Invega

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
19-05-2021

Aktiv bestanddel:

paliperidon

Tilgængelig fra:

Janssen-Cilag International NV

ATC-kode:

N05AX13

INN (International Name):

paliperidone

Terapeutisk gruppe:

Psykoleptika

Terapeutisk område:

Schizophrenia; Psychotic Disorders

Terapeutiske indikationer:

Invega er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge 15 år og ældre. Invega er indiceret til behandling af skizoaffektiv lidelse hos voksne.

Produkt oversigt:

Revision: 18

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2007-06-24

Indlægsseddel

                46
B. INDLÆGSSEDDEL
47
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
INVEGA 3 MG DEPOTTABLETTER
INVEGA 6 MG DEPOTTABLETTER
INVEGA 9 MG DEPOTTABLETTER
INVEGA 12 MG DEPOTTABLETTER
paliperidon
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage INVEGA
3.
Sådan skal du tage INVEGA
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Dette lægemiddel indeholder det aktive stof paliperidon, der
tilhører klassen af antipsykotika.
INVEGA anvendes til behandling af skizofreni hos voksne og unge i
alderen 15 år og derover.
Skizofreni er en lidelse, hvis symptomer bl.a. er, at man hører, ser
eller mærker ting, som ikke er der,
opfatter ting forkert, er usædvanligt mistroisk, bliver indadvendt,
taler usammenhængende og får en
afstumpet opførsel og følelsesmæssig opfattelse. Mennesker med
denne lidelse kan også føle sig
deprimerede, angste, have skyldfølelse eller være anspændte.
INVEGA anvendes også til behandling af skizo-affektiv psykose hos
voksne.
Skizo-affektiv psykose er en psykisk tilstand, hvor man oplever en
kombination af symptomer på
skizofreni (som angivet ovenfor) samtidigt med forstyrrelser i
stemningslejet (føler sig meget opstemt,
bedrøvet, oprevet eller distraheret, lider af søvnløshed,
snakkesalighed, mister interessen for

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÈ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
INVEGA 3 mg depottabletter
INVEGA 6 mg depottabletter
INVEGA 9 mg depottabletter
INVEGA 12 mg depottabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver depottablet indeholder 3 mg paliperidon.
Hver depottablet indeholder 6 mg paliperidon.
Hver depottablet indeholder 9 mg paliperidon.
Hver depottablet indeholder 12 mg paliperidon.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver 3 mg tablet indeholder 13,2 mg laktose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter
Kapselformede hvide tabletter, der består af tre lag og er 11 mm
lange og 5 mm i diameter, med
teksten ”PAL 3”
Kapselformede beige tabletter, der består af tre lag og er 11 mm
lange og 5 mm i diameter, med
teksten ”PAL 6”
Kapselformede pink tabletter, der består af tre lag og er 11 mm lange
og 5 mm i diameter, med teksten
”PAL 9”
Kapselformede gule tabletter, der består af tre lag og er 11 mm lange
og 5 mm i diameter, med teksten
”PAL 12”
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
INVEGA er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i
alderen 15 år og derover.
INVEGA er indiceret til behandling af skizo-affektiv psykose hos
voksne.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Skizofreni (voksne)_
Den anbefalede dosis af INVEGA til behandling af skizofreni hos voksne
er 6 mg en gang dagligt
administreret om morgenen. Initial dosistitrering er ikke nødvendig.
Nogle patienter kan have gavn af
en lavere eller højere dosis inden for det anbefalede område på 3
mg til 12 mg én gang dagligt. Hvis
dosisjustering er indiceret, bør den kun finde sted efter klinisk
revurdering. Hvis dosisøgning er
indiceret, anbefales dosisøgninger på 3 mg/dag, og intervallet bør
generelt være længere end 5 dage.
3
_Skizo-affektiv psykose (voksne)_
Den anbefalede dosis af INVEGA til behandling af skizo-affektiv
psykose hos voksne er 6 mg en
gang dagligt administreret om morgenen. Initial dosistitrering er ikke
nødvendig. Nogle pat
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 19-05-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 19-09-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 19-05-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 19-05-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 19-05-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 19-05-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 19-09-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik