Pregabalin Zentiva k.s.

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Zentiva k.s.

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Neuralgia; Epilepsy

Терапевтични показания:

Нейропатическая painPregabalin Зентива к.. е показан за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни. EpilepsyPregabalin Зентива к.. показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderPregabalin Зентива к.. е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-02-27

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Zentiva k.s. и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, пре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Zentiva k.s. 25 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 50 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 75 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 100 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 150 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 200 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 225 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva k.s. 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Zentiva k.s. 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 47,57
mg лактоза
монохидрат.
Pregabalin Zentiva k.s. 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 5 mg
лактоза
монохидрат.
Pregabalin Zentiva k.s. 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 7,5 mg
лактоза
монохидрат.
Pregabalin Zentiva k.s. 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-03-2023
Листовка Листовка чешки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-03-2023
Листовка Листовка датски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-03-2023
Листовка Листовка немски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-03-2023
Листовка Листовка естонски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-03-2023
Листовка Листовка гръцки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-03-2023
Листовка Листовка английски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-03-2023
Листовка Листовка френски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-03-2023
Листовка Листовка италиански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-03-2023
Листовка Листовка латвийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-03-2023
Листовка Листовка литовски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-03-2023
Листовка Листовка унгарски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-03-2023
Листовка Листовка малтийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-03-2023
Листовка Листовка нидерландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-03-2023
Листовка Листовка полски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-03-2023
Листовка Листовка португалски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-03-2023
Листовка Листовка румънски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-03-2023
Листовка Листовка словашки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-03-2023
Листовка Листовка словенски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-03-2023
Листовка Листовка фински 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-03-2023
Листовка Листовка шведски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-03-2023
Листовка Листовка норвежки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-03-2023
Листовка Листовка исландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-03-2023
Листовка Листовка хърватски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите