Zoledronic acid Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

золедронова киселина

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Фрактури, Кост

Терапевтични показания:

Предотвратяване на събития, свързани с костната (патологични фрактури, степента на гръбначния мозък, излагане на радиация или хирургическа намеса върху костите, или тумор-индуцирана гиперкальциемии) при възрастни пациенти с късни етапи от жизнения злокачествени новообразувания с вовлечением кости;лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU).

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-08-23

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА MYLAN 4 MG/5 ML C
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Золедронова киселина (Zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички нежелани реакции, неописани в
тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Mylan и за какво се използва
2.
Каква трябва да знаете преди да Ви
бъде приложенa Золедронова киселина
Mylan
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Mylan
6.
Съдържание на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА MYLAN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Золедронова
киселина Mylan e золедроновата киселина,
която
принадлежи към група в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Mylan 4 mg/5 ml
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон с 5 ml концентрат съдържа 4 mg
золедронова киселина (zoledronic acid), като
монохидрат.
Един ml концентрат съдържа 0,8 mg
золедронова киселина (zoledronic acid), като
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Предотвратяване на скелетно свързани
инциденти (патологични фрактури,
компресия на
прешлени, облъчване или хирургически
интервенции на костите или
тумор-индуцирана
хиперкалциемия) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
засягащи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ).
4.2.
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Золедронова киселина Mylan трябва да се
предписва и прилага само от
медицински
специалисти с опит в прилагането на
интравенозни бисфосфонати.
Пациентите, лекувани със
Золедронова киселина Mylan, трябва да
получат листовкат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-04-2023
Листовка Листовка чешки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-04-2023
Листовка Листовка датски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-04-2023
Листовка Листовка немски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-04-2023
Листовка Листовка естонски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-04-2023
Листовка Листовка гръцки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-04-2023
Листовка Листовка английски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-09-2012
Листовка Листовка френски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-04-2023
Листовка Листовка италиански 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-09-2012
Листовка Листовка латвийски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-09-2012
Листовка Листовка литовски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-04-2023
Листовка Листовка унгарски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-04-2023
Листовка Листовка малтийски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-09-2012
Листовка Листовка полски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-04-2023
Листовка Листовка португалски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-09-2012
Листовка Листовка румънски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-04-2023
Листовка Листовка словашки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-04-2023
Листовка Листовка словенски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-09-2012
Листовка Листовка фински 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-04-2023
Листовка Листовка шведски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-04-2023
Листовка Листовка норвежки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-04-2023
Листовка Листовка исландски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-04-2023
Листовка Листовка хърватски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите