Zolvix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Липсва яснота

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QP52AX09

INN (Международно Name):

monepantel

Терапевтична група:

овца

Терапевтична област:

Антгельминтики,

Терапевтични показания:

Устно решение Zolvix е широка гама от противоглистно средство за лечение и контрол на инфекции, стомашно-чревни нематоди и свързаните с него заболявания сред овце, включително агнета, hoggets, разплодни овце и овцематок. Spectrum of activity includes fourth larvae and adults of: , Haemonchus contortus*;, Teladorsagia circumcincta*;, Teladorsagia trifurcata*;, Teladorsagia davtiani*;, Trichostrongylus axei*;, Trichostrongylus colubriformis;, Trichostrongylus vitrinus;, Cooperia curticei;, Cooperia oncophora;, Nematodirus battus;, Nematodirus filicollis;, Nematodirus spathiger;, Chabertia ovina;, Oesophagostomum venulosum. * през включително ингибированных ларви. Ветеринарен officinalis препаратът е ефективен срещу щамове на тези паразити, които са устойчиви на (Про)бензимидазолы, левамизол, морантела, макроциклических лактони и ч. contortus щамове, устойчиви на салициланилиди.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-04

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
Z
OLVIX
25 mg/ml разтвор за перорална употреба за
овце
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S
26 Rue de la Chapelle
F-68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Z
OLVIX
25 mg/ml разтвор за перорална употреба за
овце
Monepantel
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Един ml оранжев бистър разтвор Z
OLVIX
перорален разтвор съдържа 25 mg monepantel.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
RRR-α-токоферол
Бета-каротин
Царевично масло
Пропилен гликол
Макроголглицерол хидроксистеарат
Полисорбат 80
Пропилен гликол монокаприлат
Пропилен гликол дикаприлокапрат
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Разтворът
за
перорална
употреба
Z
OLVIX
е
широкоспектърен
антихелминтен
продукт
за
лечение
и
контрол
на
гастроинтестинални
нематодни
опаразитявания
и
свързаните
с
тях
болести по овцете, включително при
агнета, шилета, овни и овце за разплод.
Спектърът на действие включва ларвите
от четвърти стадий и възрастни форми
на:
_Haemonchus contortus
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Z
OLVIX
25 mg/ml разтвор за перорална употреба за
овце
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Един ml разтвор съдържа 25 mg monepantel.
ЕКСЦИПИЕНТ:
RRR-α-токоферол
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор.
Оранжев бистър разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Овце.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Разтворът
за
перорална
употреба
Z
OLVIX
е
широкоспектърен
антихелминтен
продукт
за
лечение
и
контрол
на
гастроинтестинални
нематодни
опаразитявания
и
свързаните
с
тях
болести по овцете, включително при
агнета, шилета, овце и овни за разплод.
Спектърът на действие включва ларвите
от четвърти стадий и възрастните
форми на:
_Haemonchus contortus* _
_Teladorsagia circumcincta* _
_Teladorsagia trifurcata* _
_Teladorsagia davtiani* _
_Trichostrongylus axei* _
_Trichostrongylus colubriformis _
_Trichostrongylus vitrinus _
_Cooperia curticei _
_Cooperia oncophora _
_Nematodirus battus _
_Nematodirus filicollis _
_Nematodirus spathiger _
_Chabertia ovina _
_Oesophagostomum venulosum _
*
включително инхибирани ларви
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
3
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-03-2021
Листовка Листовка чешки 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-03-2021
Листовка Листовка датски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-03-2021
Листовка Листовка немски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-03-2021
Листовка Листовка естонски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-03-2021
Листовка Листовка гръцки 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-03-2021
Листовка Листовка английски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-01-2014
Листовка Листовка френски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-03-2021
Листовка Листовка италиански 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-01-2014
Листовка Листовка латвийски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-01-2014
Листовка Листовка литовски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-03-2021
Листовка Листовка унгарски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-03-2021
Листовка Листовка малтийски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-01-2014
Листовка Листовка нидерландски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-01-2014
Листовка Листовка полски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-03-2021
Листовка Листовка португалски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-01-2014
Листовка Листовка румънски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-03-2021
Листовка Листовка словашки 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-03-2021
Листовка Листовка словенски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-01-2014
Листовка Листовка фински 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-03-2021
Листовка Листовка шведски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-03-2021
Листовка Листовка норвежки 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-03-2021
Листовка Листовка исландски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-03-2021
Листовка Листовка хърватски 18-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-01-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите