Memantine ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

Ratiopharm GmbH

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-06-12

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
МЕМАНТИН RATIOPHARM 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
мемантинов хидрохлорид (
_memantine hydrochloride_
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Мемантин ratiopharm и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Мемантин ratiopharm
3.
Как да приемате Мемантин ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Мемантин ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕМАНТИН RATIOPHARM И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
КАК ДЕЙСТВА МЕМАНТИН RATIOP
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Мемантин ratiopharm 10 mg филмирани таблетки
Мемантин ratiopharm 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Мемантин ratiopharm 10 mg
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантинов хидрохлорид (
_memantine hydrochloride_
),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Мемантин ratiopharm 20 mg
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантинов хидрохлорид (
_memantine hydrochloride_
),
еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
Помощни вещества с известно действие
Мемантин ratiopharm 10 mg
Лактоза (80 mg/филмирана таблетка) и соев
лецитин (0,13 mg/филмирана таблетка).
Мемантин ratiopharm 20 mg
Лактоза (160 mg/филмирана таблетка) и
соев лецитин (0,26 mg/филмирана таблетка).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Мемантин ratiopharm 10 mg
Бели до белезникави с форма на
капсула, двойноизпъкнали таблетки с
делителна черта от едната
страна и с вдлъбнат релефен надпис "10"
от другата страна. Таблетката може да
бъде разделена
на равни дози.
Мемантин ratiopharm 20 mg
Бели до белезникави с форма на
капсула, двойноизпъкнали таблетки с
делителна черта от едната
страна и с вдлъбнат 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-06-2022
Листовка Листовка чешки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-06-2022
Листовка Листовка датски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-06-2022
Листовка Листовка немски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-06-2022
Листовка Листовка естонски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-06-2022
Листовка Листовка гръцки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-06-2022
Листовка Листовка английски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-06-2013
Листовка Листовка френски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-06-2022
Листовка Листовка италиански 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-06-2013
Листовка Листовка латвийски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-06-2013
Листовка Листовка литовски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-06-2022
Листовка Листовка унгарски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-06-2022
Листовка Листовка малтийски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-06-2013
Листовка Листовка нидерландски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-06-2013
Листовка Листовка полски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-06-2022
Листовка Листовка португалски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-06-2013
Листовка Листовка румънски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-06-2022
Листовка Листовка словашки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-06-2022
Листовка Листовка словенски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-06-2013
Листовка Листовка фински 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-06-2022
Листовка Листовка шведски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-06-2022
Листовка Листовка норвежки 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-06-2022
Листовка Листовка исландски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-06-2022
Листовка Листовка хърватски 30-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите