Vpriv

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

велаглуцераза алфа

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

A16AB10

INN (Международно Name):

velaglucerase alfa

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Болест на Гоше

Терапевтични показания:

Vpriv е показан за дългосрочна ензимно-заместителна терапия (ERT) при пациенти с болест на Gaucher тип 1.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-08-26

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VPRIV 400 ЕДИНИЦИ ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
велаглуцераза алфа (velaglucerase alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка (вижте точка
4).
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява VPRIV и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате VPRIV
3.
Как да използвате VPRIV
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате VPRIV
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VPRIV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
VPRIV е за дългосрочна ензимозаместваща
терапия (ЕЗТ) при пациенти с болест на
Гоше тип 1.
Болестта на Гоше представлява
генетично заболяване, причинено от
липсата на или наличието
на дефектен ензим, наречен
глюкоцереброзидаза. Когато този ензим
липсва или не
функционира нормално, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VPRIV 400 единици прах за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 400 единици*
велаглуцераза алфа (velaglucerase alfa)**.
След реконституиране един милилитър
от разтвора съдържа 100 единици
велаглуцераза алфа.
* Ензимната единица се определя като
количеството ензим, необходимо за
превръщане на
един микромол p-нитрофенил
β-D-глюкопиранозид в p-нитрофенол за
минута при 37º C.
** получава се в клетъчна линия от
човешки фибробласти HT-1080 чрез
рекомбинантна ДНК
технология.
Помощно вещество с известен ефект
Всеки флакон съдържа 12,15 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор
Бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VPRIV е показан за дългосрочна
ензимозаместваща терапия (ЕЗТ) при
пациенти с болест на
Gaucher тип 1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с VPRIV трябва да се наблюдава
от лекар с опит в лечението на
пациенти с болест
на Gaucher.
Дозировка
Препоръчваната доза е 60 единици/kg,
прилагани през седмица.
В отделни случаи дозата може 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-08-2023
Листовка Листовка чешки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-08-2023
Листовка Листовка датски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-08-2023
Листовка Листовка немски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-08-2023
Листовка Листовка естонски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-08-2023
Листовка Листовка гръцки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-08-2023
Листовка Листовка английски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-07-2016
Листовка Листовка френски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-08-2023
Листовка Листовка италиански 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-07-2016
Листовка Листовка латвийски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-07-2016
Листовка Листовка литовски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-08-2023
Листовка Листовка унгарски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-08-2023
Листовка Листовка малтийски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-07-2016
Листовка Листовка полски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-08-2023
Листовка Листовка португалски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-07-2016
Листовка Листовка румънски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-08-2023
Листовка Листовка словашки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-08-2023
Листовка Листовка словенски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-07-2016
Листовка Листовка фински 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-08-2023
Листовка Листовка шведски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-08-2023
Листовка Листовка норвежки 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-08-2023
Листовка Листовка исландски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-08-2023
Листовка Листовка хърватски 08-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите