blev eksponeret for

INVEGA, var hyppigheden og typen af bivirkninger lig dem, der sås hos voksne med undtagelse af

følgende bivirkninger, som blev rapporteret hyppigere hos unge, der fik INVEGA, end hos voksne,

der fik INVEGA (og hyppigere end placebo): sedation/døsighed, parkinsonisme, vægtøgning,

infektion i øvre luftveje, akatisi og tremor blev rapporteret som meget almindeligt (≥ 1/10) hos unge;

abdominalsmerter, galaktorré, gynækomasti, acne, dysartri, gastroenteritis, epistaxis, infektion i øret,

forhøjede triglycerider i blodet og vertigo blev rapporteret som almindeligt (≥ 1/100, < 1/10) hos

unge.

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)

I det kortvarige, placebo-kontrollerede fast-dosis-studie hos unge var incidensen af EPS højere end

ved placebo for alle doser af INVEGA med en øget hyppighed af EPS ved højere doser. I alle studier

og for alle INVEGA-doser var EPS hyppigere hos unge end hos voksne.

Vægtøgning

I det kortvarige, placebo-kontrollerede fast-dosis-studie hos unge oplevede en højere procentdel af

deltagerne i INVEGA-armen (6-19 % afhængigt af dosis) en stigning i kropsvægt på ≥ 7 % i forhold

til deltagerne i placebo-armen (2 %). Der var ingen tydelig dosissammenhæng. I det langvarige studie

på 2 år rapporterede de deltagere, der blev eksponeret for INVEGA i både det dobbeltblinde og det

åbne studie, en moderat vægtøgning (4,9 kg).

Hos unge skal vægtøgning vurderes i forhold til det, der må forventes i forbindelse med normal vækst.

Prolaktin

I det åbne studie af INVEGA-behandling i op til 2 år hos unge med skizofreni var incidensen af

forhøjet serum-prolaktin 48 % hos piger og 60 % hos drenge. Bivirkninger, der kan tyde på forhøjet

prolaktinniveau (f.eks. amenorré, galaktorré, menstruationsforstyrrelser, gynækomasti), blev

rapporteret hos 9,3 % af deltagerne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Generelt udgør de forventede tegn og symptomer en forstærkning af paliperidons kendte

farmakologiske virkninger, dvs. døsighed og sedation, takykardi og hypotension, forlængelse af QT-

intervallet og ekstrapyramidale symptomer. Torsades de pointes og ventrikulær fibrillation er

rapporteret i forbindelse med overdosering. I tilfælde af akut overdosering bør der tages højde for

muligheden for polyfarmaci.

Ved vurdering af behandlingsbehov og restitution bør produktets depotformulering tages i

betragtning. Der findes ingen specifik antidot mod paliperidon. Generelle, understøttende

foranstaltninger bør indføres. Etablér og fasthold frie luftveje, og sørg for tilstrækkelig iltning og

ventilation. Kardiovaskulær monitorering bør iværksættes straks og bør omfatte kontinuerlig

elektrokardiografisk monitorering for eventuel arytmi. Hypotension og kredsløbskollaps bør

behandles med passende foranstaltninger, f.eks. intravenøs væske og/eller sympatomimetika. Indgift

af aktivt kul sammen med et laksans bør overvejes. Ved svære ekstrapyramidale symptomer bør der

indgives antikolinergika. Tæt supervision og monitorering bør fortsættes, indtil patienten er

restitueret.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, andre antipsykotika ATC-kode: N05AX13

INVEGA indeholder en racemisk blanding af (+)- og (-)-paliperidon.

Virkningsmekanisme

Paliperidon er en selektiv monoaminantagonist og har andre farmakologiske effekter end traditionelle

antipsykotika. Paliperidon binder kraftigt til serotonerge 5-HT2-receptorer og dopaminerge D2-

receptorer. Paliperidon blokerer også alfa-1-adrenerge receptorer og blokerer i mindre grad H1-

histaminerge og alfa-2-adrenerge receptorer. Den farmakologiske aktivitet for (+)- og (-)-

paliperidonenantiomererne er kvalitativt og kvantitativt ens.

Paliperidon binder ikke til kolinerge receptorer. Selv om paliperidon er en kraftig D2-antagonist, som

menes at lindre skizofreniens positive symptomer, medfører stoffet mindre katalepsi og nedsætter de

motoriske funktioner i mindre grad end traditionelle antipsykotika. Dominerende central

serotoninantagonisme kan nedsætte paliperidons tendens til at forårsage ekstrapyramidale

bivirkninger.

Klinisk virkning

Skizofreni

Effekten af INVEGA ved behandling af skizofreni blev påvist i tre placebokontrollerede,

dobbeltblinde, 6-ugers multicenterstudier med patienter, som opfyldte DSM-IV-kriterierne for

skizofreni. INVEGA-doserne, som var forskellige i de tre studier, lå på 3-15 mg én gang dagligt. Det

primære effektmål var defineret som et fald i samlet PANSS-score (Positive and Negative Syndrome

Scale) som vist i nedenstående tabel. PANSS er en valideret flerpunktsliste sammensat af fem faktorer

til evaluering af positive symptomer, negative symptomer, forstyrrede tanker, ukontrolleret

fjendtlighed/affekt og angst/depression. Alle undersøgte INVEGA-doser adskilte sig fra placebo på

dag 4 (p < 0,05). Forud definerede, sekundære effektmål omfattede PSP-score (Personal and Social

Performance) og CGI-S-score (Clinical Global Impression – Severity). I alle tre studier var INVEGA

bedre end placebo med hensyn til PSP- og CGI-S-score. Effekt blev også vurderet ved beregning af

behandlingsrespons (defineret som reduktion i samlet PANSS-score ≥ 30 %) som et sekundært

endepunkt.

Skizofreni-studier: Samlet PANSS-score – ændring fra baseline til effektmål – LOCF for studierne

R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 og R076477-SCH-305: intent-to-treat-analysesæt

Placebo

INVEGA

3 mg

INVEGA

6 mg

INVEGA

9 mg

INVEGA

12 mg

R076477-SCH-303

Gennemsnitlig baseline

(SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. placebo)

Forskel i gennemsnitlig LS

(= least squares) (SE)

(N = 126)

94,1 (10,74)

-4,1 (23,16)

(N = 123)

94,3 (10,48)

-17,9 (22,23)

<0,001

-13,7 (2,63)

(N = 122)

93,2 (11,90)

-17,2 (20,23)

<0,001

-13,5 (2,63)

(N = 129)

94,6 (10,98)

-23,3 (20,12)

<0,001

-18,9 (2,60)

R076477-SCH-304

Gennemsnitlig baseline

(SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. placebo)

Forskel i gennemsnitlig LS

(SE)

(N = 105)

93,6 (11,71)

-8,0 (21,48)

(N = 111)

92,3 (11,96)

-15,7 (18,89)

0,006

-7,0 (2,36)

(N = 111)

94,1 (11,42)

-17,5 (19,83)

<0,001

-8,5 (2,35)

R076477-SCH-305

Gennemsnitlig baseline

(SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. placebo)

Forskel i gennemsnitlig LS

(SE)

(N = 120)

93,9 (12,66)

-2,8 (20,89)

(N = 123)

91,6 (12,19)

-15,0 (19,61)

<0,001

-11,6 (2,35)

(N = 123)

93,9 (13,20)

-16,3 (21,81)

<0,001

-12,9 (2,34)

Bemærk: Negativ ændring i score angiver bedring. I alle tre studier blev der inkluderet et aktivt kontrolstof

(olanzapin i en dosis på 10 mg). LOCF = last observation carried forward (sidst udførte observation). Version

1-7 af PANSS blev anvendt. I studie R076477-SCH-305 blev der også inkluderet en dosis på 15 mg, men disse

resultater vises ikke, eftersom dette er over den maksimale, anbefalede daglige dosis på 12 mg.

Skizofreni-studier: Andelen af forsøgspersoner med Responder-status ved LOCF-endepunkt

Studierne R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 og R076477-SCH-305: Intent-to-Treat-analysesæt

Placebo

INVEGA

3 mg

INVEGA

6 mg

INVEGA

9 mg

INVEGA

12 mg

R076477-SCH-303

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-værdi (vs. placebo)

38 (30,2)

88 (69,8)

69 (56,1)

54 (43,9)

< 0,001

62 (50,8)

60 (49,2)

0,001

79 (61,2)

50 (38,8)

< 0,001

R076477-SCH-304

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P værdi (vs. placebo)

36 (34,3)

69 (65,7)

55 (50,0)

55 (50,0)

0,025

57 (51,4)

54 (48,6)

0,012

R076477-SCH-305

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P værdi (vs. placebo)

22 (18,3)

98 (81,7)

49 (39,8)

74 (60,2)

0,001

56 (45,5)

67 (54,5)

< 0,001

I et langvarigt studie, som havde til formål at vurdere vedligeholdelseseffekten, var INVEGA

signifikant mere effektiv end placebo til at opretholde symptomkontrol og forsinke recidiv af

skizofreni. Efter at være blevet behandlet for en akut episode i 6 uger og stabiliseret i yderligere 8

uger med INVEGA (doser på 3-15 mg én gang dagligt) blev patienterne randomiseret i et

dobbeltblindet design til enten at fortsætte med INVEGA eller med placebo, indtil de oplevede recidiv

af skizofrenisymptomer. Studiet blev standset før tid af effektmæssige årsager, fordi det viste

signifikant længere tid til recidiv hos de patienter, som blev behandlet med INVEGA, end hos de

placebobehandlede patienter (p = 0,0053).

Skizo-affektiv psykose

Effekten af INVEGA ved akut behandling af psykotiske eller maniske symptomer på skizo-affektiv

psykose blev registreret ved to placebo-kontrollerede, 6-ugers studier hos ikke-ældre voksne

forsøgspersoner. De rekrutterede forsøgspersoner 1) opfyldte DSM-IV kriterierne for skizo-affektiv

psykose bekræftet ved Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders 2) havde en samlet score i

Positiv og Negativ Syndrom-skala (PANSS) på mindst 60, og 3) havde fremtrædende

stemningssymptomer bekræftet ved en score på mindst 16 på Young Mania Rating Scale (YMRS)

og/eller Hamilton Rating Scale 21 for Depression (HAM-D 21). Populationen inkluderede

forsøgspersoner med skizoaffektive bipolære og depressive typer. I et af disse studier blev effekten

vurderet hos 211 forsøgspersoner, der fik fleksible doser af INVEGA (3-12 mg en gang dagligt). I det

andet studie blev effekten vurderet hos 203 forsøgspersoner, som blev delegeret til et af to

dosisniveauer af INVEGA: 6 mg med mulighed for at reducere til 3 mg (n = 105) eller 12 mg med

mulighed for at reducere til 9 mg (n = 98) en gang dagligt. Begge studier omfattede forsøgspersoner,

som fik INVEGA enten som monoterapi eller i kombination med stemningsstabiliserende lægemidler

og/eller antidepressiva. Dosis blev administreret om morgenen uden hensyn til måltider. Effekten blev

vurderet ved hjælp af PANSS.

INVEGA-gruppen i studiet med fleksibel dosis (doser mellem 3 og 12 mg/dag, gennemsnitlig modal

dosis på 8,6 mg/dag) og den højeste dosisgruppe i INVEGA-studiet med 2 dosisniveauer (12 mg/dag

med mulighed for at reducere til 9 mg/dag) lå hver for sig over placebo i PANSS efter 6 uger. I den

lave dosisgruppe i studiet med de to dosisniveauer (6 mg/dag med mulighed for at reducere til

3 mg/dag) adskilte INVEGA sig ikke signifikant fra placebo målt efter PANSS. Dosis på 3 mg blev

kun givet til få patienter i begge studier, og effekt af denne dosis kunne ikke påvises. Statistisk

signifikante forbedringer i maniske symptomer målt efter YMRS (sekundær effekt-skala)

observeredes hos patienter fra studiet med fleksibel dosis og fra den højeste INVEGA-dosis i det

andet studie.

Hvis man samler resultaterne af begge studier (poolede studiedata), forbedrede INVEGA de

psykotiske og maniske symptomer på skizo-affektiv psykose ved endepunktet i forhold til placebo ved

administration enten som monoterapi eller i kombination med stemningsstabilisatorer og/eller

antidepressiva. Den observerede virkning med hensyn til PANSS og YMRS med monoterapi var dog

generelt større end den, der blev observeret ved kombination med antidepressiva og/eller

stemningsstabiliserende lægemidler. Ydermere havde INVEGA i den samlede population ingen effekt

på psykotiske symptomer hos patienter, der fik stemningsstabiliserende lægemidler og antidepressiva,

men denne population var lille (30 respondenter i paliperidon-gruppen og 20 respondenter i

placebogruppen). I studie SCA-3001 var effekten på psykotiske symptomer målt efter PANSS

desuden tydeligt mindre udtalt i ITT-populationen og var ikke statistisk signifikant hos patienter, der

fik samtidig administration af stemningsstabiliserende lægemidler og/eller antidepressiva. Der blev

ikke påvist en effekt af INVEGA på depressive symptomer i disse studier, men den er blevet påvist i

et langtidsstudie med den langtidsvirkende injicerbare formulering af paliperidon (beskrevet senere i

dette punkt).

En undersøgelse af populationsundergrupper afslørede ingen tegn på forskelle i respons på basis af

køn, alder eller geografisk område. Der var ikke tilstrækkelige data til at undersøge forskelle i

virkning baseret på race. Effekt blev også vurderet ved beregning af behandlingsrespons (defineret

som reduktion i samlet PANSS-score ≥ 30 % og CGI-C Score ≤ 2) som et sekundært endepunkt.

Studier hos patienter med skizo-affektiv psykose: Primær virkningsparameter, ændring i samlet

PANSS-score i forhold til baseline i studierne R076477-SCA-3001 og R076477-SCA-3002:

Intent-to-Treat-analysesæt

Placebo

INVEGA

Laveste dosis

(3-6 mg)

INVEGA

Højeste dosis

(9-12 mg)

INVEGA

Fleksibel dosis

(3-12 mg)

R076477-SCA-3001

Gennemsnit baseline (SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. placebo)

Forskel i gennemsnitlig LS

(SE)

(N = 107)

91,6 (12,5)

-21,7 (21,4)

(N = 105)

95,9 (13,0)

-27,4 (22,1)

0,187

-3,6 (2,7)

(N = 98)

92,7 (12,6)

-30,6 (19,1)

0,003

-8,3 (2,8)

R076477-SCA-3002

Gennemsnit baseline (SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. placebo)

Forskel i gennemsnitlig LS

(SE)

(N = 93)

91,7 (12,1)

-10,8 (18,7)

(N = 211)

92,3 (13,5)

-20,0 (20,23)

< 0,001

-13,5 (2,63)

Bemærk: Negativ ændring i score er tegn på forbedring. LOCF = last observation carried forward.

Studier hos patienter med skizo-affektiv psykose: Sekundært virkningsparameter, Andel af

forsøgspersoner med Responder Status ved LOCF-endepunkt: Studierne R076477-SCA-3001 og

R076477-SCA-3002: Intent-to-Treat-analysesæt

Placebo

INVEGA

Laveste dosis

(3-6 mg)

INVEGA

Højeste dosis

(9-12 mg)

INVEGA

Fleksibel dosis (3-

12 mg)

R076477-SCA-3001

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-værdi (vs. placebo)

43 (40,2)

64 (59,8)

59 (56,7)

45 (43,3)

0,008

61 (62,2)

37 (37,8)

0,001

R076477-SCA-3002

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-værdi (vs. placebo)

26 (28,0)

67 (72,0)

85 (40,5)

125 (59,5)

0,046

Respons defineret som fald fra baseline i samlet PANSS-score ≥ 30 % og CGI-C Score ≤ 2

I et langtidsstudie, som var designet til at vurdere vedligeholdelse af effekt, var den langtidsvirkende

injicerbare formulering af paliperidon signifikant mere effektiv end placebo til at opretholde

symptomkontrol og forsinke recidiv af psykotiske, maniske og depressive symptomer ved skizo-

affektiv psykose. Efter at være blevet behandlet med succes for en akut psykotisk eller humørrelateret

episode i 13 uger og stabiliseret med den langtidsvirkende injicerbare formulering af paliperidon

(doser på 50-150 mg) i yderligere 12 uger, blev patienterne randomiseret til en 15-måneders

dobbeltblindet periode med henblik på at forebygge recidiv. I denne periode skulle de enten fortsætte

med den langtidsvirkende injicerbare formulering af paliperidon eller med placebo, indtil de fik

recidiv af symptomer på skizo-affektiv psykose. Studiet påviste en signifikant længere tid til recidiv

hos patienter, der blev behandlet med den langtidsvirkende injicerbare formulering af paliperidon

sammenlignet med placebo (p < 0,001).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med INVEGA i alle undergrupper af den pædiatriske population ved skizo-affektive psykoser. Se pkt.

4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Virkningen af INVEGA ved behandling af unge mellem 12 og 14 år med skizofreni er ikke

blevet fastlagt.

Virkningen af INVEGA hos unge med skizofreni (INVEGA N = 149, placebo N = 51) blev undersøgt

i et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret studie over 6 uger med et

behandlingsgruppedesign med fast dosis baseret på vægt med et dosisområde på 1,5 mg/dag til

12 mg/dag. Deltagerne var 12-17 år gamle og opfyldte DSM-IV-kriterierne for skizofreni. Virkningen

blev evalueret ved hjælp af PANSS. Studiet påviste INVEGAs virkning på unge med skizofreni, som

blev behandlet med middeldosis. Sekundært efter dosisanalyse påvistes virkningen af 3 mg, 6 mg og

12 mg givet en gang om dagen.

Studie hos unge med skizofreni: R076477-PSZ-3001: 6-ugers, fast dosis, placebo-kontrolleret

Intent-to-Treat-analysesæt. Ændring i LOCF-endepunkt i forhold til baseline

Placebo

N = 51

INVEGA

Lav dosis

1,5 mg

N = 54

INVEGA

Middeldosis

3 eller 6 mg*

N = 48

INVEGA

Høj dosis

6 eller 12 mg**

N = 47

Ændring i PANSS-Score

Gennemsnitlig baseline (SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. placebo)

Forskel i gennemsnitlig LS (SE)

90,6 (12,13)

-7,9 (20,15)

91,6 (12,54)

-9,8 (16,31)

0,508

-2,1 (3,17)

90,6 (14,01)

-17,3 (14,33)

0,006

-10,1 (3,27)

91,5 (13,86)

-13,8 (15,74)

0,086

-6,6 (3,29)

Responder-analyse

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-værdi (vs. placebo)

17 (33,3)

34 (66,7)

21 (38,9)

33 (61,1)

0,479

31 (64,6)

17 (35,4)

0,001

24 (51,1)

23 (48,9)

0,043

Respons defineret som fald i samlet PANSS-score ≥ 20 % i forhold til baseline

Bemærk: En negativ ændring i score indikerer forbedring. LOCF = last observation carried forward.

* Middeldosisgruppe: 3 mg for deltagere < 51 kg, 6 mg for deltagere ≥51 kg

**Højdosisgruppe: 6 mg for deltagere < 51 kg, 12 mg for deltagere ≥51 kg

Virkningen af INVEGA over et fleksibelt dosisinterval på 3 mg/dag til 9 mg/dag hos unge (12 år og

derover) med skizofreni (INVEGA N = 112, aripiprazol N = 114) blev også vurderet i et

randomiseret, dobbeltblindt studie med aktiv kontrol, der omfattede en 8-ugers dobbeltblind akutfase

og en 18-ugers dobbeltblind vedligeholdelsesfase. Ændringerne i samlet PANSS-score fra baseline til

uge 8 og uge 26 var numerisk ens i hhv. INVEGA-armen og aripiprazol-armen. Derudover var

forskellen i den procentdel af patienter, der opnåede en forbedring i samlet PANSS-score på ≥ 20 %

ved uge 26, numerisk ens mellem de to behandlingsgrupper.

Studie hos unge med skizofreni: R076477-PSZ-3003: 26-ugers, fleksibel dosis, aktivt kontrolleret Intent-to-

Treat-analysesæt. Ændring i LOCF-endepunkt i forhold til baseline

INVEGA

3-9 mg

N = 112

Aripiprazol

5-15 mg

N = 114

Ændring i PANSS-score

ved 8. uge, akut endepunkt

Gennemsnitlig baseline (SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. aripiprazol)

Forskel i gennemsnitlig LS (SE)

89,6 (12,22)

-19,3 (13,80)

0,935

0,1 (1,83)

92,0 (12,09)

-19,8 (14,56)

Ændring i PANSS-score

ved 26. uges endepunkt

Gennemsnitlig baseline (SD)

Gennemsnitlig ændring (SD)

P-værdi (vs. aripiprazol)

Forskel i gennemsnitlig LS (SE)

89,6 (12,22)

-25,6 (16,88)

0,877

-0,3 (2,20)

92,0 (12,09)

-26,8 (18,82)

Responder-analyse

ved 26. uges endepunkt

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-værdi (vs. aripiprazol)

86 (76,8)

26 (23,2)

0,444

93 (81,6)

21 (18,4)

Respons defineret som fald fra baseline i samlet PANSS-score ≥ 20 %

Bemærk: En negativ ændring i score indikerer forbedring. LOCF = last observation carried forward.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Paliperidons farmakokinetiske egenskaber efter administration af INVEGA er dosisproportionale

inden for det anbefalede kliniske dosisområde (3-12 mg).

Absorption

Efter en enkelt dosis afgives INVEGA med gradvist stigende hastighed, således at

plasmakoncentrationen af paliperidon stiger støt, og maksimal plasmakoncentration (C

) nås ca.

24 timer efter dosering. Ved administration af INVEGA én gang dagligt opnås steady state-

koncentration af paliperidon hos de fleste mennesker efter 4-5 dage.

Paliperidon er risperidons aktive metabolit. INVEGAs afgivelsesegenskaber medfører minimale

udsving i koncentrations-fluktuationen sammenlignet med risperidon med hurtig afgivelse

(fluktuationsindeks 38 % over for 125 %).

Paliperidons absolutte orale biotilgængelighed efter administration af INVEGA er 28 % (90 % CI af

23 %-33 %).

Administration af paliperidon depottabletter sammen med et standardmåltid med højt indhold af fedt

og kalorier øger paliperidons C

og AUC med op til 50-60 % i forhold til administration i fastende

tilstand.

Fordeling

Paliperidon fordeles hurtigt. Det tilsyneladende fordelingsvolumen er 487 l. Paliperidons

plasmaproteinbinding er 74 %. Det bindes primært til surt alfa-1-glykoprotein og albumin.

Biotransformation og elimination

En uge efter administration af en enkelt peroral dosis på 1 mg

C-paliperidon med hurtig afgivelse

blev 59 % af dosis udskilt uforandret med urinen, hvilket indikerer, at paliperidon ikke metaboliseres

ekstensivt af leveren. Ca. 80 % af den administrerede radioaktivitet blev genfundet i urinen og 11 % i

fæces. Der er identificeret fire metaboliske processer in vivo, hvoraf ingen udgjorde mere end 6,5 % af

dosis, nemlig dealkylering, hydroxylering, dehydrogenering og benzisoxazolspaltning. Selv om in

vitro-studier tyder på, at CYP2D6 og CYP3A4 spiller en rolle i metaboliseringen af paliperidon,

findes der ingen in vivo-evidens for, at disse isozymer spiller en signifikant rolle i metaboliseringen af

paliperidon. Populationsfarmakokinetiske analyser indikerer, at der er en ikke mærkbar forskel i

paliperidons tilsyneladende clearance efter administration af INVEGA mellem personer med

ekstensiv metabolisering og personer med nedsat metabolisering af CYP2D6-substrater. In vitro-

studier med humane levermikrosomer har vist, at paliperidon ikke væsentligt hæmmer

metaboliseringen af lægemidler, som metaboliseres af cytokrom P450-isozymer, herunder CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 og CYP3A5. Paliperidons terminale

eliminationshalveringstid er ca. 23 timer.

In vitro-studier har vist, at paliperidon er et P-gp-substrat og en svag hæmmer af P-gp ved høje

koncentrationer. Der foreligger ingen in vivo-data, og den kliniske relevans kendes ikke.

Nedsat leverfunktion

Paliperidon metaboliseres ikke ekstensivt i leveren. I et studie med patienter med moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh-klasse B) var plasmakoncentrationerne af frit paliperidon de samme som

hos raske forsøgsdeltagere. Der foreligger ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion

(Child-Pugh-klasse C).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af paliperidon falder med faldende nyrefunktion. Hos personer med nedsat

nyrefunktion var paliperidons totale clearance nedsat med 32 % ved let (kreatininclearance

[CrCl] = 50 til < 80 ml/min), 64 % ved moderat (CrCl = 30 til < 50 ml/min) og 71 % ved svært

(CrCl = < 30 ml/min) nedsat nyrefunktion. Paliperidons gennemsnitlige terminale

eliminationshalveringstid var 24, 40 og 51 timer hos personer med henholdsvis let, moderat og svært

nedsat nyrefunktion sammenlignet med 23 timer hos personer med normal nyrefunktion

(CrCl ≥ 80 ml/min).

Ældre

Data fra et farmakokinetisk studie med ældre patienter (≥ 65 år, n = 26) indikerer, at paliperidons

tilsyneladende steady state-clearance efter administration af INVEGA var 20 % lavere sammenlignet

med voksne patienter (18-45 år, n = 28). Der var dog ingen mærkbar alderseffekt i den

farmakokinetiske populationsanalyse af skizofrenipatienter efter korrektion for aldersrelateret

reduktion af CrCl.

Unge

Den systemiske eksponering for paliperidon hos unge (15 år og derover) var sammenlignelig med

eksponeringen hos voksne. Hos unge med en vægt < 51 kg observeredes 23 % højere eksponering end

hos unge med en vægt ≥ 51 kg. Alder alene påvirkede ikke eksponeringen for paliperidon.

Race

En farmakokinetisk populationsanalyse har ikke vist tegn på racerelaterede forskelle i paliperidons

farmakokinetiske egenskaber efter administration af INVEGA.

Køn

Paliperidons tilsyneladende clearance efter administration af INVEGA er ca. 19 % lavere hos kvinder

end hos mænd. Denne forskel kan generelt forklares ved forskelle i fedtfri legemsmasse og

kreatininclearance mellem mænd og kvinder.

Rygning

Baseret på in vitro-studier med humane leverenzymer er paliperidon ikke et substrat for CYP1A2.

Rygning bør derfor ikke have nogen effekt på paliperidons farmakokinetiske egenskaber. En

farmakokinetisk populationsanalyse har vist en lidt lavere eksponering for paliperidon hos rygere end

hos ikke-rygere. Forskellen har imidlertid næppe klinisk relevans.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser af paliperidon til rotter og hunde viste primært farmakologiske

effekter som sedation og prolaktinmedierede virkninger på mammakirtler og genitalier. Paliperidon

var ikke teratogent hos rotter og kaniner. I rottereproduktionsstudier med risperidon, som omdannes

ekstensivt til paliperidon hos rotter og mennesker, blev der observeret en reduktion i afkommets

fødselsvægt og overlevelse. Andre dopaminantagonister har ved administration til gravide dyr

forårsaget negative virkninger på indlæring og motorisk udvikling hos afkommet. Paliperidon var ikke

genotoksisk i en række studier. I karcinogenicitetsstudier med peroral risperidon til rotter og mus blev

der set en stigning i hypofyseadenomer (mus), endokrine pankreasadenomer (rotter) og

mammakirteladenomer (begge arter). Disse tumorer kan være relateret til den langvarige dopamin-

D2-antagonisme og hyperprolaktinæmi. Det vides ikke, hvilken betydning disse tumorfund hos

gnavere har for menneskers risiko.

I et 7-ugers toksicitetsstudie hos unge rotter, der fik orale doser af paliperidon op til 2,5 mg/kg/dag,

svarende til en eksponering omtrent som den kliniske eksponering baseret på AUC, sås der ingen

indvirkning på vækst, seksuel modning og reproduktionsevne. Paliperidon hæmmede ikke den

neuroadfærdsmæssige udvikling hos handyr ved doser op til 2,5 mg/kg/dag. Ved 2,5 mg/kg/dag

observeredes en virkning på indlæring og hukommelse hos hundyr. Denne virkning sås ikke efter

seponering. I et 40-ugers toksicitetsstudie hos unge hunde med orale doser af risperidon (som i

udstrakt grad omdannes til paliperidon) op til 5 mg/kg/dag observeredes virkninger på seksuel

modning, vækst af lange knogler og mineraldensitet i femur fra 3 gange den kliniske eksponering

baseret på AUC.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

3 mg

Tabletkerne:

Polyethylenoxid 200K

Natriumchlorid

Povidon (K29-32)

Stearinsyre

Butylhydroxytoluen (E321)

Jernoxid (gul) (E172)

Polyethylenoxid 7000K

Jernoxid (rød) (E172)

Hydroxyethylcellulose

Polyethylenglycol 3350

Celluloseacetat

Overtræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Laktosemonohydrat

Triacetin

Carnaubavoks

Blæk:

Jernoxid (sort) (E172)

Propylenglycol

Hypromellose

6 mg

Tabletkerne:

Polyethylenoxid 200K

Natriumchlorid

Povidon (K29-32)

Stearinsyre

Butylhydroxytoluen (E321)

Polyethylenoxid 7000K

Jernoxid (rød) (E172)

Hydroxyethylcellulose

Polyethylenglycol 3350

Celluloseacetat

Overtræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Polyethylenglycol 400

Jernoxid (gul) (E172)

Jernoxid (rød) (E172)

Carnaubavoks

Blæk:

Jernoxid (sort) (E172)

Propylenglycol

Hypromellose

9 mg

Tabletkerne:

Polyethylenoxid 200K

Natriumchlorid

Povidon (K29-32)

Stearinsyre

Butylhydroxytoluen (E321)

Polyethylenoxid 7000K

Jernoxid (rød) (E172)

Jernoxid (sort) (E172)

Hydroxyethylcellulose

Polyethylenglycol 3350

Celluloseacetat

Overtræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Polyethylenglycol 400

Jernoxid (rød) (E172)

Carnaubavoks

Blæk:

Jernoxid (sort) (E172)

Propylenglycol

Hypromellose

12 mg

Tabletkerne:

Polyethylenoxid 200K

Natriumchlorid

Povidon (K29-32)

Stearinsyre

Butylhydroxytoluen (E321)

Polyethylenoxid 7000K

Jernoxid (rød) (E172)

Jernoxid (gul) (E172)

Hydroxyethylcellulose

Polyethylenglycol 3350

Celluloseacetat

Overtræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Polyethylenglycol 400

Jernoxid (gul) (E172)

Carnaubavoks

Blæk:

Jernoxid (sort) (E172)

Propylenglycol

Hypromellose

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Beholdere: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Hold beholderen tæt tillukket for at

beskytte mod fugt.

Blisterkort: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevares i den originale yderpakning

for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Beholdere:

Beholder af hvid HDPE (high-density polyethylene) med induktionsforsegling og børnesikkert låg af

polypropylen. Hver beholder indeholder to poser à 1 g med tørremiddel af silicagel (silikonedioxid)

(poserne er af fødevaregodkendt polyethylen).

Pakningsstørrelser: 30 og 350 depottabletter.

Blisterkort:

PVC (polyvinylchlorid) lamineret med PCTFE (polychlortrifluorethylen)/bagside af perforerbart

aluminium.

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 49, 56 og 98 depottabletter.

Eller

Hvid PVC (polyvinylchlorid) lamineret med PCTFE (polychlortrifluorethylen)/bagside af perforerbart

aluminium.

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 49, 56 og 98 depottabletter.

Eller

Børnesikkert blisterkort af OPA (orienteret polyamid)-aluminium-PVC

(polyvinylchlorid)/perforerbart aluminium.

Pakningsstørrelser: 14, 28, 49, 56 og 98 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

3 mg

EU/1/07/395/001-005

EU/1/07/395/021-025

EU/1/07/395/041-044

EU/1/07/395/057-058

EU/1/07/395/065-067

6 mg

EU/1/07/395/006-010

EU/1/07/395/026-030

EU/1/07/395/045-048

EU/1/07/395/059-060

EU/1/07/395/068-070

9 mg

EU/1/07/395/011-015

EU/1/07/395/031-035

EU/1/07/395/049-052

EU/1/07/395/061-062

EU/1/07/395/071-073

12 mg

EU/1/07/395/016-020

EU/1/07/395/036-040

EU/1/07/395/053-056

EU/1/07/395/063-064

EU/1/07/395/074-076

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. juni 2007

Dato for seneste fornyelse: 14. maj 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om INVEGA findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/529190/2017

EMEA/H/C/000746

EPAR – sammendrag for offentligheden

Invega

paliperidon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Invega.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i,

hvordan Invega bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Invega, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Invega, og hvad anvendes det til?

Invega er et antipsykotisk lægemiddel, der anvendes hos voksne og unge fra 15 år og derover til

behandling af skizofreni, der er en psykisk lidelse med symptomer som f.eks. desorganiseret

tankegang og tale, hallucinationer (opfattelsen af at høre eller se ting, som ikke er der),

mistænksomhed og vrangforestillinger (ukorrekte forestillinger).

Invega anvendes også til behandling af voksne med skizoaffektiv lidelse. Det er en tilstand, hvor

patienten har episoder med højt humør (mani) eller lavt humør (depression) ud over symptomerne på

skizofreni.

Invega indeholder det aktive stof paliperidon.

Hvordan anvendes Invega?

Invega udleveres kun efter recept. Det fås som depottabletter (3, 6, 9 og 12 mg). At tabletterne

kaldes depottabletter betyder, at stoffet paliperidon langsomt frigives fra tabletten over nogle få timer.

Den anbefalede startdosis af Invega til voksne er 6 mg én gang dagligt om morgenen. Startdosis til

unge er 3 mg dagligt. Patienten kan tage Invega med eller uden mad, men bør ikke skifte mellem at

tage lægemidlet med mad én dag og uden mad en anden dag. Efter vurdering af symptomerne kan

lægen justere dosen til mellem 3 og 12 mg én gang dagligt hos voksne med skizofreni og til mellem 6

og 12 mg én gang dagligt hos patienter med skizoaffektiv lidelse. Hos unge med skizofreni afhænger

Invega

EMA/529190/2017

Side 2/3

den maksimale daglige dosis af patientens kropsvægt og bør ikke overstige 6 mg hos patienter, der

vejer under 51 kg. De nærmere oplysninger om anvendelsen af Invega, herunder dosisjustering hos

patienter med nyresygdom og ældre, fremgår af produktresuméet (også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Invega?

Det aktive stof i Invega, paliperidon, kaldes et "atypisk" antipsykotisk lægemiddel, fordi det adskiller sig

fra de ældre antipsykotiske lægemidler, der har været på markedet siden 1950'erne. Paliperidon er et

aktivt nedbrydningsprodukt (en metabolit) af risperidon, som er et andet atypisk antipsykotisk middel,

der var været anvendt til behandling af skizofreni siden 1990'erne. I hjernen bindes paliperidon til flere

forskellige typer receptorer (mål) på nervecellerne. Derved afbrydes de signaler, som hjernecellerne

sender til naboceller ved hjælp af signalstoffer (neurotransmittere). Paliperidon virker hovedsagelig ved

at blokere receptorerne for neurotransmitterne dopamin og 5-hydroxytryptamin (også kaldet serotonin),

der er medvirkende ved skizofreni. Ved at blokere disse receptorer medvirker paliperidon til at

normalisere hjernens aktivitet og mindske symptomerne.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Invega?

Skizofreni

Det er i tre korttidsundersøgelser med deltagelse af 1.692 voksne påvist, at Invega er mere effektivt end

placebo (en uvirksom behandling) og lige så effektivt som et andet antipsykotisk lægemiddel (olanzapin)

til at reducere symptomer på skizofreni (bedømt ved anvendelse af en standard scoreskala). I en af disse

undersøgelser faldt de gennemsnitlige symptomscorer mellem 17,9 og 23,3 point efter 6 uger hos dem,

der fik Invega, sammenholdt med et fald på 4,1 point hos dem, der fik placebo. Symptomscorerne faldt

med 19,9 point hos dem, der fik olanzapin. Lignende resultater sås i de to andre korttidsundersøgelser,

idet høje doser af Invega var mere effektive end lave doser.

I en yderligere, længerevarende undersøgelse med 207 voksne med skizofreni, som først var blevet

behandlet gennem 14 uger, var Invega mere effektivt end placebo til at forhindre nye symptomer i op

til 35 uger.

Resultaterne af undersøgelser med Invega hos unge svarer til resultaterne hos voksne.

Skizoaffektiv lidelse

Undersøgelser har vist, at Invega kan reducere symptomscoren og forhindre symptomer hos patienter

med skizoaffektiv lidelse.

I en undersøgelse oplevede de patienter, som fik Invega, et fald i deres symptomscore for mani på

mellem 27,4 og 30,6 efter 6 ugers behandling sammenholdt med 21,7 hos de patienter, der fik placebo. I

en anden undersøgelse var faldet i symptomscoren for mani efter 6 uger 20,0 i Invega-gruppen og 10,8 i

placebogruppen. I alt 614 patienter deltog i de to undersøgelser.

I en tredje undersøgelse med 334 tidligere behandlede patienter vendte symptomer på depression

tilbage hos 15 % (25 ud af 164) af de patienter, der fik paliperidon, sammenholdt med 34 % (57 ud af

170) af de patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Invega?

De hyppigste bivirkninger ved Invega hos voksne er hovedpine, søvnløshed, søvnighed, parkinsonisme

(symptomer, der minder om Parkinsons sygdom, såsom rysten, muskelstivhed og langsomme

bevægelser), dystoni (ufrivillige muskelsammentrækninger), rysten, svimmelhed, rastløshed (akatisi),

Invega

EMA/529190/2017

Side 3/3

uro, angst, depression, vægtforøgelse, kvalme, opkastning, forstoppelse, halsbrand, diarré, mundtørhed,

træthed, tandpine, muskel- og knoglesmerter, rygsmerter, svaghed, øget hjerterytme (takykardi), for

højt blodtryk, forlænget QT-interval (en ændring af hjertets elektriske aktivitet), infektion i de øvre

luftveje (i næsen eller halsen) og hoste. Bivirkningerne hos unge er de samme som hos voksne, selvom

nogle bivirkninger kan optræde hyppigere. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

Invega fremgår af indlægssedlen.

Invega må ikke anvendes af personer, der er overfølsomme (allergiske) over for paliperidon eller andre

af indholdsstofferne eller over for risperidon.

Hvorfor blev Invega godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Invega opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Invega.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Invega?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Invega.

Andre oplysninger om Invega

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Invega den 25. juni 2007.

Den fuldstændige EPAR for Invega findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Invega, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information