Pregabalin Accord

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

20-07-2020

Активна съставка:
прегабалин
Предлага се от:
Accord Healthcare S.L.U.
АТС код:
N03AX16
INN (Международно Name):
pregabalin
Терапевтична група:
Противоэпилептические средства,
Терапевтична област:
Тревожни Разстройства, Епилепсия
Терапевтични показания:
EpilepsyPregabalin съгласие е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност DisorderPregabalin съгласие е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004024
Дата Оторизация:
2015-08-28
EMEA код:
EMEA/H/C/004024

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

06-07-2017

Листовка Листовка - чешки

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

20-07-2020

Листовка Листовка - датски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

20-07-2020

Листовка Листовка - немски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

20-07-2020

Листовка Листовка - естонски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

06-07-2017

Листовка Листовка - гръцки

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

20-07-2020

Листовка Листовка - английски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

06-07-2017

Листовка Листовка - френски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

20-07-2020

Листовка Листовка - италиански

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

06-07-2017

Листовка Листовка - латвийски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

06-07-2017

Листовка Листовка - литовски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

06-07-2017

Листовка Листовка - унгарски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

06-07-2017

Листовка Листовка - малтийски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

06-07-2017

Листовка Листовка - нидерландски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

06-07-2017

Листовка Листовка - полски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

20-07-2020

Листовка Листовка - португалски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

06-07-2017

Листовка Листовка - румънски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

06-07-2017

Листовка Листовка - словашки

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

06-07-2017

Листовка Листовка - словенски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

06-07-2017

Листовка Листовка - фински

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

20-07-2020

Листовка Листовка - шведски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

20-07-2020

Листовка Листовка - норвежки

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

20-07-2020

Листовка Листовка - исландски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

20-07-2020

Листовка Листовка - хърватски

20-07-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

20-07-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

06-07-2017

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Прегабалин Accord 25 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 50 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 100 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 150 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 200 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 225 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 300 mg твърди капсули

прегабалин (pregabalin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Прегабалин Accord и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Прегабалин Accord

Как да приемате Прегабалин Accord

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Прегабалин Accord

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Прегабалин Accord и за какво се използва

Прегабалин Accord принадлежи към група лекарства, които се използват за лечение на епилепсия,

невропатна болка и генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Периферна и централна невропатна болка:

Това лекарство се използва за лечение на продължителна болка, причинена от увреждане на

нервите. Различни заболявания могат да предизвикат периферна невропатна болка като например

диабет или херпес зостер. Усещанията за болка могат да бъдат описани като горещи, парещи,

пулсиращи, стрелкащи, пробождащи, остри, сковаващи, силна болезненост, смъдене, усещане за

изтръпване, пробождане с игли. Периферната и централна невропатна болка може да бъде свързана

и с промени в настроението, нарушения на съня, умора (уморяемост) и може да се отрази на

физическото и социално функциониране и на качеството на живота като цяло.

Епилепсия:

Това лекарство се използва за лечение на някои форми на епилепсия (парциални пристъпи със или

без вторична генерализация) при възрастни. Вашият лекар ще Ви предпише Прегабалин Accord, за

да Ви помогне да лекувате Вашата епилепсия, когато провежданото лечение не води до овладяване

на състоянието Ви. Трябва да вземате Прегабалин Accord като допълнение към Вашето настоящо

лечение. Прегабалин Accord не е предназначен за самостоятелна употреба, а винаги трябва да бъде

прилагана в комбинация с друго антиепилептично лечение.

Генерализирано тревожно разстройство:

Това лекарство се използва за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР).

Симптомите на ГТР са продължителна прекомерна тревожност и притеснение, които се

контролират трудно. ГТР може също да предизвика безпокойство или усещане за възбуда или

нервност, лесно уморяване, да изпитвате трудности при концентриране или бели полета в паметта,

да се усещате раздразнителен, да имате мускулно напрежение или проблеми със съня. Това е

различно от стреса и напрежението на обичайното всекидневие.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Прегабалин Accord

Не приемайте Прегабалин Accord:

ако сте алергични към прегабалин или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Прегабалин Accord.

Някои пациенти, които приемат това лекарство, съобщават за симптоми, предполагащи

алергична реакция. Тези симптоми включват подуване на лицето, устните, езика и гърлото,

както и обширен кожен обрив. Ако при Вас се появи някоя от тези реакции, трябва незабавно

да се свържете с Вашия лекар.

Употребата на това лекарство се свързва с виене на свят и сънливост, които могат да

увеличат появата на случайно нараняване (падане) при пациенти в старческа възраст.

Следователно, трябва да бъдете внимателни, докато свикнете с всеки ефект на лекарството.

Това лекарство може да причини замъгляване или загуба на зрението, или други промени в

зрeнието, много от които са временни. Трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако

се появят промени в зрението Ви.

Някои пациенти с диабет, които покачват телесното си тегло при употреба на прегабалин,

могат да се нуждаят от промяна в техните диабетни лекарства.

Определени нежелани реакции, като сънливост, могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с

гръбначномозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на

болката или мускулния спазъм, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и

тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.

Има съобщения за сърдечна недостатъчност при някои пациенти, които приемат това

лекарство; тези пациенти са предимно в старческа възраст със сърдечно-съдови увреждания.

Преди да приемате това лекарство, съобщете на Вашия лекар, ако имате анамнеза за

сърдечно заболяване.

Има съобщения за бъбречна недостатъчност при някои пациенти, които приемат това

лекарство. Ако забележите намалено уриниране, докато приемате това лекарство, трябва да

съобщите на Вашия лекар, тъй като спирането на лекарството може да подобри това

състояние.

Малка част от хората, лекувани с антиепилептични лекарства като Прегабалин Accord, са

имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива мисли, незабавно се

обърнете към Вашия лекар.

Когато Прегабалин Accord се приема с други лекарства, които могат да причинят запек (като

някои видове болкоуспокоителни), възможно е да настъпят някои стомашно-чревни

проблеми (напр. запек, запушване или парализа на червата). Информирайте Вашия лекар, ако

получите запек, особено ако сте предразположени към този проблем.

Преди да приемете това лекарство трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте страдали от

алкохолизъм или някаква лекарствена злоупотреба или зависимост. Не приемайте повече

лекарство от предписаното.

Съобщени са случаи на конвулсии по време на прием на това лекарство или скоро след

прекратяване на приема на това лекарство. Ако получите конвулсия, съобщете незабавно на

Вашия лекар.

Съобщени са случаи на нарушение на мозъчната функция (енцефалопатия) при някои

пациенти, приемащи това лекарство и страдащи и от други заболявания. Уведомете Вашия

лекар, ако имате анамнеза за някакви сериозни заболявания, включително чернодробно или

бъбречно заболяване.

Деца и юноши

Безопасността и ефикасността при деца и юноши (на възраст под 18 години) не са установени и

поради това прегабалин не трябва да се използва в тази възрастова група.

Други лекарства и Прегабалин Accord

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро се приемали или е възможно да

приемете други лекарства.

Прегабалин Accord и някои други лекарства могат да си влияят едно на друго (взаимодействие).

Когато се приема с определени други лекарства, които имат успокоително действие (включително

опиоиди), Прегабалин Accord може да тези ефекти и може да доведе до дихателна недостатъчност,

кома и смърт. Степента на виене на свят, сънливост и намалена концентрация могат да се повишат,

ако Прегабалин Accord се взема заедно с лекарства, съдържащи:

Оксикодон – използван като средство против болки

Лоразепам – използван за лечение на тревожност

Алкохол

Това лекарство може да бъде приемана с перорални контрацептиви.

Прегабалин Accord с хранa, напитки и алкохол

Това лекарство може да бъде приемано със или без храна.

Препоръчва се да не се пие алкохол, докато приемате това лекарство.

Бременност и кърмене

Това лекарство не трябва да бъде вземано по време на бременност или кърмене, освен ако Вашият

лекар не Ви е казал друго. Жени с детероден потенциал е необходимо да използват ефикасни

противозачатъчни средства. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или

планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това

лекарство.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство може да предизвика замаяност, сънливост и намалена концентрация. Не трябва да

шофирате, да работите със сложни машини или да се включвате в други потенциално рискови

дейности, докато не разберете дали това лекарство не засяга Вашата способност да извършвате

тези дейности.

3.

Как да приемате Прегабалин Accord

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.

Това лекарство е предназначено само за перорално приложение.

Периферна и централна невропатна болка, епилепсия или генерализирано тревожно

разстройство:

Вземайте толкова капсули, колкото Ви е назначил Вашият лекар.

Дозата, подходяща за Вас и Вашето състояние, обичайно ще бъде между 150 mg и 600 mg

всеки ден.

Вашият лекар ще Ви каже да вземате това лекарство или два пъти или три пъти дневно. При

двукратен прием вземайте това лекарство всеки ден сутрин и вечер приблизително по едно и

също време. При трикратен прием вземайте това лекарство всеки ден сутрин, следобед и

вечер приблизително по едно и също време.

Ако имате усещането, че ефектът на това лекарство е прекалено силен или прекалено слаб,

говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пациент в старческа възраст (над 65 години) трябва да вземате това лекарство по

обичайния начин освен, ако имате проблеми с бъбреците.

Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на дозиране и/или доза, ако имате проблеми с

бъбреците.

Поглъщайте капсулата цяла с вода.

Продължавайте да вземате това лекарство, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Прегабалин Accord

Незабавно се обадете на Вашия лекар или отидете до най-близкото болнично спешно отделение.

Вземете кутийката или бутилката от това лекарство с Вас. Може да се почувствате сънливи,

объркани, превъзбудени или неспокойни в резултат от приема на повече от необходимата доза от

това лекарство. Съобщава се и за припадъци.

Ако сте пропуснали да приемете Прегабалин Accord

Важно е да вземате вашето лекарство редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да

вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е дошло време за Вашата

следваща доза. В този случай просто продължете със следващата доза по обичайния начин. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Прегабалин Accord

Не спирайте да вземате това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това.

Спирането на лечението трябва да стане постепенно в продължение на поне една седмица

Вие трябва да знаете, че след спиране на дългосрочно или краткосрочно лечение с Прегабалин

Accord може да изпитате определени нежелани реакции. Те включват проблеми със съня,

главоболие, гадене, тревожност, диария, грипоподобни симптоми, конвулсии, нервност, депресия,

болка, потене и виене на свят. Тези симптоми могат да се проявят по-често или тежко, ако сте

приемали това лекарство за по-продължителен период от време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Замаяност, сънливост, главоболие.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Повишен апетит.

Приповдигнато настроение, обърканост, дезориентация, намален сексуален интерес,

раздразнителност.

Нарушения на вниманието, непохватност, нарушения на паметта, загуба на памет, треперене,

затруднения при говорене, мравучкане, изтръпване, седиране, летаргия, безсъние, умора,

необичайно усещане.

Замъглено зрение, двойно виждане.

Световъртеж, проблеми с равновесието, падане.

Сухота в устата, запек, повръщане, образуване на газове, диария, гадене, подуване на корема.

Затруднена ерекция.

Подуване на тялото, включително крайниците.

Опиянение, нарушения в походката.

Натрупване на телесно тегло.

Мускулни крампи, болка в ставите, болки в гърба, болки в крайниците.

Възпалено гърло.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Загуба на апетит, загуба на тегло, ниска кръвна захар, висока кръвна захар.

Промяна на възприятието за самия себе си, безпокойство, депресия, възбуда, промени в

настроението, затруднение при намирането на думи, халюцинации, патологични сънища,

пристъпи на паника, апатия, агресия, приповдигнато настроение, умствено нарушение,

затруднено мислене, повишен сексуален интерес, проблеми със сексуалната функция,

включително невъзможност за достигане на оргазъм, забавена еякулация.

Промени в зрението, необичайно движение на очите, промени в зрението, включително

тунелно зрение, проблясъци от светлина, конвулсивни движения, потиснати рефлекси,

повишена активност, виене на свят при ставане, повишена кожна чувствителност, загуба на

вкус, парене, треперене при движение, потиснато съзнание, загуба на съзнание, припадък,

повишена чувствителност към шум, общо неразположение.

Сухота в очите, подуване на очите, болки в очите, слабост в очите, насълзяване, дразнене на

очите.

Нарушения на сърдечния ритъм, ускорена сърдечна честота, ниско кръвно налягане, високо

кръвно налягане, промени в сърдечния ритъм, сърдечна недостатъчност.

Зачервяване, горещи вълни.

Затруднено дишане, сух нос, запушване на носа.

Повишено слюнообразуване, киселини в стомаха, изтръпване на устните.

Изпотяване, обрив, студени тръпки, повишена температура.

Мускулни потрепвания, подуване на ставите, мускулна скованост, болка, включително

мускулна болка, болки във врата.

Болки в гърдата.

Затруднено или болезнено уриниране, незадържане на урината.

Слабост, жажда, стягане в гръдния кош.

Промени в резултатите от кръвни и чернодробни изследвания (повишена креатинин

фосфокиназа, повишена аланин аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза,

намален брой на тромбоцитите, неутропения, повишаване на креатинина в кръвта,

понижаване на стойностите на калий в кръвта).

Свръхчувствителност, подуване на лицето, сърбеж, уртикария, хрема, кървене от носа,

кашлица, хъркане.

Болезнена менструация.

Студени длани и стъпала

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

Променено обоняние, нестабилно зрение, променено възприятие за дълбочина, зрителна

яркост, загуба на зрение.

Разширени зеници, кривогледство.

Студена пот, стягане в гърлото, подуване на езика.

Възпаление на панкреаса.

Затруднено преглъщане.

Забавено или ограничено движение на тялото.

Затруднение при писане.

Повишено количество течност в корема.

Течност в белите дробове.

Гърчове.

Промени в записа на електрическата активност на сърцето (ЕКГ), съответстващи на

смущения в сърдечния ритъм.

Мускулно увреждане.

Секреция от гърдите, необичайно увеличение на гърдите, увеличаване на гърдите при мъже.

Прекъсване на менструалния цикъл.

Бъбречна недостатъчност, намалено количество на урината, задръжка на урина.

Понижаване на броя на белите кръвни клетки.

Неадекватно поведение.

Алергични реакции (които могат да включват затруднено дишане, възпаление на очите

(кератит) и сериозна кожна реакция, която се характеризира с обрив, мехури, лющене на

кожата и болка).

Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите).

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души

Чернодробна недостатъчност.

Хепатит (възпаление на черния дроб).

Ако имате оток на лицето или езика, или ако кожата Ви се зачерви и започнат да се появяват

мехури или лющене, трябва незабавно да потърсите консултация с лекар.

Определени нежелани реакции, като сънливост, могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с

гръбначномозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или

мускулния спазъм, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и тежестта на тези

реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V . Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване

на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Прегабалин Accord

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или

бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Бутилката от HDPE трябва да се използва в рамките на 30 дни (за 30 капсули) и 100 дни (за 200

капсули) след първото отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Прегабалин Accord

Активното вещество е прегабалин. Всяка твърда капсула съдържа 25 mg, 50 mg, 75 mg,

100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg прегабалин.

Другите съставки са:

нишесте прежелатинизирано, талк (E553b), желатин, титанов диоксид

(Е171), натриев лаурилсулфат, черно мастило (което съдържа шеллак, пропиленгликол,

железен оксид черен (Е172) и калиев хидроксид).

Капсулите от 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg и 300 mg съдържат също и железен оксид

червен (Е172).

Как изглежда Прегабалин Accord и какво съдържа опаковката

25 mg капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “4” твърди желатинови

капсули с надпис “PG” върху капачето и “25” върху тялото. Всяка

капсула е с приблизителна дължина 14,4 mm.

50 mg капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “3” твърди желатинови

капсули с надпис “PG” върху капачето и “50” върху тялото. Всяка

капсула е с приблизителна дължина 15,8 mm.

75 mg капсули

Червени непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “4” твърди

желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “75” върху

тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 14,4 mm.

100 mg капсули

Червени непрозрачни/Червени непрозрачни, размер “3” твърди

желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “100” върху

тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 15,8 mm.

150 mg капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “2” твърди желатинови

капсули с надпис “PG” върху капачето и “150” върху тялото. Всяка

капсула е с приблизителна дължина 17,8 mm.

200 mg капсули

Оранжеви непрозрачни/Оранжеви непрозрачни, размер “1” твърди

желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “200” върху

тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 19,3 mm.

225 mg капсули

Оранжеви непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “1” твърди

желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “225” върху

тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 19,3 mm.

300 mg капсули

Червени непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “0” твърди

желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “300” върху

тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 21,4 mm.

Прегабалин Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg твърди капсули се предлагат в блистери от

PVC/Алуминий в опаковки, съдържащи 14, 21, 56, 60, 84, 90, 100 или 112 твърди капсули. Освен

това, Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули се предлагат и в блистери от PVC/Алуминий, в

опаковки по 70 твърди капсули.

Прегабалин Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg твърди капсули се предлагат в 100 х 1 твърди

капсули в PVC/алуминиеви перфорирани еднодозови блистери.

Прегабалин Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg твърди капсули се предлагат и в бутилка от

HDPE, съдържаща 30 или 200 твърди капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Испания

Производител

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Обединеното кралство

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Нидерландия

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice,

Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Прегабалин Accord 25 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 50 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 100 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 150 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 200 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 225 mg твърди капсули

Прегабалин Accord 300 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Прегабалин Accord 25 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 25 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 50 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 50 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 75 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 100 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 100 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 150 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 150 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 200 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 200 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 225 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 225 mg прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord 300 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 300 mg прегабалин (pregabalin).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Прегабалин Accord 25 mg твърди капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “4” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’ върху

капачето и “25” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 14,4 mm.

Прегабалин Accord 50 mg твърди капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “3” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’ върху

капачето и “50” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 15,8 mm.

Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули

Червени непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “4” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’

върху капачето и “75” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 14,4 mm.

Прегабалин Accord 100 mg твърди капсули

Червени непрозрачни/Червени непрозрачни, размер “3” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’

върху капачето и “100” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 15,8 mm.

Прегабалин Accord 150 mg твърди капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “2” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’ върху

капачето и “150” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 17,8 mm.

Прегабалин Accord 200 mg твърди капсули

Оранжеви непрозрачни/Оранжеви непрозрачни, размер “1” твърди желатинови капсули с надпис

‘PG’ върху капачето и “200” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 19,3 mm.

Прегабалин Accord 225 mg твърди капсули

Оранжеви непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “1” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’

върху капачето и “225” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 19,3 mm.

Прегабалин Accord 300 mg твърди капсули

Червени непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “0” твърди желатинови капсули с надпис ‘PG’

върху капачето и “300” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 21,4 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Невропатна болка

Прегабалин Accord е показана за лечение на периферна и централна невропатна болка при

възрастни.

Епилепсия

Прегабалин Accord е показан като добавъчно лечение при възрастни с парциални пристъпи със или

без вторична генерализация.

Генерализирано тревожно разстройство

Прегабалин Accord е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при

възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Дозовият интервал е от 150 до 600 mg на ден, разпределени в два или три приема.

Невропатна болка

Лечението с прегабалин може да започне с доза от 150 mg на ден, разделена на два или три приема.

В зависимост от индивидуалния терапевтичен отговор на пациента и поносимостта дозата може да

бъде увеличена до 300 mg на ден след интервал от 3 до 7 дни, а при необходимост до максимална

доза от 600 mg дневно след допълнителен 7-дневен интервал.

Епилепсия

Лечението с прегабалин може да започне с доза от 150 mg на ден, разделена на два или три приема.

В зависимост от индивидуалния терапевтичен отговор на пациента и поносимостта дозата може да

бъде увеличена до 300 mg на ден след 1 седмица. Максималната доза от 600 mg на ден може да

бъде достигната след още една допълнителна седмица.

Генерализирано тревожно разстройство

Дозовият интервал е от 150 до 600 mg на ден, разпределени в два или три приема. Необходимостта

от лечение трябва да бъде преоценявана редовно.

Лечението с прегабалин може да започне с доза от 150 mg на ден. В зависимост от индивидуалния

терапевтичен отговор на пациента и поносимостта дозата може да бъде увеличена до 300 mg на ден

след 1 седмица. След една допълнителна седмица дозата може да бъде увеличена до 450 mg на ден.

Максималната доза от 600 mg на ден може да бъде достигната след още една допълнителна

седмица.

Прекратяване на лечението с прегабалин

В съответствие с настоящата клинична практика, ако лечението с прегабалин трябва да бъде

прекратено, се препоръчва това да стане постепенно в рамките минимум на 1 седмица независимо

от показанието (вж. точки 4.4 и 4.8).

Бъбречно увреждане

Прегабалин се елиминира от системната циркулация главно чрез бъбречна екскреция в непроменен

вид. Тъй като клирънсът на прегабалин е право пропорционален на креатининовия клирънс (вж.

точка 5.2), намаляването на дозата при пациенти с нарушена бъбречна функция трябва да бъде

индивидуализирано в съответствие с креатининовия клирънс (CL

), както е посочено в Таблица 1,

като се прилага следната формула:

Прегабалин се отстранява ефективно от плазмата чрез хемодиализа (50% от лекарството за 4 часа).

При пациенти на хемодиализа дневната доза прегабалин трябва да бъде адаптирана в зависимост

от бъбречната функция. В допълнение към дневната доза непосредствено след всяка 4-часова

хемодиализа трябва да бъде давана допълнителна доза (вж. Таблица 1).

Таблица 1. Адаптиране на дозата на прегабалин в зависимост от бъбречната функция

Креатининов клирънс

) (ml/min)

Обща дневна доза на прегабалин *

Режим на дозиране

Начална доза

(mg/ден)

Максимална доза

(mg/ден)

≥ 60

ДПД или ТПД

≥ 30 - < 60

ДПД или ТПД

≥ 15 - < 30

25 – 50

Еднократно дневно или

ДПД

< 15

Еднократно дневно

Допълнителна доза непосредствено след хемодиализа (mg)

Еднократна доза

ТПД = Разделени в три приема

ДПД = Разделени в два приема

* Общата дневна доза (mg/ден) трябва да бъде разделена, както е указано в режима на дозиране, за

да се получат mg/доза

Допълнителната доза е еднократна

Чернодробно увреждане

При пациенти с чернодробно увреждане не е необходима промяна на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Прегабалин Accord при деца под 12-годишна възраст и юноши

(12-17-годишна възраст) не са установени. Наличните към момента данни са описани в точки 4.8,

5.1 и 5.2, но не може да се дадат препоръки за дозировката.

жени)

за

0.85

mol/l)

креатинин

серумен

(kg)

тегло

години)

възраст

(ml/min)

Старческа възраст

При пациенти в старческа възраст може да се наложи намаляване на дозата на прегабалин поради

намалена бъбречна функция (вж. точка 5.2).

Начин на приложение

Прегабалин Accord може да се приема със или без храна.

Прегабалин Accord е само за перорално приложение.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти с диабет

В съответствие с настоящата клинична практика при някои пациенти с диабет, които наддават на

тегло при лечение с прегабалин, е необходимо адаптиране на антидиабетните лекарствени

продукти.

Реакции на свръхчувствителност

От постмаркетинговия опит има съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително

случаи на ангиоедем. Ако възникнат симптоми на ангиоедем, като подуване на лицето, около

устата или на горните дихателни пътища, прегабалин трябва да се спре незабавно.

Замайване, сънливост, загуба на съзнание, объркване и умствено увреждане

Лечението с прегабалин е било свързано със замайване и сънливост, които биха могли да увеличат

честотата на случайно нараняване (падане) при пациенти в старческа възраст. Има и

постмаркетингови съобщения за загуба на съзнание, объркване и умствено увреждане.

Следователно, пациентите трябва да бъдат посъветвани да бъдат с повишено внимание, докато не

се запознаят с потенциалните ефекти от лекарствения продукт.

Ефекти свързани със зрението

При контролирани изпитвания, по-голяма част от пациентите, лекувани с прегабалин, са съобщили

за замъглено зрение, в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо, което е отзвучало в повечето

случаи при продължително прилагане. При клиничните проучвания, където са проведени

офталмологични изследвания, честотата на намаляване на зрителната острота и промени в

зрителното поле е по-голяма при пациентите, лекувани с прегабалин, отколкото при пациентите,

лекувани с плацебо; честотата на фундоскопските промени е по-голяма при пациентите, лекувани с

плацебо (вж. точка 5.1).

От постмаркетинговия опит също се съобщават нежелани реакции по отношение на зрението,

включително загуба на зрение, замъгляване на зрението или други промени в зрителната острота,

много от които са били преходни. Спирането на прегабалин може да доведе до отзвучаване или

подобряване на тези зрителни симптоми.

Бъбречна недостатъчност

Съобщават се случаи на бъбречна недостатъчност, при някои случаи прекратяването на прегабалин

показва обратимостта на тази нежелана лекарствена реакция.

Спиране приема на съпътстващи антиепилептични лекарства

Съществуват недостатъчно данни за спирането на приема на съпътстващи антиепилептични

лекарства след постигане на контрол на пристъпите с прегабалин като добавъчна терапия, за да се

премине на монотерапия с прегабалин.

Симптоми на отнемане

Наблюдавани са симптоми на отнемане при някои пациенти след спиране на краткосрочно и

дългосрочно лечение с прегабалин. Следните събития са били споменати: безсъние, главоболие,

гадене, тревожност, диария, грипен синдром, нервност, депресия, болка, конвулсии, хиперхидроза

и замайване, показателни за физическа зависимост. Пациентите трябва да бъдат информирани за

това при започване на лечението.

Конвулсии, включително епилептичен статус и генерализирани тонично-клонични гърчове, може

да настъпят по време на лечението с прегабалин или скоро след неговото прекратяване.

Данните за прекратяване на дългосрочното лечение с прегабалин показват, че честотата и тежестта

на симптомите на отнемане биха могли да бъдат дозозависими.

Застойна сърдечна недостатъчност

Налице са постмаркетингови съобщения за застойна сърдечна недостатъчност при някои пациенти,

получаващи прегабалин. Тези реакции се наблюдават предимно при пациенти в старческа възраст

със сърдечно-съдови увреждания по време на лечение на невропатия с прегабалин. Прегабалин

трябва да се използва с внимание при тези пациенти. Преустановяването на прегабалин може да

доведе до отзвучаване на реакцията.

Лечение на централна невропатна болка в резултат на гръбначномозъчна травма

При лечението на централна невропатна болка в резултат на гръбначномозъчна травма е била

увеличена честотата на нежеланите реакции като цяло, нежеланите реакции от страна на

централната нервна система и особено сънливостта. Това може да се отдаде на адитивен ефект,

дължащ се на съпътстващите лекарствени продукти (напр. антиспастични агенти), прилагани за

терапия на това състояние. Това трябва да се има предвид, когато прегабалин се предписва за това

състояние.

Суицидна идеация и поведение

При пациенти, лекувани с антиепилептични лекарства по различни показания, са съобщавани

суицидна идеация и поведение. Мета-анализ на рандомизирани, плацебо контролирани проучвания

на антиепилептични лекарства също показва малък, но повишен риск от суицидна идеация и

поведение. Механизмът на този риск не е известен и съществуващите данни не изключват

възможността за повишен риск при прегабалин.

Затова пациентите трябва да бъдат проследявани за признаци на суицидна идеация и поведение и

трябва да се предприеме съответното лечение. Пациентите (и хората, които се грижат за тях)

трябва да бъдат посъветвани да потърсят лекарски съвет в случай, че се появят признаци на

суицидна идеация и поведение.

Намалена функция на долния гастроинтестинален тракт

Има постмаркетингови съобщения за събития, свързани с намалена функция на долния

гастроинтестинален тракт (напр. непроходимост на червата, паралитичен илеус, запек), когато

прегабалин е приеман заедно с лекарства, които може да предизвикат констипация – например

опиоидни аналгетици. Когато прегабалин и опиоиди ще се използват в комбинация, трябва да се

вземат предвид мерки за предотвратяване на констипацията (особено при жени и пациенти в

старческа възраст).

Съпътстваща употреба с опиоиди

Препоръчва се повишено внимание при предписване на прегабалин за съпътстващ прием с

опиоиди поради риск от потискане на ЦНС (вж. точка 4.5). В проучване „случай-контрола“ при

лица, приемащи опиоиди, при пациентите със съпътстващ прием на прегабалин и опиоиди се

наблюдава повишен риск от смърт, свързана с употребата на опиоиди, в сравнение с тези

употребяващи само опиоиди (коригирано съотношение на шансовете [aOR], 1,68 [95% CI, 1,19-

2,36]). Този повишен риск се наблюдава при ниски дози прегабалин (≤ 300 mg, aOR 1,52 [95% CI,

1,04–2,22]) и е налице тенденция за по-висок риск при по-високи дози прегабалин (> 300 mg, aOR

2,51 [95% CI 1,24–5,06]).

Неправилна употреба, потенциал за злоупотреба или зависимост

Съобщавани са случаи на неправилна употреба, злоупотреба и зависимост. Необходимо е

повишено внимание при пациенти с анамнеза за злоупотреба с вещества и пациентите трябва да

бъдат наблюдавани за симптоми на неправилна употреба, злоупотреба или зависимост от

прегабалин (съобщава се за развиване на толерантност, повишаване на дозата, поведение за

насочено търсене на лекарството).

Енцефалопатия

Съобщавани са случаи на енцефалопатия, предимно при пациенти с подлежащи заболявания, които

могат да ускорят развитието на енцефалопатия.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Тъй като прегабалин се екскретира предимно в непроменен вид в урината, метаболизира се

пренебрежимо малко при хора (< 2% от дозата се установява в урината под формата на

метаболити), не инхибира лекарствения метаболизъм

in vitro

и не се свързва с плазмените белтъци,

малко вероятно е той да предизвиква или да участва във фармакокинетични взаимодействия.

In vivo

проучвания и популационен фармакокинетичен анализ

Съответно, в

in vivo

проучвания не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични

взаимодействия между прегабалин и фенитоин, карбамазепин, валпроева киселина, ламотригин,

габапентин, лоразепам, оскикодон или етанол. Популационен фармакокинетичен анализ показва,

че пероралните антидиабетни средства, диуретиците, инсулин, фенобарбитал, тиагабин и

топирамат нямат клинично значим ефект върху клирънса на прегабалин.

Перорални контрацептивни средства, норетистерон и/или етинил естрадиол

Едновременното приложение на

прегабалин с пероралните контрацептивни средства норетистерон

и/или етинил естрадиол не повлиява фармакокинетиката при стационарно състояние на нито едно

от тези вещества.

Лекарствени продукти, повлияващи централната нервна система

Прегабалин може да засили ефектите на етанол и лоразепам.

От постмаркетинговия опит има съобщения за дихателна недостатъчност, кома и смъртни случаи

при пациенти, приемащи прегабалин и опиоиди и/или други лекарствени продукти, потискащи

централната нервна система (ЦНС). Прегабалин вероятно има адитивно действие по отношение нa

нарушенията на когнитивната и двигателната функция, причинени от оксикодон.

Взаимодействия и пациенти в старческа възраст

Не са провеждани специфични проучвания за фармакодинамични взаимодействия при доброволци

в старческа възраст. Проучвания за взаимодействия са проведени само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/Контрацепция при мъже и жени

Тъй като възможният риск при хора е неизвестен, при жени с детероден потенциал трябва да се

използва ефективна контрацепция.

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на прегабалин при бременни.

Проучванията при животни са показали репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният

риск при хора е неизвестен.

Прегабалин Accord не трябва да бъде използван по време на бременност, освен в случай на

категорична необходимост (ако ползата за майката категорично надхвърля потенциалния риск за

фетуса).

Кърмене

Прегабалин се екскретира в кърмата (вж. точка 5.2). Ефектът на прегабалин при

новородени/кърмачета не е известен. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови

кърменето или да се преустанови терапията с прегабалин, като се вземат предвид ползата от

кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Няма клинични данни за ефектите на прегабалин върху женския фертилитет.

В клинични проучвания за оценка ефекта на прегабалин върху подвижността на сперматозоидите,

здрави ;мъже доброволци са експонирани на прегабалин при доза от 600 mg дневно. След 3 месеца

лечение, не е имало ефекти върху подвижността на сперматозоидите.

Проучване за фертилитет при женски плъхове показва нежелани ефекти върху репродуктивността.

Проучвания за фертилитет при мъжки плъхове показва нежелани ефекти върху репродуктивността

и развитието. Клиничната значимост на тези находки е неизвестна (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Прегабалин Accord лека да повлияе в малка до умерена степен способността за шофиране и работа

с машини. Прегабалин Accord може да причини замаяност и сънливост и следователно може да

повлияе способността за шофиране или работа с машини. На пациентите се препоръчва да не

шофират, да не работят със сложни машини или да участват в други потенциално рискови

дейности, докато се разбере дали този лекарствен продукт засяга тяхната способност да извършват

тези дейности.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Клиничната програма на прегабалин е включвала над 8 900 пациенти, използвали прегабалин, над

5 600 от които са взели участие в двойно-слепи плацебоконтролирани проучвания. Най-често

съобщаваните нежелани реакции са били замаяност и сънливост. Нежеланите реакции обикновено

са били леки до умерени по сила. Честотата на прекъсване на лечението поради нежелани реакции

за всички контролирани проучвания е била 12% при пациенти, получаващи прегабалин, и 5% при

пациенти, получаващи плацебо. Най-честите нежелани реакции, довели до прекъсване на

лечението, в групи, лекувани с прегабалин, са били замаяност и сънливост.

В таблица 2 по-долу са изброени по класове и честота (много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до

< 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (

<

1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка) всички нежелани

лекарствени реакции, които са настъпили с честота, по-голяма от плацебо и при повече от един

пациент.

Във всяко групиране по честота, нежеланите ефекти са представени в низходящ ред по отношение

сериозността.

Изброените нежелани реакции могат да бъдат свързани и с подлежащото заболяване и/или

съпътстващи лекарствени продукти.

При лечението на централна невропатна болка в резултат на гръбначномозъчна травма се

повишава честотата на нежеланите реакции като цяло, нежеланите реакции от страна на ЦНС и

особено сънливостта (вж. точка 4.4).

Допълнителните реакции, съобщени от постмаркетинговия опит са маркирани в

Italic

в списъка по-

долу.

Таблица 2. Нежелани лекарствени реакции, предизвикани от прегабалин

Системо-органен клас

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Чести

Назофарингит

Нарушения на кръвта и лимфната система

Нечести

Неутропения

Нарушения на имунната система

Нечести

Свръхчувствителност

Редки

Ангиоедем, алергична реакция

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Нечести

Засилване на апетита

Анорексия, хипогликемия

Психични нарушения

Чести

Еуфорично настроение, обърканост, раздразнимост,

дезориентация, безсъние, намалено либидо

Нечести

Халюцинация, паническа атака безпокойство, възбуда,

депресия, потиснато настроение, приповдигнато настроение,

агресия

, промени в настроението, деперсонализация, трудно

намиране на думи, патологични сънища, повишено либидо,

аноргазмия, апатия

Редки

Невъздържаност

Нарушения на нервната система

Много чести

Замаяност, сънливост, главоболие

Чести

Атаксия, нарушена координация, тремор, дизартрия, амнезия,

нарушения на паметта, нарушения на вниманието, парестезии,

хипоестезия, седиране, нарушено равновесие, летаргия

Нечести

Синкоп, ступор, миоклонус,

загуба на съзнание,

повишена

психомоторна активност, дискинезия, замаяност при

изправяне, интенционен тремор, нистагъм, когнитивно

разстройство,

умствено увреждане

, говорно нарушение,

хипорефлексия, хиперестезия, чувство на парене, агезия

, общо

неразположение

Редки

Гърчове

, паросмия, хипокинезия, дисграфия

Нарушения на очите

Чести

Замъглено зрение, диплопия

Нечести

Загуба на периферно зрение, зрително нарушение, оток на

очите, дефект в зрителното поле, понижена зрителна острота,

болки в очите, астенопия, фотопсия, сухота в очите, повишена

лакримация, дразнене в очите

Редки

Загуба на зрение, кератит

, осцилопсия, нарушено зрително

възприятие за дълбочина, мидриаза, страбизъм, повишена

яркост на образите

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести

Нечести

Световъртеж

Хиперакузис

Сърдечни нарушения

Нечести

Тахикардия, атриовентрикуларен блок І степен, синусова

брадикардия,

конгестивна сърдечна недостатъчност

Редки

Удължаване на QT-интервала,

синусова тахикардия, синусова

аритмия

Системо-органен клас

Нежелани лекарствени реакции

Съдови нарушения

Нечести

Хипотония, хипертония, горещи вълни, зачервяване, студени

крайници

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Нечести

Редки

Диспнея, епистаксис, кашлица, назална конгестия, ринит,

хъркане, сухота в носа

Белодробен оток

, стягане в гърлото,

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Повръщане,

гадене

, запек,

диария

, флатуленция, подуване на

корема, сухота в устата

Нечести

Гастроезофагеален рефлукс, повишено слюноотделяне,

хипоестезия на устната кухина

Редки

Асцит, панкреатит,

подуване на езика,

дисфагия

Хепатобилиарни нарушения

Нечести

Повишени стойности на чернодробните ензими*

Редки

Жълтеница

Много редки

Чернодробна недостатъчност, хепатит

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нечести

Редки

Папулозен обрив, уртикария, хиперхидроза,

пруритус

Синдром на Stevens-Johnson,

, студена пот

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Мускулни крампи, артралгия, болки в гърба, болки в крайник,

цервикален спазъм

Нечести

Подуване на ставите, миалгия, мускулни потрепвания, болки

във врата, мускулна скованост

Редки

Рабдомиолиза

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Редки

Инконтиненция на урина, дизурия

Бъбречна недостатъчност, олигурия,

ретенция на урина

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Чести

Еректилна дисфункция

Нечести

Сексуална дисфункция, забавена еякулация, дисменорея,

болки в гърдата

Редки

Аменорея, секреция от гърдата, уголемяване на гърдите,

гинекомастия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Периферни отоци, едем, нарушена походка, падане, чувство за

опиянение, необичайно усещане, уморяемост

Нечести

Генерализиран оток,

оток на лицето,

стягане в гърдите, болка,

пирексия, жажда, , студени тръпки, астения

Изследвания

Чести

Увеличаване на телесното тегло

Нечести

Повишение на креатинин фосфокиназата в кръвта, повишение

на кръвната захар, намаление на броя на тромбоцитите,

повишение на креатинина в кръвта, понижение на калия в

кръвта, загуба на телесно тегло

Редки

Понижение на броя на левкоцитите

* Повишенa аланин аминотрансфераза (ALT) и повишенa аспартат аминотрансфераза (АST)

При някои пациенти са наблюдавани симптоми на отнемане след спиране на краткосрочно и

дългосрочно лечение с прегабалин. Следните реакции са били споменати: безсъние, главоболие,

гадене, тревожност, диария, грипен синдром, конвулсии, нервност, депресия, болка, хиперхидроза

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/344103/2017

EMEA/H/C/004024

Резюме на EPAR за обществено ползване

Прегабалин Accord

pregabalin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Прегабалин Accord. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Прегабалин Accord.

За практическа информация относно употребата на Прегабалин Accord пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Прегабалин Accord и за какво се използва?

Прегабалин Accord е лекарство, което се използва за лечение на възрастни със следните

заболявания:

невропатна болка (причинена от увреждане на нерви), включително периферна невропатна

болка, каквато изпитват например пациентите с диабет или херпес зостер, и централна

невропатна болка, каквато изпитват например пациентите с увреждане на гръбначния мозък;

епилепсия, когато лекарството се използва като допълнение към друго лечение за епилепсия

при пациенти с парциални пристъпи (епилептични гърчове, които започват в една определена

част от мозъка);

генерализирано тревожно разстройство (хронична тревожност или нервност за неща от

ежедневието).

Прегабалин Accord съдържа активното вещество прегабалин (pregabalin).

Прегабалин Accord е „генерично лекарство“. Това означава, че Прегабалин Accord съдържа

същото активно вещество и действа по същия начин като „референтното лекарство” Lyrica, което

Прегабалин Accord

EMA/344103/2017

Страница 2/3

е вече разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните

лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Прегабалин Accord?

Прегабалин Accord се предлага под формата на капсули (25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg)

и се отпуска по лекарско предписание. Препоръчителната начална доза е 150 mg дневно,

разпределена в два или три приема. След една седмица дозата може да се увеличи до 300 mg

дневно. Дозите могат да се увеличават допълнително до достигане на най-ефективната доза.

Максималната доза е 600 mg дневно. За спиране на лечението с Прегабалин Accord дозата трябва

да се намалява постепенно в продължение на най-малко една седмица. При пациенти с бъбречни

проблеми може да се наложи прилагане на по-ниски дози.

Как действа Прегабалин Accord?

Активното вещество в Прегабалин Accord, прегабалин, е подобно по структура на

гама-аминомаслената киселина (ГАМК) — естествен за човешкия организъм „невротрансмитер“,

но има много различни биологични ефекти. Невротрансмитерите са химични вещества, които

позволяват на нервните клетки да комуникират помежду си. Точният механизъм на действие на

прегабалин не е напълно изяснен, но се счита, че влияе върху проникването на калций в

нервните клетки. Това намалява действието на някои нервни клетки в мозъка и гръбначния

мозък, като по този начин намалява отделянето на други невротрансмитери, които участват в

епилепсията и тревожността.

Как е проучен Прегабалин Accord?

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Lyrica относно ползите и рисковете на

активното вещество за одобрените показания и поради това не се налага да се повтарят за

Прегабалин Accord.

Както при всяко лекарство, фирмата предостави проучвания относно качеството на Прегабалин

Accord. Фирмата проведе също проучвания, в които е установено, че Прегабалин Accord е

„биоеквивалент“ на референтното лекарство. Две лекарства се считат за биоеквивалентни, когато

произвеждат едни и същи нива на активното вещество в организма и поради това се очаква да

имат един и същ ефект.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Прегабалин Accord?

Тъй като Прегабалин Accord е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Прегабалин Accord е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Прегабалин Accord е със сравнимо качество и

представлява биоеквивалент на Lyrica. Следователно CHMP счита, че както при Lyrica, ползите

превишават установените рискове. Комитетът препоръча Прегабалин Accord да бъде разрешен за

употреба в ЕС.

Прегабалин Accord

EMA/344103/2017

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Прегабалин Accord?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Прегабалин Accord,

които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Прегабалин Accord:

На 28 август 2015 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Прегабалин Accord,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Прегабалин Accord може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Прегабалин Accord прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация