Pregabalin Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Терапевтични показания:

Нейропатическая painPregabalin Mylan в е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. EpilepsyPregabalin Mylan в показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност DisorderPregabalin Mylan в е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-06-24

Листовка

                65
Б. ЛИСТОВКА
66
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (рregabalin)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Прегабалин Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Mylan
3.
Как да приемате Пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Прегабалин Mylan 25 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 50 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 75 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 100 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 150 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 200 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 225 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Прегабалин Mylan 25
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 50
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 75
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 100
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 150
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 200
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 225
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 225 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan 300
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 300 mg
прегабалин (pregabalin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-01-2023
Листовка Листовка чешки 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-01-2023
Листовка Листовка датски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-01-2023
Листовка Листовка немски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-01-2023
Листовка Листовка естонски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-01-2023
Листовка Листовка гръцки 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-01-2023
Листовка Листовка английски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2017
Листовка Листовка френски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-01-2023
Листовка Листовка италиански 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2017
Листовка Листовка латвийски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2017
Листовка Листовка литовски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-01-2023
Листовка Листовка унгарски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-01-2023
Листовка Листовка малтийски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2017
Листовка Листовка полски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-01-2023
Листовка Листовка португалски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2017
Листовка Листовка румънски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-01-2023
Листовка Листовка словашки 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-01-2023
Листовка Листовка словенски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2017
Листовка Листовка фински 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-01-2023
Листовка Листовка шведски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-01-2023
Листовка Листовка норвежки 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-01-2023
Листовка Листовка исландски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-01-2023
Листовка Листовка хърватски 13-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите