Pregabalin Sandoz GmbH

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Терапевтични показания:

EpilepsyPregabalin Сандоз Gmbh е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност DisorderPregabalin Сандоз Gmbh е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-06-19

Листовка

                71
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
72
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ GMBH 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Прегабалин Sandoz GmbH
и за какво се изпо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Прегабалин Sandoz GmbH 25 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 50 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 75 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 100 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 150 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 200 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 225 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz GmbH 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Прегабалин Sandoz GmbH 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 225 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 225 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz GmbH 300 mg твърди 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2023
Листовка Листовка чешки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2023
Листовка Листовка датски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2023
Листовка Листовка немски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2023
Листовка Листовка естонски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2023
Листовка Листовка гръцки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2023
Листовка Листовка английски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-10-2023
Листовка Листовка френски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2023
Листовка Листовка италиански 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-10-2023
Листовка Листовка латвийски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-10-2023
Листовка Листовка литовски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2023
Листовка Листовка унгарски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2023
Листовка Листовка малтийски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-10-2023
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-10-2023
Листовка Листовка полски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2023
Листовка Листовка португалски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-10-2023
Листовка Листовка румънски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2023
Листовка Листовка словашки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2023
Листовка Листовка словенски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-10-2023
Листовка Листовка фински 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2023
Листовка Листовка шведски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2023
Листовка Листовка норвежки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2023
Листовка Листовка исландски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2023
Листовка Листовка хърватски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите