Filgrastim ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

filgrastim ratiopharm

ratiopharm gmbh - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - Филграстим ratiopharm е показан за намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установена цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия and миелодиспластични синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Филграстим Ратиофарм е показан за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpc). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) 0. 5 x 109/l, както и история на сериозни или повтарящи се инфекции, дългосрочно управление на филграстим ratiopharm е показан да повишиш неутрофилите клетки и за намаляване на честотата и продължителността на събития, свързани с инфекция. Филграстим Ратиофарм е показан за лечение на устойчиви неутропения (anc по-малко или равно на 1. 0 x 109/l) при пациенти с напреднала hiv инфекция, за намаляване на риска от бактериални инфекции, когато други опции за управление на неутропения са неподходящи.

Desloratadine ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine ratiopharm

ratiopharm gmbh - деслоратадин - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - Антихистамини за системно приложение, - desloratadine ratiopharm is indicated in adults for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitischronic idiopathic urticaria as initially diagnosed by a physician.

Levetiracetam ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam ratiopharm

ratiopharm gmbh - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - levetiracetam ratiopharm е показан като монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам Ратиофарм включен като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета от 1 месец живот, при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонических спазми при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Leflunomide ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide ratiopharm

ratiopharm gmbh - лефлуномид - Артрит, ревматоиден - Имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Memantine ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

memantine ratiopharm

ratiopharm gmbh - мемантин хидрохлорид - Болест на Алцхаймер - psychoanaleptics, - Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Clopidogrel ratiopharm GmbH Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel ratiopharm gmbh

archie samiel s.r.o. - клопидогрел - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при пациенти, страдащи от остър коронарным синдром без st-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна стенокардия или без направления q миокарден инфаркт), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);st Сегмент-височина на инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Sildenafil ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil ratiopharm

ratiopharm gmbh - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За да бъде силденафил ефективен, се изисква сексуална стимулация.

Rasagiline ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasagiline ratiopharm

teva b.v. - разагилин - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - Разагилин ratiopharm е показан за лечение на идиопатична Паркинсонова болест (Пд) като монотерапия (без леводопа) или като съпътстваща терапия (с леводопа) при пациенти с края на доза колебания.

Eporatio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eporatio

ratiopharm gmbh - епоетин тета - kidney failure, chronic; anemia; cancer - Други лекарства противоанемические - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.