Tygacil

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Tigecycline

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J01AA12

INN (Международно Name):

tigecycline

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Bacterial Infections; Skin Diseases, Bacterial; Soft Tissue Infections

Терапевтични показания:

Tygacil is indicated in adults and in children from the age of eight years for the treatment of the following infections: , Complicated skin and soft tissue infections (cSSTI), excluding diabetic foot infections, Complicated intra-abdominal infections (cIAI) , Tygacil should be used only in situations where other alternative antibiotics are not suitable. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти. правилното използване на антибактериални средства.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-04-24

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TYGACIL 50 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
тигециклин (tigecycline)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ
ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tygacil и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Tygacil
3.
Как се прилага Tygacil
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tygacil
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TYGACIL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tygacil е антибиотик от
глицилциклиновата група, който
действа чрез спиране на растежа на
бактериите, които причиняват
инфекции.
Вашият лекар e предписал Tygacil, тъй като
Вие или Вашето дете, което е най-малко
8-годишно, имате един от следн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tygacil 50 mg прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон от 5 ml Tygacil съдържа 50 mg
тигециклин (tigecycline). След разтваряне 1 ml
съдържа 10 mg тигециклин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор (прах за
инфузия).
Оранжева маса или прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tygacil е показан при възрастни и деца на
възраст 8 години и повече за лечение на
следните
инфекции (вж. точки 4.4 и 5.1):

Усложнени кожни и мекотъканни
инфекции (Complicated skin and soft tissue infections,
cSSTI), с изключение на инфектирано
диабетно стъпало (вж. точка 4.4);

Усложнени интраабдоминални инфекции
(Complicated intra-abdominal infections, cIAI).
Tygacil трябва да бъде прилаган само в
случаите, когато други алтернативни
антибиотици не са
подходящи (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.1).
Трябва да се имат предвид официалните
насоки за правилна употреба на
антибактериалните
средства.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни_
Препоръчваната доза е начална доза от
100 mg, последвана от 50 mg на всеки 12 часа
за 5 до
14 дни.
_Деца и юноши (на в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-10-2022
Листовка Листовка чешки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-10-2022
Листовка Листовка датски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-10-2022
Листовка Листовка немски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-10-2022
Листовка Листовка естонски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-10-2022
Листовка Листовка гръцки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-10-2022
Листовка Листовка английски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2015
Листовка Листовка френски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-10-2022
Листовка Листовка италиански 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2015
Листовка Листовка латвийски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2015
Листовка Листовка литовски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-10-2022
Листовка Листовка унгарски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-10-2022
Листовка Листовка малтийски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2015
Листовка Листовка полски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-10-2022
Листовка Листовка португалски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2015
Листовка Листовка румънски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-10-2022
Листовка Листовка словашки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-10-2022
Листовка Листовка словенски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2015
Листовка Листовка фински 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-10-2022
Листовка Листовка шведски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-10-2022
Листовка Листовка норвежки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-10-2022
Листовка Листовка исландски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-10-2022
Листовка Листовка хърватски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите