Clopidogrel ratiopharm GmbH

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел

Предлага се от:

Archie Samiel s.r.o.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при пациенти, страдащи от остър коронарным синдром без St-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна стенокардия или без направления Q миокарден инфаркт), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK);ST Сегмент-височина на инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-28

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (Clopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че признаците на тяхното заболяване
са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel ratiopharm GmbH и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel ratiopharm GmbH
3.
Как да приемате Clopidogrel ratiopharm GmbH
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel ratiopharm GmbH
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel ratiopharm GmbH съдърж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като безилат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 3,80 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели, мозаечни, кръгли и
двойноизпъкнали филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан при възрастни
за вторично предпазване от
атеротромботични
инциденти при:
•
Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално заболяване.
•
Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST -сегмента (нестабилна стенокардия
или
миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен стент
след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова киселина
(АСК).
-
Остър миокар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-10-2019
Листовка Листовка чешки 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-10-2019
Листовка Листовка датски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-10-2019
Листовка Листовка немски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-10-2019
Листовка Листовка естонски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-10-2019
Листовка Листовка гръцки 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-10-2019
Листовка Листовка английски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2013
Листовка Листовка френски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-10-2019
Листовка Листовка италиански 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2013
Листовка Листовка латвийски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2013
Листовка Листовка литовски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-10-2019
Листовка Листовка унгарски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-10-2019
Листовка Листовка малтийски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2013
Листовка Листовка полски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-10-2019
Листовка Листовка португалски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2013
Листовка Листовка румънски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-10-2019
Листовка Листовка словашки 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-10-2019
Листовка Листовка словенски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2013
Листовка Листовка фински 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-10-2019
Листовка Листовка шведски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-10-2019
Листовка Листовка норвежки 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-10-2019
Листовка Листовка исландски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-10-2019
Листовка Листовка хърватски 02-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите