Leflunomide ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

Ratiopharm GmbH

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Артрит, ревматоиден

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (DMARDS);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-11-28

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕФЛУНОМИД RATIOPHARM 10 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Лефлуномид ratiopharm и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Лефлуномид ratiopharm
3.
Как да приемате Лефлуномид ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Лефлуномид ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕФЛУНОМИД RATIOPHARM И
ЗА КАКВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Лефлуномид ratiopharm 10 mg филмирани
таблетки
Лефлуномид ratiopharm 20 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Лефлуномид ratiopharm 10 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
Лефлуномид ratiopharm 20 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
Помощни вещества с известно действие
_Лефлуномид ratiopharm 10 mg филмирани
таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 76 mg
лактоза и 0,06 mg соев лецитин.
_Лефлуномид ratiopharm 20 mg филмирани
таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 152 mg
лактоза и 0,12 mg соев лецитин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Лефлуномид ratiopharm 10 mg филмирани
таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана
таблетка с диаметър около 6 mm.
Лефлуномид ratiopharm 20 mg филмирани
таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана
таблетка с диаметър 8 mm с делителна
черта от едната
страна. Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лефлуномид е показан за леч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2022
Листовка Листовка чешки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2022
Листовка Листовка датски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2022
Листовка Листовка немски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2022
Листовка Листовка естонски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2022
Листовка Листовка гръцки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2022
Листовка Листовка английски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-07-2015
Листовка Листовка френски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2022
Листовка Листовка италиански 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-07-2015
Листовка Листовка латвийски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-07-2015
Листовка Листовка литовски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2022
Листовка Листовка унгарски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2022
Листовка Листовка малтийски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-07-2015
Листовка Листовка полски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2022
Листовка Листовка португалски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-07-2015
Листовка Листовка румънски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2022
Листовка Листовка словашки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2022
Листовка Листовка словенски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-07-2015
Листовка Листовка фински 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2022
Листовка Листовка шведски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2022
Листовка Листовка норвежки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2022
Листовка Листовка исландски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2022
Листовка Листовка хърватски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите