Pregabalin Pfizer Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin pfizer

upjohn eesv - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin pfizer е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsypregabalin "pfizer" е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. disorderpregabalin генерализирана тревожност pfizer е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Zentiva k.s. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin zentiva k.s.

zentiva k.s. - прегабалин - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin Зентива к.. е показан за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни. epilepsypregabalin Зентива к.. показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Зентива к.. е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin zentiva

zentiva, k.s. - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - neuropathic pain , pregabalin zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , epilepsy , pregabalin zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , generalised anxiety disorder , pregabalin zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (gad) in adults.

Pregabalin Sandoz GmbH Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz gmbh

sandoz gmbh - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - epilepsypregabalin Сандоз gmbh е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Сандоз gmbh е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz

sandoz gmbh - прегабалин - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin Сандоз е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsypregabalin Сандоз е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Сандоз е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin accord

accord healthcare s.l.u. - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - epilepsypregabalin съгласие е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin съгласие е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Mylan Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin mylan pharma

mylan s.a.s. - прегабалин - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - Противоэпилептические средства, - epilepsypregabalin Майлана pharma е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Майлана pharma е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin mylan

mylan pharmaceuticals limited - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin mylan в е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsypregabalin mylan в показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin mylan в е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Teva 25 mg capsules, hard България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

pregabalin teva 25 mg capsules, hard

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Прегабалин - 25 mg capsules, hard

Pregabalin Teva 75 mg capsules, hard България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

pregabalin teva 75 mg capsules, hard

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Прегабалин - 75 mg capsules, hard