Filgrastim ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

филграстим

Предлага се от:

Ratiopharm GmbH

АТС код:

L03AA02

INN (Международно Name):

filgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer

Терапевтични показания:

Филграстим ratiopharm е показан за намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установена цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия and миелодиспластични синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Филграстим Ратиофарм е показан за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPC). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) 0. 5 x 109/l, както и история на сериозни или повтарящи се инфекции, дългосрочно управление на филграстим ratiopharm е показан да повишиш неутрофилите клетки и за намаляване на честотата и продължителността на събития, свързани с инфекция. Филграстим Ратиофарм е показан за лечение на устойчиви неутропения (ANC по-малко или равно на 1. 0 x 109/l) при пациенти с напреднала HIV инфекция, за намаляване на риска от бактериални инфекции, когато други опции за управление на неутропения са неподходящи.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-09-15

Листовка

                59
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FILGRASTIM RATIOPHARM 30 MIU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР FILGRASTIM RATIOPHARM 48 MIU/0,8 ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Филграстим (Filgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на дру
г
и хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТА
З
И ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Filgrastim ratiopharm и за
какво се използва
2.
Преди да използвате Filgrastim ratiopharm
3.
Как да използвате Filgrastim ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Filgrastim ratiopharm
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FILGRASTIM RATIOPHARM И ЗА
КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FILGRASTIM RATIOPHARM
Filgr
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0,5 ml инжекционен или
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml инжекционен или инфузионен
разтвора съдържа 60 милиона
международни единици
[MIU] (600 µg) филграстим (
_filgrastim_
).
Една предварително напълнена
спринцовка с 0,5 ml инжекционен или
инфузионен разтвор
съдържа 30 MIU (300 µg) филграстим.
Филграстим (рекомбинантен
метионил-човешки
гранулоцит-колониостимулиращ фактор)
се
продуцира в
_Escherichia coli_
K802 чрез рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество: 1 m
l
от разтвора съдържа 50 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен или инфузионен разтвор
Прозрачен, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Filgrastim ratiopharm е показан за намаляване
продължителността на неутропенията и
честотата
на фебрилната неутропения при
пациенти, третирани с утвърдената
цитотоксична
химиотерапия по повод злокачествени
заболявания (с изключение на хронична
миелоидна
левкемия и миелодиспластични
синдром
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2011
Листовка Листовка чешки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2011
Листовка Листовка датски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2011
Листовка Листовка немски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2011
Листовка Листовка естонски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2011
Листовка Листовка гръцки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2011
Листовка Листовка английски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-07-2011
Листовка Листовка френски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2011
Листовка Листовка италиански 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-07-2011
Листовка Листовка латвийски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-07-2011
Листовка Листовка литовски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2011
Листовка Листовка унгарски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2011
Листовка Листовка малтийски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-07-2011
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-07-2011
Листовка Листовка полски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2011
Листовка Листовка португалски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-07-2011
Листовка Листовка румънски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2011
Листовка Листовка словашки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2011
Листовка Листовка словенски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-07-2011
Листовка Листовка фински 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2011
Листовка Листовка шведски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2011
Листовка Листовка норвежки 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2011
Листовка Листовка исландски 20-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите