Pregabalin Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Zentiva, k.s.

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Epilepsy

Терапевтични показания:

Neuropathic pain , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , Epilepsy , Pregabalin Zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , Generalised anxiety disorder , Pregabalin Zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (GAD) in adults.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-17

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREGABALIN ZENTIVA25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
PREGABALIN ZENTIVA300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
прегабалин (pregabalin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pregabalin Zentivaи за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прегабалин Zentiva
3.
Как да приемате Прегабалин Zentiva
4.
Възможни нежелани 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva200 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva225 mg твърди капсули
Pregabalin Zentiva300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pregabalin Zentiva25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 47,57
mg лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 7,5 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа също 10 mg
лактоза монохидрат.
Pregabalin Zentiva150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прег
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2023
Листовка Листовка чешки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2023
Листовка Листовка датски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2023
Листовка Листовка немски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2023
Листовка Листовка естонски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2023
Листовка Листовка гръцки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2023
Листовка Листовка английски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2015
Листовка Листовка френски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-02-2023
Листовка Листовка италиански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2015
Листовка Листовка латвийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2015
Листовка Листовка литовски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2023
Листовка Листовка унгарски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-02-2023
Листовка Листовка малтийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2015
Листовка Листовка полски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2023
Листовка Листовка португалски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2015
Листовка Листовка румънски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2023
Листовка Листовка словашки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2023
Листовка Листовка словенски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2015
Листовка Листовка фински 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2023
Листовка Листовка шведски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2023
Листовка Листовка норвежки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2023
Листовка Листовка исландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2023
Листовка Листовка хърватски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите