Desloratadine ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

деслоратадин

Предлага се от:

Ratiopharm GmbH

АТС код:

R06AX27

INN (Международно Name):

desloratadine

Терапевтична група:

Антихистамини за системно приложение,

Терапевтична област:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Urticaria; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Терапевтични показания:

Desloratadine ratiopharm is indicated in adults for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitischronic idiopathic urticaria as initially diagnosed by a physician.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-01-13

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деслоратадин (desloratadine)
За възрастни
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги приемайте това лекарство точно
както е описано в тази листовка или
както Ви е казал
Вашият лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
-
Ако след 7 дни не се чувствате по-добре
или състоянието Ви се влоши, трябва да
потърсите лекарска помощ.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Desloratadine ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Desloratadine ratiopharm
3.
Как да приемате Desloratadine ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Desloratadine ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DESLORATADINE RATIOPHARM И ЗА
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Desloratadine ratiopharm 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg
деслоратадин (desloratadine).
Помощно(и) вещество(a) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 14,25 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Кръгла, двойноизпъкнала, синя
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Desloratadine ratiopharm е показан при възрастни
за облекчаване на симптоми на:
−
алергичен ринит (вж. точка 5.1)
−
хронична идиопатична уртикария
първоначално диагностицирана от
лекар (вж. точка 5.1)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
веднъж дневно.
Продължителност на лечението
Продължителността на лечението
зависи от типа, продължителността и
развитието на
симптомите.
Ако симптомите продължават повече от 7
дни или се влошат, пациентите трябва
да се
посъветват с лекар, за да се сведе до
минимум риска от маскиране на
подлежащо заболяване.
Интермитентният алергичен ринит
(наличие на сим
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-06-2022
Листовка Листовка чешки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-06-2022
Листовка Листовка датски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-06-2022
Листовка Листовка немски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-06-2022
Листовка Листовка естонски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-06-2022
Листовка Листовка гръцки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-06-2022
Листовка Листовка английски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-02-2021
Листовка Листовка френски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-06-2022
Листовка Листовка италиански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-02-2021
Листовка Листовка латвийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-02-2021
Листовка Листовка литовски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-06-2022
Листовка Листовка унгарски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-06-2022
Листовка Листовка малтийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-02-2021
Листовка Листовка полски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-06-2022
Листовка Листовка португалски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-02-2021
Листовка Листовка румънски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-06-2022
Листовка Листовка словашки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-06-2022
Листовка Листовка словенски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-02-2021
Листовка Листовка фински 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-06-2022
Листовка Листовка шведски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-06-2022
Листовка Листовка норвежки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-06-2022
Листовка Листовка исландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-06-2022
Листовка Листовка хърватски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите