Rasagiline ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

разагилин

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

N04BD02

INN (Международно Name):

rasagiline

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Разагилин ratiopharm е показан за лечение на идиопатична Паркинсонова болест (Пд) като монотерапия (без леводопа) или като съпътстваща терапия (с леводопа) при пациенти с края на доза колебания.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-12

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RASAGILINE RATIOPHARM 1 MG ТАБЛЕТКИ
разагилин (rasagiline)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rasagiline ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Rasagiline ratiopharm
3.
Как да приемате Rasagiline ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rasagiline ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RASAGILINE RATIOPHARM И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Rasagiline ratiopharm съдържа активното
вещество разагилин и се използва за
лечение 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rasagiline ratiopharm 1 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 1 mg разагилин
(rasagiline) (под формата на мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, кръгли, плоски, с
фасета таблетки, с вдлъбнато релефно
означение "GIL" и
"1" отдолу на едната страна, и гладки от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rasagiline ratiopharm е показан при възрастни за
лечение на идиопатична Паркинсонова
болест
като монотерапия (без леводопа) или
като допълваща терапия (с леводопа)
при пациенти с
флуктуации в симптоматиката в края на
междудозовия интервал.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза разагилин е 1 mg
(една таблетка Rasagiline ratiopharm) веднъж
дневно,
която да се приема със или без
леводопа.
_Старческа възраст _
При пациенти в старческа възраст не се
изисква промяна в дозата (вж. точка 5.2).
_Чернодробно увреждане _
Разагилин е противопоказан при
пациенти с тежко чернодробно
увреждане (вж. точка 4.3).
Трябва да се избягва употребата на
разагил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-11-2021
Листовка Листовка чешки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-11-2021
Листовка Листовка датски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-11-2021
Листовка Листовка немски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-11-2021
Листовка Листовка естонски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-11-2021
Листовка Листовка гръцки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-11-2021
Листовка Листовка английски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-03-2015
Листовка Листовка френски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-11-2021
Листовка Листовка италиански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-03-2015
Листовка Листовка латвийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-03-2015
Листовка Листовка литовски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-11-2021
Листовка Листовка унгарски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-11-2021
Листовка Листовка малтийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-03-2015
Листовка Листовка полски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-11-2021
Листовка Листовка португалски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-03-2015
Листовка Листовка румънски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-11-2021
Листовка Листовка словашки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-11-2021
Листовка Листовка словенски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-03-2015
Листовка Листовка фински 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-11-2021
Листовка Листовка шведски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-11-2021
Листовка Листовка норвежки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-11-2021
Листовка Листовка исландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-11-2021
Листовка Листовка хърватски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите