CHF - Bulin 120 g/l solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

chf - bulin 120 g/l solution for injection

БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД - Имуноглобулин Човек Анти-Кримеан Хеморагична Треска - 120 g/l solution for injection

Human Normal Immunoglobulin 10 %  - BB  100 g/l solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

human normal immunoglobulin 10 %  - bb  100 g/l solution for injection

БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД - Имуноглобулин нормален човек за внесосудистого адм. - 100 g/l solution for injection

Flebogamma DIF (previously Flebogammadif) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

flebogamma dif (previously flebogammadif)

instituto grifols s.a. - Имуноглобулин нормален човек - mucocutaneous lymph node syndrome; guillain-barre syndrome; bone marrow transplantation; purpura, thrombocytopenic, idiopathic; immunologic deficiency syndromes - Имунни серуми и имуноглобулини - Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши (0-18 години) в:синдроми на първичен имунен с нарушение на антителообразования;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом luekaemia, в които превантивни антибиотици не помогнали;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции у Плато фаза-няколко пациенти, които не са отговорили на пневмококковой ваксинация;hypogammaglobulinaemia при пациенти след алогенна кръвотворните органи-трансплантация на стволови клетки (ТГСК);вроден СПИН с рецидивирующими бактериални инфекции. Иммуномодуляция при възрастни, деца и юноши (0-18 години): първична имунна тромбоцитопения (itp), при пациенти с висок риск от кръвоизлив или преди операцията за коригиране на броя на тромбоцитите;синдром на Гийена Баре;болест на Кавазаки.

Hizentra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hizentra

csl behring gmbh - човешки нормален имуноглобулин (scig) - Синдроми на имунологична недостатъчност - Имунни серуми и имуноглобулини - replacement therapy in adults, children and adolescents (0-18 years) in:- primary immunodeficiency syndromes with impaired antibody production (see section 4. - secondary immunodeficiencies (sid) in patients who suffer from severe or recurrent infections, ineffective antimicrobial treatment and either proven specific antibody failure (psaf)* or serum igg level of.

HyQvia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hyqvia

baxalta innovations gmbh - Имуноглобулин нормален човек - Синдроми на имунологична недостатъчност - Имунни серуми и имуноглобулини - Заместителна терапия при възрастни, деца и юноши (0-18 години) в:синдроми на първичен имунен с нарушение на антителообразования. hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом (ХЛЛ), в които превантивни антибиотици са неефективни или са противопоказани. hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при множествена миеломе (мм) пациенти. hypogammaglobulinaemia при пациенти преди и след аллогенной трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТГСК).

Kiovig Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kiovig

takeda manufacturing austria ag - човешки нормален имуноглобулин (ivig) - purpura, thrombocytopenic, idiopathic; bone marrow transplantation; immunologic deficiency syndromes; guillain-barre syndrome; mucocutaneous lymph node syndrome - Имунни серуми и имуноглобулини - Заместителна терапия при възрастни и деца и юноши (0-18 години): синдроми на първичен имунен с нарушение на антителообразования;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом, в които превантивни антибиотици не помогнали;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции у Плато фаза-няколко пациенти, които не са успели да отговорят на пневмококковой ваксинация;hypogammaglobulinaemia при пациенти след аллогенной трансплантация на кръвотворните органи-трансплантация на стволови клетки (ТГСК);вроден Спин и рецидивиращи бактериални инфекции. Иммуномодуляция при възрастни, и при деца и юноши (0-18 години): първична имунна тромбоцитопения (itp), при пациенти с висок риск от кръвоизлив или преди операцията за коригиране на броя на тромбоцитите в кръвта;синдром на Гийена Баре;болест на Кавазаки;мультифокальная моторна невропатия (ММН).

Privigen Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

privigen

csl behring gmbh - човешки нормален имуноглобулин (ivig) - purpura, thrombocytopenic, idiopathic; bone marrow transplantation; immunologic deficiency syndromes; guillain-barre syndrome; mucocutaneous lymph node syndrome - Имунни серуми и имуноглобулини - Заместителна терапия при възрастни и деца и юноши (0-18 години): първичен дефицит в имунната (тазова възпалителна болест) синдроми с нарушение на антителообразования;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции при пациенти с хроничен лимфолейкозом, в които превантивни антибиотици не помогнали;hypogammaglobulinaemia и рецидивиращи бактериални инфекции у Плато фаза-няколко пациенти, които не са успели да отговорят на пневмококковой ваксинация;hypogammaglobulinaemia при пациенти след аллогенной трансплантация на кръвотворните органи-трансплантация на стволови клетки (ТГСК);вроден СПИН с рецидивирующими бактериални инфекции. Иммуномодуляция при възрастни, и при деца и юноши (0-18 години): първична имунна тромбоцитопения (itp), при пациенти с висок риск от кръвоизлив или преди операцията за коригиране на броя на тромбоцитите в кръвта;синдром на Гийена-Баре;болест на Кавазаки;хронична възпалителна демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП). Само ограничен опит за употреба на интравенозни имуноглобулини

ImmunoGam Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

immunogam

cangene europe limited - човешки имуноглобулин срещу хепатит В. - immunization, passive; hepatitis b - Специфични имуноглобулини - Иммунопрофилактика хепатит В - В случай на случайно попадане на не ваксинирани участници (включително и лица, ваксинации, които isincomplete статус или неизвестен). - В haemodialysed пациенти, докато ваксината не влезе в сила. - При новородено на вируса на хепатит В носител-майка. - По теми, които не показват имунен отговор (не е измерено хепатит b антитела след ваксинацията и през които в непрекъснат профилактика е необходимо във връзка с непрекъснат риск от заразяване с хепатит В. Трябва да се вземат предвид също и други официални препоръки за правилното използване на човека хепатит b имуноглобулин за внутримышечного употреба.

Zutectra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zutectra

biotest pharma gmbh - човешки имуноглобулин срещу хепатит В. - immunization, passive; hepatitis b; liver transplantation - Имунни серуми и имуноглобулини - Превенция на хепатит В вирус (hbv) повторна инфекция в hbsag и hbv-dna отрицателни възрастни пациенти най-малко една седмица след чернодробна трансплантация за хепатит Б индуцирана чернодробна недостатъчност. Отрицателният статус на hbv-ДНК трябва да бъде потвърден през последните 3 месеца преди ОЛТ. Пациентите трябва да бъдат отрицателни за hbsag преди началото на лечението. При едновременно прилагане на адекватни агенти виростатического трябва да се разглежда като стандарт хепатит повторно заразяване профилактика.

Immunovenin-Intact 50% IgG 50 g/l solution for infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

immunovenin-intact 50% igg 50 g/l solution for infusion

БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД - Имуноглобулин нормален човек за вътресъдова адм. - 50 g/l solution for infusion