Levetiracetam ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леветирацетам

Предлага се от:

ratiopharm GmbH

АТС код:

N03AX14

INN (Международно Name):

levetiracetam

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Levetiracetam ratiopharm е показан като монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам Ратиофарм включен като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета от 1 месец живот, при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонических спазми при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-26

Листовка

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 750 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Леветирацетам (Levetiracetam)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Levetiracetam ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Levetiracetam ratiopharm
3.
Как да приемате Levetiracetam ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да cъхранявате Levetiracetam ratiopharm
6.
Съдържание на опаковкат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Levetiracetam ratiopharm 250 mg филмирани таблетки
Levetiracetam ratiopharm 500 mg филмирани таблетки
Levetiracetam ratiopharm 750 mg филмирани таблетки
Levetiracetam ratiopharm 1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Levetiracetam ratiopharm 250 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Levetiracetam ratiopharm 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
леветирацетам
_(levetiracetam)_
.
Levetiracetam ratiopharm 750 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 750 mg
леветирацетам
_(levetiracetam)_
.
Levetiracetam ratiopharm 1 000 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 000 mg
леветирацетам
_(levetiracetam)_
.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Levetiracetam ratiopharm 250 mg филмирани таблетки
250 mg филмирани таблетки са сини,
продълговати и с делителна черта от
едната страна на
таблетката.
Levetiracetam ratiopharm 500 mg филмирани таблетки
500 mg филмирани таблетки са жълти,
елипсовидни и с делителна черта от
едната страна на
таблетката.
Levetiracetam ratiopharm 750 mg филмирани таблетки
750 mg филмирани таблетки са
светлочервени, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-06-2021
Листовка Листовка чешки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-06-2021
Листовка Листовка датски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-06-2021
Листовка Листовка немски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-06-2021
Листовка Листовка естонски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-06-2021
Листовка Листовка гръцки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-06-2021
Листовка Листовка английски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-09-2021
Листовка Листовка френски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-06-2021
Листовка Листовка италиански 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-09-2021
Листовка Листовка латвийски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-09-2021
Листовка Листовка литовски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-06-2021
Листовка Листовка унгарски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-06-2021
Листовка Листовка малтийски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-09-2021
Листовка Листовка полски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-06-2021
Листовка Листовка португалски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-09-2021
Листовка Листовка румънски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-06-2021
Листовка Листовка словашки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-06-2021
Листовка Листовка словенски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-09-2021
Листовка Листовка фински 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-06-2021
Листовка Листовка шведски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-06-2021
Листовка Листовка норвежки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-06-2022
Листовка Листовка исландски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-06-2022
Листовка Листовка хърватски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите