Harvoni

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
ledipasvir, Sofosbuvir
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
J05AX65
INN (International Name):
ledispavir / sofosbuvir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
Hepatitis C Kronisk
Terapeutiske indikationer:
Harvoni er indiceret til behandling af kronisk hepatitis C (CHC) hos voksne og hos unge i alderen 12 til <18 år (se afsnit 4. 2, 4. 4 og 5. For at hepatitis C virus (HCV) genotype-specifikke aktivitet, se afsnit 4. 4 og 5.
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003850
Autorisation dato:
2014-11-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/003850

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Harvoni 90 mg/400 mg filmovertrukne tabletter

ledipasvir/sofosbuvir

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Harvoni

Sådan skal du tage Harvoni

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Harvoni er et lægemiddel, der indeholder de aktive stoffer, ledipasvir og sofosbuvir i en enkel tablet.

Det gives til behandling af kronisk (langvarig) infektion med hepatitis C-virus hos

voksne

unge i

alderen 12 til yngre end 18 år

Hepatitis C er en virusinfektion i leveren. De aktive stoffer i dette lægemiddel arbejder sammen ved at

blokere to forskellige proteiner, som virusset skal bruge til at vokse og reproducere, og gør det dermed

muligt at fjerne infektionen permanent fra kroppen.

Harvoni tages nogle gange med et andet lægemiddel, ribavirin.

Det er meget vigtigt, at du også læser indlægssedlerne for de andre lægemidler, som du vil tage

sammen med Harvoni. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om dine

lægemidler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Harvoni

Tag ikke Harvoni

Hvis du er allergisk over for

ledipasvir, sofosbuvir eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Harvoni (angivet i punkt 6 i denne indlægsseddel).

Hvis dette gælder for dig,

må du ikke tage Harvoni og du skal straks fortælle det til

lægen.

Hvis du aktuelt tager nogle af de følgende lægemidler:

rifampicin og rifabutin

(antibiotika, der anvendes til behandling af infektioner, herunder

tuberkulose)

prikbladet perikon

(et naturlægemiddel, der anvendes til at behandle depression)

carbamazepin, phenobarbital og phenytoin

(medicin, der anvendes til at behandle

epilepsi og forebygge krampeanfald)

rosuvastatin

(medicin, der anvendes til at behandle forhøjet kolesterol)

Advarsler og forsigtighedsregler

Din læge vil vide, om nogle af de følgende sygdomme gælder for dig. Disse vil blive overvejet, før

behandling med Harvoni startes:

andre leverproblemer

end hepatitis C, for eksempel

hvis du venter på en levertransplantation;

hvis du har

eller har haft en infektion med

hepatitis B-

virus, da din læge måske vil

overvåge dig tættere;

nyreproblemer eller hvis du er i dialyse

, da Harvoni ikke er helt undersøgt hos patienter med

svære nyreproblemer;

aktuel behandling for hiv-infektion

, da din læge kan ønske at overvåge dig nøjere.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Harvoni, hvis:

du får eller inden for de seneste måneder har fået lægemidlet amiodaron mod uregelmæssig

hjerterytme, da det kan medføre en livstruende reduktion af din puls. Lægen kan overveje andre

behandlinger, hvis du har taget dette lægemiddel. Hvis behandling med Harvoni er nødvendig,

kan yderligere overvågning af dit hjerte være nødvendig.

hvis du har diabetes. Det kan være, at dit blodsukker skal overvåges tættere, og/eller at din

diabetesmedicin skal justeres efter påbegyndelse af behandling med Harvoni. Nogle patienter

med diabetes har oplevet lavt blodsukker (hypoglykæmi) efter påbegyndelse af behandling med

lægemidler som Harvoni.

Sig det straks til lægen,

hvis du aktuelt tager, eller i den seneste måned har taget et hvilket som helst

lægemiddel mod hjerteproblemer, og du under behandlingen oplever:

langsom eller uregelmæssig puls, eller hjerterytmeproblemer

åndenød eller forværring af eksisterende åndenød

brystsmerter

svimmelhed

hjertebanken

at du er tæt på at besvime eller få besvimelsesanfald

Blodprøver

Din læge vil undersøge dit blod før, under og efter din behandling med Harvoni. Dette gøres så:

Din læge kan beslutte, om du bør tage Harvoni og hvor længe;

Din læge kan bekræfte, at din behandling har virket, og at du er fri for hepatitis C-virus.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. Anvendelsen af Harvoni hos børn er endnu ikke

undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Harvoni

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet

, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Warfarin og lignende lægemidler, såkaldte vitamin K-antagonister, der anvendes til fortynding af

blodet. Din læge kan være nødt til hyppigere at kontrollere, hvor godt dit blod størkner.

Din leverfunktion kan ændre sig med behandlingen af hepatitis C og kan derfor påvirke andre

lægemidler (f.eks. lægemidler, der anvendes til at hæmme dit immunsystem osv.). Din læge kan være

nødt til nøje at overvåge de andre lægemidler, du tager samt foretage justeringer, efter du begynder at

tage Harvoni.

Hvis du er i tvivl med hensyn til at tage andre lægemidler, skal du kontakte lægen eller

apotekspersonalet.

Nogle lægemidler må ikke tages sammen med Harvoni.

Tag ikke nogen andre lægemidler, der indeholder sofosbuvir, et af de aktive stoffer i

Harvoni.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager nogle af lægemidlerne nedenfor:

amiodaron

mod uregelmæssig hjerterytme;

tenofovirdisoproxilfumarat

eller andre lægemidler, der indeholder

tenofovirdisoproxilfumarat, anvendes til at behandle hiv-infektion;

digoxin

, anvendes til at behandle hjertesygdomme;

dabigatran

, anvendes til at fortynde blodet;

statiner

, anvendes til at behandle højt kolesterol;

rifapentin

(antibiotikum, der anvendes til behandling af infektioner, herunder

tuberkulose);

oxcarbazepin

(medicin, der anvendes til at behandle epilepsi og forebygge

krampeanfald);

tipranavir

(medicin, der anvendes til at behandle hiv-infektion).

Hvis du tager Harvoni sammen med nogle af disse lægemidler, kan det forhindre, at dine lægemidler

virker korrekt, eller det kan gøre bivirkninger værre. Det kan være nødvendigt, at din læge giver dig et

andet lægemiddel, eller justerer dosis af det lægemiddel, du tager.

Få rådgivning fra en læge eller apotekspersonalet,

hvis du tager lægemidler, der anvendes til

at behandle

mavesår, halsbrand eller sure opstød.

Dette omfatter:

syreneutraliserende midler (såsom aluminium/magnesiumhydroxid eller

calciumcarbonat). Disse bør tages mindst 4 timer før eller 4 timer efter Harvoni.

protonpumpehæmmere (såsom omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og

esomeprazol). Disse bør tages på samme tidspunkt som Harvoni. Tag ikke

protonpumpehæmmere før Harvoni. Din læge kan give dig et andet lægemiddel eller

justere dosis af det lægemiddel, du tager.

-receptorantagonister (såsom famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin). Din læge

kan give dig et andet lægemiddel eller justere dosis af det lægemiddel, du tager.

Disse lægemidler kan nedsætte mængden af ledipasvir i dit blod. Hvis du tager et af disse lægemidler,

vil din læge enten give dig et andet lægemiddel mod mavesår, halsbrand eller sure opstød, eller

anbefale hvordan og hvornår du tager det lægemiddel.

Graviditet og prævention

Virkningen af Harvoni under graviditet er ukendt. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

En graviditet skal undgås, hvis Harvoni tages sammen med ribavirin. Ribavirin kan være meget

skadeligt for det ufødte barn. Derfor skal du og din partner tage særlige forholdsregler ved seksuel

aktivitet, hvis der er mulighed for, at der kan opstå graviditet.

Du eller din partner skal anvende en sikker svangerskabsforebyggende metode i løbet af

behandlingen med Harvoni sammen med ribavirin og i nogen tid derefter. Det er meget vigtigt,

at du læser punktet ”Graviditet” meget grundigt i indlægssedlen for ribavirin. Spørg din læge

om en effektiv svangerskabsforebyggende metode, som er egnet til dig.

Hvis du eller din partner bliver gravide under behandling med Harvoni og ribavirin, eller i de

efterfølgende måneder, skal du straks kontakte lægen.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen med Harvoni.

Det er ukendt, om ledipasvir eller sofosbuvir,

de to aktive stoffer i Harvoni, udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig træt efter du har taget

lægemidlet.

Harvoni indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter

Harvoni indeholder sunset yellow FCF aluminiumpigment (E110), som kan forårsage allergiske

reaktioner

Fortæl det til lægen, hvis du er overfølsom

over for sunset yellow FCF aluminiumpigment,

også kaldet ”E110”, før du tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Harvoni

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis er

én

tablet én gang dagligt

. Din læge vil fortælle dig, hvor mange uger du bør

tage Harvoni.

Slug tabletten hel sammen med eller uden mad. Tabletten må ikke tygges, knuses eller deles, da den

har en meget bitter smag. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har problemer med at

sluge tabletter.

Hvis du tager et syreneutraliserende middel,

skal du tage det mindst 4 timer før eller mindst 4 timer

efter Harvoni.

Hvis du tager en protonpumpehæmmer,

skal du tage den på samme tidspunkt som Harvoni. Du må

ikke tage den før Harvoni.

Hvis du er syg (kaster op) efter du har taget Harvoni,

kan det påvirke mængden af Harvoni i

blodet. Dette kan få Harvoni til at virke mindre godt.

Hvis du er syg (kaster op)

mindre end 5 timer efter

du har taget Harvoni, skal du tage endnu

en tablet.

Hvis du er syg (kaster op)

mere end 5 timer efter

du har taget Harvoni, skal du ikke tage endnu

en tablet før din næste skemalagte tablet.

Hvis du har taget for meget Harvoni

Hvis du utilsigtet har taget mere end den anbefalede dosis, skal du straks kontakte lægen eller den

nærmeste skadestue for rådgivning. Tag tabletbeholderen med dig, så du let kan beskrive, hvad du har

taget.

Hvis du har glemt at tage Harvoni

Det er vigtigt ikke at glemme en dosis af dette lægemiddel.

Hvis du glemmer en dosis, skal du regne ud, hvor længe siden det var, siden du sidst tog dit Harvoni:

Hvis du opdager det inden for 18 timer

fra det tidspunkt, du normalt tager Harvoni skal du

tage tabletten snarest muligt. Tag dernæst den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis det er 18 timer eller længere

efter det tidspunkt, du normalt tager Harvoni, skal du vente

og tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser

tæt på hinanden).

Du må ikke holde op med at tage Harvoni

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel

,

medmindre lægen fortæller dig det. Det er meget

vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsprogrammet, for at give lægemidlet de bedste betingelser

for at behandle din virusinfektion med hepatitis C.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger. Hvis du tager Harvoni, kan du få

en eller flere af de nedenstående bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

hovedpine

træthed

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

udslæt

Andre bivirkninger, der kan ses ved behandling med Harvoni

Hyppigheden af følgende bivirkninger er ikke kendt (kan ikke estimeres fra forhåndenværende data).

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (angioødem).

Andre virkninger, der kan ses under behandling med sofosbuvir:

Hyppigheden af følgende bivirkninger er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Et udbredt, alvorligt udslæt, hvor huden skaller af, og som kan være ledsaget af feber,

influenzalignende symptomer, blærer i munden, øjnene og/eller på kønsorganerne

(Stevens-Johnson syndrom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og kartonen efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Harvoni indeholder:

Aktive stoffer:

ledipasvir og sofosbuvir. Hver filmovertrukken tablet indeholder 90 mg

ledipasvir og 400 mg sofosbuvir.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Copovidon, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid

vandfri silica, magnesiumstearat

Filmovertræk:

Polyvinylalkohol, titandioxid, macrogol 3350, talcum, sunset yellow FCF aluminiumpigment

(E110)

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er orange, diamantformede tabletter, præget med ”GSI” på den ene side og

med ”7985” på den anden side. Tabletten er 19 mm lang og 10 mm bred.

Hver tabletbeholder indeholder et tørremiddel af silicagel, der skal opbevares i flasken for at hjælpe

med at beskytte dine tabletter. Tørremidlet med silicagel findes i en separat lille pose eller en beholder,

og må ikke sluges.

De følgende pakningsstørrelser er tilgængelige:

ydre kartoner indeholdende 1 tabletbeholder med 28 filmovertrukne tabletter

ydre kartoner indeholdende 3 tabletbeholdere med 28 (84) filmovertrukne tabletter. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0)24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Harvoni 90 mg/400 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 90 mg ledipasvir og 400 mg sofosbuvir.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder 156,8 mg lactose (som monohydrat) og 261 mikrogram sunset

yellow FCF aluminiumpigment.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Orange, diamantformet, filmovertrukken tablet med dimensionerne 19 mm x 10 mm, præget med

”GSI” på den ene side og med ”7985” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Harvoni er indiceret til behandling af kronisk hepatitis C (CHC) hos voksne og unge i alderen 12 til

< 18 år (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

For genotypespecifik aktivitet af hepatitis C-virus (HCV), se pkt. 4.4 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Harvoni bør påbegyndes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af

patienter med CHC.

Dosering

Den anbefalede dosis af Harvoni er en tablet én gang dagligt sammen med eller uden mad (se

pkt. 5.2).

Tabel 1: Anbefalet behandlingsvarighed for Harvoni og den anbefalede anvendelse af samtidigt

administreret ribavirin for visse undergrupper

Patientpopulation

(herunder patienter med samtidig

hiv-infektion)

Behandling og varighed

Voksne og unge patienter 12 år eller ældre med genotype 1-, 4-, 5- eller 6-CHC

Patienter uden cirrose

Harvoni i 12 uger.

Harvoni i 8 uger kan overvejes hos tidligere ubehandlede

genotype 1-inficerede patienter (se pkt. 5.1, ION-3-studiet).

Patienter med kompenseret cirrose

Harvoni + ribavirin

i 12 uger

eller

Harvoni (uden ribavirin) i 24 uger.

Harvoni (uden ribavirin) i 12 uger kan overvejes for patienter,

der bedømmes til at have en lav risiko for klinisk

sygdomsprogression, og som har efterfølgende muligheder for

genbehandling (se pkt. 4.4).

Patienter efter levertransplantation uden

cirrose eller med kompenseret cirrose

Harvoni + ribavirin

i 12 uger (se pkt. 5.1).

Harvoni (uden ribavirin) i 12 uger (hos patienter uden cirrose)

eller i 24 uger (hos patienter med cirrose) kan overvejes for

patienter, der ikke er egnede til eller er intolerante over for

ribavirin.

Patienter med dekompenseret cirrose

uanset transplantationsstatus

Harvoni + ribavirin

i 12 uger (se pkt. 5.1).

Harvoni (uden ribavirin) i 24 uger kan overvejes for patienter,

der ikke er egnede til eller er intolerante over for ribavirin.

Voksne og unge patienter 12 år eller ældre med genotype 3-CHC

Patienter med kompenseret cirrose og/eller

tidligere behandlingssvigt

Harvoni + ribavirin

i 24 uger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Voksne: Vægtbaseret ribavirin (< 75 kg = 1.000 mg og ≥ 75 kg = 1.200 mg) administreret oralt

fordelt på 2 doser sammen med mad. Unge: For anbefalinger vedrørende dosering af ribavirin, se tabel

3 nedenfor.

For anbefalinger vedrørende dosering af ribavirin til patienter med dekompenseret cirrose, se tabel 2

herunder.

Tabel 2: Vejledning vedrørende dosering af ribavirin ved administration sammen med Harvoni til

patienter med dekompenseret cirrose

Patient

Ribavirin-dosis*

Child-Pugh-Turcotte (CPT) klasse B

cirrose før transplantation

1.000 mg pr. dag for patienter < 75 kg og 1.200 mg for patienter, som

vejer ≥ 75 kg

CPT klasse C cirrose før

transplantation

CPT klasse B eller C cirrose efter

transplantation

Startdosis på 600 mg, som kan optitreres til maksimum 1.000/1.200 mg

(1.000 mg til patienter, som vejer < 75 kg, og 1.200 mg til patienter, som

vejer ≥ 75 kg), hvis den er veltolereret. Hvis startdosis ikke er

veltolereret, bør dosis reduceres efter klinisk indikation baseret på

hæmoglobinniveauer.

* - Hvis en mere normaliseret ribavirin-dosis (efter vægt og nyrefunktion) ikke kan opnås på grund af tolerabilitet, skal 24

ugers behandling med Harvoni + ribavirin overvejes for at minimere risikoen for recidiv.

Når ribavirin føjes til Harvoni, henvises også til produktresuméet for ribavirin.

Hos unge patienter i alderen 12 til < 18 anbefales følgende ribavirin-dosis, hvor ribavirin fordeles på

2 daglige doser og gives sammen med mad:

Table 3.

Vejledning vedrørende dosering af ribavirin ved administration sammen med Harvoni til

unge i alderen

12 til < 18 år.

Legemsvægt kg

Ribavirin-dosis*

<47

15 mg/kg/dag

47-49

600 mg/dag

50-65

800 mg/dag

66-74

1000 mg/dag

> or = 75

1200 mg/dag

* Ribavirin administreret oralt fordelt på 2 doser sammen med mad.

Dosismodifikation af ribavirin hos voksne, der tager 1.000-1.200 mg dagligt

Hvis Harvoni anvendes i kombination med ribavirin og en patient har en alvorlig bivirkning, som

muligvis er relateret til ribavirin, skal dosis af ribavirin modificeres eller seponeres, hvis det er

hensigtsmæssigt, indtil bivirkningen svinder eller reduceres i sværhedsgrad. Tabel 4 giver

retningslinjer for dosismodifikationer og seponering baseret på patientens hæmoglobinkoncentration

og kardielle status.

Tabel 4: Retningslinjer for dosismodifikation af ribavirin ved samtidig administration af Harvoni hos

voksne

Laboratorieværdier

Reducer dosis af ribavirin til

600 mg/dag, hvis:

Seponer ribavirin, hvis:

Hæmoglobin hos patienter uden

hjertesygdom

<10 g/dl

<8,5 g/dl

Hæmoglobin hos patienter med

tidligere stabil hjertesygdom

≥2 g/dl reduktion i hæmoglobin i løbet af

en periode med 4 ugers behandling

<12 g/dl trods 4 uger med en

reduceret dosis

Efter ribavirin er blevet tilbageholdt, enten på grund af en laboratorieabnormalitet eller klinisk

manifestation, kan der gøres et studie på at genstarte ribavirin med 600 mg dagligt, og yderligere øge

dosis til 800 mg dagligt. Det anbefales dog ikke, at ribavirin øges til den oprindeligt tildelte dosis

(1.000 mg til 1.200 mg dagligt).

Pædiatrisk population i alderen < 12 år

Havonis sikkerhed og virkning hos pædiatriske patienter i alderen < 12 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Manglende dosis

Patienterne skal instrueres i at tage en ekstra tablet, hvis de kaster op inden for 5 timer efter dosering.

Hvis de kaster op mere end 5 timer efter dosering, er der ikke behov for en yderligere dosis (se

pkt. 5.1).

Hvis en dosis glemmes, og det er inden for 18 timer fra det normale tidspunkt, skal patienterne

instrueres i at tage tabletten så snart som muligt, og patienterne skal så tage den næste dosis på den

sædvanlige tid. Hvis der er gået over 18 timer, skal patienterne instrueres i at vente, og tage den næste

dosis til sædvanlig tid. Patienterne skal instrueres i ikke at tage en dobbelt dosis.

Ældre

Ingen dosisjustering er nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering af Harvoni er påkrævet for patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion.

Der foreligger begrænsede sikkerhedsdata hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret

glomulær filtrationshastighed [eGFR] <30 ml/min/1,73 m

) og nyresygdom i slutstadiet (ESRD,

end

stage renal disease

), der kræver dialyse. Harvoni kan anvendes hos disse patienter uden dosisjustering,

når ingen andre relevante behandlingsmuligheder er tilgængelige (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering af Harvoni er påkrævet for patienter med let, moderat eller svært nedsat

leverfunktion (Child-Pugh-Turcotte [CPT] klasse A, B eller C) (se pkt. 5.2). Ledipasvir/sofosbuvirs

sikkerhed og virkning er klarlagt hos patienter med dekompenseret cirrose (se pkt. 5.1).

Administration

Til oral anvendelse.

Patienterne skal instrueres i at sluge tabletten hel sammen med eller uden mad. Grundet den bitre smag

anbefales det, at den filmovertrukne tablet ikke tygges eller knuses (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration med rosuvastatin (se pkt. 4.5).

Brug sammen med stærke P-gp-inducere

Samtidig administration af lægemidler, der er stærke P-glykoprotein (P-gp)-inducere i tarmen

(carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin, rifabutin og perikon) vil nedsætte

plasmakoncentrationerne af ledipasvir og sofosbuvir signifikant og kan medføre manglende virkning

af Harvoni (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Harvoni må ikke administreres sammen med andre lægemidler, der indeholder sofosbuvir.

Genotypespecifik aktivitet

Angående anbefalede regimer med forskellige HCV-genotyper, se pkt. 4.2. Angående

genotypespecifik virologisk og klinisk aktivitet, se pkt. 5.1.

De kliniske data, der støtter brug af Harvoni hos voksne inficeret med HCV-genotype 3 er begrænsede

(se pkt. 5.1). Den relative virkning af et 12-ugers regimen bestående af

ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, sammenlignet med et 24-ugers regimen med sofosbuvir + ribavirin

er ikke blevet undersøgt. Der rådes til en konservativ 24 ugers behandling hos alle behandlingserfarne

genotype 3-patienter samt de behandlingsnaive genotype 3-patienter med cirrose (se pkt. 4.2). Hos

patienter med genotype 3-infektion bør brugen af Harvoni (altid i kombination med ribavirin) kun

overvejes til patienter, som skønnes at have en høj risiko for klinisk sygdomsprogression, og som ikke

har alternative behandlingsmuligheder.

De kliniske data, der støtter brug af Harvoni hos voksne inficeret med HCV-genotype 2 og 6, er

begrænsede (se pkt. 5.1).

Svær bradykardi og hjerteblok

Der er set livstruende tilfælde af svær bradykardi og hjerteblok ved anvendelse af regimer, der

indeholder sofusburvir, i kombination med amiodaron. Bradykardi er generelt forekommet inden for

timer til dage, men tilfælde med længere tid til indtræden er blevet set for det meste op til 2 uger efter

påbegyndelse af HCV-behandling.

Amiodaron bør kun anvendes hos patienter i behandling med Harvoni, når andre antiarytmika ikke

tolereres eller er kontraindicerede.

Hvis samtidig brug af amiodaron findes nødvendig, anbefales det, at patienter undergår

hjertemonitorering under indlæggelse på hospitalet i de første 48 timer med samtidig administration,

hvorefter hjertefrekvensen bør monitoreres i klinisk ambulatorium eller ved selvmonitorering dagligt i

mindst de første to behandlingsuger.

På grund af amiodarons lange halveringstid skal hjertemonitorering også udføres som beskrevet

ovenfor hos patienter, som inden for de seneste måneder har stoppet behandling med amiodaron og

som skal sættes i behandling med Harvoni.

Alle patienter med samtidig eller nylig brug af amiodaron skal advares om symptomerne på

bradykardi og hjerteblok og tilrådes at søge øjeblikkelig lægehjælp, hvis symptomerne opstår.

Anvendelse hos patienter med diabetes

Patienter med diabetes kan opleve forbedret blodsukkerkontrol efter påbegyndelse af HCV-behandling

med direkte virkende antivirale lægemidler, hvilket potentielt kan resultere i symptomatisk

hypoglykæmi. Blodsukkeret hos patienter med diabetes, der påbegynder behandling med direkte

virkende antivirale lægemidler, bør overvåges nøje, navnlig inden for de første 3 måneder, og

patienternes diabetesmedicinering bør om nødvendigt ændres. Den læge, der er ansvarlig for

patientens diabetesbehandling, bør informeres, når behandling med direkte virkende antivirale

lægemidler påbegyndes.

Samtidig infektion med HCV/HBV (hepatitis B-virus)

Der er rapporteret om tilfælde af reaktivering af hepatitis B-virus (HBV), herunder dødelige tilfælde,

under eller efter behandling med direkte virkende antivirale lægemidler. HBV-screening bør udføres

på alle patienter før behandlingsstart. HBV/HCV co-inficerede patienter har risiko for reaktivering af

HBV og bør derfor monitoreres og behandles i henhold til gældende kliniske vejledninger.

Behandling af patienter med tidligere eksponering over for HCV direkte virkende antivirale midler

Hos patienter, hvor behandlingen med ledipasvir/sofosbuvir svigter, ses der i de fleste tilfælde en

udvælgelse af NS5A-resistensmutationer, der reducerer følsomheden over for ledipasvir betragteligt

(se pkt. 5.1). Begrænsede data indikerer, at sådanne NS5A-mutationer ikke reverterer ved langvarig

opfølgning. Der er aktuelt ingen data, der støtter virkningen af genbehandling med et efterfølgende

regime, som indholder en NS5A-hæmmer hos patienter, hvor ledipasvir/sofosbuvir har svigtet. På

samme måde er der aktuelt ingen data, der støtter virkningen af NS3/4A-proteasehæmmere hos

patienter, hvor tidligere behandling, der omfattede en NS3/4A-proteasehæmmer, svigtede. Sådanne

patienter kan derfor være afhængige af andre lægemiddelklasser med henblik på clearance af

HCV-infektion. Som følge heraf skal det overvejes at give længere behandling for patienter med

usikre efterfølgende muligheder for genbehandling.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger begrænsede sikkerhedsdata hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret

glomerulær filtrationshastighed

[eGFR] <30 ml/min/1,73 m

) og ESRD, der kræver hæmodialyse.

Harvoni kan anvendes hos disse patienter uden dosisjustering, når ingen andre relevante

behandlingsmuligheder er tilgængelige (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2). Når Harvoni anvendes i kombination

med ribavirin, henvises også til produktresuméet for ribavirin for patienter med kreatininclearance

(CrCl) <50 ml/min (se pkt. 5.2).

Voksne med dekompenseret cirrose og/eller patienter, som venter på levertransplantation eller har

gennemgået en levertransplantation.

Ledipasvir/sofosbuvirs virkning er ikke blevet undersøgt hos HCV-genotype 5- og 6-inficerede

patienter med dekompenseret cirrose, og/eller som venter på levertransplantation eller har gennemgået

en levertransplantation. Behandling med Harvoni skal foregå på baggrund af en vurdering af de

mulige fordele og risici for den enkelte patient.

Samtidig brug med moderate P-gp-inducere

Lægemidler, der er moderate P-glykoprotein (P-gp)-inducere i tarmen (f.eks. oxcarbazepin), kan

nedsætte plasmakoncentrationerne af ledipasvir og sofosbuvir og medføre reduceret terapeutisk

virkning af Harvoni. Samtidig administration af sådanne lægemidler og Harvoni anbefales ikke (se

pkt. 4.5).

Samtidig brug med visse hiv-antiretrovirale regimer

Harvoni har vist sig at øge tenofovireksponeringen, især når det bruges sammen med et hiv-regimen,

der indeholder tenofovirdisoproxilfumarat og en farmakokinetisk forstærker (ritonavir eller cobicistat).

Tenofovirdisoproxilfumarats sikkerhed ved anvendelse af Harvoni og en farmakokinetisk forstærker er

ikke klarlagt. De mulige risici og fordele forbundet med administration af Harvoni med fastdosis

kombinationstabletter, der indeholder elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat

eller tenofovirdisoproxilfumarat brugt sammen med en boostet hiv proteasehæmmer (f.eks. atazanavir

eller darunavir) bør overvejes, især hos patienter med øget risiko for nyredysfunktion. Patienter, der

får Harvoni administreret sammen med elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat

eller med tenofovirdisoproxilfumarat og en boostet hiv proteasehæmmer, bør overvåges for

tenofovirassocierede bivirkninger. Se produktresuméerne for tenofovirdisoproxilfumarat,

emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller

elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat for anbefalinger om nyreovervågning.

Samtidig brug med HMG-CoA reductasehæmmere

Administration af Harvoni sammen med HMG-CoA reductasehæmmere (statiner) kan forhøje

koncentrationen af statin signifikant, hvilket øger risikoen for myopati og rhabdomyolyse (se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Harvoni bør ikke anvendes til pædiatriske patienter i alderen <12 år, da sikkerhed og virkning ikke er

klarlagt for denne population.

Hjælpestoffer

Harvoni indeholder azo-farvestoffet sunset yellow FCF aluminiumpigment (E110), som kan forårsage

allergiske reaktioner. Det indeholder også lactose. Patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke anvende dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da Harvoni indeholder ledipasvir og sofosbuvir kan alle interaktioner, der er blevet identificeret med

disse aktive stoffer individuelt, forekomme med Harvoni.

Harvonis potentiale for at påvirke andre lægemidler

Ledipasvir er en

in vitro

-hæmmer af lægemiddeltransporteren P-gp og brystcancer-resistent protein

(BCRP), og kan øge tarmabsorptionen af samtidigt administrerede substrater for disse transportere.

Potentialet for andre lægemidlers påvirkning af Harvoni

Ledipasvir og sofosbuvir er substrater for lægemiddeltransporterne P-gp og BCRP, hvorimod

GS-331007 ikke er det.

Lægemidler, der er stærke P-gp-inducere (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin,

rifabutin og perikon), kan nedsætte plasmakoncentrationerne af ledipasvir og sofosbuvir signifikant og

føre til en reduceret terapeutisk virkning af ledipasvir/sofosbuvir. Derfor er de kontraindiceret sammen

med Harvoni (se pkt. 4.3). Lægemidler, der er moderate P-gp-inducere i tarmen (f.eks. oxcarbazepin),

kan nedsætte plasmakoncentrationerne af ledipasvir og sofosbuvir og medføre reduceret terapeutisk

virkning af Harvoni. Samtidig administration af sådanne lægemidler og Harvoni anbefales ikke (se

pkt. 4.4). Samtidig administration af lægemidler, der hæmmer P-gp og/eller BCRP, kan øge

plasmakoncentrationerne af ledipasvir og sofosbuvir uden at øge plasmakoncentrationen af

GS-331007. Harvoni kan administreres samtidigt med P-gp- og/eller BCRP-hæmmere. Der forventes

ikke klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner med ledipasvir/sofosbuvir medieret af

CYP 450- eller UGT1A1-enzymer.

Patienter i behandling med vitamin K-antagonister

Da leverfunktionen kan ændre sig under behandling med Harvoni, anbefales tæt monitorering af INR

(international normaliseret ratio).

DAA-behandlings indvirkning på lægemidler, der metaboliseres i leveren

Farmakokinetikken hos lægemidler, der metaboliseres i leveren (f.eks. immunsuppressive stoffer

såsom calcineurinhæmmere), kan påvirkes af ændringer i leverfunktionen under DAA-behandling,

relateret til clearance af HCV-virus.

Lægemiddelinteraktioner mellem Harvoni og andre lægemidler

Tabel 5 opstiller en liste over etablerede lægemiddelaktioner og lægemiddelinteraktioner, der kan have

klinisk signifikans (hvor 90 % konfidensintervallet [CI] af forholdet af det geometriske mindste

kvadraters gennemsnit [GLSM] var inden for ”↔”, strakte sig over ”↑” eller strakte sig under ”↓” de

ækvivalensgrænser, der var bestemt på forhånd). De beskrevne lægemiddelinteraktioner er baseret på

studier udført med enten ledipasvir/sofosbuvir eller ledipasvir og sofosbuvir som enkeltstoffer, eller de

forventede lægemiddelinteraktioner, der kan opstå med ledipasvir/sofosbuvir. Tabellen er ikke

udførlig.

Tabel 5: Interaktioner mellem Harvoni og andre lægemidler

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkninger på

lægemiddelniveauer.

Gennemsnitligt forhold

(90 % konfidensinterval)

for AUC, C

max

, C

min

a,b

Anbefalinger vedrørende administration

sammen med Harvoni

SYREREDUCERENDE STOFFER

Opløseligheden af ledipasvir nedsættes, når pH

øges. Lægemidler, der øger mavens pH-værdi

forventes at nedsætte koncentrationen af ledipasvir.

Antacida

f.eks. Aluminium- eller

magnesiumhydroxid,

calciumcarbonat

Interaktion ikke undersøgt.

Forventet:

↓ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Øget pH-værdi i maven)

Det anbefales, at administration af antacida og

Harvoni finder sted med 4 timers mellemrum.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkninger på

lægemiddelniveauer.

Gennemsnitligt forhold

(90 % konfidensinterval)

for AUC, C

max

, C

min

a,b

Anbefalinger vedrørende administration

sammen med Harvoni

H

2

-receptorantagonister

Famotidin

(40 mg enkeltdosis)/

ledipasvir (90 mg

enkeltdosis)

/ sofosbuvir

(400 mg enkeltdosis)

Famotidin doseret sammen

med Harvoni

Cimetidin

Nizatidin

Ranitidin

Ledipasvir

↓ C

0,80 (0,69: 0,93)

↔ AUC 0,89 (0,76; 1,06)

Sofosbuvir

1,15 (0,88; 1,50)

↔ AUC 1,11 (1,00; 1,24)

GS-331007

↔ C

1,06 (0,97; 1,14)

↔ AUC 1,06 (1,02; 1,11)

(Øget pH-værdi i maven)

-receptorantagonister kan administreres sammen

med eller adskilt fra Harvoni ved en dosis, der ikke

overskrider doser, der er sammenlignelige med

famotidin 40 mg to gange dagligt.

Famotidin

(40 mg enkeltdosis)/

ledipasvir (90 mg

enkeltdosis)

/ sofosbuvir

(400 mg enkeltdosis)

Famotidin doseret 12 timer

før Harvoni

Ledipasvir

↓ C

0,83 (0,69; 1,00)

↔ AUC 0,98 (0,80; 1,20)

Sofosbuvir

↔ C

1,00 (0,76; 1,32)

↔ AUC 0,95 (0,82; 1,10)

GS-331007

1,13 (1,07; 1,20)

↔ AUC 1,06 (1,01; 1,12)

(Øget pH-værdi i maven)

Protonpumpehæmmere

Omeprazol

(20 mg én gang dagligt)/

ledipasvir (90 mg

enkeltdosis)

/ sofosbuvir

(400 mg enkeltdosis)

Omeprazol doseret sammen

med Harvoni

Lansoprazol

Rabeprazol

Pantoprazol

Esomeprazol

Ledipasvir

↓ C

0,89 (0,61; 1,30)

↓ AUC 0,96 (0,66; 1,39)

Sofosbuvir

↔ C

1,12 (0,88; 1,42)

↔ AUC 1,00 (0,80; 1,25)

GS-331007

↔ C

1,14 (1,01; 1,29)

↔ AUC 1,03 (0,96; 1,12)

(Øget pH-værdi i maven)

Doser af protonpumpehæmmere, der er

sammenlignelige med omeprazol 20 mg kan

administreres sammen med Harvoni.

Protonpumpehæmmere må ikke tages før Harvoni.

ANTIARYTMIKA

Amiodaron

Virkning på amiodaron-,

sofosbuvir- og

ledipasvirkoncentrationer

ukendt.

Samtidig administration af amiodaron med et

regime indeholdende sofosbuvir kan medføre

alvorlig symptomatisk bradykardi.

Anvendes kun, hvis der ikke er andre

behandlingsmuligheder. Tæt overvågning anbefales,

hvis amiodaron administreres med Harvoni (se

pkt. 4.4 og 4.8).

Digoxin

Interaktion ikke undersøgt.

Forventet:

↑ Digoxin

↔ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Hæmning af P-gp)

Administration af Harvoni sammen med digoxin

kan øge koncentrationen af digoxin. Der rådes til

forsigtighed, samt overvågning af terapeutiske

koncentrationer af digoxin ved administration

sammen med Harvoni.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkninger på

lægemiddelniveauer.

Gennemsnitligt forhold

(90 % konfidensinterval)

for AUC, C

max

, C

min

a,b

Anbefalinger vedrørende administration

sammen med Harvoni

ANTIKOAGULANTIA

Dabigatranetexilat

Interaktion ikke undersøgt.

Forventet:

↑ Dabigatran

↔ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Hæmning af P-gp)

Klinisk overvågning, med overvågning af tegn på

blødning og anæmi anbefales, når dabigatranetexilat

administreres sammen med Harvoni. En

koagulationstest hjælper med at identificere

patienter med en øget blødningsrisiko, der skyldes

øget eksponering over for dabigatran.

Vitamin K-antagonister

Interaktion ikke undersøgt.

Tæt monitorering af INR anbefales ved alle vitamin

K-antagonister. Dette skyldes, at leverfunktionen

kan ændre sig under behandling med Harvoni.

ANTIKONVULSIVA

Phenytoin

Phenobarbital

Interaktion ikke undersøgt.

Forventet:

↓ Ledipasvir

↓ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Induktion af P-gp)

Harvoni er kontraindiceret sammen med

phenobarbital og phenytoin (se pkt. 4.3).

Carbamazepin

Interaktion ikke undersøgt.

Forventet:

↓ Ledipasvir

Observeret:

Sofosbuvir

↓ C

0,52 (0,43; 0,62)

↓ AUC 0,52 (0,46; 0,59)

(NA)

GS-331007

↔ C

1,04 (0,97; 1,11)

↔ AUC 0,99 (0,94; 1,04)

(NA)

(Induktion af P-gp)

Harvoni er kontraindiceret sammen med

carbamazepin (se pkt. 4.3).

Oxcarbazepin

Interaktion ikke undersøgt.

Forventet:

↓ Ledipasvir

↓ Sofosbuvir

GS-331007

(Induktion af P-gp)

Administration af Harvoni sammen med

oxcarbazepin forventes at nedsætte koncentrationen

af ledipasvir og sofosbuvir og føre til en nedsat

terapeutisk virkning af Harvoni. En sådan samtidig

administration bør ikke anvendes (se pkt. 4.4).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/439452/2017

EMEA/H/C/003850

EPAR - sammendrag for offentligheden

Harvoni

ledipasvir/sofosbuvir

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Harvoni.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Harvoni bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Harvoni, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Harvoni, og hvad anvendes det til?

Harvoni er et antiviralt lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne og børn på 12 år og derover

med langvarig (kronisk) hepatitis C, en smitsom sygdom, der angriber leveren og forårsages af

hepatitis C-virus.

Harvoni indeholder de aktive stoffer ledipasvir og sofosbuvir.

Hvordan anvendes Harvoni?

Harvoni udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med

erfaring i behandling af patienter med kronisk hepatitis C.

Harvoni fås som tabletter, der indeholder 90 mg ledipasvir og 400 mg sofosbuvir. Den anbefalede dosis

er én tablet én gang dagligt. Der findes forskellige varianter (genotyper) af hepatitis C-virus. Harvoni

anbefales til patienter med virus af genotype 1, 4, 5 og 6 samt til visse patienter med genotype 3.

Hvor længe man skal behandles med Harvoni, og om det skal bruges alene eller i kombination med et

andet lægemiddel, ribavirin, afhænger af virussets genotype og arten af patientens leverproblemer,

f.eks. om patienten har skrumpelever (cirrhose), og om leveren fungerer unormalt.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Harvoni

EMA/439452/2017

Side 2/3

Hvordan virker Harvoni?

De aktive stoffer i Harvoni, ledipasvir og sofosbuvir, blokerer to proteiner, som hepatitis C-virusset

behøver for at formere sig. Sofosbuvir blokerer virkningen af et protein kaldet "NS5B RNA-afhængig

RNA-polymerase", mens ledipasvir virker på proteinet "NS5A". Ved at blokere disse proteiner

forhindrer Harvoni hepatitis C-virusset i at formere sig og inficere nye celler.

Sofosbuvir har været godkendt under navnet Sovaldi siden januar 2014.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Harvoni?

Harvoni har været genstand for tre hovedundersøgelser med i alt ca. 2 000 voksne patienter, der var

smittet med hepatitis C af genotype 1, og som havde normal leverfunktion. I alle tre undersøgelser

blev behandlingens virkning hovedsagelig bedømt på den andel af patienterne, hvis blodprøver ikke

viste tegn på hepatitis C-virus 12 uger efter afslutningen af behandlingen.

I disse undersøgelser fik patienterne Harvoni med eller uden ribavirin i 8, 12 eller 24 uger, afhængigt

af patientens karakteristika. Mellem 94 % og 99 % af de patienter, der fik Harvoni alene, viste intet

tegn på virusset 12 uger efter afslutningen af behandlingen. Tillægsbehandling med ribavirin var

unødvendig hos størstedelen af patienterne.

Resultaterne af undersøgelserne viste desuden, at de patienter, der havde skrumpelever, men hvor

leveren fortsat fungerede tilstrækkeligt (kompenseret cirrhose), havde større sandsynlighed for at blive

virusfrie, når behandlingen blev forlænget til 24 uger. Patienter, hvis infektion var resistent mod andre

antivirale lægemidler, kunne også have gavn af, at behandlingsperioden blev forlænget til 24 uger.

Støttende data viste, at Harvoni i kombination med ribavirin ville være til gavn for visse patienter med

virus af genotype 3.

Harvoni viste også fordele for patienter med genotype 4, 5 og 6, for patienter med dekompenseret

cirrhose (når leveren ikke fungerer tilstrækkeligt) og patienter, der havde fået foretaget en

levertransplantation.

Harvoni er også genstand for en undersøgelse hos børn i alderen tre til 18 år, som er smittet med

hepatitis C. Resultaterne fra 100 patients i alderen 12 til 18 år (hvoraf alle havde hepatitis C af

genotype 1) viste, at 98 % af dem ikke viste tegn på virusset 12 uger efter afslutningen af

behandlingen. Der foreligger endnu ingen resultaterne for børn under 12 år.

Hvilke risici er der forbundet med Harvoni?

De hyppigste bivirkninger ved Harvoni (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er træthed

og hovedpine. Harvoni må ikke anvendes sammen med det kolesterolnedsættende lægemiddel

rosuvastatin. Det må heller ikke anvendes sammen med følgende lægemidler, som kan reducere

virkningen af Harvoni:

rifampicin og rifabutin (antibiotika)

carbamazepin, phenobarbital og phenytoin (lægemidler mod epilepsi)

prikbladet perikum (plantepræparat, som anvendes til behandling af depression og ængstelse).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Harvoni fremgår af indlægssedlen.

Harvoni

EMA/439452/2017

Side 3/3

Hvorfor blev Harvoni godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Harvoni opvejer risiciene, og

anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fandt, at behandling med Harvoni med

eller uden ribavirin er yderst gavnlig for mange patienter med hepatitis C-virus, herunder patienter,

der har fået foretaget en levertransplantation, og/eller som har kompenseret eller dekompenseret

cirrhose. Hvad sikkerheden angår, tåles behandlingen godt.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Harvoni?

Virksomheden, der markedsfører Harvoni, vil gennemføre en undersøgelse blandt patienter, der

tidligere har haft leverkræft, for at evaluere risikoen for, at leverkræften vender tilbage efter

behandling med direkte virkende antivirale lægemidler som Harvoni. Denne undersøgelse gennemføres

på baggrund af data, der indikerer, at patienter, som behandles med disse lægemidler, og som har

haft leverkræft, kunne være i risiko for, at deres kræft vender hurtigere tilbage.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Harvoni.

Andre oplysninger om Harvoni

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Harvoni den 17. november 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Harvoni findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Harvoni, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2017.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information