Zutectra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки имуноглобулин срещу хепатит В.

Предлага се от:

Biotest Pharma GmbH

АТС код:

J06BB04

INN (Международно Name):

human hepatitis B immunoglobulin

Терапевтична група:

Имунни серуми и имуноглобулини

Терапевтична област:

Immunization, Passive; Hepatitis B; Liver Transplantation

Терапевтични показания:

Превенция на хепатит В вирус (HBV) повторна инфекция в HBsAg и HBV-DNA отрицателни възрастни пациенти най-малко една седмица след чернодробна трансплантация за хепатит Б индуцирана чернодробна недостатъчност. Отрицателният статус на HBV-ДНК трябва да бъде потвърден през последните 3 месеца преди ОЛТ. Пациентите трябва да бъдат отрицателни за HBsAg преди началото на лечението. При едновременно прилагане на адекватни агенти виростатического трябва да се разглежда като стандарт хепатит повторно заразяване профилактика.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-30

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZUTECTRA 500 IU ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Човешки имуноглобулин срещу хепатит B
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zutectra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Zutectra
3.
Как да използвате Zutectra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zutectra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
7.
Как да се инжектира Zutectra от Вас самия
или от болногледач
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zutectra 500 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Човешки имуноглобулин срещу хепатит B
Един 1 ml съдържа:
човешки имуноглобулин срещу хепатит B
(human hepatitis B immunoglobulin) 500 IU (чистота
поне 96% IgG).
Всяка предварително напълнена
спринцовка с 1 ml разтвор съдържа: 150 mg
човешки протеин,
съдържащ 500 IU антитела срещу
повърхностния антиген (HBs) на вируса на
хепатит B.
Разпределение на подкласовете на IgG
(приблизителни стойности):
IgG1:
59 %
IgG2:
35 %
IgG3:
3 %
IgG4:
3 %
Максималното съдържание на IgA е 6 000
микрограма/ml.
Произведен от плазма от човешки
донори.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Разтворът е бистър до опалесцентен и
безцветен до бледожълт с pH 5,0-5,6 и
осмолалитет 300-
400 mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Превенция на повторна инфекция с
вируса на хепатит B (HBV) при HBsAg и HBV-ДНК
негативни възрастни пациенти
най-малко една седмица след
чернодробна трансплантация
поради индуцирана от хепатит B
чернодробна недостатъчност. HBV-ДНК
негативният с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-08-2022
Листовка Листовка чешки 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-08-2022
Листовка Листовка датски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-08-2022
Листовка Листовка немски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-08-2022
Листовка Листовка естонски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-08-2022
Листовка Листовка гръцки 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-08-2022
Листовка Листовка английски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-02-2016
Листовка Листовка френски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-08-2022
Листовка Листовка италиански 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-02-2016
Листовка Листовка латвийски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-02-2016
Листовка Листовка литовски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-08-2022
Листовка Листовка унгарски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-08-2022
Листовка Листовка малтийски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-02-2016
Листовка Листовка полски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-08-2022
Листовка Листовка португалски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-02-2016
Листовка Листовка румънски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-08-2022
Листовка Листовка словашки 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-08-2022
Листовка Листовка словенски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-02-2016
Листовка Листовка фински 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-08-2022
Листовка Листовка шведски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-08-2022
Листовка Листовка норвежки 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-08-2022
Листовка Листовка исландски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-08-2022
Листовка Листовка хърватски 31-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-02-2016

Преглед на историята на документите