Pregabalin Sandoz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Neuralgia; Epilepsy

Терапевтични показания:

Нейропатическая painPregabalin Сандоз е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. EpilepsyPregabalin Сандоз е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност DisorderPregabalin Сандоз е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-06-19

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН SANDOZ 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Прегабалин Sandoz и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Sandoz
3.
Как да приемате 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Прегабалин Sandoz 25 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 50 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 75 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 100 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 150 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 200 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 225 mg твърди капсули
Прегабалин Sandoz 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Прегабалин Sandoz 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 225 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 225 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Sandoz 300 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 300 mg
прегабалин (pregabalin).
За пълния списък на помощните
вещества в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-11-2023
Листовка Листовка чешки 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-11-2023
Листовка Листовка датски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-11-2023
Листовка Листовка немски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-11-2023
Листовка Листовка естонски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-11-2023
Листовка Листовка гръцки 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-11-2023
Листовка Листовка английски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-07-2015
Листовка Листовка френски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-11-2023
Листовка Листовка италиански 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-07-2015
Листовка Листовка латвийски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-07-2015
Листовка Листовка литовски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-11-2023
Листовка Листовка унгарски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-11-2023
Листовка Листовка малтийски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-07-2015
Листовка Листовка полски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-11-2023
Листовка Листовка португалски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-07-2015
Листовка Листовка румънски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-11-2023
Листовка Листовка словашки 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-11-2023
Листовка Листовка словенски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-07-2015
Листовка Листовка фински 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-11-2023
Листовка Листовка шведски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-11-2023
Листовка Листовка норвежки 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-11-2023
Листовка Листовка исландски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-11-2023
Листовка Листовка хърватски 22-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите