Stayveer

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

bosentan (as monohydrate)

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

C02KX01

INN (Международно Name):

bosentan monohydrate

Терапевтична група:

Други антихипертензивни средства

Терапевтична област:

Hypertension, Pulmonary; Scleroderma, Systemic

Терапевтични показания:

Лечение на пулмонална артериална хипертония (PAH) за подобряване на физическия капацитет и симптоми при пациенти със Световната здравна организация (СЗО) функционален клас ІІІ. Ефективността е демонстрирана в:начална (идиопатическая и наследствена) уф;уф вторична склеродермии без значително интерстициална белодробна болест;ЛАГ, свързана с вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Eisenmenger. Някои подобрения са също така е показано при пациенти с ЛАГ, които функционален клас II. Stayveer също отбеляза спад в броя на новите дигиталната язви при пациенти със системна склеродермией и постоянна цифрова язвена болест.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-06-24

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
STAYVEER 62,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
STAYVEER 125 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
бозентан (bosentan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява STAYVEER и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете STAYVEER
3.
Как да приемате STAYVEER
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате STAYVEER
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА STAYVEER И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Таблетките STAYVEER съдържат бозентан,
който блокира естествения хормон,
наречен
е
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
STAYVEER 62,5 mg филмирани таблетки
STAYVEER 125 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
STAYVEER 62,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 62,5 mg
бозентан (bosentan) (като монохидрат).
STAYVEER 125 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 125 mg
бозентан (bosentan) (като монохидрат).
Помощно вещество с известно действие
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се
каже,
че практически не съдържа натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa (таблетки):
STAYVEER 62,5 mg филмирани таблетки
Оранжево-бели, кръгли,
двойноизпъкнали, филмирани таблетки,
с вдлъбнато релефно
означение “62,5” от едната страна.
STAYVEER 125 mg филмирани таблетки
Оранжево-бели, овални,
двойноизпъкнали, филмирани таблетки,
с вдлъбнато релефно
означение “125” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на белодробна артериална
хипертония (БАХ) за подобряване на
физическия капацитет
и симптоматиката при пациенти с
функционален клас III по СЗО. С доказана

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2023
Листовка Листовка чешки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2023
Листовка Листовка датски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2023
Листовка Листовка немски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2023
Листовка Листовка естонски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2023
Листовка Листовка гръцки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2023
Листовка Листовка английски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-12-2019
Листовка Листовка френски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2023
Листовка Листовка италиански 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-12-2019
Листовка Листовка латвийски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-12-2019
Листовка Листовка литовски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2023
Листовка Листовка унгарски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2023
Листовка Листовка малтийски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-12-2019
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-12-2019
Листовка Листовка полски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2023
Листовка Листовка португалски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-12-2019
Листовка Листовка румънски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2023
Листовка Листовка словашки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2023
Листовка Листовка словенски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-12-2019
Листовка Листовка фински 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2023
Листовка Листовка шведски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2023
Листовка Листовка норвежки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2023
Листовка Листовка исландски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2023
Листовка Листовка хърватски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-12-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите