Pregabalin Pfizer

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Upjohn EESV

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Терапевтични показания:

Нейропатическая painPregabalin Pfizer е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. EpilepsyPregabalin "Pfizer" е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. DisorderPregabalin генерализирана тревожност Pfizer е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-10

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN PFIZER 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN PFIZER 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може
да се наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Pfizer и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pregabalin Pfizer
3.
Как да приемате Pregabalin Pfizer
4.
Възможни нежелани реакции
5.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Pfizer 25 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 50 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 75 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 100 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 150 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 200 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 225 mg твърди капсули
Pregabalin Pfizer 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Pfizer 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Pregabalin Pfizer 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Pregabalin Pfizer 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
_ _
Pregabalin Pfizer 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Pregabalin Pfizer 150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прегабалин (pregabalin).
_ _
Pregabalin Pfizer 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
прегабалин (pregabalin).
_ _
Pregabalin Pfizer 225 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 225 mg
прегабалин (pregabalin).
Pregabalin Pfizer 300 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 300 mg
прегабалин (pregabalin).
_ _
Помощни вещества с известно действие
_ _
Pregabalin Pfizer 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа също 35 mg
лактоза моно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2024
Листовка Листовка чешки 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2024
Листовка Листовка датски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2024
Листовка Листовка немски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2024
Листовка Листовка естонски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2024
Листовка Листовка гръцки 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2024
Листовка Листовка английски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-05-2014
Листовка Листовка френски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2024
Листовка Листовка италиански 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-05-2014
Листовка Листовка латвийски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-05-2014
Листовка Листовка литовски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2024
Листовка Листовка унгарски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2024
Листовка Листовка малтийски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-05-2014
Листовка Листовка полски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2024
Листовка Листовка португалски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-05-2014
Листовка Листовка румънски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2024
Листовка Листовка словашки 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2024
Листовка Листовка словенски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-05-2014
Листовка Листовка фински 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2024
Листовка Листовка шведски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2024
Листовка Листовка норвежки 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-01-2024
Листовка Листовка исландски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-01-2024
Листовка Листовка хърватски 12-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите