Filgrastim ratiopharm

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
20-07-2011
Активна съставка:
филграстим
Предлага се от:
Ratiopharm GmbH
АТС код:
L03AA02
INN (Международно Name):
filgrastim
Терапевтична група:
Иммуностимуляторы,
Терапевтична област:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Терапевтични показания:
Филграстим ratiopharm е показан за намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установена цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия and миелодиспластични синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Филграстим Ратиофарм е показан за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPC). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) 0. 5 x 109/l, както и история на сериозни или повтарящи се инфекции, дългосрочно управление на филграстим ratiopharm е показан да повишиш неутрофилите клетки и за намаляване на ч
Каталог на резюме:
Revision: 1
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000824
Дата Оторизация:
2008-09-15
EMEA код:
EMEA/H/C/000824

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
испански 20-07-2011
Листовка Листовка
чешки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 20-07-2011
Листовка Листовка
датски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
датски 20-07-2011
Листовка Листовка
немски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
немски 20-07-2011
Листовка Листовка
естонски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 20-07-2011
Листовка Листовка
гръцки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 20-07-2011
Листовка Листовка
английски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
английски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 20-07-2011
Листовка Листовка
френски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
френски 20-07-2011
Листовка Листовка
италиански 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 20-07-2011
Листовка Листовка
латвийски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 20-07-2011
Листовка Листовка
литовски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 20-07-2011
Листовка Листовка
унгарски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 20-07-2011
Листовка Листовка
малтийски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 20-07-2011
Листовка Листовка
нидерландски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 20-07-2011
Листовка Листовка
полски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
полски 20-07-2011
Листовка Листовка
португалски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 20-07-2011
Листовка Листовка
румънски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 20-07-2011
Листовка Листовка
словашки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 20-07-2011
Листовка Листовка
словенски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 20-07-2011
Листовка Листовка
фински 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
фински 20-07-2011
Листовка Листовка
шведски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 20-07-2011
Листовка Листовка
норвежки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 20-07-2011
Листовка Листовка
исландски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 20-07-2011

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0,5 ml инжекционен или инфузионен разтвор

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0,8 ml инжекционен или инфузионен разтвор

Филграстим (Filgrastim)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на дру

и хора. То може

да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

В та

з

и листовка

Какво представлява Filgrastim ratiopharm и за какво се използва

Преди да използвате Filgrastim ratiopharm

Как да използвате Filgrastim ratiopharm

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Filgrastim ratiopharm

Допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FILGRASTIM RATIOPHARM И ЗА КАКВО СЕ

ИЗПОЛЗВА

Какво представлява Filgrastim ratiopharm

Filgrastim ratiopharm съдържа активното вещество филграстим. Филграстим представлява

белтък, произведен чрез биотехнология в бактерии, наречени

Escherichia coli

. Той принадлежи

към гру

па белтъци, наричани цитокини, и е много подобен на естествения белтък гранулоцит-

колониостимулиращ фактор, произвеждан във Вашия организъм. Филграстим стимулира

костния мозък (тъканта, в която се образуват новите кръвни клетки) да произвежда повече

кръвни клетки, особено определени видове бели кръвни клетки. Белите кръвни клетки са

важни, защото помагат на организма Ви да превъзмогне инфекцията.

За ка

кво се

използва Filgrastim ratiopharm

Вашият лекар Ви е дал Filgrastim ratiopharm, за да подпомогне Вашия организъм да произвежда

повече бели кръвни клетки. Вашият лекар ще Ви обясни защо е необходимо да бъдете лекувани

с Filgrastim ratiopharm. Filgrastim ratiopharm е полезен при следните болестни състояния:

химиотерапия,

костномозъчна трансплантация,

тежка хронична неу

ропения,

неутропения при пациенти с HIV инфекция,

мобилизация на периферни кръвни стволови клетки.

2.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ FILGRASTIM RATIOPHARM

Не използвайте Filgrastim ratiopharm

ако сте алергични (свъръхчувствителни) към филграстим или към някоя от останалите

съставки на Filgrastim ratiopharm.

Обърнете специално внимание при употребата на Filgrastim ratiopharm

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ако имате кашлица, повишена температура или затруднено дишане. Те могат да бъдат

резултат от белодробно заболяване (вижте раздел 4 “ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ

РЕАКЦИИ”).

ако имате сърповидноклетъчна анемия; или

ако получите болка в горната лява част на корема или болка в горната част на рамото. Тя

може да бъде резултат от нарушение на слезката (вижте раздел 4 “ВЪЗМОЖНИ

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ”).

Докато се леку

вате с Filgrastim

ratiopharm, е необходимо редовно провеждане на кръвни

изследвания, на броя на неутрофилите и другите бели кръвни клетки в кръвта Ви. Това ще

покаже на Вашия лекар доколко благоприятно протича Вашето лечение и дали то трябва да

бъде продължено.

Прием на други лекарст

в

а

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Filgrastim ratiopharm не е изпитван при бременни жени. Важно е да съобщите на Вашия лекар,

ако сте бременна, мислите, че сте бременна или планирате бременност, тъй като Вашият лекар

може да реши, че не трябва да използвате това лекарство.

Не е известно дали филграстим преминава в кърма. Ето защо Вашият лекар може да реши, че не

трябва да използвате това лекарство, ако кърмите.

Шофиране и работ

а с машини

Не шофирайте и не работете с инструменти или машини, ако усещате умора.

Важна информация относно някои от съставките на Filgrastim ratiopharm

Това лекарство съдържа сорбитол (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате

непоносимост към някои захари, свържете се се с него преди да приемате това лекарство.

3.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ FILGRASTIM RATIOPHARM

Винаги приемайте Filgrastim

ratiopharm

точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е…

Необходимото Ви количество Filgrastim ratiopharm зависи от заболяването, за което се лекувате

с Filgrastim ratiopharm, и от телесното Ви тегло. Вашият лекар ще Ви каже кога трябва да спрете

да приемате Filgrastim

ratiopharm

. Напълно нормално е провеждането на няколко курса на

лечение с Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm и химиотерапия

Обичайната ежедневна доза е 0,5 милиона международни единици (MIU) на килограм телесно

тегло. Например, ако тежите 60 kg, Вашата ежедневна доза ще бъде 30 милиона международни

единици (MIU). Продължителността на лечението Ви обикновено е около 14 дни. При някои

видове заболявания обаче се налага по-продължително лечение за около един месец.

Filgrastim ratiopharm и костномозъчна трансплантация

Обичайната начална доза е 1 милион международни единици (MIU) на килограм телесно тегло,

прилагана ежедневно. Например, ако тежите 60 kg, Вашата ежедневна доза ще бъде 60 милиона

международни единици (MIU). По принцип първата доза Filgrastim ratiopharm ще Ви бъде

приложена приблизително 24 часа след химиотерапията, но не по-късно от 24 часа след

извършването на костномозъчната трансфузия. Вашият лекар ще изследва кръвта Ви

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ежедневно, за да проследява доколко благоприятно протича Вашето лечение и да определи

оптималната за Вас доза. Лечението ще бъде преустановено, когато белите кръвни клетки в

кръвта Ви достигнат определен брой.

Filgrastim ratiopharm и тежка хронична неутропения

Обичайната начална доза е между 0,5 милиона и 1,2 милиона международни единици (MIU) на

килограм телесно тегло, прилагана ежедневно. Вашият лекар ще изследва кръвта Ви ежедневно,

за да проследява доколко благоприятно протича Вашето лечение и да определи оптималната за

Вас доза. Неутропенията изисква продължително лечение с Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm и неутропения при пациенти с HIV инфекция

Обичайната начална доза е между 0,1 и 0,4 милиона международни единици (MIU) на килограм

телесно тегло, прилагана ежедневно. Вашият лекар ще изследва кръвта ви периодично, за да

проследява доколко благоприятно протича Вашето лечение. Когато броят на белите кръвни

клетки в кръвта Ви се възстанови до нормата, честотата на прилагане може да бъде намалена до

по-малко от веднъж дневно. Вашият лекар ще продълж

да изследва кръвта Ви периодично и

ще препоръча оптималната за Вас доза. Поддържането на нормален брой бели кръвни клетки в

кръвта Ви може да изисква продължително лечение с Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm и мобилизация на периферни кръвни стволови клетки

Ако дарявате стволови клетки на самия себе си, обичайната доза е 0,5 милиона до 1 милион

международни единици (MIU) на килограм телесно тегло ежедневно. Лечението с Filgrastim

ratiopharm ще продължи до 2 седмици, а при изключителни случаи и по-дълго. Вашият лекар

ще проследява кръвта Ви, за да определи най-подходящото време за събирането на стволовите

клетки.

Ако дарявате стволови клетки на дру

г човек

, обичайната доза е 1 милион международни

единици (MIU) на килограм телесно тегло ежедневно. Лечението с Filgrastim ratiopharm ще

продължи от 4 до 5 дни.

Начин на приложение

Това лекарство се прилага чрез инжекция - чрез интравенозно вливане (капково) или в тъканта

непосредствено под кожата Ви. Последното е познато като подкожно (SC) инжектиране. Ако

приемате това лекарство чрез подкожно инжектиране, Вашият лекар може да предложи

обу

чението Ви в самостоятелно поставяне на инжекцията.

Вашият лекар или медицинска сестра

ще Ви покажат как да правите това. Не се опитвайте да си поставяте инжекции сами, ако не сте

обучен. Част от необходимата Ви информация е поместена в края на тази листовка, но

правилното лечение на заболяването Ви изисква тясно и постоянно сътру

дничество с Вашия

лекар.

Всяка предварително напълнена спринцовка е само за

еднократна употреба.

Ако сте приели повече от необходимата доза Filgrastim ratiopharm

Ако сте приели повече от необходимата доза Filgrastim ratiopharm, трябва да се свържете с

Вашия лекар или фармацевт възможно най-бързо.

Ако сте про

п

уснали да приемете Filgrastim ratiopharm

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата инжекция.

Ако сте спрели приема на Filgrastim ratiopharm

Посъветвайте се с Вашия лекар, преди да преустановите приема на Filgrastim ratiopharm.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с приложението на този продукт, моля

свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Както всички лекарства, Filgrastim ratiopharm може да предизвика нежелани реакции, въпреки

че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции се оценяват както следва:

Много чести

приповече от 1 на 10 човека

Чести

при повечеот 1 на 100 човека и по-малко от 1 на 10 човека

Нечести

при повече от 1 на 1000 човека и по-малко от 1 на 100 човека

Редки

при повече от 1 на 10 000 човека и по-малко от 1 на 1000 човека

Много редки

при по-малко от 1 на 10 000 човека

С неизвестна честота

от наличните данни не може да бъде направена оценка

Има съобщения за реакции от алергичен тип към филграстим, включително кожен обрив,

повдигнати участъци от кожата със сърбеж и анафилаксия (слабост, рязко спадане на кръвното

налягане, заду

х и

оток на лицето). Ако смятате, че имате реакция от този тип, спрете

инжектирането на Filgrastim ratiopharm и потърсете незабавно медицинска помощ .

Съобщавани са случаи на уголемяване на слезка и много редки случаи на спукване на слезката.

Някои случаи на спукване на слезката са фатални.

Важно е да се свържете

незабавно

с Вашия

лекар

, ако полу

чите

болка в лявата горна част на

корема или болка в лявото рамо

, тъй като те могат да са свързани с проблем със слезката Ви.

Много е важно също да съобщите на Вашия лекар, ако смятате, че може да имате инфекция.

Съществуват много начини да се прояви инфекцията. Трябва да следите за повишаване на

температура над 37,8 °C, втрисане или други признаци на инфекция като обрив, възпалено

гърло, диария, болки в ушите, затруднено или болезнено дишане или проблеми като кашлица

или хриптене. Тези симптоми могат да бъдат признаци на сериозни нежелани лекарствени

реакции от страна на белите дробове, като пневмония и респираторен дистрес синдром при

възрастни, и могат да бъдат фатални. Ако имате повишена температу

а или някой от описаните

симптоми, свържете се веднага с Вашия лекар и идете в болница.

Ако имате сърповидноклетъчна болест, непременно съобщете на Вашия лекар, преди да

започнете приема на Filgrastim

ratiopharm

. Наблюдавани са кризи на сърповидноклетъчна

болест при пациенти, на които е даван филграстим.

Като много честа нежелана реакция филграстим може да причини болка в костите или

мускулите. Попитайте Вашия лекар кое лекарство можете да вземете за облекчаване.

Може да полу

чите

следните нежелани лекарствени реакции:

намаляване на броя на червените кръвни клетки, което се изразява в побледняване на

кожата и причинява слабост или чувство на задух; намаляване на броя на тромбоцитите,

което увеличава риска от кървене или образуване на синини; нарастване на броя на

белите кръвни клетки

отхвърляне на трансплантирания костен мозък (с неизвестна честота`)

повишени нива на някои ензими в черния дроб и кръвта; високи нива на пикочната

киселина в кръвта; ниски нива на кръвната захар

главоболие

преходно понижаване на кръвното налягане, съдови нару

шения (които могат да

предизвикат

болка, зачервяване и оток на крайниците)

кръвотечение от носа, кашлица, възпалено гърло

кашлица, повишена температу

а, затруднено дишане или кръвохрак (с неизвестна

честота)

неразположение, повръщане, запек, диария, загуба на апетит, мукозит (болезнено

възпаление и разязвяване на лигавицата на храносмилателните пътища)

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

болки или затруднения при уриниране (много редки), кръв в урината, белтък в урината

уголемен черен дроб

възпаление на кръвоносните съдове, често придружено от кожен обрив,(много рядко);

поява на синкаво-виолетови, болезнени подутини по крайниците (понякога върху лицето

и шията), придружени от втрисане (синдром на Sweet, много рядко); косопад; болка в

мястото на инжектиране; обрив

болка в ставите; гръдна болка; влошаване на ревматични заболявания; загу

ба на калций

от костите; болка и оток ставите, подобно на подагра (с неизвестна честота)

умора, обща слабост, неуточнена болка.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля у

едомете Вашия лекар или фармацевт.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ FILGRASTIM RATIOPHARM

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Filgrastim ratiopharm след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия

и предварително напълнената спринцовка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в хладилник (2

C – 8

Не използвайте Filgrastim

ratiopharm

, ако забележите, че е мътен или има видими частици.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Filgrastim ratiopharm

Активното вещество е филграстим. Всеки ml

от разтвора за

инжектиране или инфузия

съдържа 60 милиона международни единици [MIU] (600 микрограма) филграстим.

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0,5 ml: всяка предварително напълнена спринцовка

съдържа30 милиона международни единици [MIU] (300 микрограма) филграстим в 0,5 ml

разтвор.

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0,8 ml: всяка предварително напълнена спринцовка съдържа

48 милиона международни единици [MIU] (480 микрограма) филграстим в 0,8 ml разтвор.

Другите съставки са: натриев хидроксид, ледена оцетна киселина, сорбитол (Е420),

полисорбат 80, вода за инжекции.

Подробна информация за съставката сорбитол (вид захар) ще намерите в раздел 2,

подзаглавие “Важна информация относно някои от съставките на Filgrastim

ratiopharm

”.

Как изглежда Filgrastim ratiopharm и какво съдържа опаковката

Filgrastim ratiopharm е инжекционен или инфузионен разтвор в предварително напълнена

спринцовка. Filgrastim ratiopharm е бистра и безцветна течност. Всяка предварително напълнена

спринцовка съдържа 0,5 ml или 0,8 m

разтвор.

Filgrastim ratiopharm се предлага в опаковки от 1, 5 или 10 предварително напълнени

спринцовки или съставни опаковки по 10 (2 опаковки по 5) предварително напълнени

спринцовки. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

ratiopharm GmbH

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Германия

info@ratiopharm.de

Производител

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Германия

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

ratiopharm Belgium S.A.

Tél/Tel: +32 2 761 10 11

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm S.A. Luxemburg

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

България

ratiopharm GmbH, Германия

Teл: +49 731 402 02

Magyarország

ratiopharm Hungária Kft.

Tel: +36 1 273 2730

Česká republika

ratiopharm CZ s.r.o.

Tel: +420 2 510 21 122

Malta

ratiopharm GmbH, Il Ġermanja

Tel: +49 731 402 02

Danmark

ratiopharm A/S

Tlf: +45 45 46 06 60

Nederland

ratiopharm Nederland bv

Tel: +31 75 653 00 00

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Norge

ratiopharm AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

ratiopharm Eesti büroo

Tel: +372 6838 006

Österreich

ratiopharm

Arzneim

ittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

Ελλάδα

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

Polska

ratiopharm Polska Sp.z.o.o

Tel: +48 22 335 39 20

España

ratiopharm España, S.A.

Division ratiopharm direct

Tel: +34 91 567 29 70

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 424 80 00

France

Laboratoire ratiopharm S.A.

Tél: +33 1 42 07 97 04

România

ratiopharm GmbH, Germania

Tel: +49 731 402 02

Ireland

ratiopharm UK Ltd, United Kingdom

Tel: +44 239 238 6330

Slovenija

ratiopharm GmbH, Nemčija

Tel: +49 731 402 02

Ísland

ratiopharm GmbH, Þýskaland

Slovenská republika

ratiopharm Slovensko s.r.o.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Sími: +49 731 402 02

Tel: +421 2 57 200 300

Italia

ratiopharm Italia s.r.l.

Division ratiopharm direct

Tel: +39 02 28 87 71

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

Sverige

ratiopharm AB

Tel: +46 42 37 0740

Latvija

ratiopharm Latvijas pārstāvniecība

Tel: +371 67499110

United Kingdom

ratiopharm UK Ltd

Tel: +44 239 238 6330

Lietuva

ratiopharm atstovas Lietuvoje

Tel: + 370 5 212 3295

Дата на последно одобрение на листовката

{мм /гггг}

ИНСТРУКЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ИНЖЕКТИРАНЕ

Този раздел съдържа информация относно това, как самида си направите инжекция Filgrastim

ratiopharm. Важно е да не се опитвате да си правите сами инжекция преди да сте полу

чили

специално обу

чение от Вашия лекар или медицинска сестра. Важно е също така да изхвърляте

спринцовката в непробиваем контейнер. Ако не сте сигурни относно самостоятелното

инжектиране или имате някакви въпроси, моля поискайте помощ от Вашия лекар или

медицинска сестра.

Как да по

ставя сам инжекцията си Filgrastim ratiopharm?

Трябва

да поставите инжекцията си в тъканта точно под кожата. Това е известно като подкожна

инжекция. Необходимо е поставянето на инжекцията да се извършва приблизително по едно и

също време всеки ден.

Това, от което се нуждаете

За да си направите подкожна инжекция се нуждаете от:

предварително напълнена спринцовка Filgrastim

ratiopharm

тампони, напоени с алкохол или нещо подобно;

непробиваем контейнер (пластмасов контейнер, осигурен от болницата или аптеката) за

безопасно изхвърляне на употребената спринцовка.

Какво трябва да направя преди да си инжектирам подкожно Filgrastim ratiopharm?

Поставяйте инжекцията си приблизително по едно и също време всеки ден.

Извадете Вашата предварително напълнена спринцовка Filgrastim

ratiopharm

от

хладилника.

Проверете срока на годност върху етикета на предварително напълнената спринцовка

(Годен до:). Не използвайте, ако датата е след последния ден от посочения месец.

Проверете външния вид на Filgrastim ratiopharm. Трябва да представлява бистра и

безцветна течност. Не трябва да го използвате, ако съдържа видими частици,.

За да Ви е по-малко неприятно, оставете предварително напълнената спринцовка за 30

мину

ти да достигне стайна температу

ра или я задръжте внимателно в ръка за няколко

минути. Не загрявайте Filgrastim ratiopharm по никакъв друг начин (например в

микровълнова печка или в гореща вода).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Не отстранявайте

предпазителя на спринцовката, докато не сте готови за поставянето

на инжекцията.

Измийте старателно ръцете си.

Изберете удобно, добре осветено място и поставете всичко необходимо на достъпно

разстояние (предварително напълнената спринцовка Filgrastim ratiopharm, напоените със

спирт тампони и непробиваемия контейнер).

Как да подготвя своята Рациограстим инжекция?

Преди да си инжектирате Filgrastim

ratiopharm

, трябва да направите следното:

Хванете тялото на спринцовката и внимателно махнете предпазителя на иглата без

въртене. Издърпайте направо, както е показано на фигури 1 и 2. Не докосвайте иглата и

не натискайте буталото.

1

2

Възможно е да забележите малко въздушно мехурче в предварително напълнената

спринцовка. В такъв случай внимателно потупайте спринцовката с пръсти, докато

въздушните мехурчета изплуват в горната й част. При изправена нагоре спринцовка

отстранете цялото количество въздух чрез натискане на буталото нагоре.

Върху резервоара на спринцовката има скала. Натиснете буталото до цифрата (m

l), която

отговаря на предписаната от Вашия лекар доза

Filgrastim ratiopharm.

Проверете отново, за да се уверите, че дозата Filgrastim ratiopharm в спринцовката е

точна.

Сега можете да използвате предварително напълнената спринцовка.

Къде трябва да си поставя инжекцията?

Най-подходящите места за самостоятелно поставяне на инжекцията са:

горната част на бедрата; и

корема, с изключение на у

частъка около пъпа (вижте

фигура 3).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

3

4

Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва и задната част на ръцете Ви (вижте

фигура 4).

Добре е да променяте мястото на инжектиране всекидневно, за да избегнете риска от

болезненост в мястото на инжектиране.

Как да си поставя инжекцията?

Дезинфектирайте кожата си с напоен със спирт тампон и захванете кожна гънка между

палеца и показалеца си, без да притискате (вж. фигу

ра 5).

Въведете иглата изцяло в кожата,

така както Ви е показано от Вашия лекар или

медицинска сестра (вижте фигура 6).

Издърпайте леко буталото, за да се уверите, че не сте проболи кръвоносен съд. Ако

забележите кръв в спринцовката, извадете иглата и я въведете в дру

г у

частък.

Инжектирайте течността бавно и равномерно, като задържате през цялото време кожната

гънка.

Инжектирайте не повече от дозата, предписана Ви от лекаря.

След инжектирането на течността отстранете иглата и отпуснете кожата си.

Използвайте една спринцовка само за една инжекция. Не използвайте отново останал в

спринцовката Filgrastim

ratiopharm

5

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6

Запомнете

Ако имате някакви проблеми, моля не се страхувайте да помолите Вашия лекар или

медицинска сестра за помощ и съвет.

Изхвърляне на употребените спринцовки

Не поставяйте обратно предпазителя върху използваните игли.

Изхвърляйте използваните спринцовки в непробиваем контейнер и го съхранявайте на

място, недостъпно за деца.

Изхвърлете пълния непробиваем контейнер, следвайки инстру

кциите на Вашия лекар,

медицинска сестра или фармацевт.

Никога не поставяйте използваните спринцовки във Вашето кошче за битови отпадъци.

СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ

СПЕЦИАЛИСТИ

Filgrastim ratiopharm не съдържа никакви консерванти. Поради потенциалната опасност от

микробна контаминация, спринцовките Filgrastim ratiopharm са предназначени само за

еднократна употреба.

Случайното излагане на мину

сови температу

ри не повлиява отрицателно стабилността на

Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm не трябва да се разрежда с разтвор на натриев хлорид. Този лекарствен

продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените по-

долу.

Разреденият филграстим полепва по стъклото и пластмасовите материали, ако не е разреден по

начина, у

казан по-

долу.

При необходимост Filgrastim ratiopharm може да бъде разреждан в инфузионен разтвор на

глюкоза 50 mg/ml (5%). Разреждането до крайна концентрация под 0,2 MIU (2 μg) на ml не се

препоръчва при никакви обстоятелства. Преди употреба разтворът трябва да се изследва

визуално. Трябва да се използват само бистри разтвори без наличие на видими частици. При

пациенти, третирани с филграстим, разреж

дан до концентрации

под 1,5 MIU (15 μg) на ml, е

необходимо добавянето на човешки серумен албумин (HSA) до постигане на крайна

концентрация 2 mg/ml. Пример: В крайния инжекционен обем от 20 ml, обща доза филграстим

под 30 MIU (300 μg) трябва да бъде прилагана с добавка на 0,2 ml 200 mg/ml (20%) разтвор на

човешки албумин. Разреден в инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) Filgrastim

ratiopharm е съвместим със стъкло и редица пластмаси, в това число PVC, полиолефин

(съполимер на полипропилен и полиетилен) и полипропилен.

След разреж

дане:

Химическата и физическата стабилност на разредения инфузионен разтвор в

периода на използване е доказана за период от 24 часа при 2 °C до 8 °C. От микробиологична

гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се у

потреби незабавно,

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура 2 до 8°C, освен

когато разтварянето е извършено при контролирани и валидирани антисептични условия.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0,5 ml инжекционен или инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml инжекционен или инфузионен разтвора съдържа 60 милиона международни единици

[MIU] (600 µg) филграстим (

filgrastim

Една предварително напълнена спринцовка с 0,5 ml инжекционен или инфузионен разтвор

съдържа 30 MIU (300 µg) филграстим.

Филграстим (рекомбинантен метионил-човешки гранулоцит-колониостимулиращ фактор) се

продуцира в

Escherichia coli

K802 чрез рекомбинантна ДНК технология.

Помощно вещество: 1 m

от разтвора съдържа 50 mg сорбитол.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен или инфузионен разтвор

Прозрачен, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Filgrastim ratiopharm е показан за намаляване продължителността на неутропенията и честотата

на фебрилната неутропения при пациенти, третирани с утвърдената цитотоксична

химиотерапия по повод злокачествени заболявания (с изключение на хронична миелоидна

левкемия и миелодиспластични синдроми) и за намаляване продълж

ителността на

неу

тропенията при пациенти с повишен риск за протрахирана тежка неутропения, подложени

на миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна трансплантация. Безопасността и

ефикасността на филграстим е сходна при възрастни и деца, подложени на цитотоксична

химиотерапия.

Filgrastim

ratiopharm

е показан за мобилизация на периферните кръвни стволови клетки

(PBPC).

При пациенти, деца или възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична неутропения с

абсолютен неутрофилен брой (ANC) ≤ 0,5 x 10

/l и предшестващи тежки или рецидивиращи се

инфекции е показано дългосрочно прилагане на Filgrastim ratiopharm с цел повишаване броя на

неутрофилите и намаляване на честотата и продължителността на свързаните с инфекция

събития.

Filgrastim ratiopharm е показан за лечение на персистираща неутропения (ANC по-малък или

равен на 1,0 x 10

/l) при пациенти с напреднала HIV инфекция, за снижаване на риска от

бактериални инфекции, когато останалите възможности за овладяването на неутропенията са

неподходящи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Специални изисквания

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Терапията с филграстим трябва да се прилага само в сътрудничество с онкологичен център,

натрупал опит в лечението с гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF) и хематологията

и притежаващ необходимата диагностична апаратура. Процедурите за мобилизация и афереза

трябва да се извършват в сътрудничество с онкохематологичен център с достатъчен стаж в тази

област, в който проследяването на хематопоетичните стволови клетки може да се извършва

коректно.

Утвърдена цитотоксична химиотерапия

Препоръчваната доза филграстим е 0,5 MIU (5 μg)/kg/ден. Първата доза филграстим не трябва

да се прилага по-рано от 24 часа след цитотоксичната химиотерапия. Филграстим може да се

прилага като ежедневна подкожна инжекция или ежедневна интравенозна инфузия, разреден в

инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%), прилагана в продължение на 30 минути (вж.

точка 6.6 относно инструкциите за разреж

дане).

повечето случаи се предпочита подкожният начин на приложение. Някои данни от проучване

при прилагане на еднократна доза свидетелстват за възможно съкращаване на

продължителността на въздействие при интравенозно приложение. Не е изяснено клиничното

значение на тези данни по отношение на многократно прилагане. Изборът на път на въвеждане

зависи от индивидуалния клиничен слу

ай. При рандомизирани клинични изпитания е

използвана подкожно прилагана доза 23 MIU (230 μg)/m

/ден (4,0 до 8,4 μg/kg/ден).

Ежедневното прилагане на филграстим трябва да продължи до преминаването на очакваната

най-ниска стойност (надир) на броя на неутрофилите и неговото възстановяване в границите на

нормата. След утвърдената химиотерапия за солидни тумори, лимфоми и лимфоидни левкемии

се очаква продължителност на лечението, необходимо за покриване на тези критерии, до 14

дни. След инду

кционното и

консолидиращо лечение на остра миелоидна левкемия,

продължителността на лечението може да бъде значително по-голяма (до 38 дни) в зависимост

от типа, дозата и схемата на използваната цитотоксична химиотерапия.

При пациенти, подложени на цитотоксична химиотерапия, обикновено се наблюдава преходно

увеличаване на броя на неутрофилите 1-2 дни след започване на лечението с филграстим. За

постигането на траен терапевтичен отговор обаче, лечението с филграстим не трябва да се

прекратява преди преминаването на очаквания надир и възстановяването на броя на

неу

рофилите в границите на нормата. Не се препоръчва преждевременно прекъсване на

лечението с филграстим, преди времето на очаквания надир на броя на неутрофилите.

При пациенти,

подложени на миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация

Препоръчваната начална доза филграстим е 1,0 MIU (10 μg)/kg/ден, прилагана под формата на

30-минутна или 24-часова интравенозна инфузия или 1,0 MIU (10 μg)/kg/ден, прилагана чрез

продължителна 24-часова подкожна инфузия. Филграстим трябва да се разреди в 20 ml

инфузионен разтвор на глюкоа 50 mg/ml (5%) (вж. точка 6.6 относно инструкциите за

разреждане).

Първата доза филграстим не трябва да се прилага по-рано от 24 часа след цитотоксичната

химиотерапия и в рамките на 24 часа след костномозъчната инфу

ия.

След преминаване на надира на броя на неутрофилите, дневната доза филграстим трябва да се

титрира спрямо неутрофилния отговор, както следва:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Брой неутрофили

Адаптиране на дозата филграстим

> 1,0 x 10

/l за 3 поредни дни

Намаляване до 0,5 MIU (5 µg)/kg/ден

Впоследствие, ако ANC остава > 1,0 x 10

/l за

още 3 последователни дни

Прекъсване на приема на филграстим

Ако ANC намалее до < 1,0 x 10

/l през периода на лечение, дозата филграстим трябва отново да

се увеличи в съответствие с горе-описаните стъпки

За мобилизация на PBPC при пациенти, подложени на миелосупресивна или миелоаблативна

терапия, последвана от автоложна трансплантация на периферни кръвни стволови клетки

Препоръчваната доза филграстим, използван самостоятелно за мобилизация на PBPC е 1,0 MIU

(10 μg)/kg/ден, прилагана като продължителна 24-часова подкожна инфузия или като

еднократна ежедневна подкожна инжекция в продължение на 5 до 7 последователни дни. За

инфузия филграстим се разрежда в 20 ml инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) (вж.

точка 6.6 относно инструкциите за разреждане). График за левкафереза: често 1 или 2

левкаферези, проведени на 5-ия и 6-и ден, са достатъчни. В дру

и случаи са необходими

допълнителни левкаферези. Прилагането на филграстим трябва да продължава до

провеждането на последната левкафереза.

Препоръчваната доза филграстим за мобилизация на PBPC след миелосупресивна

химиотерапия е 0,5 MIU (5 μg)/kg/ден, прилагана ежедневно чрез подкожна инжекция от

първия ден след приключването на химиотерапията до преминаването на очаквания надир и

възстановяването на броя на неу

рофилите в границите на нормата. Левкаферезата трябва да се

провежда през периода на покачване на ANC от <0,5 x 10

/l до > 5,0 x 10

/l. При пациенти, на

които не е прилагана екстензивна химиотерапия, често една левкафереза е достатъчна. В други

случаи се препоръчва провеждането на допълнителни левкаферези.

За мобилизация на PBPC при здрави донори, преди алогенна трансплантация на периферни

кръвни стволови клетки

За мобилизация на PBPC при здрави донори филграстим трябва да се прилага в доза 1,0 MIU

(10 μg)/kg/ден подкожно в продължение на 4 до 5 последователни дни. Левкаферезата трябва да

започне на 5-ия ден и при необходимост да продължи до 6-ия ден с цел набавянето на 4 x 10

CD34

клетки/kg от телесното тегло на реципиента.

При пациенти с тежка хронична неутропения (SCN)

Вродена неутропения

Препоръчваната начална доза е 1,2 MIU (12 μg)/kg/ден, приложена подкожно, като еднократна

доза или разделена на няколко апликации.

Идиопатична или циклична неутропения

Препоръчваната начална доза е 0,5 MIU (5 μg)/kg/ден, приложена подкожно, като еднократна

доза или разделена на няколко апликации.

Адаптиране на дозата

Филграстим трябва да се прилага ежедневно чрез подкожна инжекция, докато се достигне и

може да се поддържа неу

трофилен брой,

надвишаващ 1,5 x 10

/l. При получаване на клиничния

отговор трябва да се установи минималната ефективна доза за поддържане на това ниво.

Необходимо е дългосрочното ежедневно приложение за поддържане на адекватен неутрофилен

брой. След терапия от една до две седмици началната доза може да бъде удвоена или намалена

наполовина в зависимост от клиничния отговор. След това дозировката може да бъде

индивиду

лно адаптирана на всеки 1 до 2 седмици за поддържане на средния брой неутрофили

между 1,5 x 10

/l и 10 x 10

/l. При пациенти с тежки инфекции може да се обмисли ускорена

схема на повишаване на дозата. В клиничните изпитвания 97% от пациентите с клиничен

отговор демонстрират пълно повлияване при доза 2,4 MIU (24 μg)/kg/ден. Безопасността на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

филграстим при дългосрочно прилагане в дози, надвишаващи 2,4 MIU (24 μg)/kg/ден при

пациенти с SCN, не е установена.

При пациенти с HIV инфекция

За обратимост на неутропенията

Препоръчваната начална доза филграстим е 0,1 MIU (1 μg)/kg/ден, прилагана чрез ежедневна

подкожна инжекция с титриране максимум до 0,4 MIU (4 μg)/kg/ден до достигане и

поддържане на нормалния брой неутрофили (ANC > 2,02,0 x10

/l). При клинични проучвания

тези дози предизвикват отговор при > 90% от пациентите, постигащи обратимост на

неутропенията при медиана 2 дни.

При малък брой пациенти (< 10%) за постигане на обратимост на неутропенията са необходими

дози до 1,0 MIU (10 μg)/kg/ден.

За поддържане на нормален брой неутрофили

След постигане на обратимост на неутропенията е необходимо установяване на минималната

ефективна доза за поддържането на нормалния брой неу

рофили. Препоръчва се начално

адаптиране на дозата, целящо промяна на дневната доза с 30 MIU (300 μg)/ден, прилагана чрез

подкожна инжекция. В зависимост от ANC на пациента може да се наложи допълнително

адаптиране на дозата за поддържане броя на неутрофилите > 2,0 x 10

/l. При клинични

проучвания прилагането на 30 MIU (300 μg)/ден в продължение на 1 - 7 дни на седмица е

необходима за поддържането на ANC > 2,0 x 10

/l с медиана на честотата на прилагане 3 дни на

седмица. Може да е необходимо дългосрочно прилагане с цел поддържане на ANC > 2,0 x 10

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Клиничните изпитвания с филграстим обхващат малък брой пациенти в старческа възраст, но

специални проучвания не са провеждани. Затова не могат да бъдат дадени специални

препоръки относно дозировката.

Пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност

Проучванията на филграстим при пациенти с тежка функционална бъбречна или чернодробна

недостатъчност показват сходство на фармакокинетичния и фармакодинамичния профил с този

при здрави индивиди. Затова, при тези обстоятелства, не се налага адаптиране на дозата.

Педиатрична употребе при SCN и злокачеств

е

ни заболявания

В програмата за проучване на тежка хронична неутропения

(SCN), 65% от изследваните

пациенти са под 18-годишна възраст. Ефикасността на лечението е ясна при тази възрастова

груп

а, в която повечето пациенти са с вродена неутропения. Не съществуват разлики в профила

на безопасност при педиатрични пациенти, лекувани за тежка хронична неутропения.

Данните от клиничните проучвания при педиатрични пациенти, подложени на цитотоксична

химиотерапия показват, че безопасността и ефикасността на филграстим са сходни при

възрастни и деца..

Препоръчваните дози при педиатричните пациенти са същите като тези при възрастните,

подложени на миелосу

пресивна цитотоксична химиотерапия.

4.3

Прот

ивопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Специални предупреждения

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Филграстим не трябва да се използва за повишаване дозата на цитотоксичната химиотерапия

над утвърдените схеми на прилагане (вж. по-долу).

Филграстим не трябва да се прилага при пациенти с тежка вродена неутропения (синдром на

Kostman) с абнормна цитогенетика (вж. по-долу).

Специални предупреждения при пациенти с остра миелоидна левкемия

Злокачествен клетъчен растеж

Гранулоцит-колониостимулиращият фактор може да ускори растежа на миелоидните клетки

in

vitro,

като сходни въздействия могат да се наблюдават и при някои немиелоидни клетки

in vitro

Безопасността и ефикасността на лечението с филграстим при пациенти с миелодиспластичен

синдром или хронична миелогенна левкемия не са установени. Затова филграстим не е показан

за у

потреба при тези заболявания.

Особено внимание е необходимо при диагностичното

разграничаване на бластната трансформация при хроничната миелоидна левкемия от тази при

остра миелоидна левкемия.

Поради ограничените данни за безопасност и ефикасност при пациенти с вторична остра

миелоидна левкемия (AML) филграстим трябва да се прилага с повишено внимание.

Не са у

становени безопасността и

ефикасността на приложението на филграстим при пациенти

de novo

AML под 55-годишна възраст с добри цитогенетични показатели [t(8;21), t(15;17) и

inv(16)].

Други специални предупреждения

При продължително лечение с филграстим (повече от 6 месеца) може да има показания за

проследяване на костната плътност при пациенти, страдащи от остеопоротични заболявания на

костите.

След прилагане на G-CSF се съобщават редки нежелани ефекти от страна на белите дробове,

по-специално интерстициална пневмония. Пациентите с анамнеза за скорошни белодробни

инфилтрати или пневмония са изложени на по-висок риск. Появата на белодробните симптоми

като кашлица, повишена температу

а, диспнея, придружени от рентгенологични находки за

белодробни инфилтрати,и влошаване на белодробните функции могат да бъдат предварителни

белези на остър респираторен дистрес синдром при възрастни (ARDS). При тези случ

аи

лечението с филграстим трябва да бъде прекратено и да се приложи подходяща терапия.

Специални предупреждения при пациенти с ракови заболявания

Левкоцитоза

При по-малко от 5% от пациентите, получаващи филграстим в дози, надвишаващи

0,3 MIU/kg/ден (3 μg/kg/ден), е наблюдаван брой на белите кръвни клетки, равен или

надвишаващ 100 x 10

/l. Не са съобщавани нежелани ефекти, пряко дължащи се на тази степен

на левкоцитоза. Поради възможните рискове, свързани с тежка левкоцитоза, обаче,

изследването на броя на белите кръвни клетки трябва да се провежда на равни интервали по

време на терапията с филграстим. Ако броят левкоцити надхвърли 50 x 10

/l след очаквания

надир, приемът на филграстим трябва незабавно да се прекрати. Ако обаче по време на

лечението с филграстим за мобилизация на PBPC броят на левкоцитите се увеличи до > 70 x

/l, приемът на филграстим трябва се прекрати или дозата му да бъде намалена..

Рискове, свързани с химиотерапия с повишени дози

Специално внимание е необходимо при пациенти, подложени на химиотерапия във високи

дози, защото не е доказано по-добро повлияване на тумора, а увеличените дози на

химиотерапевтичните средства могат да предизвикат повишена токсичност, в това число

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

сърдечни, белодробни, неврологични и дерматологични реакции (вж. Кратка характеристика на

продукта за използваните специфични химиотерапевтични средства).

Сама по себе си терапията с филграстим не изключва развитието на тромбоцитопения и анемия,

дължащи се на миелосупресивната химиотерапия. Поради вероятност от приемане на по-високи

дози химиотерапия (напр. пълни дози от предписания режим), пациентът е изложен на повишен

риск от развитието на тромбоцитопения и анемия. Препоръчва се редовното проследяване на

броя на тромбоцитите и хематокрита. С особено внимание трябва да се прилагат самостоятелно

или в комбинация химиотерапевтични средства, за които е известно, че причиняват тежка

тромбоцитопения.

Използването на мобилизирани с филграстим PBPC показва понижаване на степента на

задълбочаване и продълж

ителността на тромбоцитопенията след

миелосупресивна или

миелоаблативна химиотерапия.

Други специални предупреждения

Не са проучвани ефектите на филграстим при пациенти със силно намален брой на

миелоидните прекурсори. Филграстим оказва влияние предимно върху неутрофилните

прекурсори, като предизвиква повишаване на неутрофилния брой. Затова, при пациенти с

намален брой прекурсори, неутрофилният отговор може да бъде отслабен (като при тези,

третирани с екстензивна радиотерапия или химиотерапия или тези с ту

морни

инфилтрати на

костния мозък).

Има случаи на реакция на присадката срещу приемника (graft versus host disease - GvHD) и

фатални случаи при пациенти, получаващи G-CSF след алогенна костномозъчна

трансплантация (вж. точка 5.1).

Повишената хематопоетична активност на костния мозък в отговор на терапията с растежен

фактор се свързва с преходни позитивни костни находки от образно изследване. Това трябва да

се има предвид при интерпретацията на резу

лтатите

от образно изследване на костите..

Специални предупреждения при пациенти, подложени на мобилизация на периферните кръвни

стволови клетки

Мобилизация

Не са провеждани проспективни рандомизирани сравнения между двата препоръчвани

мобилизационни метода (самостоятелното използване на филграстим или комбинираното му

приложение с миелосупресивна химиотерапия) в рамките на една и съща популация пациенти.

Степента на вариране между отделните пациенти и между резултатите от лабораторните

изследвания на CD34

клетките означава, че прякото сравняване на различните проучвания е

трудно. Това затруднява препоръчването на оптималния метод. При избора на мобилизационен

метод трябва да се вземат предвид целите на лечението като цяло за всеки отделен пациент.

Предварителна експозиция на цитотоксични средства

Възможно е пациентите, предварително подложени на високоекстензивна миелосупресивна

терапия, да не показват достатъчна мобилизация на PBPC за достигане на препоръчваната

минимална проду

кция (02,0 x 10

CD34

клетки/kg) или акселерация на тромбоцитното

възстановяване до същото ниво.

Някои цитотоксични агенти показват специфична токсичност към хематопоетичния

прогениторен пул и могат да имат нежелан ефект върху прогениторната мобилизация. Средства

като мелфалан, кармустин (BCNU) и карбоплатин, прилагани за продължителни периоди,

предшестващи опитите за прогениторна мобилизация, могат да снижат прогениторния прираст.

Доказано е обаче, че комбинираното прилагане на мелфалан, карбоплатин или BCNU

едновременно с филграстим е ефективно за прогениторната мобилизация. Препоръчва се

планирането на процеду

а за мобилизация на стволовите клетки в ранните етапи на лечебния

курс на пациента при предстояща трансплантация на периферни кръвни стволови клетки. В

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

тези случаи трябва да се обърне особено внимание на броя мобилизирани прогенитори преди

прилагането на химиотерапия във високи дози. Ако прирастът е недостатъчен според

посочените по-горе критерии, трябва да се търсят алтернативни форми на лечение, които не

изискват подкрепа от страна на прогениторите.

Оценка на продукцията на стволови клетки

При оценяване на броя на прогениторните клетки, проду

цирани

при пациенти, третирани с

филграстим трябва внимателно да бъде избран методът за количествено определяне.

Резултатите от флоуцитометричния анализ на броя на CD34

клетките варират в зависимост от

точността на използвания метод и следователно резултатите от изследванията в различни

лаборатории трябва да се интерпретират с повишено внимание.

Статистическият анализ на връзката между броя на реинфузираните CD34

клетки и скоростта

на тромбоцитното възстановяване след високи дози химиотерапия показва сложна, но

непрекъсната връзка.

Препоръката за минимален прираст от 2,0 x 10

CD34

клетки/kg се основава на научни

съобщения и има като резултат адекватно хематологично преустройство. Продукции,

надвишаващи този минимален прираст, корелират с по-бързо възстановяване, докато тези с по-

ниски стойности – с по-бавно възстановяне.

Специални предупреждения при здрави донори, подложени на мобилизация на периферните

кръвни стволови клетки

Мобилизацията на PBPC не води до пряка клинична полза при здравите донори и трябва да се

прилага само за целите на алогенната стволово-клетъчна трансплантация.

Мобилизацията на PBPC трябва да се обмисля като възможност само при донори, които

отговарят на нормалните клинични и лабораторни критерии за донорство на стволови клетки. С

особено внимание трябва да се оценяват хематологичните стойности и данните за инфекциозни

заболявания.

Безопасността и ефикасността на филграстим не са оценявани при здрави донори на възраст <

16 години или > 60 години.

Преходна тромбоцитопения (тромбоцити < 100 x 10

/l) след прилагане на филграстим и

левкафереза се наблюдава при 35% от изследваните пациенти. Сред тях се съобщава за два

случая на тромбоцитен брой < 50 x 10

/l, отдадени на левкаферезата.

При необходимост от прилагането на повече от една левкафереза, особено внимание трябва да

се обърне на донорите с тромбоцити < 100 x 10

/l преди левкаферезата; най-общо аферезата не

трябва да се провежда при брой на тромбоцитите < 75 x 10

Левкаферезата не трябва да се провежда при донори, приемащи антикоагуланти или при такива

с доказани нарушения на хемостазата.

Лечението с филграстим трябва да се преустанови или дозата да се намали, ако броят на

левкоцитите нарастне до > 70 x10

Донорите, приемащи G-CSF за мобилизация на PBPC, трябва да бъдат проследявани до

достигане на нормалните стойности на хематологичните показатели.

Наблюдавани са преходни цитогенетични модификации след прилагане на G-CSF при здрави

донори. Значимостта на тези промени за развитието на злокачествени хематологични

заболявания не е известна. Дългосрочно проследяване на донори по отношение на

безопасността е в процес на провеж

дане.

Не може да бъде изключен рискът от провокиране на

злокачествено миелоидно клониране. Препоръчва се центърът за афереза да извършва системно

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

регистриране и проследяване на донорите на стволови клетки в продължение на най-малко 10-

години, за да се осигури наблюдение на дългосрочната безопасност.

Чести, но като цяло асимптомни случаи на спленомегалия, и много редки случаи на руптура на

слезката са съобщавани при здрави донори и пациенти, подложени на лечение с G-CSF. Някои

от слу

чаите на ру

птура на слезката са били фатални. Затова големината на слезката трябва да се

мониторира внимателно (напр. клиничен преглед, ултразвук). Диагнозата руптура на слезката

трябва да се обмисли при донори и/или пациенти, съобщаващи за болка в лявата горна част на

корема или болка в горната част на рамото.

При нормални донори нежеланите събития от страна на дихателната система (хемофтиза,

пу

лмонална хеморагия,

белодробни инфилтрати, диспнея и хипоксия) се съобщават много

рядко при постмаркетинговия опит. В случай на съмнение за или доказано нежелано събитие от

страна на дихателната система, трябва да се обмисли прекратяване на лечението с филграстим и

да се осигу

ри подходяща медицинска грижа.

Специални предупреждения при

реципиенти на алогенни PBPC, мобилизирани с филграстим

Съвременните данни показват, че имунологичните взаимодействия между алогенните PBPC

присадки и реципиента се свързват с повишен риск от развитие на остра или хронична GvHD, в

сравнение с костномозъчната трансплантация.

Специални предупреждения при пациенти с SCN

Кръвна картина

Броят на тромбоцитите трябва да се мониторира стриктно, особено през първите няколко

седмици от лечението с филграстим. Необходимо е периодично прекъсване или намаляване на

дозата филграстим при пациенти, които развиват тромбоцитопения, т.е. броят на тромбоцитите

се задържа постоянно < 100,000/mm

Стриктно мониториране на клетъчния брой се изисква и поради възникването на други

промени в кръвните клетки, включително анемия и преходно нарастване на броя на

миелоидните прогенитори.

Трансформация в левкемия или миелодиспластичен синдром

Специално внимание е необходимо при диференциалното диагностициране на тежките

хронични неутропении от други хематопоетични заболявания като апластична анемия,

миелодисплазия и миелоидна левкемия. Преди започване на лечението трябва да се проведе

изследване на пълната кръвна картина, включващо диференциално и тромбоцитно броене, и

оценка на костномозъчната морфология и кариотип.

При клиничните изпитвания при пациенти с SCN, приемащи филграстим, се отчита ниска

честота (около 3%

на миелодиспластичен синдром (MDS) или левкемия. Това се наблюдава

само при пациенти с вродена неу

ропения. MDS и левкемията са естествени усложнения на

болестта и връзката им с прилагането на филграстим остава недоказана. При извадка от около

12% от пациентите с нормални цитогенетични стойности на изходно ниво впоследствие при

повторна рутинна оценка се установяват патологични изменения, в това число монозомия 7.

Ако пациенти с SCN развият цитогенетични аномалии, рисковете и ползите от продълж

ване на

лечението с филграстим трябва да бъдат внимателно преценени. Преустановяване на

приложението на филграстим е наложително при поява на MDS или левкемия. Понастоящем не

е ясно дали дългосрочното лечение на пациентите с SCN не предразполага към развитие на

цитогенетични аномалии, MDS или левкемична трансформация. Препоръчва се периодично

провеж

дане на морфологично и

цитогенетично изследване на костния мозък (приблизително на

всеки 12 месеца).

Други специални предупреждения

Причини за преходна неутропения, напр. вирусни инфекции, трябва да се изключат.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Уголемяването на слезката е пряк резултат от лечението с филграстим. 31% от пациентите в

проучванията са с документирана палпаторно установена спленомегалия. Нарастване на обема,

измерено рентгеноргафски, възниква още в ранните етапи на лечението с филграстим и има

тенденция към образуване на плато. Установено е дозозависимо забавяне или преустановяване

на уголемяването на слезката; при 3%

от пациентите се е наложила спленектомия. Големината

на слезката трябва да се измерва редовно. Палпацията на корема е достатъчна за определяне на

абнормно увеличаване на обема на слезката.

При малък брой пациенти възниква хематурия. Проследяването на това събитие изисква

периодично извършване на анализ на урината.

Безопасността и ефикасността при новородени и пациенти с автоиму

нна неу

тропения не е

установена.

Специални предупреждения при пациенти с HIV инфекция

Кръвна картина

Необходимо е стриктно мониториране на ANC, особено в първите няколко седмици от

лечението с филграстим. Някои пациенти може да се повлияят много бързо със значително

увеличаване на неутрофилния брой при началната доза филграстим. През първите 2 до 3 дни от

лечението с филграстим се препоръчва измерване на ANC два пъти на ден, ежедневно. След

което измерването на ANC трябва да се извършва поне два пъти седмично през първите две

седмици и един път седмично или веднъж на две седмици в периода на поддържащата терапия.

При интермитентно прилагане на 30 MIU (300 μg)/ден филграстим се наблюдават големи

флу

кту

ации на индивидуалните ANC. За определяне на най-ниската стойност (надир) на ANC

при пациента се препоръчва вземането на кръвните проби се извършва непосредствено преди

всяко прилагане на дозата филграстим по схема.

Рискове, свързани с пов

ишени

дози на миелосупресивните лекарствени продукти

Терапията с филграстим не изключва развитието на тромбоцитопения и анемия, дължащи се на

миелосупресивната химиотерапия. Поради вероятността от получаване на по-високи дози или

повече на брой такива лекарствени проду

кти

едновременно с филграстим, пациентът е изложен

на повишен риск от развитието на тромбоцитопения и анемия. Препоръчва се редовно

проследяване на кръвната картина (вж. по-горе).

Инфекции и злокачествени състояния, причиняващи миелосупресия

Неутропенията може да се дължи на опортюнистични инфекции инфилтриращи костния мозък,

като комплекса

M

ycobacterium avium,

или на злокачествени

процеси – напр. лимфома. При

пациенти с диагностицирани инфекции, инфилтриращи костния мозък, или злокачествени

заболявания е необходимо назначаването на подходяща терапия за повлияване на подлежащото

заболяване в допълнение към прилагането на филграстим за лечението на неутропенията.

Ефектите на филграстим върху неутропенията, дължаща се на инфилтрираща костния мозък

инфекция или злокачествен процес не са добре проу

чени

Специални предупреждения при

сърповидноклетъчна анемия

Кризи на сърповидноклетъчна анемия, в някои случаи фатални, са съобщавани при употреба на

филграстим, при лица с това заболяване. Изисква се повишено внимание от страна на лекарите

при прилагането на филграстим при пациенти със сърповидноклетъчна анемия само след

внимателна оценка на потенциалните рискове и ползи.

Помощни вещества

Filgrastim ratiopharm съдържа сорбитол. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към фруктоза не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Безопасността и ефикасността на филграстим, прилаган в един и същи ден с миелосупресивен

цитотоксичен химиотерапевтичен агент, не е категорично доказана. Поради чувствителност на

бързо делящите се миелоидни клетки към миелосупресивната цитотоксична химиотерапия

прилагането на филграстим не се препоръчва през периода от 24 часа преди до 24 часа след

химиотерапията. Предварителните данни от малък брой пациенти, подложени на комбинирана

терапия с филграстим и 5-флу

ороу

рацил, показват възможна екзацербация на тежестта на

неутропенията.

Възможните взаимодействия с други хематопоетични растежни фактори и цитокини не са

клинично изпитани.

Тъй като литият съдейства за освобождаването на неутрофили, съществува вероятност от

потенциращ ефект върху филграстим. Няма данни, че такова взаимодействие може да бъде

вредно.

4.6

Бременност и кърмене

Няма достатъчно данни за у

потребата на филграстим

при бременни жени. Налице са научни

съобщения за трансплацентарно преминаване на филграстим при бременни жени.

Проучванията върху животни показват репродуктивна токсичност (вж. раздел 5.3).

Потенциалният риск при хора не е известен. Филграстим не трябва да се у

отребява по време

на бременност, освен при абсолютна необходимост.

Не е известно дали филграстим се екскретира в кърмата..Екскрецията на филграстим в млякото

не е проучена при животни. При вземане на решение за продължаване/прекъсване на кърменето

или продължаване/прекъсване на лечението с филграстим трябва да се има предвид ползата от

кърменето за детето и ползата от терапията с филграстим за майката.

4.7

Ефекти върху сп

особн

остта за шофиране и работа с машини

Филграстим повлиява слабо или умерено способността за шофиране и работа с машини. Ако

пациентът усеща умора, се препоръчва да шофира или уп

авлява машини с повишено

внимание.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Проведени са клинични проучвания, обхващащи 541 раково болни и 188 здрави доброволци,

третирани с Filgrastim ratiopharm. Профилът на безопасност на Filgrastim ratiopharm при тези

клинични проучвания е в съответствие с този на референтния продукт, прилаган в тези

проучвания.

По публикувани данни при лечение с филграстим са наблюдавани следните нежелани реакции

и тяхната честота.

Оценката на нежеланите реакции се основава на следните данни за честота:

Много чести:

≥1/10

Чести:

≥1/100 до <1/10

Нечести:

≥1/1 000 до <1/100

Редки:

≥1/10 000 до <1/1 000

Много редки:

<1/10

с неизвестна честота:

от наличните данни

не може да бъде направена оценка

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

При раково болни

При клинични проучвания най-честите нежелани лекарствени реакции, свързани с прилагането

на филграстим в препоръчваните дози, са лека до умерена мускулно-скелетна болка,

възникваща при 10% от пациентите, и тежка мускулно-скелетна болка, възникваща при 3% от

пациентите. Обикновено мускулно-скелетната болка се контролира със стандартни аналгетици.

По-редките нежелани лекарствени реакции включват микционни нару

шения,

предимно лека

или умерена дизурия.

В рандомизирани, плацебо контролирани клинични изпитвания, прилагането на филграстим не

води до повишаване на честотата на нежеланите лекарствени реакции, свързани с

цитотоксичната химиотерапия. Съобщаваните нежелани лекарствени реакции са с еднаква

честота при пациенти, третирани с филграстим/химиотерапия и плацебо/химиотерапия,

включват гадене и повръщане, алопеция, диария, у

ора, анорексия, мукозит, главоболие,

кашлица, кожни обриви, гръдна болка, обща слабост, възпалено гърло, запек и неуточнена

болка.

Обратими, дозозависими и обикновено леко до умерено повишение на нивата на лактат

дехидрогеназата (LDH), алкалната фосфатаза, пикочната киселина в серума и гама-глутамил

трансферазата (GGT) се наблюдават респективно при приблизително 50%, 35%, 25% и 10% от

пациентите, леку

вани с филграстим

в препоръчваната доза.

Съобщавани са единични случаи на обратим спад в артериалното налягане, които не изискват

клинично лечение.

Има съобщения за случаи на GvHD и фатални случаи при пациенти, получаващи G-CSF след

алогенна костномозъчна трансплантация (вж. точка 5.1).

Съобщавани са единични случаи на съдови нарушения, в това число венооклузивно заболяване

и нару

шения в обема на течностите при пациенти,

подложени на високи дози химиотерапия, с

последваща автоложна трансплантация на костен мозък. Причинно-следствената връзка с

филграстим не е установена.

При пациенти, лекувани с филграстим, много рядко се съобщава за появата на кожен васкулит.

Механизмът на васкулита при пациенти, приемащи филграстим, не е известен.

Съобщавани са единични слу

аи на проява на синдрома на Sweet (остра фебрилна дерматоза).

Тъй като значителен процент от тези пациенти страдат от левкемия (състояние, за което е

известно, че е свързано със синдрома на Sweet), причинно-следствената връзка с филграстим не

е установена.

В отделни случаи е наблюдавано обостряне на ревматоидния артрит.

Има съобщения за псевдоподагра при пациенти с рак, леку

вани с филграстим

Редки нежелани лекарствени реакции от страна на белите дробове, в това число пневмония,

белодробен едем и белодробни инфилтрати, са съобщавани в някои случаи, завършващи с

дихателна недостатъчност или респираторен дистрес синдром при възрастни (ARDS), които

могат да доведат до фатален изход (вж. раздел 4.4).

Алергични реакции: реакции от алергичен тип, включително анафилаксия, кожен обрив,

ур

икария, ангиоедема, диспнея и хипотония, възникващи при първоначалното или последващо

лечение, са съобщавани при пациенти, приемащи филграстим. Като цяло, съобщенията

зачестяват след интравенозно приложение. В някои случаи симптомите рецидивират при

повторно прилагане и се предполага причинно-следствена връзка. При сериозни алергични

реакции прилагането на филграстим трябва да бъде трайно преу

становено.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Съобщават се изолирани случаи на кризи на сърповидноклетъчна анемия при пациенти с това

заболяване (вж. точка 4.4).

Системо-органна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Повишена алкална фосфатаза,

повишена LDH, повишена

пикочна киселина

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Съдови нарушения

Редки

Съдови нарушения

Чести

Кашлица, възпалено гърло

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много редки

Белодробни инфилтрати

Много чести

Гадене/Повръщане

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Запек, анорексия, диария,

мукозит

Хепато-билиарни нарушения

Много чести

Повишена GGT

Чести

Алопеция, кожен обрив

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Много редки

Синдром на Sweet, кожен

васкулит

Много чести

Гръдна болка, мускулно-

скелетна болка

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Много редки

Обостряне на ревматоиден

артрит

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Много редки

Микционни нарушения

Чести

Умора, обща слабост

Нечести

Неустановена болка

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много редки

Алергична реакция

При мобилизация на периферни кръвни стволови клетки при здрави донори

Най-често съобщаваната нежелана реакция е лека до умерена преходна мускулно-скелетна

болка. При 41% от донорите е наблюдавана левкоцитоза (WBC > 50 x 10

/l), а при 35% от

донорите е наблюдавана преходна тромбоцитопения (тромбоцити < 100 x 10

/l) след прилагане

на филграстим и левкаферезата.

При здрави донори, приемащи филграстим, се съобщава за обратимо, незначително увеличение

в нивата на алкалната фосфатаза, LDH, SGOT (серумна глутамат-оксалацетат трансаминаза) и

пикочна киселина, без клинични последствия.

Много рядко се наблюдава обостряне на симптомите на ревматоиден артрит.

Много рядко се съобщават симптоми, предполагащи тежки алергични реакции.

В проу

чвания върху донори на PBPC

се съобщава за главоболие, предполагаемо свързано с

приема на филграстим.

Чести, но най-общо асимптоматични случаи на спленомегалия, както и много редки случаи на

руптура на слезката се съобщават при здрави донори и пациенти след прилагане на G-CSF (вж.

точка 4.4).

При нормални донори при постмаркетинговия опит има съобщения за нежеланите събития от

страна на дихателната система (хемофтиза, пу

лмонална хеморагия,

белодробни инфилтрати,

диспнея и хипоксия) (вж. точка 4.4).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Системо-органна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Много чести

Левкоцитоза,

тромбоцитопения

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Нечести

Нарушения на слезката

Чести

Повишена алкална фосфатаза,

повишена LDH

Нарушения на метаболизма и

храненето

Нечести

Повишена SGOT,

хиперурицемия

Нарушения на нервната

система

Много чести

Главоболие

Много чести

Мускулно-скелетна болка

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Нечести

Обостряне на ревматоиден

артрит

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Нечести

Тежка алергична реакция

При пациенти с SCN

Съобщавани са нежелани реакции, свързани с лечението с филграстим, при пациенти с тежка

хронична неутропения (SCN), като в някои случаи честотата показва тенденция за намаляване с

времето.

Най-честите нежелани реакции, свързани с прилагането на филграстим, са болка в костите и

обща мускулно-скелетна болка.

Други нежелани реакции включват уголемяване на слезката, в малък брой слу

аи

прогресиращо, и тромбоцитопения. Обикновено при по-малко от 10% от пациентите се

съобщава за главоболие и диария скоро след започване на лечението с филграстим.

Съобщавани са и анемия и кръвотечение от носа.

Наблюдавани са обратими, клинично асимптоматични увеличения в серумните нива на

пикочната киселина, лактат дехидрогеназата и алкалната фосфатаза. Наблюдавани са и

преходни, у

ерени понижения в нивата на кръвната захар след хранене.

Нежелани реакции, вероятно свързани с лечението с филграстим и обикновено възникващи при

< 2% от SCN пациентите, са ефекти на мястото на инжектиране, главоболие, хепатомегалия,

артралгия, алопеция, остеопороза и обрив.

При дългосрочна употреба при 2% от SCN пациентите се съобщава за кожен васку

ит.

Наблюдавани са много малко случаи на протеинурия.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Системо-органна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Много чести

Анемия, спленомегалия

Чести

Тромбоцитопения

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Нечести

Нарушения на слезката

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Понижено ниво на глюкозата,

повишена алкална фосфатаза,

повишена LDH,

хиперурикемия

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много чести

Кръвотечение от носа

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Диария

Хепато-билиарни нарушения

Чести

Хепатомегалия

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести

Алопеция, кожен васкулит,

болка в мястото на

инжектиране, обрив

Много чести

Мускулно-скелетна болка

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Чести

Остеопороза

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Нечести

Хематурия, протеинурия

При пациенти с HIV

При клинични проучвания единствените нежелани реакции, системно считани за свързвани с

прилагането на филграстим, са мускулно-скелетна болка, лека до умерена болка в костите и

миалгия. Честотата на тези събития е сходна със съобщаваната при раково болни пациенти.

При < 3% от пациентите се съобщава за уголемяване на слезката, свързвано с прилагането на

филграстим. При всички слу

аи физикалното изследване установява леко до умерено

уголемяване, а клинично развитие е доброкачествено; няма пациенти с диагноза

хиперспленизъм и такива, подложени на спленектомия. Тъй като уголемяването на слезката е

обичайна находка при пациентите с HIV инфекция и присъства в различна степен при повечето

пациенти със СПИН, връзката му с лечението с филграстим остава недоказана.

Системо-о

р

ганна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на кръвната и

лимфна системи

Чести

Нарушения на слезката

Мускулно-скелетни и

съединително-тъканни

нарушения

Много чести

Мускулно-скелетна болка

4.9

Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

Преустановяването на терапията с филграстим обикновено води до 50% намаляване на броя на

циркулиращите неутрофили в рамките на 1 до 2 дни с връщане към нормалните нива в рамките

на 1 до 7 дни.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Колониостимулиращи фактори, ATC код: L03AA02

Човешкият G-CSF е гликопротеин, който регулира производството и освобождаването на

функционални неутрофили от костния мозък. Filgrastim ratiopharm, съдържащ r-metHuG-CSF

(филграстим), предизвиква значително повишаване на броя на неутрофилите в периферната

кръв в рамките на 24 часа, при незначително увеличаване на моноцитите. При някои пациенти с

SCN филграстим може да инду

цира и

незначително увеличаване на броя на циркулиращите

еозинофили и базофили, в сравнение с изходното ниво; някои от тези пациенти може да имат

предшестваща лечението еозинофилия или базофилия. Повишаването на броя на неутрофилите

е дозозависимо при препоръчваните дози. Изследванията на хемотропичната и фагоцитната

функция показват нормална или засилена функция на произведените в отговор на филграстим

неу

рофили. След прекратяване на терапията с филграстим броят на циркулиращите

неутрофили спада с 50% в рамките на 1 до 2 дни и се възстановява до нормалните стойности за

1 до 7 дни.

При пациенти, подложени на цитотоксична химиотерапия, прилагането на филграстим води до

значително намаляване на честотата, тежестта и продължителността на неу

тропенията и

фебрилната неутропения. Лечението с филграстим чувствително намалява продължителността

на фебрилната неутропения, употребата на антибиотици и хоспитализацията след индукционна

химиотерапия по повод остра миелогенна левкемия или миелоаблативна терапия, последвана от

костномозъчна трансплантация. Честотата на фебрилните състояния и документираните

инфекции не намалява и в двата случая. Продължителността на фебрилните състояния не

намалява при пациентите, подложени на миелоаблативна терапия, последвана от

костномозъчна трансплантация.

Прилагането с филграстим, самостоятелно или след химиотерапия, мобилизира

хематопоетичните стволови клетки в периферната кръв. Тези автоложни PBPC могат да бъдат

събирани и вливани след високи дози цитотоксична терапия, вместо или в допълнение към

костномозъчната трансплантация. Вливането на PBPC у

корява възстановяването на

хемопоезата, намалявайки продълж

ителността на риска от хеморагични

усложнения и

необходимостта от трансфузия на тромбоцити.

Реципиентите на алогенни PBPC, мобилизирани с филграстим, демонстрират по-бързо

хематологично възстановяване, водещо до значително скъсяване на времето за неподпомагано

възстановяване на тромбоцитите, в сравнение с алогенната костномозъчна трансплантация.

Едно ретроспективно Европейско проучване, оценяващо употребата на G-CSF след алогенна

костномозъчна трансплантация при пациенти с остри левкемии, показва повишаване на риска

за GvHD, свързана с лечението смъртност (СЛС) и смъртност при прилагане на G-CSF. При

едно отделно ретроспективно меж

ународно проучване при пациенти с остри и хронични

миелогенни левкемии не е бил установен ефект по отношение на риска за GvHD, СЛС и

смъртността. Метаанализ на проу

чванията за

алогенна трансплантация, включващ резултатите

от девет проспективни рандомизирани проучвания, 8 ретроспективни проучвания и едно

проучване случай-контрола, не установява ефект по отношение на риска за остра GvHD,

хронична GvHD или ранна свързана с лечението смъртност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Относителен риск (95% ДИ) за GvHD и СЛС след лечение с G-CSF след костномозъчна

трансплантация

Публикация

Период на

проучването

N

Остра GvHD

степен II-IV

Хронична

GvHD

СЛС

Метаанализ

(2003)

1986-2001

1 198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Европейско

ретроспективно

проучване

(2004)

1992-2002

1 789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Международно

ретроспективно

проучване

(2006)

1995-2000

2 110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Анализът обхваща проучвания, включващи костномозъчна трансплантация през този период;

при някои проучвания е използван GM-CSF (гранулоцит-макрофаг-колониостимулиращ

фактор)

Анализът обхваща пациенти, получаващи костномозъчна трансплантация през този период

Преди алогенна PBPC трансплантация, употребата на филграстим за мобилизация на PBPC при

здрави донори позволява събиране на 4 x 10

CD34

клетки/kg от телесното тегло на

реципиента, при повечето донори след две левкаферези. Здравите донори получават доза от

10 μg/kg/ден, прилагана подкожно в продължение на 4 до 5 последователни дни.

Прилагането на филграстим при пациенти, деца или възрастни, с SCN (тежка конгенитална,

циклична и идиопатична неутропения) индуцира устойчиво нарастване на абсолютния брой

неутрофили в периферната кръв и намаляване на инфекцията и свързаните с нея събития.

Прилагането на филграстим при пациенти с HIV инфекция поддържа нормален брой

неу

рофили, който позволява изпълнението на планирания режим на приложение на

антивирусен и/или друг миелосупресивен лекарствен продукт. Не съществуват доказателства за

това, че пациентите, третирани с филграстим, показват ускорена HIV репликация.

Както при дру

ите хемопоетични растежни фактори, G-CSF показва

in vitro

стимулиращи

свойства по отношение на човешките ендотелни клетки.

Ефикасността и безопасността на Filgrastim ratiopharm са оценявани в рандомизирани,

контролирани проучвания фаза ІІІ върху рак на гърдата, белодробен рак и неходжкинов

лимфом. По отношение на продължителността на тежката неутропения и честотата на

фебрилната неутропения не са у

становени релевантни

разлики между Filgrastim ratiopharm и

референтния продукт.

5.2

Фармакокинетични свойства

Рандомизирани, единично-слепи, кръстосани проучвания с прилагане на еднократна доза върху

196 здрави доброволци показват, че фармакокинетичният профил на Filgrastim ratiopharm е

сравним с този на референтния продукт след подкожно и интравенозно приложение.

Установено е, че както при венозно, така и при подкожно приложение клирънсът на

филграстим следва фармакокинетика от първи ред. Елиминационният полу

живот на

филграстим в серума е около 3,5 часа, с приблизителен клирънс 0,6 ml/min/kg.

Продължителната инфузия на филграстим за период до 28 дни при пациенти, възстановяващи

се след автоложна костномозъчна трансплантация, не води до кумулиране на лекарството и

показва сравним полуживот. Съществува положителна линейна корелация между дозата,

прилагана интравенозно или подкожно, и серу

ната концентрация на филграстим. След

подкожно приложение на препоръчваните дози серумните концентрации имат стойности над 10

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ng/ml в продължение на 8 до 16 часа. Обемът на разпределение в кръвта е приблизително

150 ml/kg.

При раково болни фармакокинетичният профил на Filgrastim ratiopharm е сравним с този на

референтния продукт след еднократно и многократно подкожно приложение.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на база на конвенционалните

фармакологични изпитвания за безопасност, генотоксичност и локален толеранс.

Предклиничните данни, на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за

токсичност при многократно прилагане, разкриват очакваните фармакологични ефекти, в това

число у

еличаване на броя на левкоцитите, миелоидна хиперплазия в костния мозък,

екстрамедуларна хематопоеза и уголемяване на слезката.

Не е наблюдавано въздействие върху фертилитета на мъжки и женски плъхове или върху

бременността при плъхове. От проу

чванията при плъхове и

зайци няма данни, че филграстим е

тератогенен. При зайците се наблюдава по-голяма честота на загуба на фетуса, но малформации

не са наблюдавани.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ледена оцетна киселина

Натриев хидроксид

Сорбитол (E420)

Полисорбат 80

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

Filgrastim

ratiopharm

не трябва да се разрежда с разтвор на натриев хлорид.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

тези, посочени в точка 6.6.

Разреденият филграстим може да полепне по стъклото и пластмасовите материали, ако не е

разреден по начина, у

казан в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

2 години.

След разреждане: Химическата и физическата стабилност на разредения инфузионен разтвор в

периода на използване е доказана за период от 24 часа при 2 °C до 8 °C. От микробиологична

гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно.

Ако не се употреби незабавно,

периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура 2 до 8°C,

освен когато разтварянето е извършено при контролирани и валидирани антисептични

условия.

6.4

Специални условия на съхранение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

За условията на съхранение на разредения лекарствен продукт вижте точка 6.3.

6.5

Данни за опаковката

Предварително напълнена спринцовка от стъкло тип I, с трайно прикрепена игла от неръждаема

стомана.

Опаковки, съдържащи 1, 5 или 10 предварително напълнени спринцовки с 0,5 ml инжекционен

или инфузионен разтвор или съставни опаковки, съдържащи 10 (2 опаковки с по 5 броя)

предварително напълнени спринцовки с 0,5 m

l инжекционен или инфузионен разтвор.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

При необходимост Filgrastim ratiopharm може да бъде разреждан в инфузионен разтвор на

глюкоза 50 mg/ml (5%).

Разреждането до крайна концентрация под 0,2 MIU (2 μg) на ml не се препоръчва при никакви

обстоятелства.

Преди у

потреба разтворът трябва да се изследва визуално. Трябва да се използват само бистри

разтвори без наличие на видими частици.

При пациенти, третирани с филграстим, разреждан до концентрации под 1,5 MIU (15 μg) на ml,

е необходимо добавянето на човешки серумен албумин (HSA) до постигане на крайна

концентрация 2 mg/ml.

Пример: В крайния инжекционен обем от 20 m

l, обща доза

филграстим под 30 MIU (300 μg)

трябва да бъде прилагана с добавка на 0,2 ml 200 mg/ml (20%) разтвор на човешки албумин.

Разреден в инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) Filgrastim ratiopharm е съвместим със

стъкло и редица пластмаси, в това число PVC, полиолефин (съполимер на полипропилен и

полиетилен) и полипропилен.

Filgrastim ratiopharm не съдържа консерванти. Поради потенциалната опасност от микробна

контаминация, спринцовките Filgrastim

ratiopharm

са предназначени за еднократна употреба.

Случайното излагане на минусови температури не повлиява отрицателно стабилността на

Filgrastim ratiopharm.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Германия

info@ratiopharm.de

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

EU/1/08/449/001

EU/1/08/449/002

EU/1/08/449/003

EU/1/08/449/004

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 15 септември 2008 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0,8 ml инжекционен или инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml инжекционен или инфузионен разтвора съдържа 60 милиона международни единици

[MIU] (600 µg) филграстим (

filgrastim

Една предварително напълнена спринцовка с 0,8 ml инжекционен или инфузионен разтвор

съдържа 48 MIU (480 µg) филграстим.

Филграстим (рекомбинантен метионил-човешки гранулоцит-колониостимулиращ фактор) се

продуцира в

Escherichia coli

K802 чрез рекомбинантна ДНК технология.

Помощно вещество: 1 m

от разтвора съдържа 50 mg сорбитол.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен или инфузионен разтвор

Прозрачен, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Filgrastim ratiopharm е показан за намаляване продължителността на неутропенията и честотата

на фебрилната неутропения при пациенти, третирани с утвърдената цитотоксична

химиотерапия по повод злокачествени заболявания (с изключение на хронична миелоидна

левкемия и миелодиспластични синдроми) и за намаляване продълж

ителността на

неу

тропенията при пациенти с повишен риск за протрахирана тежка неутропения, подложени

на миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна трансплантация. Безопасността и

ефикасността на филграстим е сходна при възрастни и деца, подложени на цитотоксична

химиотерапия.

Filgrastim

ratiopharm

е показан за мобилизация на периферните кръвни стволови клетки

(PBPC).

При пациенти, деца или възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична неутропения с

абсолютен неутрофилен брой (ANC) ≤ 0,5 x 10

/l и предшестващи тежки или рецидивиращи се

инфекции е показано дългосрочно прилагане на Filgrastim ratiopharm с цел повишаване броя на

неутрофилите и намаляване на честотата и продължителността на свързаните с инфекция

събития.

Filgrastim ratiopharm е показан за лечение на персистираща неутропения (ANC по-малък или

равен на 1,0 x 10

/l) при пациенти с напреднала HIV инфекция, за снижаване на риска от

бактериални инфекции, когато останалите възможности за овладяването на неутропенията са

неподходящи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Специални изисквания

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Терапията с филграстим трябва да се прилага само в сътрудничество с онкологичен център,

натрупал опит в лечението с гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF) и хематологията

и притежаващ необходимата диагностична апаратура. Процедурите за мобилизация и афереза

трябва да се извършват в сътрудничество с онкохематологичен център с достатъчен стаж в тази

област, в който проследяването на хематопоетичните стволови клетки може да се извършва

коректно.

Утвърдена цитотоксична химиотерапия

Препоръчваната доза филграстим е 0,5 MIU (5 μg)/kg/ден. Първата доза филграстим не трябва

да се прилага по-рано от 24 часа след цитотоксичната химиотерапия. Филграстим може да се

прилага като ежедневна подкожна инжекция или ежедневна интравенозна инфузия, разреден в

инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%), прилагана в продължение на 30 минути (вж.

точка 6.6 относно инструкциите за разреж

дане).

повечето случаи се предпочита подкожният начин на приложение. Някои данни от проучване

при прилагане на еднократна доза свидетелстват за възможно съкращаване на

продължителността на въздействие при интравенозно приложение. Не е изяснено клиничното

значение на тези данни по отношение на многократно прилагане. Изборът на път на въвеждане

зависи от индивидуалния клиничен слу

ай. При рандомизирани клинични изпитания е

използвана подкожно прилагана доза 23 MIU (230 μg)/m

/ден (4,0 до 8,4 μg/kg/ден).

Ежедневното прилагане на филграстим трябва да продължи до преминаването на очакваната

най-ниска стойност (надир) на броя на неутрофилите и неговото възстановяване в границите на

нормата. След утвърдената химиотерапия за солидни тумори, лимфоми и лимфоидни левкемии

се очаква продължителност на лечението, необходимо за покриване на тези критерии, до 14

дни. След инду

кционното и

консолидиращо лечение на остра миелоидна левкемия,

продължителността на лечението може да бъде значително по-голяма (до 38 дни) в зависимост

от типа, дозата и схемата на използваната цитотоксична химиотерапия.

При пациенти, подложени на цитотоксична химиотерапия, обикновено се наблюдава преходно

увеличаване на броя на неутрофилите 1-2 дни след започване на лечението с филграстим. За

постигането на траен терапевтичен отговор обаче, лечението с филграстим не трябва да се

прекратява преди преминаването на очаквания надир и възстановяването на броя на

неу

рофилите в границите на нормата. Не се препоръчва преждевременно прекъсване на

лечението с филграстим, преди времето на очаквания надир на броя на неутрофилите.

При пациенти,

подложени на миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация

Препоръчваната начална доза филграстим е 1,0 MIU (10 μg)/kg/ден, прилагана под формата на

30-минутна или 24-часова интравенозна инфузия или 1,0 MIU (10 μg)/kg/ден, прилагана чрез

продължителна 24-часова подкожна инфузия. Филграстим трябва да се разреди в 20 ml

инфузионен разтвор на глюкоа 50 mg/ml (5%) (вж. точка 6.6 относно инструкциите за

разреждане).

Първата доза филграстим не трябва да се прилага по-рано от 24 часа след цитотоксичната

химиотерапия и в рамките на 24 часа след костномозъчната инфу

ия.

След преминаване на надира на броя на неутрофилите, дневната доза филграстим трябва да се

титрира спрямо неутрофилния отговор, както следва:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Брой неутрофили

Адаптиране на дозата филграстим

> 1,0 x 10

/l за 3 поредни дни

Намаляване до 0,5 MIU (5 µg)/kg/ден

Впоследствие, ако ANC остава > 1,0 x 10

/l за

още 3 последователни дни

Прекъсване на приема на филграстим

Ако ANC намалее до < 1,0 x 10

/l през периода на лечение, дозата филграстим трябва отново да

се увеличи в съответствие с горе-описаните стъпки

За мобилизация на PBPC при пациенти, подложени на миелосупресивна или миелоаблативна

терапия, последвана от автоложна трансплантация на периферни кръвни стволови клетки

Препоръчваната доза филграстим, използван самостоятелно за мобилизация на PBPC е 1,0 MIU

(10 μg)/kg/ден, прилагана като продължителна 24-часова подкожна инфузия или като

еднократна ежедневна подкожна инжекция в продължение на 5 до 7 последователни дни. За

инфузия филграстим се разрежда в 20 ml инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) (вж.

точка 6.6 относно инструкциите за разреждане). График за левкафереза: често 1 или 2

левкаферези, проведени на 5-ия и 6-и ден, са достатъчни. В дру

и случаи са необходими

допълнителни левкаферези. Прилагането на филграстим трябва да продължава до

провеждането на последната левкафереза.

Препоръчваната доза филграстим за мобилизация на PBPC след миелосупресивна

химиотерапия е 0,5 MIU (5 μg)/kg/ден, прилагана ежедневно чрез подкожна инжекция от

първия ден след приключването на химиотерапията до преминаването на очаквания надир и

възстановяването на броя на неу

рофилите в границите на нормата. Левкаферезата трябва да се

провежда през периода на покачване на ANC от <0,5 x 10

/l до > 5,0 x 10

/l. При пациенти, на

които не е прилагана екстензивна химиотерапия, често една левкафереза е достатъчна. В други

случаи се препоръчва провеждането на допълнителни левкаферези.

За мобилизация на PBPC при здрави донори, преди алогенна трансплантация на периферни

кръвни стволови клетки

За мобилизация на PBPC при здрави донори филграстим трябва да се прилага в доза 1,0 MIU

(10 μg)/kg/ден подкожно в продължение на 4 до 5 последователни дни. Левкаферезата трябва да

започне на 5-ия ден и при необходимост да продължи до 6-ия ден с цел набавянето на 4 x 10

CD34

клетки/kg от телесното тегло на реципиента.

При пациенти с тежка хронична неутропения (SCN)

Вродена неутропения

Препоръчваната начална доза е 1,2 MIU (12 μg)/kg/ден, приложена подкожно, като еднократна

доза или разделена на няколко апликации.

Идиопатична или циклична неутропения

Препоръчваната начална доза е 0,5 MIU (5 μg)/kg/ден, приложена подкожно, като еднократна

доза или разделена на няколко апликации.

Адаптиране на дозата

Филграстим трябва да се прилага ежедневно чрез подкожна инжекция, докато се достигне и

може да се поддържа неу

трофилен брой,

надвишаващ 1,5 x 10

/l. При получаване на клиничния

отговор трябва да се установи минималната ефективна доза за поддържане на това ниво.

Необходимо е дългосрочното ежедневно приложение за поддържане на адекватен неутрофилен

брой. След терапия от една до две седмици началната доза може да бъде удвоена или намалена

наполовина в зависимост от клиничния отговор. След това дозировката може да бъде

индивиду

лно адаптирана на всеки 1 до 2 седмици за поддържане на средния брой неутрофили

между 1,5 x 10

/l и 10 x 10

/l. При пациенти с тежки инфекции може да се обмисли ускорена

схема на повишаване на дозата. В клиничните изпитвания 97% от пациентите с клиничен

отговор демонстрират пълно повлияване при доза 2,4 MIU (24 μg)/kg/ден. Безопасността на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

филграстим при дългосрочно прилагане в дози, надвишаващи 2,4 MIU (24 μg)/kg/ден при

пациенти с SCN, не е установена.

При пациенти с HIV инфекция

За обратимост на неутропенията

Препоръчваната начална доза филграстим е 0,1 MIU (1 μg)/kg/ден, прилагана чрез ежедневна

подкожна инжекция с титриране максимум до 0,4 MIU (4 μg)/kg/ден до достигане и

поддържане на нормалния брой неутрофили (ANC > 2,02,0 x10

/l). При клинични проучвания

тези дози предизвикват отговор при > 90% от пациентите, постигащи обратимост на

неутропенията при медиана 2 дни.

При малък брой пациенти (< 10%) за постигане на обратимост на неутропенията са необходими

дози до 1,0 MIU (10 μg)/kg/ден.

За поддържане на нормален брой неутрофили

След постигане на обратимост на неутропенията е необходимо установяване на минималната

ефективна доза за поддържането на нормалния брой неу

рофили. Препоръчва се начално

адаптиране на дозата, целящо промяна на дневната доза с 30 MIU (300 μg)/ден, прилагана чрез

подкожна инжекция. В зависимост от ANC на пациента може да се наложи допълнително

адаптиране на дозата за поддържане броя на неутрофилите > 2,0 x 10

/l. При клинични

проучвания прилагането на 30 MIU (300 μg)/ден в продължение на 1 - 7 дни на седмица е

необходима за поддържането на ANC > 2,0 x 10

/l с медиана на честотата на прилагане 3 дни на

седмица. Може да е необходимо дългосрочно прилагане с цел поддържане на ANC > 2,0 x 10

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Клиничните изпитвания с филграстим обхващат малък брой пациенти в старческа възраст, но

специални проучвания не са провеждани. Затова не могат да бъдат дадени специални

препоръки относно дозировката.

Пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност

Проучванията на филграстим при пациенти с тежка функционална бъбречна или чернодробна

недостатъчност показват сходство на фармакокинетичния и фармакодинамичния профил с този

при здрави индивиди. Затова, при тези обстоятелства, не се налага адаптиране на дозата.

Педиатрична употребе при SCN и злокачеств

е

ни заболявания

В програмата за проучване на тежка хронична неутропения

(SCN), 65% от изследваните

пациенти са под 18-годишна възраст. Ефикасността на лечението е ясна при тази възрастова

груп

а, в която повечето пациенти са с вродена неутропения. Не съществуват разлики в профила

на безопасност при педиатрични пациенти, лекувани за тежка хронична неутропения.

Данните от клиничните проучвания при педиатрични пациенти, подложени на цитотоксична

химиотерапия показват, че безопасността и ефикасността на филграстим са сходни при

възрастни и деца..

Препоръчваните дози при педиатричните пациенти са същите като тези при възрастните,

подложени на миелосу

пресивна цитотоксична химиотерапия.

4.3

Прот

ивопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Специални предупреждения

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Филграстим не трябва да се използва за повишаване дозата на цитотоксичната химиотерапия

над утвърдените схеми на прилагане (вж. по-долу).

Филграстим не трябва да се прилага при пациенти с тежка вродена неутропения (синдром на

Kostman) с абнормна цитогенетика (вж. по-долу).

Специални предупреждения при пациенти с остра миелоидна левкемия

Злокачествен клетъчен растеж

Гранулоцит-колониостимулиращият фактор може да ускори растежа на миелоидните клетки

in

vitro,

като сходни въздействия могат да се наблюдават и при някои немиелоидни клетки

in vitro

Безопасността и ефикасността на лечението с филграстим при пациенти с миелодиспластичен

синдром или хронична миелогенна левкемия не са установени. Затова филграстим не е показан

за у

потреба при тези заболявания.

Особено внимание е необходимо при диагностичното

разграничаване на бластната трансформация при хроничната миелоидна левкемия от тази при

остра миелоидна левкемия.

Поради ограничените данни за безопасност и ефикасност при пациенти с вторична остра

миелоидна левкемия (AML) филграстим трябва да се прилага с повишено внимание.

Не са у

становени безопасността и

ефикасността на приложението на филграстим при пациенти

de novo

AML под 55-годишна възраст с добри цитогенетични показатели [t(8;21), t(15;17) и

inv(16)].

Други специални предупреждения

При продължително лечение с филграстим (повече от 6 месеца) може да има показания за

проследяване на костната плътност при пациенти, страдащи от остеопоротични заболявания на

костите.

След прилагане на G-CSF се съобщават редки нежелани ефекти от страна на белите дробове,

по-специално интерстициална пневмония. Пациентите с анамнеза за скорошни белодробни

инфилтрати или пневмония са изложени на по-висок риск. Появата на белодробните симптоми

като кашлица, повишена температу

а, диспнея, придружени от рентгенологични находки за

белодробни инфилтрати,и влошаване на белодробните функции могат да бъдат предварителни

белези на остър респираторен дистрес синдром при възрастни (ARDS). При тези случ

аи

лечението с филграстим трябва да бъде прекратено и да се приложи подходяща терапия.

Специални предупреждения при пациенти с ракови заболявания

Левкоцитоза

При по-малко от 5% от пациентите, получаващи филграстим в дози, надвишаващи

0,3 MIU/kg/ден (3 μg/kg/ден), е наблюдаван брой на белите кръвни клетки, равен или

надвишаващ 100 x 10

/l. Не са съобщавани нежелани ефекти, пряко дължащи се на тази степен

на левкоцитоза. Поради възможните рискове, свързани с тежка левкоцитоза, обаче,

изследването на броя на белите кръвни клетки трябва да се провежда на равни интервали по

време на терапията с филграстим. Ако броят левкоцити надхвърли 50 x 10

/l след очаквания

надир, приемът на филграстим трябва незабавно да се прекрати. Ако обаче по време на

лечението с филграстим за мобилизация на PBPC броят на левкоцитите се увеличи до > 70 x

/l, приемът на филграстим трябва се прекрати или дозата му да бъде намалена..

Рискове, свързани с химиотерапия с повишени дози

Специално внимание е необходимо при пациенти, подложени на химиотерапия във високи

дози, защото не е доказано по-добро повлияване на тумора, а увеличените дози на

химиотерапевтичните средства могат да предизвикат повишена токсичност, в това число

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

сърдечни, белодробни, неврологични и дерматологични реакции (вж. Кратка характеристика на

продукта за използваните специфични химиотерапевтични средства).

Сама по себе си терапията с филграстим не изключва развитието на тромбоцитопения и анемия,

дължащи се на миелосупресивната химиотерапия. Поради вероятност от приемане на по-високи

дози химиотерапия (напр. пълни дози от предписания режим), пациентът е изложен на повишен

риск от развитието на тромбоцитопения и анемия. Препоръчва се редовното проследяване на

броя на тромбоцитите и хематокрита. С особено внимание трябва да се прилагат самостоятелно

или в комбинация химиотерапевтични средства, за които е известно, че причиняват тежка

тромбоцитопения.

Използването на мобилизирани с филграстим PBPC показва понижаване на степента на

задълбочаване и продълж

ителността на тромбоцитопенията след

миелосупресивна или

миелоаблативна химиотерапия.

Други специални предупреждения

Не са проучвани ефектите на филграстим при пациенти със силно намален брой на

миелоидните прекурсори. Филграстим оказва влияние предимно върху неутрофилните

прекурсори, като предизвиква повишаване на неутрофилния брой. Затова, при пациенти с

намален брой прекурсори, неутрофилният отговор може да бъде отслабен (като при тези,

третирани с екстензивна радиотерапия или химиотерапия или тези с ту

морни

инфилтрати на

костния мозък).

Има случаи на реакция на присадката срещу приемника (graft versus host disease - GvHD) и

фатални случаи при пациенти, получаващи G-CSF след алогенна костномозъчна

трансплантация (вж. точка 5.1).

Повишената хематопоетична активност на костния мозък в отговор на терапията с растежен

фактор се свързва с преходни позитивни костни находки от образно изследване. Това трябва да

се има предвид при интерпретацията на резу

лтатите

от образно изследване на костите..

Специални предупреждения при пациенти, подложени на мобилизация на периферните кръвни

стволови клетки

Мобилизация

Не са провеждани проспективни рандомизирани сравнения между двата препоръчвани

мобилизационни метода (самостоятелното използване на филграстим или комбинираното му

приложение с миелосупресивна химиотерапия) в рамките на една и съща популация пациенти.

Степента на вариране между отделните пациенти и между резултатите от лабораторните

изследвания на CD34

клетките означава, че прякото сравняване на различните проучвания е

трудно. Това затруднява препоръчването на оптималния метод. При избора на мобилизационен

метод трябва да се вземат предвид целите на лечението като цяло за всеки отделен пациент.

Предварителна експозиция на цитотоксични средства

Възможно е пациентите, предварително подложени на високоекстензивна миелосупресивна

терапия, да не показват достатъчна мобилизация на PBPC за достигане на препоръчваната

минимална проду

кция (02,0 x 10

CD34

клетки/kg) или акселерация на тромбоцитното

възстановяване до същото ниво.

Някои цитотоксични агенти показват специфична токсичност към хематопоетичния

прогениторен пул и могат да имат нежелан ефект върху прогениторната мобилизация. Средства

като мелфалан, кармустин (BCNU) и карбоплатин, прилагани за продължителни периоди,

предшестващи опитите за прогениторна мобилизация, могат да снижат прогениторния прираст.

Доказано е обаче, че комбинираното прилагане на мелфалан, карбоплатин или BCNU

едновременно с филграстим е ефективно за прогениторната мобилизация. Препоръчва се

планирането на процеду

а за мобилизация на стволовите клетки в ранните етапи на лечебния

курс на пациента при предстояща трансплантация на периферни кръвни стволови клетки. В

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

тези случаи трябва да се обърне особено внимание на броя мобилизирани прогенитори преди

прилагането на химиотерапия във високи дози. Ако прирастът е недостатъчен според

посочените по-горе критерии, трябва да се търсят алтернативни форми на лечение, които не

изискват подкрепа от страна на прогениторите.

Оценка на продукцията на стволови клетки

При оценяване на броя на прогениторните клетки, проду

цирани

при пациенти, третирани с

филграстим трябва внимателно да бъде избран методът за количествено определяне.

Резултатите от флоуцитометричния анализ на броя на CD34

клетките варират в зависимост от

точността на използвания метод и следователно резултатите от изследванията в различни

лаборатории трябва да се интерпретират с повишено внимание.

Статистическият анализ на връзката между броя на реинфузираните CD34

клетки и скоростта

на тромбоцитното възстановяване след високи дози химиотерапия показва сложна, но

непрекъсната връзка.

Препоръката за минимален прираст от 2,0 x 10

CD34

клетки/kg се основава на научни

съобщения и има като резултат адекватно хематологично преустройство. Продукции,

надвишаващи този минимален прираст, корелират с по-бързо възстановяване, докато тези с по-

ниски стойности – с по-бавно възстановяне.

Специални предупреждения при здрави донори, подложени на мобилизация на периферните

кръвни стволови клетки

Мобилизацията на PBPC не води до пряка клинична полза при здравите донори и трябва да се

прилага само за целите на алогенната стволово-клетъчна трансплантация.

Мобилизацията на PBPC трябва да се обмисля като възможност само при донори, които

отговарят на нормалните клинични и лабораторни критерии за донорство на стволови клетки. С

особено внимание трябва да се оценяват хематологичните стойности и данните за инфекциозни

заболявания.

Безопасността и ефикасността на филграстим не са оценявани при здрави донори на възраст <

16 години или > 60 години.

Преходна тромбоцитопения (тромбоцити < 100 x 10

/l) след прилагане на филграстим и

левкафереза се наблюдава при 35% от изследваните пациенти. Сред тях се съобщава за два

случая на тромбоцитен брой < 50 x 10

/l, отдадени на левкаферезата.

При необходимост от прилагането на повече от една левкафереза, особено внимание трябва да

се обърне на донорите с тромбоцити < 100 x 10

/l преди левкаферезата; най-общо аферезата не

трябва да се провежда при брой на тромбоцитите < 75 x 10

Левкаферезата не трябва да се провежда при донори, приемащи антикоагуланти или при такива

с доказани нарушения на хемостазата.

Лечението с филграстим трябва да се преустанови или дозата да се намали, ако броят на

левкоцитите нарастне до > 70 x10

Донорите, приемащи G-CSF за мобилизация на PBPC, трябва да бъдат проследявани до

достигане на нормалните стойности на хематологичните показатели.

Наблюдавани са преходни цитогенетични модификации след прилагане на G-CSF при здрави

донори. Значимостта на тези промени за развитието на злокачествени хематологични

заболявания не е известна. Дългосрочно проследяване на донори по отношение на

безопасността е в процес на провеж

дане.

Не може да бъде изключен рискът от провокиране на

злокачествено миелоидно клониране. Препоръчва се центърът за афереза да извършва системно

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

регистриране и проследяване на донорите на стволови клетки в продължение на най-малко 10-

години, за да се осигури наблюдение на дългосрочната безопасност.

Чести, но като цяло асимптомни случаи на спленомегалия, и много редки случаи на руптура на

слезката са съобщавани при здрави донори и пациенти, подложени на лечение с G-CSF. Някои

от слу

чаите на ру

птура на слезката са били фатални. Затова големината на слезката трябва да се

мониторира внимателно (напр. клиничен преглед, ултразвук). Диагнозата руптура на слезката

трябва да се обмисли при донори и/или пациенти, съобщаващи за болка в лявата горна част на

корема или болка в горната част на рамото.

При нормални донори нежеланите събития от страна на дихателната система (хемофтиза,

пу

лмонална хеморагия,

белодробни инфилтрати, диспнея и хипоксия) се съобщават много

рядко при постмаркетинговия опит. В случай на съмнение за или доказано нежелано събитие от

страна на дихателната система, трябва да се обмисли прекратяване на лечението с филграстим и

да се осигу

ри подходяща медицинска грижа.

Специални предупреждения при

реципиенти на алогенни PBPC, мобилизирани с филграстим

Съвременните данни показват, че имунологичните взаимодействия между алогенните PBPC

присадки и реципиента се свързват с повишен риск от развитие на остра или хронична GvHD, в

сравнение с костномозъчната трансплантация.

Специални предупреждения при пациенти с SCN

Кръвна картина

Броят на тромбоцитите трябва да се мониторира стриктно, особено през първите няколко

седмици от лечението с филграстим. Необходимо е периодично прекъсване или намаляване на

дозата филграстим при пациенти, които развиват тромбоцитопения, т.е. броят на тромбоцитите

се задържа постоянно < 100,000/mm

Стриктно мониториране на клетъчния брой се изисква и поради възникването на други

промени в кръвните клетки, включително анемия и преходно нарастване на броя на

миелоидните прогенитори.

Трансформация в левкемия или миелодиспластичен синдром

Специално внимание е необходимо при диференциалното диагностициране на тежките

хронични неутропении от други хематопоетични заболявания като апластична анемия,

миелодисплазия и миелоидна левкемия. Преди започване на лечението трябва да се проведе

изследване на пълната кръвна картина, включващо диференциално и тромбоцитно броене, и

оценка на костномозъчната морфология и кариотип.

При клиничните изпитвания при пациенти с SCN, приемащи филграстим, се отчита ниска

честота (около 3%

на миелодиспластичен синдром (MDS) или левкемия. Това се наблюдава

само при пациенти с вродена неу

ропения. MDS и левкемията са естествени усложнения на

болестта и връзката им с прилагането на филграстим остава недоказана. При извадка от около

12% от пациентите с нормални цитогенетични стойности на изходно ниво впоследствие при

повторна рутинна оценка се установяват патологични изменения, в това число монозомия 7.

Ако пациенти с SCN развият цитогенетични аномалии, рисковете и ползите от продълж

ване на

лечението с филграстим трябва да бъдат внимателно преценени. Преустановяване на

приложението на филграстим е наложително при поява на MDS или левкемия. Понастоящем не

е ясно дали дългосрочното лечение на пациентите с SCN не предразполага към развитие на

цитогенетични аномалии, MDS или левкемична трансформация. Препоръчва се периодично

провеж

дане на морфологично и

цитогенетично изследване на костния мозък (приблизително на

всеки 12 месеца).

Други специални предупреждения

Причини за преходна неутропения, напр. вирусни инфекции, трябва да се изключат.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Уголемяването на слезката е пряк резултат от лечението с филграстим. 31% от пациентите в

проучванията са с документирана палпаторно установена спленомегалия. Нарастване на обема,

измерено рентгеноргафски, възниква още в ранните етапи на лечението с филграстим и има

тенденция към образуване на плато. Установено е дозозависимо забавяне или преустановяване

на уголемяването на слезката; при 3%

от пациентите се е наложила спленектомия. Големината

на слезката трябва да се измерва редовно. Палпацията на корема е достатъчна за определяне на

абнормно увеличаване на обема на слезката.

При малък брой пациенти възниква хематурия. Проследяването на това събитие изисква

периодично извършване на анализ на урината.

Безопасността и ефикасността при новородени и пациенти с автоиму

нна неу

тропения не е

установена.

Специални предупреждения при пациенти с HIV инфекция

Кръвна картина

Необходимо е стриктно мониториране на ANC, особено в първите няколко седмици от

лечението с филграстим. Някои пациенти може да се повлияят много бързо със значително

увеличаване на неутрофилния брой при началната доза филграстим. През първите 2 до 3 дни от

лечението с филграстим се препоръчва измерване на ANC два пъти на ден, ежедневно. След

което измерването на ANC трябва да се извършва поне два пъти седмично през първите две

седмици и един път седмично или веднъж на две седмици в периода на поддържащата терапия.

При интермитентно прилагане на 30 MIU (300 μg)/ден филграстим се наблюдават големи

флу

кту

ации на индивидуалните ANC. За определяне на най-ниската стойност (надир) на ANC

при пациента се препоръчва вземането на кръвните проби се извършва непосредствено преди

всяко прилагане на дозата филграстим по схема.

Рискове, свързани с пов

ишени

дози на миелосупресивните лекарствени продукти

Терапията с филграстим не изключва развитието на тромбоцитопения и анемия, дължащи се на

миелосупресивната химиотерапия. Поради вероятността от получаване на по-високи дози или

повече на брой такива лекарствени проду

кти

едновременно с филграстим, пациентът е изложен

на повишен риск от развитието на тромбоцитопения и анемия. Препоръчва се редовно

проследяване на кръвната картина (вж. по-горе).

Инфекции и злокачествени състояния, причиняващи миелосупресия

Неутропенията може да се дължи на опортюнистични инфекции инфилтриращи костния мозък,

като комплекса

M

ycobacterium avium,

или на злокачествени

процеси – напр. лимфома. При

пациенти с диагностицирани инфекции, инфилтриращи костния мозък, или злокачествени

заболявания е необходимо назначаването на подходяща терапия за повлияване на подлежащото

заболяване в допълнение към прилагането на филграстим за лечението на неутропенията.

Ефектите на филграстим върху неутропенията, дължаща се на инфилтрираща костния мозък

инфекция или злокачествен процес не са добре проу

чени

Специални предупреждения при

сърповидноклетъчна анемия

Кризи на сърповидноклетъчна анемия, в някои случаи фатални, са съобщавани при употреба на

филграстим, при лица с това заболяване. Изисква се повишено внимание от страна на лекарите

при прилагането на филграстим при пациенти със сърповидноклетъчна анемия само след

внимателна оценка на потенциалните рискове и ползи.

Помощни вещества

Filgrastim ratiopharm съдържа сорбитол. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към фруктоза не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Безопасността и ефикасността на филграстим, прилаган в един и същи ден с миелосупресивен

цитотоксичен химиотерапевтичен агент, не е категорично доказана. Поради чувствителност на

бързо делящите се миелоидни клетки към миелосупресивната цитотоксична химиотерапия

прилагането на филграстим не се препоръчва през периода от 24 часа преди до 24 часа след

химиотерапията. Предварителните данни от малък брой пациенти, подложени на комбинирана

терапия с филграстим и 5-флу

ороу

рацил, показват възможна екзацербация на тежестта на

неутропенията.

Възможните взаимодействия с други хематопоетични растежни фактори и цитокини не са

клинично изпитани.

Тъй като литият съдейства за освобождаването на неутрофили, съществува вероятност от

потенциращ ефект върху филграстим. Няма данни, че такова взаимодействие може да бъде

вредно.

4.6

Бременност и кърмене

Няма достатъчно данни за у

потребата на филграстим

при бременни жени. Налице са научни

съобщения за трансплацентарно преминаване на филграстим при бременни жени.

Проучванията върху животни показват репродуктивна токсичност (вж. раздел 5.3).

Потенциалният риск при хора не е известен. Филграстим не трябва да се у

отребява по време

на бременност, освен при абсолютна необходимост.

Не е известно дали филграстим се екскретира в кърмата..Екскрецията на филграстим в млякото

не е проучена при животни. При вземане на решение за продължаване/прекъсване на кърменето

или продължаване/прекъсване на лечението с филграстим трябва да се има предвид ползата от

кърменето за детето и ползата от терапията с филграстим за майката.

4.7

Ефекти върху сп

особн

остта за шофиране и работа с машини

Филграстим повлиява слабо или умерено способността за шофиране и работа с машини. Ако

пациентът усеща умора, се препоръчва да шофира или уп

авлява машини с повишено

внимание.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Проведени са клинични проучвания, обхващащи 541 раково болни и 188 здрави доброволци,

третирани с Filgrastim ratiopharm. Профилът на безопасност на Filgrastim ratiopharm при тези

клинични проучвания е в съответствие с този на референтния продукт, прилаган в тези

проучвания.

По публикувани данни при лечение с филграстим са наблюдавани следните нежелани реакции

и тяхната честота.

Оценката на нежеланите реакции се основава на следните данни за честота:

Много чести:

≥1/10

Чести:

≥1/100 до <1/10

Нечести:

≥1/1 000 до <1/100

Редки:

≥1/10 000 до <1/1 000

Много редки:

<1/10

с неизвестна честота:

от наличните данни

не може да бъде направена оценка

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

При раково болни

При клинични проучвания най-честите нежелани лекарствени реакции, свързани с прилагането

на филграстим в препоръчваните дози, са лека до умерена мускулно-скелетна болка,

възникваща при 10% от пациентите, и тежка мускулно-скелетна болка, възникваща при 3% от

пациентите. Обикновено мускулно-скелетната болка се контролира със стандартни аналгетици.

По-редките нежелани лекарствени реакции включват микционни нару

шения,

предимно лека

или умерена дизурия.

В рандомизирани, плацебо контролирани клинични изпитвания, прилагането на филграстим не

води до повишаване на честотата на нежеланите лекарствени реакции, свързани с

цитотоксичната химиотерапия. Съобщаваните нежелани лекарствени реакции са с еднаква

честота при пациенти, третирани с филграстим/химиотерапия и плацебо/химиотерапия,

включват гадене и повръщане, алопеция, диария, у

ора, анорексия, мукозит, главоболие,

кашлица, кожни обриви, гръдна болка, обща слабост, възпалено гърло, запек и неуточнена

болка.

Обратими, дозозависими и обикновено леко до умерено повишение на нивата на лактат

дехидрогеназата (LDH), алкалната фосфатаза, пикочната киселина в серума и гама-глутамил

трансферазата (GGT) се наблюдават респективно при приблизително 50%, 35%, 25% и 10% от

пациентите, леку

вани с филграстим

в препоръчваната доза.

Съобщавани са единични случаи на обратим спад в артериалното налягане, които не изискват

клинично лечение.

Има съобщения за случаи на GvHD и фатални случаи при пациенти, получаващи G-CSF след

алогенна костномозъчна трансплантация (вж. точка 5.1).

Съобщавани са единични случаи на съдови нарушения, в това число венооклузивно заболяване

и нару

шения в обема на течностите при пациенти,

подложени на високи дози химиотерапия, с

последваща автоложна трансплантация на костен мозък. Причинно-следствената връзка с

филграстим не е установена.

При пациенти, лекувани с филграстим, много рядко се съобщава за появата на кожен васкулит.

Механизмът на васкулита при пациенти, приемащи филграстим, не е известен.

Съобщавани са единични слу

аи на проява на синдрома на Sweet (остра фебрилна дерматоза).

Тъй като значителен процент от тези пациенти страдат от левкемия (състояние, за което е

известно, че е свързано със синдрома на Sweet), причинно-следствената връзка с филграстим не

е установена.

В отделни случаи е наблюдавано обостряне на ревматоидния артрит.

Има съобщения за псевдоподагра при пациенти с рак, леку

вани с филграстим

Редки нежелани лекарствени реакции от страна на белите дробове, в това число пневмония,

белодробен едем и белодробни инфилтрати, са съобщавани в някои случаи, завършващи с

дихателна недостатъчност или респираторен дистрес синдром при възрастни (ARDS), които

могат да доведат до фатален изход (вж. раздел 4.4).

Алергични реакции: реакции от алергичен тип, включително анафилаксия, кожен обрив,

ур

икария, ангиоедема, диспнея и хипотония, възникващи при първоначалното или последващо

лечение, са съобщавани при пациенти, приемащи филграстим. Като цяло, съобщенията

зачестяват след интравенозно приложение. В някои случаи симптомите рецидивират при

повторно прилагане и се предполага причинно-следствена връзка. При сериозни алергични

реакции прилагането на филграстим трябва да бъде трайно преу

становено.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Съобщават се изолирани случаи на кризи на сърповидноклетъчна анемия при пациенти с това

заболяване (вж. точка 4.4).

Системо-органна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Повишена алкална фосфатаза,

повишена LDH, повишена

пикочна киселина

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Съдови нарушения

Редки

Съдови нарушения

Чести

Кашлица, възпалено гърло

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много редки

Белодробни инфилтрати

Много чести

Гадене/Повръщане

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Запек, анорексия, диария,

мукозит

Хепато-билиарни нарушения

Много чести

Повишена GGT

Чести

Алопеция, кожен обрив

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Много редки

Синдром на Sweet, кожен

васкулит

Много чести

Гръдна болка, мускулно-

скелетна болка

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Много редки

Обостряне на ревматоиден

артрит

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Много редки

Микционни нарушения

Чести

Умора, обща слабост

Нечести

Неустановена болка

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много редки

Алергична реакция

При мобилизация на периферни кръвни стволови клетки при здрави донори

Най-често съобщаваната нежелана реакция е лека до умерена преходна мускулно-скелетна

болка. При 41% от донорите е наблюдавана левкоцитоза (WBC > 50 x 10

/l), а при 35% от

донорите е наблюдавана преходна тромбоцитопения (тромбоцити < 100 x 10

/l) след прилагане

на филграстим и левкаферезата.

При здрави донори, приемащи филграстим, се съобщава за обратимо, незначително увеличение

в нивата на алкалната фосфатаза, LDH, SGOT (серумна глутамат-оксалацетат трансаминаза) и

пикочна киселина, без клинични последствия.

Много рядко се наблюдава обостряне на симптомите на ревматоиден артрит.

Много рядко се съобщават симптоми, предполагащи тежки алергични реакции.

В проу

чвания върху донори на PBPC

се съобщава за главоболие, предполагаемо свързано с

приема на филграстим.

Чести, но най-общо асимптоматични случаи на спленомегалия, както и много редки случаи на

руптура на слезката се съобщават при здрави донори и пациенти след прилагане на G-CSF (вж.

точка 4.4).

При нормални донори при постмаркетинговия опит има съобщения за нежелани събития от

страна на дихателната система (хемофтиза, пу

лмонална хеморагия,

белодробни инфилтрати,

диспнея и хипоксия) (вж. точка 4.4).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Системо-органна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Много чести

Левкоцитоза,

тромбоцитопения

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Нечести

Нарушения на слезката

Чести

Повишена алкална фосфатаза,

повишена LDH

Нарушения на метаболизма и

храненето

Нечести

Повишена SGOT,

хиперурицемия

Нарушения на нервната

система

Много чести

Главоболие

Много чести

Мускулно-скелетна болка

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Нечести

Обостряне на ревматоиден

артрит

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Нечести

Тежка алергична реакция

При пациенти с SCN

Съобщавани са нежелани реакции, свързани с лечението с филграстим, при пациенти с тежка

хронична неутропения (SCN), като в някои случаи честотата показва тенденция за намаляване с

времето.

Най-честите нежелани реакции, свързани с прилагането на филграстим, са болка в костите и

обща мускулно-скелетна болка.

Други нежелани реакции включват уголемяване на слезката, в малък брой слу

аи

прогресиращо, и тромбоцитопения. Обикновено при по-малко от 10% от пациентите се

съобщава за главоболие и диария скоро след започване на лечението с филграстим.

Съобщавани са и анемия и кръвотечение от носа.

Наблюдавани са обратими, клинично асимптоматични увеличения в серумните нива на

пикочната киселина, лактат дехидрогеназата и алкалната фосфатаза. Наблюдавани са и

преходни, у

ерени понижения в нивата на кръвната захар след хранене.

Нежелани реакции, вероятно свързани с лечението с филграстим и обикновено възникващи при

< 2% от SCN пациентите, са ефекти на мястото на инжектиране, главоболие, хепатомегалия,

артралгия, алопеция, остеопороза и обрив.

При дългосрочна употреба при 2% от SCN пациентите се съобщава за кожен васку

ит.

Наблюдавани са много малко случаи на протеинурия.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Системо-органна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Много чести

Анемия, спленомегалия

Чести

Тромбоцитопения

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Нечести

Нарушения на слезката

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Понижено ниво на глюкозата,

повишена алкална фосфатаза,

повишена LDH,

хиперурикемия

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много чести

Кръвотечение от носа

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Диария

Хепато-билиарни нарушения

Чести

Хепатомегалия

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести

Алопеция, кожен васкулит,

болка в мястото на

инжектиране, обрив

Много чести

Мускулно-скелетна болка

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Чести

Остеопороза

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Нечести

Хематурия, протеинурия

При пациенти с HIV

При клинични проучвания единствените нежелани реакции, системно считани за свързвани с

прилагането на филграстим, са мускулно-скелетна болка, лека до умерена болка в костите и

миалгия. Честотата на тези събития е сходна със съобщаваната при раково болни пациенти.

При < 3% от пациентите се съобщава за уголемяване на слезката, свързвано с прилагането на

филграстим. При всички слу

аи физикалното изследване установява леко до умерено

уголемяване, а клинично развитие е доброкачествено; няма пациенти с диагноза

хиперспленизъм и такива, подложени на спленектомия. Тъй като уголемяването на слезката е

обичайна находка при пациентите с HIV инфекция и присъства в различна степен при повечето

пациенти със СПИН, връзката му с лечението с филграстим остава недоказана.

Системо-о

р

ганна

класификация

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на кръвната и

лимфна системи

Чести

Нарушения на слезката

Мускулно-скелетни и

съединително-тъканни

нарушения

Много чести

Мускулно-скелетна болка

4.9

Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

Преустановяването на терапията с филграстим обикновено води до 50% намаляване на броя на

циркулиращите неутрофили в рамките на 1 до 2 дни с връщане към нормалните нива в рамките

на 1 до 7 дни.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Колониостимулиращи фактори, ATC код: L03AA02

Човешкият G-CSF е гликопротеин, който регулира производството и освобождаването на

функционални неутрофили от костния мозък. Filgrastim ratiopharm, съдържащ r-metHuG-CSF

(филграстим), предизвиква значително повишаване на броя на неутрофилите в периферната

кръв в рамките на 24 часа, при незначително увеличаване на моноцитите. При някои пациенти с

SCN филграстим може да инду

цира и

незначително увеличаване на броя на циркулиращите

еозинофили и базофили, в сравнение с изходното ниво; някои от тези пациенти може да имат

предшестваща лечението еозинофилия или базофилия. Повишаването на броя на неутрофилите

е дозозависимо при препоръчваните дози. Изследванията на хемотропичната и фагоцитната

функция показват нормална или засилена функция на произведените в отговор на филграстим

неу

рофили. След прекратяване на терапията с филграстим броят на циркулиращите

неутрофили спада с 50% в рамките на 1 до 2 дни и се възстановява до нормалните стойности за

1 до 7 дни.

При пациенти, подложени на цитотоксична химиотерапия, прилагането на филграстим води до

значително намаляване на честотата, тежестта и продължителността на неу

тропенията и

фебрилната неутропения. Лечението с филграстим чувствително намалява продължителността

на фебрилната неутропения, употребата на антибиотици и хоспитализацията след индукционна

химиотерапия по повод остра миелогенна левкемия или миелоаблативна терапия, последвана от

костномозъчна трансплантация. Честотата на фебрилните състояния и документираните

инфекции не намалява и в двата случая. Продължителността на фебрилните състояния не

намалява при пациентите, подложени на миелоаблативна терапия, последвана от

костномозъчна трансплантация.

Прилагането с филграстим, самостоятелно или след химиотерапия, мобилизира

хематопоетичните стволови клетки в периферната кръв. Тези автоложни PBPC могат да бъдат

събирани и вливани след високи дози цитотоксична терапия, вместо или в допълнение към

костномозъчната трансплантация. Вливането на PBPC у

корява възстановяването на

хемопоезата, намалявайки продълж

ителността на риска от хеморагични

усложнения и

необходимостта от трансфузия на тромбоцити.

Реципиентите на алогенни PBPC, мобилизирани с филграстим, демонстрират по-бързо

хематологично възстановяване, водещо до значително скъсяване на времето за неподпомагано

възстановяване на тромбоцитите, в сравнение с алогенната костномозъчна трансплантация.

Едно ретроспективно Европейско проучване, оценяващо употребата на G-CSF след алогенна

костномозъчна трансплантация при пациенти с остри левкемии, показва повишаване на риска

за GvHD, свързана с лечението смъртност (СЛС) и смъртност при прилагане на G-CSF. При

едно отделно ретроспективно меж

ународно проучване при пациенти с остри и хронични

миелогенни левкемии не е бил установен ефект по отношение на риска за GvHD, СЛС и

смъртността. Метаанализ на проу

чванията за

алогенна трансплантация, включващ резултатите

от девет проспективни рандомизирани проучвания, 8 ретроспективни проучвания и едно

проучване случай-контрола, не установява ефект по отношение на риска за остра GvHD,

хронична GvHD или ранна свързана с лечението смъртност.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Относителен риск (95% ДИ) за GvHD и СЛС след лечение с G-CSF след костномозъчна

трансплантация

Публикация

Период на

проучването

N

Остра GvHD

степен II-IV

Хронична

GvHD

СЛС

Метаанализ

(2003)

1986-2001

1 198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Европейско

ретроспективно

проучване

(2004)

1992-2002

1 789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Международно

ретроспективно

проучване

(2006)

1995-2000

2 110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Анализът обхваща проучвания, включващи костномозъчна трансплантация през този период;

при някои проучвания е използван GM-CSF (гранулоцит-макрофаг-колониостимулиращ

фактор)

Анализът обхваща пациенти, получаващи костномозъчна трансплантация през този период

Преди алогенна PBPC трансплантация, употребата на филграстим за мобилизация на PBPC при

здрави донори позволява събиране на 4 x 10

CD34

клетки/kg от телесното тегло на

реципиента, при повечето донори след две левкаферези. Здравите донори получават доза от

10 μg/kg/ден, прилагана подкожно в продължение на 4 до 5 последователни дни.

Прилагането на филграстим при пациенти, деца или възрастни, с SCN (тежка конгенитална,

циклична и идиопатична неутропения) индуцира устойчиво нарастване на абсолютния брой

неутрофили в периферната кръв и намаляване на инфекцията и свързаните с нея събития.

Прилагането на филграстим при пациенти с HIV инфекция поддържа нормален брой

неу

рофили, който позволява изпълнението на планирания режим на приложение на

антивирусен и/или друг миелосупресивен лекарствен продукт. Не съществуват доказателства за

това, че пациентите, третирани с филграстим, показват ускорена HIV репликация.

Както при дру

ите хемопоетични растежни фактори, G-CSF показва

in vitro

стимулиращи

свойства по отношение на човешките ендотелни клетки.

Ефикасността и безопасността на Filgrastim ratiopharm са оценявани в рандомизирани,

контролирани проучвания фаза ІІІ върху рак на гърдата, белодробен рак и неходжкинов

лимфом. По отношение на продължителността на тежката неутропения и честотата на

фебрилната неутропения не са у

становени релевантни

разлики между Filgrastim ratiopharm и

референтния продукт.

5.2

Фармакокинетични свойства

Рандомизирани, единично-слепи, кръстосани проучвания с прилагане на еднократна доза върху

196 здрави доброволци показват, че фармакокинетичният профил на Filgrastim ratiopharm е

сравним с този на референтния продукт след подкожно и интравенозно приложение.

Установено е, че както при венозно, така и при подкожно приложение клирънсът на

филграстим следва фармакокинетика от първи ред. Елиминационният полу

живот на

филграстим в серума е около 3,5 часа, с приблизителен клирънс 0,6 ml/min/kg.

Продължителната инфузия на филграстим за период до 28 дни при пациенти, възстановяващи

се след автоложна костномозъчна трансплантация, не води до кумулиране на лекарството и

показва сравним полуживот. Съществува положителна линейна корелация между дозата,

прилагана интравенозно или подкожно, и серу

ната концентрация на филграстим. След

подкожно приложение на препоръчваните дози серумните концентрации имат стойности над 10

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ng/ml в продължение на 8 до 16 часа. Обемът на разпределение в кръвта е приблизително

150 ml/kg.

При раково болни фармакокинетичният профил на Filgrastim ratiopharm е сравним с този на

референтния продукт след еднократно и многократно подкожно приложение.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на база на конвенционалните

фармакологични изпитвания за безопасност, генотоксичност и локален толеранс.

Предклиничните данни, на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за

токсичност при многократно прилагане, разкриват очакваните фармакологични ефекти, в това

число у

еличаване на броя на левкоцитите, миелоидна хиперплазия в костния мозък,

екстрамедуларна хематопоеза и уголемяване на слезката.

Не е наблюдавано въздействие върху фертилитета на мъжки и женски плъхове или върху

бременността при плъхове. От проу

чванията при плъхове и

зайци няма данни, че филграстим е

тератогенен. При зайците се наблюдава по-голяма честота на загуба на фетуса, но малформации

не са наблюдавани.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ледена оцетна киселина

Натриев хидроксид

Сорбитол (E420)

Полисорбат 80

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

Filgrastim

ratiopharm

не трябва да се разрежда с разтвор на натриев хлорид.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

тези, посочени в точка 6.6.

Разреденият филграстим може да полепне по стъклото и пластмасовите материали, ако не е

разреден по начина, у

казан в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

2 години.

След разреждане: Химическата и физическата стабилност на разредения инфузионен разтвор в

периода на използване е доказана за период от 24 часа при 2 °C до 8 °C. От микробиологична

гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно.

Ако не се употреби незабавно,

периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура 2 до 8°C,

освен когато разтварянето е извършено при контролирани и валидирани антисептични

условия.

6.4

Специални условия на съхранение

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

За условията на съхранение на разредения лекарствен продукт вижте точка 6.3.

6.5

Данни за опаковката

Предварително напълнена спринцовка от стъкло тип I, с трайно прикрепена игла от неръждаема

стомана.

Опаковки, съдържащи 1, 5 или 10 предварително напълнени спринцовки с 0,8 ml инжекционен

или инфузионен разтвор или съставни опаковки, съдържащи 10 (2 опаковки с по 5 броя)

предварително напълнени спринцовки с 0,8 m

l инжекционен или инфузионен разтвор.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

При необходимост Filgrastim ratiopharm може да бъде разреждан в инфузионен разтвор на

глюкоза 50 mg/ml (5%).

Разреждането до крайна концентрация под 0,2 MIU (2 μg) на ml не се препоръчва при никакви

обстоятелства.

Преди у

потреба разтворът трябва да се изследва визуално. Трябва да се използват само бистри

разтвори без наличие на видими частици.

При пациенти, третирани с филграстим, разреждан до концентрации под 1,5 MIU (15 μg) на ml,

е необходимо добавянето на човешки серумен албумин (HSA) до постигане на крайна

концентрация 2 mg/ml.

Пример: В крайния инжекционен обем от 20 m

l, обща доза

филграстим под 30 MIU (300 μg)

трябва да бъде прилагана с добавка на 0,2 ml 200 mg/ml (20%) разтвор на човешки албумин.

Разреден в инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) Filgrastim ratiopharm е съвместим със

стъкло и редица пластмаси, в това число PVC, полиолефин (съполимер на полипропилен и

полиетилен) и полипропилен.

Filgrastim ratiopharm не съдържа консерванти. Поради потенциалната опасност от микробна

контаминация, спринцовките Filgrastim

ratiopharm

са предназначени за еднократна употреба.

Случайното излагане на минусови температури не повлиява отрицателно стабилността на

Filgrastim ratiopharm.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Германия

info@ratiopharm.de

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

EU/1/08/449/005

EU/1/08/449/006

EU/1/08/449/007

EU/1/08/449/008

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 15 септември 2008 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/824

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

FILGRASTIM RATIOPHARM

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се ну

ждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm е инжекционен или инфузионен разтвор (въвежда се капково във вена).

Съдържа активното вещество филграстим.

Filgrastim ratiopharm e „биоподобно“ лекарство. Това означава, че Filgrastim ratiopharm е

подобен на друго биологично лекарство, вече одобрено в Европейския съюз (ЕС), и съдържа

същото активно вещество (известно още като „референтно лекарство“). Референтното

лекарство за Filgrastim ratiopharm е Neupogen. За повече инф

ормация за биоподобните

лекарства, вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

За какво се използва Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm се използва за стимулиране на производството на бели кръвни клетки при

следните ситуации:

за намаляване продължителността на неутропенията (ниски стойности на неутрофилите,

тип бели кръвни клетки) и честотата на фебрилната неутропения (неутропения с повишена

температура) при пациенти, получаващи цитотоксична (убива клетките) химиотерапия

(противораково лечение);

за намаляване про

дължителността на неутропенията при пациенти, подложени на лечение

за унищожаване на клетки от костния мозък, последвано от костномозъчна трансплантация

(например при някои пациенти с левкемия), ако пациентите са с риск за продължителна

тежка неутропения;

за повишаване броя на неутрофилите и намаляване риска от инфекции при пациенти с

неутрофения, кои

то са имали тежки рецидивиращи инфекции;

за лечение на персистираща неутропения при пациенти с напреднала инфекция на човешки

имунодефицитен вирус (HIV) за намаляване на риска от бактериални инфекции, когато

други лечения са неподходящи.

Filgrastim ratiopharm може да се използва също при пациенти, на които предстои да дарят

кръвни стволови клетки за трансплантация, за да се подпомогне осв

обождаването на клетките

от костния мозък.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как да използвате Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm се прилага с подкожна инжекция или инфузия във вена. Начинът на

приложение, дозата и продължителността на лечението зависят от причината, телесното тегло

на пациента и отговора на лечението. Filgrastim ratiopharm обикновено се дава в

специализирани онкологични центрове, въпреки че пациентите, които приемат лекарството

чрез подкожно инжектиране, могат да се инжектират сами сл

ед получаване на съответното

обучение. За повече информация – вижте листовката.

Как действа Filgrastim ratiopharm?

Активното вещество в Filgrastim ratiopharm, филграстим, е много подобно на човешкия протеин,

наречен гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF). Филграстим се произвежда по метод,

известен като „рекомбинантна ДНК технология“: от бактерия, получила ген (ДНК), който й

дава възможност да произвежда филграстим. Замяната дей

ства по същия начин както при

естествено произвеждания G-CSF – като се стимулира костният мозък да произвежда повече

бели кръвни клетки.

Как е проучен Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm е проучен с цел да се покаже, че е равностоен на референтното лекарство

Neupogen.

Filgrastim ratiopharm е сравнен с Neupogen и с плацебо (сляпо лечение) в едно основно

проучване, обхващащо 348 пациенти с ра

к на млечната жлеза. В проучването се изследва

продължителността на тежката неутропения през първия цикъл от цитотоксичната

химиотерапия.

За проучване на безопасността на Filgrastim ratiopharm са проведени две допълнителни

проучвания при пациенти с рак на белите дробове и неходжкинов лимфом.

Какви ползи от Filgrastim ratiopharm са установени в проучванията?

При лечението с Filgrastim ratiopharm и Neupog

en се постига подобно намаляване на

продължителността на тежката неутропения. През първия 21-дневен цикъл на химиотерапия

пациентите, лекувани с Filgrastim ratiopharm или Neupogen, имат тежка неутропения за средно

1,1 дни спрямо 3,8 дни при получаващите плацебо. Поради това се счита, че Filgrastim

ratiopharm и Neupogen имат еднаква ефективност.

Какви са рисковете, свързани с Filgrastim ratiopharm?

Най-честата нежелана реакция при F

ilgrastim ratiopharm (наблюдавана при повече от 1 на 10

пациенти) е мускулно-скелетна болка (болки в мускулите и костите). Възможни са други

нежелани реакции при повече от 1 на 10 пациенти в зависимост от състоянието, за което се

използва Filgrastim ratiopharm. За пълния списък на всички наблюдавани при Filgrastim

ratiopharm нежелани реакции – вижте листовката.

Filgrastim ratiopharm е противопоказен за лица, които биха мо

гли да проявят

свръхчувствителност (алергични реакции) към филграстим или някоя от другите съставки.

Основания за одобряване на Filgrastim ratiopharm?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че в съответствие

с изискванията на ЕС, е доказано, че Filgrastim ratiopharm има същия профил на качество,

безопасност и ефикасност като Neupogen. Поради това CHMP счита, че както при Neupog

ползите са по-големи от установените рискове. Комитетът препоръчва на Filgrastim ratiopharm

да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Filgrastim ratiopharm:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Filgrastim ratiopharm на ratiopharm GmbH на 15 септември

2008 г.

Пълният текст на EPAR относно Filgrastim ratiopharm може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 09-2008.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация