Pregabalin Mylan Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прегабалин

Предлага се от:

Mylan S.A.S.

АТС код:

N03AX16

INN (Международно Name):

pregabalin

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Neuralgia; Epilepsy

Терапевтични показания:

EpilepsyPregabalin Майлана Pharma е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност DisorderPregabalin Майлана Pharma е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-06-25

Листовка

                62
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
63
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 225 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН MYLAN PHARMA 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ПРЕГАБАЛИН (РREGABALIN)_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовк
а. Може да се наложи да я прочетете
отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някак
ви нежелани лекарствени реакции,
уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Прегабалин Mylan Pha
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Прегабалин Mylan Pharma 25 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 50 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 75 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 100 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 150 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 200 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 225 mg твърди капсули
Прегабалин Mylan Pharma 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Прегабалин Mylan Pharma 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 150 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 225 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 225 mg
прегабалин (pregabalin).
Прегабалин Mylan Pharma 300 mg 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2022
Листовка Листовка чешки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2022
Листовка Листовка датски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2022
Листовка Листовка немски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2022
Листовка Листовка естонски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2022
Листовка Листовка гръцки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2022
Листовка Листовка английски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-04-2022
Листовка Листовка френски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2022
Листовка Листовка италиански 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-04-2022
Листовка Листовка латвийски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-04-2022
Листовка Листовка литовски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2022
Листовка Листовка унгарски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2022
Листовка Листовка малтийски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-04-2022
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-04-2022
Листовка Листовка полски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2022
Листовка Листовка португалски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-04-2022
Листовка Листовка румънски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2022
Листовка Листовка словашки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2022
Листовка Листовка словенски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-04-2022
Листовка Листовка фински 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2022
Листовка Листовка шведски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2022
Листовка Листовка норвежки 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2022
Листовка Листовка исландски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2022
Листовка Листовка хърватски 26-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-04-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите